Kleine Familiekroniek


 

This site is no longer maintained!!!

Please visit for the Stoffels Family: www.stoffelswebworld.com

For the Kollaard Family: https://sites.google.com/site/kollaardweb/

 

 Een kleine familiekroniek

O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

 Het fraai gerestaureerde Hemmerde met z'n kerkje, en z'n kerkplein met vakwerkhuizen

Omstreeks 1730-1740 vestigt Henderik Stoffelsen uit het Duitse Hemmerde,
in
Noordrijnland, zich te Hierden bij Harderwijk.

Hemmerdes kerkplein met vakwerkhuizen 

Al zal hij als (seizoens)boerenknecht
naar Nederland zijn gekomen, hij weet hier toch te trouwen met de bepaald niet armlastige
landbouwster en jonge weduwe Gerritien Cornelis Verhoeff en
kweekt met haar een aanvankelijk nog zeer klein gebleven nageslacht. Samen
bestieren ze in Hierden met succes hun eigen boerenhofstede, 'De Vinkencamp'.

 

Hierdens aanwas, prentbriefkaart om en bij 1903

Ook zoon Stoffel Hendriksen wist een aardige bruid naar de kerk te dragen: Evertjen Heijmens,
telg uit het zeer oude Noordveluwse geslacht Velicke.

Op de plek van boerenhofstede Hulsengoed staat na de overstroming en landafslag van 1916 het hoofdgebouw van Camping Bad Hoophuizen

   Tegen 1800 gaat Henderiks kleinzoon Heijmen Stoffels in Elburg wonen. Hij laat een
belangrijke erfenis op landbouwgebied, het Hulsengoed te Hoophuizen, pal aan zee,
op landbouwgebied voor wat die is, breekt met het boerenbestaan en wordt een letterlijk
en figuurlijk welvarende schipper. Met zijn vrouw Fennigjen Eijberts Oostendorp
krijgt hij drie kinderen: Eijbert, Evert en Hijmientje Stoffels. Ook Heijmens
nakomelingen nemen stedelijke beroepen ter hand.

 

woonhuis van Heijmen Stoffels en Fennigjen Eijberts Oostendorp aan Vischpoortstraat 14 te Elburg; het paar ging hier omstreeks 1800 wonen

 In de achttiende eeuw waren de familieleden boeren, met uitgestrekte
landerijen langs de Zuiderzee. In de negentiende eeuw werden Stoffelsen
schipper of schoenmaker. Nog een eeuw later raakten ook die beroepen in de familie
uitgestorven, al zijn ze taai geweest.

      

Schoenmaker Evert Stoffels en Metta Everharda van Leeuwen,
 mijn betovergrootouders, op een zeer oude foto, in 1867 te Elburg
vervaardigd door fotograaf Koschmann en zijn opvolger Dekker.
Aan de stand
van Everts schoenen zie je dat hij gewend was een leest
tussen de knieën te klemmen

 In de loop der negentiende eeuw breidt de familie Stoffels zich flink uit. In deze en
de twintigste eeuw zwermen Stoffelsen uit, vooral naar Amerika. Een grote
familietak belandt na 1880 in Paterson bij New York. Tegen 1970 woonden
er voor het eerst sinds 1795 geen Stoffelsen meer in Elburg.

Nogal wat leden van de familie kwamen terecht in kunstzinnige beroepen,
maar ook in onderwijs en wetenschappen. De familie bracht een aantal
kunstenaars voort, die de laatste jaren een groeiende belangstelling genieten:

- kunstschilder en keramist Hendrik Hengeveld (1861-1927; vriend
en compagnon van Egbert Estié, die in Gouda het bekende aardewerkatelier
'Zuid-Holland' oprichtte),

- diens neef en evenknie Eduard Stoffels (1874-1951), wiens ambitieus
gestarte aardewerkfabriek 'De Ereprijs' in Amersfoort echter na een ongeluk
(een medewerker stootte een petroleumlamp om), omstreeks 1908 in vlammen opging,

                                                     

 - bekend werd ook journalist E. Jan Stoffels (1900-1994), die in de
Tweede Wereldoorlog als correspondent in het hol van de leeuw zat - Berlijn - en
hier samen met Noordewier trachtte Nederland van het gevaar van Hitler te overtuigen;
na de oorlog versloeg hij de processen van Neurenberg; in de jaren vijftig en zestig
was hij de sterjournalist van De Telegraaf:

middenvoor: E. Jan Stoffels, staand rechts: H. Jan Noordewier, in Berlijn

- Art-Nouveaukunstenaar Cornelis Stoffels (1878-1952; in 2002
tentoonstellingen in Assen en Den Haag, bekend van 'Tussen kunst & kitsch')

 

 klok van mijn oudoom Cornelis Stoffels, over wie een boek verschenen is:

 

te bestellen op http://www.waanders.nl/default/johannes-cornelis-stoffels.html

- ciseleur Heimen/Hijme Stoffels (1877-1958, vervaardiger
van het beeldje De Lezende Monnik in de Kloostergang van de Utrechtse Dom)

- tekenaar en illustrator Klaas Pijlman (1917), vooral bekend van de
kinderbijbel van Mej. Ingwersen, maar ook van samenwerking met andere
 auteurs, zoals K. Norel:

 - vader en dochter Peter de Rijcke (1945) en Mirjam de Rijcke, beiden
schilder met internationale aspiraties.

Andere familieleden raakten verzeild in de muziekwereld en de architectuur.
Jongste ster aan het firnament is de geliefde jongerenschrijfster Maren Stoffels (1988):

     

Van oudsher heeft de familie de protestantse traditie vastgehouden,
met als kernwoorden: trouw, persoonlijke stijl en beleving,
en af een toe een vleug mystiek.. Eerst in de Hervormde Kerk, later gingen delen
van de familie over naar hetzij gereformeerde/bevindelijke Kerken, hetzij naar
de 'vergadering van gelovigen'. Nog steeds neemt godsdienst een
belangrijke plaats in. Sommigen werden predikant in de
Gereformeerde Kerken of zochten een beroep in deze sfeer.

Frits Stoffels, 25 september 2008

Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!