kwartierstaat3


This site is no longer maintained!!!

Please visit for the Stoffels Family: www.stoffelswebworld.com

For the Kollaard Family: https://sites.google.com/site/kollaardweb/

 

laatste bewerkingsdag: 24 juni 2010

Kwartierstaat Stoffels-Kollaard 3

geb = geboren/born
ged = gedoopt/getauft/baptized
geh = gehuwd/geheiratet/married
ondertr = ondertrouwd/aufgebot/marriage banns
overl = overleden/verstorben/died
begr = begraven/beerdigt/buried
omstr = omstreeks/etwa/about
ws = waarschijnlijk/wahrscheinlich/probably

In de eenzame stilte van leeg Nederland (en daarbuiten) doen nijvere landbouwers en kleinstedelingen hun arbeid: schapen weiden, rogge bouwen, biertje brouwen. Aan de horizon klinken soms onrustige geluiden: van oorlog en doortrekkende troepen, van drieste kruisvaarders en rebelse godsdiensthervormers. Verder terug in de tijd worden de namen langer en indrukwekkender, en raken aan de adelstand:

vijftiende geslacht: stamoudgrootouders Stoffelskant (15)

16640 (alles onder voorbehoud) Jacob Velick, geb in of omstr 1471 te Nunspeet, landbouwer op Velickenerf of Heyn-Velickengoed te Nunspeet, overl na 1526 te Nunspeet
16642 'Wintge van Oerdingen', geb omstr 1480
16688 = 16640
16704 Jan Romersen, geb omstr 1470 ?
16705 Geertgen Heimen, geb omstr 1470, overl in 1541 te Voorthuizen
17536 Evert Dercksen, geb omstr 1500 te Ede-Veldhuizen, overl in 1577te Ede-Veldhuizen, landbouwer, pachter van boerderij 'Velthuijs' te Ede-Veldhuizen; was tweemaal gehuwd, doch namen nog niet bekend
19840 ‘Cornelis van der Donck’, geb omstr 1500, mogelijk te Antwerpen
21104 Frans Coole, geb omstr 1525, herder te Tholen, overl omstr 1557, geh met 
21105 Cornelia Job Michiels Couwenburgh, geb omstr 1525 te Zierikzee, overl omstr 1558 te Zierikzee, II geh omstr omstr 1557 met Pieter van der Port (omstr 1525-?)
21128 'Anthonie de Swemer',
geb omstr 1550
21130 Jan Marinuse Moerman, geb omstr 1555 te Zierikzee, overl vóór 1613 te Kloetinge, geh met
21131 Neelken Huybrechtse Smit, geb omstr 1555, overl in 1619 te Kloetinge; het paar woonde te Kloetinge en Colijnsplaat, II geh omstr 1613 te Kloetinge met Jan Jochemse (omstr 1560-?)
21132 'Arent van den Broecke', geb omstr 1540, woonde in (Noord-)Brabant
21134 Willem Pieters Cocke, geb omstr 1540 te Stekene (Oost-Vlaanderen), geh met
21135 Janneke IJls, geb omstr 1540; het paar woonde te Zierikzee
21192 Cornelis Van Mildert III, geb omstr 1520 te Antwerpen, bekend koopman en kleermaker aldaar, overl in 1597 te Antwerpen, geh begin 1548 te Antwerpen met
21193 Anne Jan Van Weluwe, geb omstr 1528 te Antwerpen, overl in 1561 of 1584 te Antwerpen

Anne Jan Van Weluwe stamde uit een familie van kunstschilders en kooplieden; hier is zij zelf geportretteerd, omstreeks haar trouwen, door Pieter Jansz Pourbus
21195 Johannes van Nuys, geb omstr 1555, woonde te Breda
21200 'Cornelis den Boer', geb omstr 1530, woonde mogelijk te Hulsterambacht (Z)
21202 'Frans/Hans Vereycke', geb omstr 1530, woonde mogelijk te Hulsterambacht (Z)
21344 'Tobias Van De Voirde', geb omstr 1510
21356 'Jan Smit', geb omstr 1500
21376 = 21344
21388 = 21356
21480 = 21128
21482 = 21130
21483 = 21131
21484 = 21132
21486 = 21134
21487 = 21135
21504 'Cornelis Bogaert', geb omstr 1530
21512 'Cornelis Huysse', geb omstr 1525
22208 Lieven Imansz van der Lisse, geb omstr 1485, overl op 27 okt 1554 te Zierikzee, geh met
22209 Levina Pieter Wissendochter, geb omstr 1485, overl op 9 aug 1527
22210 Jan Jacobszoon Boye, geb omstr 1495, schepen, raad, tresorier, burgemeester Zierikzee, overl op 7 mrt 1534 te Zierikzee, geh met
22211 Dana Ockers, geb omstr 1495, overl op 27 dec 1545 te Zierikzee
22292 'Marinus Moerman', geb omstr 1525, woonde te Zierikzee
22294 Huybregt Jansz Smit, geb omstr 1530, overl in feb 1627 te Kloetinge
22312 'Marinus Geelhoet', geb omstr 1535
22316 'Coene van Driel', geb omstr 1545, woonde in Zuid-Holland
22318 Heindrick Andriesz Munter, geb omstr 1557 te Charlois, in Charlois: schepen en kerkmeester; trok bij of kort na de stichting in 1598 naar Colijnsplaat; aldaar: landbouwer, schaapherder, schepen, schout, dijkgraaf, armmeester en ouderling, overl in mei 1610 te Colijnsplaat; II geh met Grietken Jans (omstr 1580-1636 Kats), I geh met
22319 Lijn Flooren (Lynken, Lijntie), geb omstr 1545, begr in 1595 te Charlois
22336 'Arent de Taslaere', geb omstr 1535, wellicht in Vlaanderen
22348 Maerten Adriaenssen Cluyffhooft/Den Hollander, geb omstr 1545, landman, rotmeester, overl in okt 1607 te Colijnsplaat, geh met
22349 Bastiaenken nog-onbekend, geb omstr 1545
22340 'Pieter van Cats', geb omstr 1545
22342 'Gillis Brouwer', geb omstr 1545
22344 = 22336
22350 = 22318
22351 = 22319
22360 'Andries Van Gaveren/Haveren', geb omstr 1540, woonde ws in (Vlaamstalig Noord-?)Frankrijk
22368 'Pieter Baert', geb omstr 1540, woonde te Hondschoote (Noord-Frankrijk)
22372 Robert Nieuwenhuyse, geb omstr 1540, geh met
22373 Johanna De Lange, geb omstr 1540; het paar woonde te Belle=Bailleul (Noord-Frankrijk)
22432 'Frederik Pampus', geb omstr 1520
22438 'Jacob Jans van Tyel', geb omstr 1520
22464 = 22312
22468 = 22316
22470 = 22318
22471 = 22319
22480 Coole Fransen Heerder, geb omstr 1555 te Tholen, herder te Zierikzee, overl vóór 1614 te Zierikzee
22482 'Jacob Ram', geb omstr 1550
22484 Matheus Goeman, geb omstr 1555, geh met
22485 Mayken nog-onbekend, geb omstr 1555; het paar woonde vermoedelijk te Colijnsplaat 
22486 'Pieter Verburgh', geb omstr 1560, woonde te Colijnsplaat
22488 'Jan Houtsagers', geb omstr 1555, woonde te Dreischor 
22490 Bastiaen Wittens Groenevelt, geb omstr 1555 te Charlois, landbouwer, schepen van Charlois, waersman van de Binnenban aldaar; schout van Kats, ouderling, rechter en opperweesmeester, overl aan de pest ("de heete sieckte"), verm begr op 1 apr 1625 te Colijnsplaat, geh met
22491 Lienken Leenderts, geb omstr 1555; het paar woonde te 's-Heer-Arendskerke (Zuid-Beveland) en Kats
22492 Coenraedt Jordaensz van Merenburgh, geb omstr 1570 te Strijen, landbouwer in de Heerlijkheid van Kats, schepen van Kats, overl op 17, begr op 18 nov 1630 te Colijnsplaat, II geh omstr 1628 met Adriaenken Maes (omstr 1600 Wemeldinge-1634 Colijnsplaat), I geh omstr 1600 met
22493 Ingelken Huybrechts, geb omstr 1570, overl vóór 1630; het paar woonde in het Vrije Ambacht van Noord-Beveland
22494 Balten Arentsz van den Broecke, geb omstr 1570 te Brabant, landbouwer en schepen van Kats, overl op 27 jan 1625 te Colijnsplaat, geh met
22495 Antonia Willems Cock (Tooncken), geb omstr 1570 te Zierikzee, overl op 19, begr op 22 mei 1644 te Colijnsplaat
22500 Leendert Arense Verwinde, geb omstr 1545 te Sommelsdijk, overl vóór 31 jul 1600
22524 = 22492
22525 = 22493
22526 = 22494
22527 = 22495
22560 Prof. Dr Theobald Thamer, geb in 1502 te Oberehnheim-im-Elsaß (= Obernai, Fr), bekend Duits godgeleerde, ging, ws in Straatsburg, als een der eersten over naar de lutheranen, studeerde te Wittenberg persoonlijk bij Martin Luther en Philipp Melanchton (afgestudeerd in 1539), doch keerde later terug naar de RK Kerk wegens zijn afkeer van de gewelddadigheid der lutherse strijdkrachten; leraar Grieks te Frankfurt-An-Der-Oder; in 1543 hoogleraar theologie aan de universiteit te Marburg (onder zijn beschermheer Philipp von Hessen, de eerste protestantse keurvorst); in 1546 veldprediker in Schmalkaldische godsdienstoorlog; in 1549 de facto afgezet als hoogleraar wegens kritiek op het 'sola fide' der lutheranen, dat hun gewelddadigheid leek te rechtvaardigen; 1549 predikant te Frankfurt-Am-Main, afgezet in 1552; in 1553 reis naar Italië, overgang naar RK kerk te Rome (1554); 1555 domprediker te Minden; 1556 canonicus en hoogleraar theologie in Mainz; 1566 hoogleraar theologie te Freiburg-Im-Breisgau; schrijver van talloze theologische werken; overl op 23 mei 1569 te Freiburg-Im-Breisgau, graf in de Munsterkerk aldaar
22562 Gerart van de Bosch, geb omstr 1515
22804 Gerrit Gijsbertse, geb omstr 1525
22912 Adriaen Janse de Roij, geb omstr 1535, schepen van Nederveen-Capelle (NB), overl omstr 1575 (?), II geh met Peterken Claes (omstr 1540-?), I geh met
22913 nog-onbekend, geb omstr 1535
23168 = 22912
23440 Art Adriaensz Oerlemans, geb omstr 1480 te Loon-Op-Zand, landbouwer, schipper, vervener, heilige-geestmeester van Loon-Op-Zand, overl in 1547 te Loon-Op-Zand, geh met
23441 Aleitken Adrianens Leempoel, geb omstr 1490, overl na 2 mei 1577
23442 'Gerrit van Nederveen', geb omstr 1490
23444 Hendrick Aerts, geb omstr 1490, geh met
23445 Marike Corsten, geb omstr 1490
23456 Rijck van der Steghe, geb omstr 1515, schepen, burgemeester van Buren, tinsgenoot, overl na 1552
23458 Jan Willems van Aelst, geb omstr 1510, vroedschap van Gorinchem, geh met
23459 Maria Andries Jans, geb omstr 1510
24068 'Peter Servaes', geb omstr 1520
24072 'Art Krens', geb omstr 1510
24096 Corstiaen Jan Corsten van Eile, geb omstr 1500, overl na 1556
24098 'Jan Hessels', geb omstr 1510
24100 'Jan van Son', geb omstr 1520
24160 'Peter/Joost de Swert', geb omstr 1520
24164 Arnt Woutersse Adriaensse die Wert, geb omstr 1515, overl tussen 1540 en 1543, geh met 
24165 Caterijna nog-onbekend, geb omstr 1515, overl na 1546; het paar bezat (rogge-)land op De Efterlinge (Efteling) te Kaatsheuvel 
24166 Adriaen Toemaessen, geb omstr 1520, overl vóór 1572, geh met
24167 Aenken Peeter Huijbendochter, geb omstr 1520, overl vóór 1572; het paar bezat een boerenhofstede op 't Craenven te Loon-Op-Zand (rogge)
24176 'Hendric Roosenbrant', geb omstr 1520
24320 (onwaarschijnlijk) 'Jacob Cuijpers', geb omstr 1535, woonde te Waalwijk 
24322 (onwaarschijnlijk) Andries Adriaens Cuijpers, geb omstr 1535, visser 
24352 Gherit Franssen Bol, geb omstr 1530, overl in of omstr 1601 te 's-Gravenmoer, geh met
24353 Maeij Peeter Jans van Ghils, geb omstr 1530, overl na 1601 te 's-Gravenmoer
24354 'Dielis Lambrechts Blockmaecker alias Van de Noort', geb omstr 1530
24356 'Jan Vermeulen', geb omstr 1530
24358 'Anthonis Jans Bresser', geb omstr 1530
24360 'Adriaen Jan Jacobs', geb omstr 1525
24364 'Laureijs Wouter Jan Coninx alias Noten', geb omstr 1525
24372 'Adriaen Neeringh', geb omstr 1520
24374 'Adriaen Peters Rutten', geb omstr 1520
24376 'Adriaen Cluijter', geb omstr 1520
24378 'Peter Anthonis Meijer', geb omstr 1520
24380 'Jan Wouters Hantkynt', geb omstr 1520
24382 'Anthonis Cuijl', geb omstr 1520
24448 Anthonis Willems Uijthoven, geb omstr 1540, overl vóór 23 jan 1596 te Eethen, geh met
24449 Trijntke Jacobs, geb omstr 1532, II geh met Anthonis Bernaerts (omstr 1550 Eethen-?)
24452 Willem Godschalcks van Outheusden, geb omstr 1568 te Eethen, burgemeester van Eethen, overl na 1633
24454 Huijbert Verburch, geb omstr 1560, woonde te Eethen

24552 Willem Peetersse van Zeelant, geb omstr 1520, woonde te Loon-Op-Zand

vijftiende geslacht: stamoudgrootouders Kollaardkant

25920 Heijnrick Jansz Muijen, geb omstr 1535, wellicht te Kleef=Kleve (Noordrijnland-Westfalen), overl vóór 1584 te Alphen-Aan-Den-Rijn, geh met
25921 Baertgen Jacobs Verloet, geb omstr 1535 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl na 1618; het paar bezat huis en erf aan het Zuideinde te Alphen-Aan-Den-Rijn, en grondstukken aldaar en te Oudshoorn
25922 'Jan van Heijningen', geb omstr 1530
25952 Jacob Roelen, geb omstr 1555, schout, secretaris, heemraad en waarsman van Krimpen-Aan-Den-IJssel, overl na 1630 te Krimpen-Aan-Den-IJssel, geh met
25953 Anna Lenaerts Besemer, geb omstr 1555, overl vóór 1621; het paar bezat land te Ouderkerk- en Krimpen-Aan-Den-IJssel
25954 Jan Arien Simonsz, geb omstr 1555, heilige-geestmeester te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel, overl 1624-1638, geh met
25955 Magteltgen Anthonis, geb omstr 1555, overl na 1638, I geh met Cornelis Adriaensz Back (omstr 1555-?)
25960 Lieven Gillisz, geb omstr 1565 te Gent (Vlaanderen), overl na 1628, geh op 15 apr 1596 te Gouda met
25961 Anna Joosten (Annitgen), geb omstr 1565 te Oudenaarde (Vlaanderen), begr op 27 nov 1651 te Delft; het paar woonde te Delft
25962 'Gerridt van Saene', geb omstr 1565, geh met
25963 'Agneta/Angniesgen', geb omstr 1565
25964 'Joris van der Buijs', geb omstr 1565
25968 Ghysbregt Jacobsz van Duijenen, geb omstr 1525, landbouwer en gezworene te Katwijk-Aan-Zee, overl 1580-1588 te Katwijk-Aan-Zee, geh met
25969 'Huybertgen' (?), geb omstr 1525
25976 Aem Pieters, geb omstr 1535, timmerman aan het Hof van Holland (hoogste raads- en rechtscollege), overl in of omstr 1601 te Den Haag, geh met
25977 Pietertge Pieters, geb omstr 1535, overl na 1615 te Den Haag; het paar woonde in de toren van de Zuidhofpoort, later in het timmerhuis aan de Hofcingel; eigenaars van een pand aan het Zuideinde
25978 Cornelis Claes, geb omstr 1540, schrijnwerker/kistenmaker, overl 1613-1627 te Den Haag, geh vóór 1567 met
25979 Philipge Philips, geb omstr 1540; het paar bezat land in het Bezuidenhout en een huis aan het Noordeinde met tuin op de Beek (Den Haag)
25980 'Pieter Gillisz', geb omstr 1540, mogelijk te Antwerpen, geh met
25981 nog-onbekend Hellincks, geb omstr 1540 te Antwerpen
25982 Anthonis Dircksz van der Burch, geb omstr 1540
26016 Pieter Pietersz, geb omstr 1550, mogelijk te Zandvoort, schoenmaker, visser, overl 1584-1604 te Noordwijk, geh met
26017 Neeltge Pieters, geb omstr 1550, overl na 1604; het paar woonde te Noordwijk
26056 Pieter Lourisz Borsboom, geb omstr 1550 te Valkenburg ZH, overl vóór 1624, geh met
26057 Trijntie Pieters, geb omstr 1555
26080 'Claes de Vinckenman', geb omstr 1560
26084 'Jan van der Tocht', geb omstr 1550
26088 'Henric van de Duijcker', geb omstr 1555
26096 'Jan van der Swan', geb omstr 1550, woonde te Katwijk-Aan-Den-Rijn
26112 'Henricus Smidts', geb omstr 1570
26120 'Arent Halffhuys', geb omstr 1565
26276 Johan Toe Knippenborgh, geb omstr 1540, woonde te Lichtenvoorde
26332 'Willem van der Nis', geb omstr 1565
26334 (onder voorbehoud) Huijbrecht Jacobse, geb omstr 1565, overl na 1620, geh met
26335 (onder voorbehoud) Catelijna Ariensse (Catelijntgen), geb omstr 1565, overl na 1633
26352 Jan Anthonisz Stolckman, geb omstr 1555 te Stolwijk, overl in of omstr 1640, geh omstr 1580 met
26353 Neeltge Cornelis, geb omstr 1555, overl vóór 5 mrt 1637; het paar bezat land te Nieuwerkerk-Aan-Den-IJssel en Zevenhuizen
26354 Frans Aertsz, geb omstr 1555, overl vóór 1589, geh met
26355 Jannetgen Robbrechts, geb omstr 1555, overl vóór 1589
26784 'Arijen Langestraet', geb omstr 1515
26800 Johan Francoisz van Bodegem (Jan), geb op 4 mei 1514 te Delft, dijkgraaf en baljuw van Delfland, raad des konings, rentmeester-generaal van Arkel, Putten en Strijen, nadien van geheel Zuid-Holland, vermoedelijk, in 1572, in ongenade geraakt door in de Tachtigjarige Oorlog de kant van Spanje te kiezen, hierdoor ook (enige tijd) op de vlucht geweest, overl op 14, begr op 18 nov 1581 te Delft, geh 1541-1544 met
26801 Margaretha Dirck Godscalcken, geb omstr 1515, overl omstr 1576; het paar bezat onroerend goed te Delft en Den Haag
26802 Jonkheer Gerijt van Roen, geb in of omstr 1519, verm te Leiden, baljuw van Putten en Geervliet en van Rhoon, schildknaap, eigenaar van slot Valckensteijn bij Poortugaal, bewoner van het Huys te Rhoon, heemraad van Rhoon, geh met
26803 Catharina van der Does, geb omstr 1522 te Leiden, uit oude adellijke familie, overl tussen 1607 en 1608
26832 Cornelis Cornelisz Haese, geb omstr 1525, overl op 1 feb 1617, geh met
26833 Dignum Jans, geb omstr 1525, overl na 1 feb 1617; het paar verkocht in 1584 een huis te Brielle
26840 Arien Leendertsz Boelhouwer, geb omstr 1500, overl omstr 1583, geh met
26841 - nog-onbekend, geb omstr 1500, overl na 25 mei 1585
26846 Symon Cornelisz (alias 'Vette Symon'), geb omstr 1490, geh met
26847 Lijsbet Doenen, geb omstr 1493, overl na 1546
26848 'Cornelis Langendoen', geb omstr 1490
27200 Willem Maertensz de Recht, geb omstr 1485 te Gouda, geh met
27201 Heijltke nog-onbekend, geb omstr 1485
27472 Arijen Bouwensz, geb omstr 1560 (wringt), dijkgraaf van De Quak, schout van Nieuw-Helvoet, overl omstr 1657, geh met
27473 Pietertje Leenderts Gootenaer, geb omstr 1560 (wringt), overl na 1656
27496 Aren Jansz, geb omstr 1510, ingeland van Nieuw-Helvoet, overl vóór 1579, geh met
27497 Dingenom Bouwens ('Vroutje'), geb omstr 1510, overl na 1570
27772 'Reijer Neuter', geb omstr 1535
27776 'Jan Vermeer', geb omstr 1515, woonde te Zevenhuizen ZH
27780 Gerrit Pietersz, geb omstr 1495, hordemaker, overl vóór 1569
27792 Thonis Jansz, geb omstr 1515, stadsbode van Brielle, schepen aldaar, en 'waerder van de clocke'
27808 'Gerrit Vijgh', geb omstr 1520, stichter van een vooraanstaande mennonietenfamilie te Rotterdam
27908 Cornelis Pieter Dircxs d'Oude (Neel), geb omstr 1485, landbouwer in het Oudeland van IJsselmonde, hoogheemraad, overl in 1555 te IJsselmonde, geh met
27909 Soetje Jans, geb omstr 1500 te IJsselmonde, landbouwster, overl in of omstr 1561 te IJsselmonde
27912 Lenert Adriaensz Ketting, geb omstr 1490
27952 Gijsbrecht Vrancken van den Nes, geb omstr 1480
27954 'Bastiaen Willemsz', geb omstr 1480
28024 Aren Jansz Luijendijck, geb omstr 1530, overl omstr 1561 te Heenvliet, geh met
28025 Neeltge Claes, geb omstr 1530
28100 'Arijen Manneken', geb omstr 1545
28102 Jop Cornelisz, geb omstr 1545, stoeldraaier, geh met
28103 Neeltgen Gillis, geb omstr 1545
28124 'Jacob (?) Calisvaer', geb omstr 1555
28128 'Cornelis Carnaet', geb omstr 1540
28152 'Adriaen Buijck', geb omstr 1520
28244 Engelbrecht Huygensz, geb omstr 1480, overl in 1549 te Maasland
29184 = 14640, geh omstr 1559 te Alphen-Aan-Den-Rijn met
29185 Maria Willems, geb omstr 1540, overl omstr 1568; het paar woonde te Nieuwkoop of Nieuwveen en te Alphen-Aan-Den-Rijn
29252 'Adriaen Dircxz van der Marck', geb omstr 1525
29280 Evert Jansz van Heyningen, geb omstr 1500, woonde te Alphen-Aan-Den-Rijn
29632 'Willem van der Gheer', geb omstr 1480
30040 'Pieter Schouten', geb omstr 1560
30044 Willem Jansz Storm, geb omstr 1560 te Maasland

Maasland, dorp en kerk, 1935 (Hijme Stoffels 1877-1958)
30046 Robbrecht (Euwoutss? Jacobsz? Claesz? Pietersz?) Schilperoort, geb omstr 1550, uit familie van stadsbestuurders, indien 'Eeuwoutss' burgemeester van Delft, overl tussen 1614 en 1621, geh met 
30047 (onder voorbehoud) Maertgen Dirricx van der Dol, geb omstr 1560, begr op 13 feb 1629 te Delft
30728 'Adriaen Claes van Overvelt', geb omstr 1555 te Princenhage, overl vóór 1611 te Princenhage, geh met
30729 Anna Jan Ghoris Dijrven dochter, geb omstr 1555, overl na 1611
30800 Jacob Claesse van Heemstede, geb omstr 1530, ws landbouwer, overl na 1599, woonde te Noordwijk
30816 'Cornelis Slachvelt', geb omstr 1520
31008 'Pieter (onder Duijn)', geb omstr 1520
31010 Jacob Claesse die Swert, geb omstr 1520, overl na 1577, geh met
31011 Ymmetgen Adriaens, geb omstr 1520
31012 Jan Gerritsz, geb omstr 1520, overl na 1568, geh met
31013 Gerritgen Pieters, geb omstr 1525 te Langeveld bij Noordwijk, overl na 1556; het paar woonde te Langeveld bij Noordwijk
31200 'Jacob van Oringen', geb omstr 1490
31232 'Reijn Brouckhuiijsen aen de Beeck', geb omstr 1520
31234 Pieter Pietersz Coling, geb omstr 1520 te Lisse, overl omstr 1555
31236 Joris Pietersz, geb omstr 1510, landbouwer, overl vóór 1583 te Lisse, geh met
31237 Margriet Jans, geb omstr 1510, landbouwster, overl vóór 1583
31238 Pieter Jeroensz, geb omstr 1510 te Lisse, landbouwer, overl vóór 1570 te Lisse
31248 'Pieter Kuyper van der Codde', geb omstr 1525, woonde te Noordwijk
31250 Jan Gerritsz, geb omstr 1525, landbouwer, overl vóór 18 jul 1576 te Wassenaar, geh met
31251 Maritgen Jans, geb omstr 1525, landbouwster, overl vóór 23 jan 1561
31264 = 30816
31396 Jan Pietersz Wiel, geb omstr 1555 te Noordwijk, lijndraaier, weerbare man te Noordwijk, overl 1610-1614, ondertr op 12 mei 1576 te Leiden met
31397 Neeltgen Huygen, geb omstr 1555 te Noordwijk, overl na 1631
31456 'Willem Veltgroen', geb omstr 1525
31460 'Jan van der Speck', geb omstr 1525
31568 'Pieter Clinckert', geb omstr 1510
31570 'Cornelis Hillegonsberghe', geb omstr 1510
31572 'Basteaen van Troyen', geb omstr 1510
31712 'Frans van Borselen', geb omstr 1490, woonde te Leiderdorp
31716 Gijsbert Dircksz van Egmond, geb omstr 1490 te Oudevliet bij Rijnsburg, overl na 1 nov 1561, geh met
31717 Alytgen nog-onbekend, geb omstr 1490 te Oudevliet bij Rijnsburg, overl na 10 dec 1539
31718 Andries Willemsz Peyns, geb omstr 1490 te Leiderdorp, landbouwer te Leiderdorp, overl na 11 jun 1552
31744 Henricus Goort Gobbels, geb omstr 1470, overl na 1535, geh met
31745 Heijlwich Wouter Jan Wouters van Velthoven, geb omstr 1470
31752 Henricus Joannes Claesz Box, geb omstr 1480
31754 Jan Philipsz, geb omstr 1480, geh met
31755 Heijlwich Jan Michiels, geb omstr 1480
 31872 'Anthoni van Boxmeer', geb omstr 1510
31880 Jacob Donck Henricx de Jonge, geb omstr 1515, overl 1546-1558, geh met
31881 Cornelia Arnt van Gameren, geb omstr 1520, overl 1546-1558
31968 Jan Laureijs die Wagenmaker, geb omstr 1500, geh met
31969 Katarina Peter Verscueren, geb omstr 1500
31970 Michiel Michiel Otten van Goerl, geb omstr 1500, geh met
31971 Heijlwich Laureijs Willem Verstraeten, geb omstr 1500
31972 Goeswijn Wouters, geb omstr 1485
31974 Peter Niclaes Spapen, geb omstr 1465, geh vóór 1495 te Tilburg met
31975 Barbara Willem Pillisers, geb omstr 1465
31984 Antonis van Hedichuysen, geb omstr 1500, geh met
31985 Josina van Wijck, geb omstr 1500
31986 Gijsmaer van Meerwijck, geb omstr 1500 te Vlijmen, schout van Vlijmen, overl na 1551, geh met
31987 Mechtelt Henric Claes van Engelen, geb omstr 1500
32316 'Aelbrecht van der A', geb omstr 1505
32560 Willem Corsen van Vliet van der Woert, geb omstr 1505, 'welgeboren man', gezworene en negenman van Naaldwijk, overl op 22 jan 1567 te Naaldwijk, geh met

Naaldwijk, toegangspoort, 1948 (Hijme Stoffels 1877-1958)
32561 Pietertge Adams, geb omstr 1505, overl tussen 1582 en 1585
32562 Pieter Sasbout, geb omstr 1500, grote brouwer in Delft ('In de Weerelt', Breestraat/Koornmarkt), met eigen rosmolen, na stadsbrand in 1536 werd alles door hem weer opgebouwd, meerdere keren burgemeester van Delft, geh met
32563 Margareta Duijst van Voorhout, geb omstr 1500
32568 Jacob Claesz Clapwijck ('Meuijt'), geb omstr 1510, overl op 4 mrt 1556
32570 Jacob Jacobsz Duijn, geb omstr 1510, geh met
32571 Dieuwertgen Does Colijn, geb omstr 1510
32572 Frans Matheusz van der Houve, geb omstr 1510, overl op 24 mrt 1586 te Delft, geh met
32573 Maertge Jan Apers van Melisdijck, geb omstr 1510
32574 Jacob Cornelisz van der Burch, geb omstr 1510, overl op 21 jan 1570 te Delft, geh met
32575 Maritgen Matheus Berendrecht, geb omstr 1515
 32688 'Cornelis van der Block', geb omstr 1525

zestiende geslacht: stamoudovergrootouders Stoffelskant (16a)

33280 (alles onder voorbehoud) Heijn Velick, geb in of omstr 1441 te Harderwijk of Nunspeet, landbouwer op Velickenerf of Heyn-Velickengoed te Nunspeet, overl in of omstr 1512 te Nunspeet
33376 = 33280
35072 Derck Everts, geb omstr 1487 te Ede-Veldhuizen, landbouwer te Ede, overl omstr 1525 te Ede-Veldhuizen, geh omstr 1500 te Ede met
35703 nog-onbekend, geb omstr 1490, overl omstr 1518 te Garderbroek
42210 'Job Michiels Couwenburgh', geb omstr 1490, woonde te Zierikzee
42260 'Marinus Moerman', geb omstr 1525, woonde te Zierikzee 
42262 Huybregt Jansz Smit, geb omstr 1530, overl in feb 1627 te Kloetinge
42268 Pieter De Cock, geb omstr 1510, woonde te Stekene in Oost-Vlaanderen
42386 Ian
Van Wuelewe, geb omstr 1485, waarschijnlijk te Antwerpen, kunstschilder, tapijtontwerper, rederijker bij De Violieren, deken van het Sint-Lucasgilde (schilders) te Antwerpen, overl omstr 1556, geh met

Ian Van Wuelewe, geportretteerd door onbekende kunstenaar in 1556
42387 Anna Mennekes, geb omstr 1485; het paar woonde te Antwerpen
42964 = 42260
42966 = 42262
42972 = 42268
44416 Iman Gillisz van der Lisse, geb omstr 1460, overl op 12 jul 1528 te Zierikzee
44418 'Pieter Wissen', geb omstr 1460
44420 Jacob Jansz Boeijesone, geb omstr 1470, thesauriër van Zierikzee, overl op 7 mrt 1517 te Zierikzee, geh met
44421 Claeswijf de Cater, geb omstr 1470, overl op 13 jan 1522 te Zierikzee
44422 Ocker Simonsz Ockers, geb omstr 1470, schepen en raad Zierikzee, overl op 30 jan 1517 te Zierikzee, geh met
44423 Mayken Adriaen Wisse Peck, geb omstr 1470, overl op 26 sep 1518 te Zierikzee
44588 'Jan Smit', geb omstr 1500
44636 Andries Adriaensz Munter, geb omstr 1505, landbouwer, schout en dijkgraaf van Charlois, dijkgraaf van West-IJsselmonde, overl omstr 1558, geh met 
44637 Dirckgen Heyndricx, geb omstr 1510, overl in 1604, begr op 3 mrt 1604 te Charlois
44696 'Adriaen Cluyffhooft', geb omstr 1515
44876 'Jan van Tyel', geb omstr 1490
44940 = 44636
44941 = 44637
44960 Frans Coole, geb omstr 1525, herder op Tholen, overl omstr 1557, geh met 
44961 Cornelia Job Michiels Couwenburgh, geb omstr 1525 te Zierikzee, overl omstr 1558 te Zierikzee
44980 Witte Sebastiaensz, geb omstr 1525, overl vóór 1597 woonde te Charlois 
44984 Joris van Meerenburgh, geb omstr 1540, woonde te Strijen
44986 Huybert Leenderts van der Pols, geb omstr 1540, geh met
44987 Elisabeth Michiels, geb omstr 1540
44988 'Arent van den Broecke', geb omstr 1540
44990 Willem Pieters Cocke, geb omstr 1540 te Stekene (Oost-Vlaanderen), geh met
44991 Janneke IJls, geb omstr 1540
45000 Adriaen Voorwinde, geb omstr 1515, schipper, overl vóór 1586 te Ooltgensplaat
45048 = 44984
45050 = 44986
45051 = 44987
45052 = 44988
45054 = 44990
45055 = 44991
45120 Sixtus Thamer, geb omstr 1475 in Duitsland, overl na 1541 te Straatsburg/Straßburg
45824 Jan Adriaens de Roij, geb omstr 1505, heemraad van 's-Grevelduin-Capelle 
46336 = 45824
46880 Adriaen Oerlemans, geb omstr 1440 te Sprang, schepen van Loon-Op-Zand, overl vóór 1507, geh omstr 1480 met 
46881 Ariaenken Hendricsdochter Symons, geb omstr 1455, overl vóór 14 feb 1507; het paar had grond en bezittingen te Loon-Op-Zand en Besoijen 
46882 Arien Woutersz Leempoel, geb omstr 1440, overl in 1517 te Sprang, geh met
46883 Beatrijs Gillisdr van Ammeroyen, geb omstr 1460, overl vóór 14 feb 1507 te Sprang
46912 Willem van der Stege, geb omstr 1470, overl na 1524
46916 'Willem van Aelst', geb omstr 1480
46918 'Andries Jans', geb omstr 1480
48192 Jan Corstiaen Reijnersse, geb omstr 1470, overl vóór 11 mei 1555
48328 Wouter Adriaens sWertssoon, geb omstr 1490, bezat verscheidene stukken grond, waaronder roggeland, te Loon-Op-Zand, overl in 1537
48334 'Peeter Huijben', geb omstr 1490
48644 'Adriaen Cuijpers', geb omstr 1505
48704 Frans Gheerit Franssen Bol, geb omstr 1500
48706 'Peter Jans van Ghils', geb omstr 1500
48708 'Lambrecht Blockmaecker alias Van de Noort', geb omstr 1500
48716 'Jan Bresser', geb omstr 1490
48720 'Jan Jacobs', geb omstr 1495
48728 'Wouter Jan Coninx alias Noten', geb omstr 1495
48748 'Peter Rutten', geb omstr 1490
48756 'Anthonis Meijer', geb omstr 1490
48760 'Wouter Hantkynt', geb omstr 1490
48896 Willem Adriaens Uijthoven, geb omstr 1515 te Eethen, officier en schout van Eethen, overl in aug 1575 te Eethen, geh met
48897 Maricken Ottens, geb omstr 1520, overl na 1586
48904 Godschalck Jans van Outheusden, geb omstr 1525, woonde te Eethen, overl na 1607, geh met 
48905 Neeltgen Jans, geb in of omstr 1526, overl na 15 aug 1607
49104 'Peeter van Zeelant', geb omstr 1490

zestiende geslacht: stamoudovergrootouders Kollaardkant (16b)

51840 'Jan Muijen', geb omstr 1510
51842 Jacob IJsbrantsz Verloet, geb omstr 1510, overl eind 1584 of begin 1585 te Oudshoorn, geh met
51843 Neeltgen Willems, geb omstr 1510, overl na 1588; het paar woonde te Alphen-Aan-Den-Rijn en Oudshoorn; het paar bezat een hofstede in de Gnephoek te Oudshoorn en verdere kavels aldaar
51904 Roeloff Eeuwoutsz (Roel), geb omstr 1525, heemraad van Krimpen-Aan-Den-IJssel, taxateur tiende penning aldaar, overl na 1596, geh met
51905 Aechgen Jacobs, geb omstr 1525, overl na 1596
51906 Lenaert Jans Besemer, geb omstr 1525, overl 1597-1608, geh met
51907 Marytge Pieters, geb omstr 1525, overl 1597-1608; het paar woonde te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel en bezat landerijen in Krimpen- en Nieuwerkerk-Aan-Den-IJssel
51908 'Adriaen Simonsz', geb omstr 1525
51936 (onder voorbehoud) Jacob Gheerritsz Duynen (Jaep), geb omstr 1500, schout of schout substituyt van Valkenburg en der beide Katwijken, overl 1553-1557 te Katwijk-Aan-Zee, geh met
51937 (onder voorbehoud) Rem Martijnsdochter, geb omstr 1500, overl na 1557
51952 Pieter Aems, geb omstr 1510, overl vóór 1575, geh met
51953 Maghtelt Jacobs, geb omstr 1510, overl na 1574; het paar woonde te Den Haag
51954 Pieter Pieters, geb omstr 1510, lijndraaier, eigenaar van een lijndraaierij op Scheveningen, overl na 1567, geh met
51955 Marritge Claes, geb omstr 1510; het paar woonde aan het Noordeinde te Den Haag
51964 'Dirck van der Burch', geb omstr 1510
52112 Louris Cornelisz Borsboom, geb omstr 1520 te Valkenburg ZH, overl vóór 1580 te Rijnsburg, geh omstr 1550 met
52113 Marijtgen Cornelis, geb omstr 1520 te Rijnsburg, overl na 1579 te Valkenburg ZH
52552 Henrich van der Neuknippenburg, geb omstr 1490, overl omstr 1555, geh met
52553 Anna nog-onbekend, geb omstr 1510
52704 Anthonis Dirck Jansz, geb omstr 1525, gezworene van Stolwijk, overl op 1 aug 1613
52710 Robbrecht Willemsz, geb omstr 1525, geh met 
52711 Maritge Willems, geb omstr 1525
53600 Frans Willem van Bodegem ook gezegd Mijnheer, geb omstr 1485, brouwer, keurmeester van de haring, watermeester, havenmeester van Delfshaven, bewaarder der Cellebroeders, bewaarder oudevrouwentehuis, ziekenmeester, overl op 11 apr 1560 te Delft, geh met
53601 Maria Cornelis van Seijst, geb omstr 1485, overl verm op 29 september 1532 te Delft
53602 Dirck Godschalcks, geb omstr 1485, klom op van klerk tot rentmeester-generaal van Noord-Holland, overl vóór 8 aug 1530, geh met
53603 Dignum Korstiaens Gout, geb omstr 1485, zij bezat een huis aan de Kneuterdijk in Den Haag, overl op 5 mrt 1559 te Den Haag
53604 Heer Pieter van Roden, geb omstr 1460, ambachtsheer van Rhoon [Roden = Rhoon] en Pendrecht, overl op 19 feb 1534, begr te Rhoon, geh op 7 jun 1501 met
53605 Anna van Grave, geb op 5 jan 1475, overl op 6 mrt 1549, begr te Rhoon, haar wapen is afgebeeld op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon; het paar bezat een huis aan het Westeinde te Den Haag
53606 Hendrick van der Does, geb omstr 1462 te Leiderdorp, ws overl op 12 apr 1523 te Leiden, geh omstr 1517-1522 met
53607 Catharina de Vriese, geb omstr 1490 te Leiden, overl op 8 aug 1554
53664 'Cornelis Haese', geb omstr 1495
53680 'Leendert Boelhouwer', geb omstr 1470
53694 Doen Beijensz (de jonge), geb omstr 1445 te Poortugaal, schout en schepen van Poortugaal, stichter van de 'Grote Memorielanden' aldaar, leenman van zijn vaders leengoed, leenman van de Heer van Putten, overl op 15 of 16, begr op 17 dec 1515, geh omstr 1475 met 
53695 Haesken nog-onbekend, geb omstr 1455 te Poortugaal
54400 Maerten Adriaensz de Recht (alias 'le grande'), geb omstr 1460 te Waes (bij Antwerpen), woonde te Gouda en Piershil
54944 Bouwen Adriaensz, leenman en 'welgeboren man' van Heenvliet, schepen van De Quak en De Weergors, geb omstr 1540 te Heenvliet, geh met
54945 Marrike Lenaerts, geb omstr 1540; het paar woonde te Nieuw-Helvoet
54946 Leendert Leendertsz Gootenaer, geb omstr 1530
54994 Bouwen Pouwels, geb omstr 1480, overl na 10 mrt 1541
55560 Pieter Gerritsz, geb omstr 1470, hordemaker, overl 1525-1533
55816 Pieter Dircksz, geb omstr 1455, dijkgraaf, heemraad, schout, overl in 1533 te IJsselmonde, geh met
55817 Cornelisdochter van Driel, geb omstr 1460 te IJsselmonde
55818 (onder voorbehoud) Jan Arijensz, geb omstr 1470, geh met
55819 (onder voorbehoud) Anne Ariaentje Lodewijcks van Ghiessen, geb omstr 1470
55824 'Adriaen Ketting', geb omstr 1465
55904 Vranck Willemsz van der Nesse, geb omstr 1455, geh met
55905 Pietersdochter Besemer, geb omstr 1455
56048 Jan Arens Luijendijck, geb omstr 1500, geh met
56049 Aeghje nog-onbekend, geb omstr 1500
56488 (onder voorbehoud) Hughe 'Boon Florijszoon van Coudenhove', geb omstr 1450
58368 Evert Jansz van Heyningen, geb omstr 1500, woonde te Alphen-Aan-Den-Rijn
58504 'Dirc van der Marck', geb omstr 1495
58560 Jan Arendsz van Heijningen, geb omstr 1470 te Leiden, overl na 1504
60088 'Jan Storm', geb omstr 1530

60094 'Dirric van der Dol', geb omstr 1530
61456 (onder enig voorbehoud) Claes Peter Jannis van Overvelt, geb omstr 1520, woonde te Princenhage
61458 Jan de Oude Ghoris Adriaen Dijrven, geb omstr 1520 te Breda, overl omstr 1585, I geh omstr 1550 te Breda met 
61459 Anne Wouter Leyten (of vrouw 2 als moeder kinderen, zie onder), geb omstr 1525, overl omstr 1555; of:
61459 II geh omstr 1558 met Cornelie Jacob Willem Spierincx, geb omstr 1535, overl omstr 1595
61600 'Claes van Heemstede', geb omstr 1500
62020 'Claes die Swert', geb omstr 1490
62026 Pieter Geryts Aelwijnsz, geb omstr 1500 te Sassenheim, overl vóór 1563 te Noordwijkerhout, geh met
62027 Angenietje Pouwels, geb omstr 1500, overl na 1568
62468 'Pieter Coling', geb omstr 1490, woonde te Lisse
62500 Gerrit Huijgen, geb omstr 1495, landbouwer, overl vóór 12 april 1565, geh met
62501 Jannetgen Jans, geb omstr 1495, landbouwster
62502 Jan Claesz, geb omstr 1495, geh met
62503 Maritgen Adriaens, geb omstr 1495
62792 'Pieter Wiel', geb omstr 1525, woonde te Noordwijk
63432 Jonge Dirck Joosten van Egmond, geb omstr 1456, ambachtsheer van Oegstgeest, overl vóór 1532, geh met 
63433 Katrijn nog-onbekend, geb omstr 1456, overl na 1532; het paar woonde te Oudevliet bij Rijnsburg 
63436 'Willem Peyns', geb omstr 1460, woonde te Leiderdorp
63490 'Wouter Jan Wouters van Velthoven', geb omstr 1440
63504 Joannes Claesz Box, geb omstr 1450
63510 'Jan Michiels', geb omstr 1450
63760 Henric Jacobsz Donck de Jonge, geb omstr 1485, overl vóór 1547
63762 Arnt van Gameren Janss, geb omstr 1490, eigenaar van een ververij te Den Bosch, overl vóór 1537, geh met
63763 Maria Goijaert Sterck (Marijcken), geb omstr 1500, overl vóór 1543
63938 Peter Verscueren de Oude, geb omstr 1470, schepen van Tilburg, niet geh met
63939 IJken nog-onbekend, geb omstr 1470
63940 Michiel Paul Otten van Goerl, geb omstr 1475 te Hilvarenbeek, overl vóór 1533, geh met
63941 Elisabeth Willem van de Kerckhoff, geb omstr 1475
63942 Laureijs Willem Laureijs Verstraeten, geb omstr 1475, geh met
63943 Katelijn Peter Jan Luijten, geb omstr 1475
63948 Niclaes Spapen (Claes), geb omstr 1445
63950 ridder Willem Jan Pijlijser, geb in of omstr 1415 te Tilburg, overl op 18 jun 1474 te Tilburg, geh omstr 1460 met
63951 Johanna van Wijfflit (Jenneken), geb omstr 1430, overl vóór 1473
63970 Hannaert van Wijck, geb omstr 1475, geh met
63971 Barbara den Breen, of den Breem, geb omstr 1475
63972 Henric Robert van Meerwijck, geb omstr 1470, geh met
63973 Elisabeth Kivits, geb omstr 1470
63974 Henric Claes van Engelen, geb omstr 1470
65120 Kerstant Jacobs van der Vliet van der Woerd (Cors), geb omstr 1475, heilige-geestmeester van Naaldwijk, overl op 2 jul 1515 te Naaldwijk, geh met

Naaldwijk, Heilige-Geesthofje (foto: Thomas Andringa, 2005)
65121 Machtelt Mees van Dorp, geb omstr 1475, overl op 11 okt 1524 te Naaldwijk; het paar woonde aldaar op de hofstede 'Hoge Werf'
65126 Dirck Duyst van Voorhout, geb omstr 1460, geh met
65127 Sophie van Bleijswijk, geb omstr 1460
65136 Claes Clapwijck, geb omstr 1480, woonde op 'De Clapwijck' bij Pijnacker
65140 'Jacob Duijn', geb omstr 1480
65142 Doe Michielsz Colijn, geb omstr 1480, geh met
65143 Volckge Gerrits, geb omstr 1480
65144 'Matheus van der Houve', geb omstr 1485
65146 Jan Aper Melis van Melisdijck, geb omstr 1485, brouwer, thesauriër van Delft, burgemeester van Delft (1522-1545), begr op 11 jan 1555 te Delft, geh met
65147 Christijn Claes van Dijck, geb omstr 1485
65148 Cornelis Huijchsz van der Burch, geb omstr 1480, overl in 1531, geh met
65149 Engeltje 'Matheus van Velsen', geb omstr 1490, overl na 1533
65150 Matheus Jansz van Berendrecht, geb omstr 1490, bezat erven en huizen te Leiden, alsmede een landerij te Wassenaar, overl op 20 feb 1587, geh op 9 apr 1513 te Leiden met 
65151 Margriet Cornelis van Delft, geb omstr 1490

  zeventiende geslacht: stamoudbetovergrootouders Stoffelskant (17a)

66560 (alles onder voorbehoud) Aernt Velick, geb in of omstr 1404 te Nunspeet, overl in 1477 te Nunspeet
velicken veluwe

ik ben geland in 1400
sta in het zand
van eindeloze veluwe

een vreemde bries
zoelt suizend om mij heen
de tijd tracht mijn lijf
 te verslokken
maar ik blijf staande in de wind

voorwaarts mijn blik
noordwaarts mijn gang

een vreemde stilte
zoemt ruisend om mij heen
soms schim soms mens

toch moet er nunspeet zijn

velicke velicke
mensen nog bijna zonder woorden
velicken veluwe
traag kruipt de tijd over land
traag zaait en maait een mensenhand
 
verleden: geen herinnering
maar ongedacht gezicht
vandaag tot leven gedicht

frits stoffels 26 april 2009
66752 = 66560
70144 Evert Wolter Evertz, geb omstr 1440 te Ede-Veldhuizen, landbouwer aldaar, overl in 1492
84420 'Michiel Couwenburgh', geb omstr 1460
84524 = 44588
84772 Heynderick Van Wueluwe, geb in of omstr 1460, wellicht in een der beide Woluwes bij Brussel, overl in 1533 te Antwerpen, kunstschilder (bekend als 'De Meester van Frankfort', ivm enkele werken aldaar), deken van het Sint-Lucasgilde der schilders te Antwerpen, belangrijk ontwerper van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen (waar Rubens begraven ligt), geh met
84773 Helwich Tonis, geb omstr 1460, overl in 1528 te Antwerpen

Heynderick Van Wueluwe ('Meester van Frankfort') op een zelfportret met vrouw uit 1496; de vrouw is mogelijk niet Helwich Tonis, maar een latere echtgenote,
omdat het schilderij haar leeftijd als 17 jaar vermeldt, en zij derhalve niet de moeder van [42386] Ian Van Wuelewe (omstr 1485) kan zijn; anderzijds is een tweede huwelijk in tegenspraak
met het veronderstelde sterfjaar van Helwich (1528); het schilderij en/of de genealogische gegevens zijn dus met enkele onzekerheden omgeven

85932 = 84524
88832 Gillis Wissez van der Lisse, geb omstr 1430
88840 Jonge Jan Jan Boeyesz, geb omstr 1445, schepen en burgemeester van Zierikzee, overl omstr 1507 te Zierikzee
88842 Claes de Cater, geb omstr 1440, geh met
88843 Aechte Yenssendochter Witte, geb omstr 1440
88844 Symon Ockers Symonsz, geb omstr 1440
88846 Adryaen Wisse Peck, geb omstr 1440, geh met
88847 Elisabeth Yessendochter Witte, geb omstr 1440
89272 'Adriaen Munter', geb omstr 1475
89274 Hendrick Aertsz, geb omstr 1480, dijkgraaf, heemraad, hoogheemraad, geh met
89275 Lijsbeth Pieters, geb omstr 1480
89880 = 89272
89882 = 89274
89883 = 89275
89922 = 42210
89972 'Leendert van der Pols', geb omstr 1510
89980 Pieter De Cock, geb omstr 1510, woonde te Stekene (Oost-Vlaanderen)
90100 = 89972
90108 = 89980
90240 Heinrich Thamer, geb omstr 1445 te Landshut in Zuid-Beieren, studeerde in 1467 aan de universiteit van Erfurt, hij trok naar Freiburg, mogelijk om daar mee te werken aan de bouw van de kerk
91648 Adriaen Gerrits de Roij, geb omstr 1475 te Capelle, overl omstr 1537 te Capelle, geh omstr 1500 met
91649 Lytmoet nog-onbekend, geb omstr 1475, overl in 1541
92672 = 91648
92673 = 91649
93760 Gherit Oerlemans, geb omstr 1395 te Loon-Op-Zand, landbouwer en vervener, overl na 1471 te Sprang, geh vóór 1430 met
93761 Adriaenken Peter Dix die Weert, geb omstr 1400; het paar bezat verscheidene hofsteden te Loon-Op-Zand, waaronder op het Craenven
93762 Hendric Symons, geb omstr 1410, overl vóór 1486 te Sprang, geh met
93763 Mary nog-onbekend, geb omstr 1420, overl vóór 1486
93764 'Wouter Leempoel', geb omstr 1410
93766 Gillis van Ammerzoyen, geb omstr 1445, heemraad en kerkmeester te Sprang, overl vóór 25 jun 1525 te Sprang, geh met
93767 Lucia Arien Jans, geb omstr 1445, overl omstr 1530
93824 Riquin van der Stege, geb omstr 1430, overl omstr 1480, geh met
93825 Elisabeth Jan Matheis, geb omstr 1430
96384 Corstiaen Reijners Bits van Oss, geb omstr 1440, geh met
96385 Hadewig Jan Peeter Belaerts, geb omstr 1440, overl na 1468
96656 Adriaen die Wert, geb omstr 1460, overl vóór 1536
97408 'Gheerit Franssen Bol', geb omstr 1470
97412 'Jan van Ghils', geb omstr 1470
97456 'Jan Coninx alias Noten', geb omstr 1465
97792 Adriaen Uijthoven, geb omstr 1485, overl vóór 1575, woonde te Eethen
97808 'Jan van Outheusden', geb omstr 1495

zeventiende geslacht: stamoudbetovergrootouders Kollaardkant (17b)

103684 'IJsbrant Verloet', geb omstr 1480
103808 Eeuwout Roeloffsz, geb omstr 1495, schout van Krimpen-Aan-Den-IJssel, overl 1545-1553, geh met
103809 Katrijn Jans, geb omstr 1495, overl na 1561
103812 Jan Jans Besemer, geb omstr 1495, geh met
103813 Annigje Thijs, geb omstr 1495
103814 Pieter Roelen, geb omstr 1495
103872 'Gheryt van Duynen', geb omstr 1470
104224 'Cornelis Borsboom', geb omstr 1490, woonde te Valkenburg ZH
105104 Dirck Knippenburgh IV, geb omstr 1450, overl in 1491
105408 'Dirck Jansz', geb omstr 1495
107200 Willem Jacobsz van Bodegom, geb omstr 1455, overl in 1503 of 1504 te Delft, begr te Delft, geh met
107201 Maria Johans van Hogerwoert, geb omstr 1455, overl in 1489 te Delft, begr te Delft
107202 'Cornelis van Seijst', geb omstr 1455
107204 Godschalck Brienensz, geb omstr 1455, vervulde verscheidene openbare ambten te Dordrecht, raad van Dordrecht, stedehouder van de schout, burgerkapitein, nam deel aan het beleg van slot Poederoyen (1508), overl vóór 3 mrt 1519, geh met
107205 Machteld Pieters van Slingeland, geb omstr 1455, overl verm op 16 feb 1522
107206 Kerstant Dammasz Goudt, geb omstr 1455, schepen en burgemeesteer van Vlaardingen, overl ws op 16 feb 1522, begr te Vlaardingen, geh met
107207 Alijt 'de Jode', geb omstr 1455, overl vóór 25 okt 1518
107208 Heer Pieter III van Roden, geb omstr 1420, ambachtsheer van de heerlijkheid Rhoon, liet aldaar verscheidene polders aanleggen, overl op 28 jun 1509, geh met
107209 Margaretha Gerrit Storms van Weena, geb omstr 1420, haar wapen is afgebeeld op een gebrandschilderd raam in het kasteel van Rhoon
107210 Ridder Raes van Grave, geb op 22 feb 1437, heer van Hevere (= thans Hever, bij Leuven in Vlaams Brabant), overl op 9 nov 1501, geh op 9 jun 1467 met
107211 Elisabeth van Sinte Guericx, geb op 18 sep 1449, overl op 6 sep 1489
107212 Jacob van der Does, geb omstr 1434 te Leiderdorp, overl vóór 1490, geh met
107213 Alida van Zijll, geb omstr 1435 te Leiderdorp
107388 Beijen Doensz, geb omstr 1410 te Poortugaal, pachter van de tienden, schepen van Poortugaal, leenman van Jacob, de Heer van Putten en Strijen, overl vóór 28 jan 1485 te Poortugaal, geh omstr 1433 te Poortugaal met
107389 Lijsbeth nog-onbekend, geb omstr 1410, overl op 17 dec 1485
107390 Haeske Aefkin, geb omstr 1430, woonde te Poortugaal
108800 Adriaen Jansz de Recht (alias 'le grande'), geb omstr 1430 te Waes bij Antwerpen, vlgs anderen geb in Noord-Frankrijk
109888 Aren Jansz, geb omstr 1510, ingeland te Nieuw-Helvoet, overl vóór 1579, geh met
109889 Dingenom Bouwens ('Vroutje'), geb omstr 1510, overl na 1570; het paar woonde te Heenvliet
109892 'Leendert Gootenaer', geb omstr 1500
109988 Powel Jansz Vrouwelinck, geb omstr 1450, geh met
109989 Lijsbeth Jans, geb omstr 1450
111634 Cornelis van Driel Dircx (Neel), geb omstr 1420, heemraad Westambacht IJsselmonde, overl omstr 1490, verm te West-IJsselmonde
111638 Lodewijc Aerts van Ghiessen, geb omstr 1430, overl omstr 1495, geh met
111639 Soetke Wijt Willems, geb omstr 1430, overl vóór 1503
111808 Willem Jan Vincent van der Nesse, geb omstr 1425 te Oudewater, overl vóór 1499, I geh omstr 1450 met Pietersdochter Treslong (omstr 1425-omstr 1455), II geh omstr 1455 met
111809 Pieter Voppensdochter Besemer, geb omstr 1430
111810 'Pieter Besemer', geb omstr 1430
112096 'Aren Luijendijck', geb omstr 1470
112976 (onder voorbehoud) Florijs Boen van Couwenhoven, geb omstr 1420, overl na 1466, geh met
112977 (onder voorbehoud) Sophia (Hendricks? van der Hoeven, geb omstr 1420; het paar woonde te Maasland
116736 Jan Arendsz van Heijningen, geb omstr 1470 te Leiden, overl na 1504
117120 'Arend van Heijningen', geb omstr 1440 te Alphen-Aan-Den-Rijn
122912 'Peter Jannis van Overvelt', geb omstr 1495
122916 Ghoris Adriaen Henric Dirven, geb omstr 1490 te Princenhage, schepen en stadhouder aldaar, overl in 1556 te Princenhage, geh omstr 1515 te Princenhage met
122917 Margriet Meeus Peter Jansen, geb omstr 1490 te Princenhage, overl in nov 1538 te Princenhage
122918 'Wouter Leyten', geb omstr 1495
124052 Geryt Aelwijnsz, geb omstr 1475, overl te Noordwijkerhout; woonde ook te Sassenheim
124054 Pouwels Claesz, geb omstr 1475, overl na 1550 te Noordwijkerhout, geh met
124055 Agnies Sijmons, geb omstr 1475
126864 Joost van Egmond, geb omstr 1425
126980 'Jan Wouters van Velthoven', geb omstr 1410
127520 'Jacob Donck', geb omstr 1455
127524 (onder voorbehoud) Jan van Gameren gezegd Van Herwijnen, geb omstr 1460, raad en rekenmeester van Brabant, geh met
127525 (onder voorbehoud) Maria Havens, geb omstr 1460
127526 Goijaert Sterck Janss, geb omstr 1460, geh met
127527 Ermgarde nog-onbekend, geb omstr 1460
127880 Paul Claes Otten, geb omstr 1435 te Hilvarenbeek, cijnsman, schepen te Poppel in Vlaanderen, geh met
127881 Marie nog-onbekend, geb omstr 1435
127882 Willem van de Kerkhoff, geb omstr 1450, geh met
127883 Lijsbeth Jan Wouter Aert Vermee, geb omstr 1450
127884 Willem Laureijs vander Strathen, geb omstr 1450, geh met
127885 Aleijt Jacob Jan van Sonne, geb omstr 1450
127886 'Peter Jan Luijten', geb omstr 1450
127900 ridder Jan Pijlijser van Valckenoirdt, geb omstr 1370, overl omstr 1415, geh op 6 jan 1392 te Boxtel met
127901 Joncvrouw Geertruijt Heeren Willems van Bucstel, geb omstr 1370
127902 Willem Jan van Wijfflit, geb omstr 1395, overl vóór 1470 te Tilburg, I geh omstr 1420 met Margaretha Gerardus van de Sande (omstr 1395-omstr 1420/1430), II geh omstr 1430 met
127903 Jenneke Henrick Daneels van den Bossche van Heersel, geb omstr 1395, overl omstr 1460
127940 Jan van Wijck, geb omstr 1450, leenman van een goed in Hedikhuizen, overl na 1504
127942 Willem den Breem, geb omstr 1450
127946 Jan Kievit, geb omstr 1440 te Vlijmen, baljuw te Vlijmen, overl tussen 1510 en 1520, geh met
127947 Margriet Kuysten van Honsoirde, geb omstr 1450; het paar bezat een hoeve te Sint-Oedenrode
130240 Jacob Kerstants, geb omstr 1450, heilige-geestmeester van Naaldwijk, overl in apr 1482, geh met 
130241 Machtelt nog-onbekend, geb omstr 1450
130242 Mees Heijndricks van Dorp, geb omstr 1445, leenman van Hontshol, overl op 16 mei 1520 te 's-Gravenzande, geh met
130243 Baertgen nog-onbekend, geb omstr 1445
130252 Henric van Voorhout Pietersz, geb omstr 1420, geh met
130253 Immesoet Duyst Dircks, geb omstr 1420
130284 'Michiel Colijn', geb omstr 1450
130292 Aper Melisz van Melisdijck, geb omstr 1460, burgemeester van Delft (1497-1498), geh met
130293 Erickge Daniels Colijn, geb omstr 1460, begr te Delft
130294 'Claes van Dijck', geb omstr 1460
130296 Huijgh Dirck Huijgensz, geb omstr 1455
130298 Matheus Jansz van Velsen, geb omstr 1450, geh met
130299 Duijf Harmens, geb omstr 1450
130300 Jan Matheusz van Berendrecht, geb omstr 1465, overl in of omstr 1497 te Leiden geh óf met een dochter van de Rotterdamse burgemeester Claes Bouwensz Fijck, óf met 
130301 Duijve Dirckx van Leijden, geb omstr 1465, overl op 19 jun 1527
130302 Cornelis Jans van Delft, geb omstr 1460, geh met
130303 Alijt Ghijsbrechts Jan Witgenz, geb omstr 1460


 achttiende geslacht (18)

140288 Wolter Evert Jacobss van Velthusen, geb omstr 1400 te Ede-Veldhuizen, landbouwer op de Veldhuizerbrink, overl omstr 1460 te Ede-Veldhuizen
177664 Wisse Claesz van der Lisse, geb omstr 1405, overl omstr 1450 op Noord-Beveland
177680 Jan Boeyensone, geb omstr 1420, overl omstr 1490, geh met
177681 Lone nog-onbekend, geb omstr 1420, overl na 1490-1494; het paar woonde te Zierikzee
177686 'Ye(n)ssen Witte', geb omstr 1415
177688 'Ocker Symonsz', geb omstr 1410
177692 'Wisse Peck'
, geb omstr 1415
177694 = 177686
1786214 Jan die Blonde, geb omstr 1310, overl na 1366
179844 'Michiel Couwenburgh', geb omstr 1460
183296 'Gerrit de Roij', geb omstr 1445, woonde te Capelle (NB)
185344 = 183296
187520 Jan Janssoen Oerlemans, geb omstr 1365, woonde te Loon-Op-Zand
187522 Peter Dix die Weert, geb omstr 1360
187532 Jan Gieliss van Ammerzoyen, geb omstr 1415, overl in 1481, geh met
187533 Adriana van Herlaer, geb omstr 1415
187534 'Arien Jans', geb omstr 1415
187650 'Jan Matheus', geb omstr 1400
192768 Reijner Pauwels Bits van Oss, geb omstr 1400, overl na 1453, geh met
192769 Elisabeth Geerit Bukkinc, geb omstr 1400, overl in 1452
192770 'Jan Peeter Belaerts', geb omstr 1410
194816 'Frans Bol', geb omstr 1440
207624 Jan Besemer, geb omstr 1460, heemraad te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel
207626 Tijs Jacobs, geb omstr 1465, geh met
207627 Marrigje Willem Danen, geb omstr 1465
210208 Diederich Knippenborgh III, geb omstr 1400, overl in 1453
214400 Jacob Goverts van Bodegem, geb omstr 1425 te Antwerpen, trok eerst naar Emelisse op Noord-Beveland, woonde nadien te Delft, zou als Jacob Goverts van Antwerpen door de Poolse koning Sigismund I in de adelstand zijn verheven, overl te Delft, geh met
214401 Neeltge Gerrits van der Seijst, geb omstr 1425
214402 Johan van der Hogerwoert, geb omstr 1425, geh met
214403 Margrieta van der Poel, geb omstr 1425
214408 Brien Cornelisz, geb omstr 1425, herbergier te Dordrecht, schepen en burgerwacht, kreeg in 1456 een taakstraf na bedreiging en mishandeling van een medeburger; had een eigen zegel, overl vóór 1485, geh met
214409 Margriet nog-onbekend, geb omstr 1425, herbergierster te Dordrecht, overl na 1485
214410 Pieter Dircksz van Slingeland, geb omstr 1425, schepen van Dordrecht, burgemeester aldaar, ambachtsheer van Puttershoek, raad en schatbewaarder, overl na 1487, geh met
214411 Marij Ariens, geb omstr 1425
214412 'Dammas Goudt', geb omstr 1425
214416 Heer Pieter van Roden ute Duvelant, geb omstr 1380, ambachtsheer van Rhoon, bouwer van het Kasteel van Rhoon, schepen van Dordrecht, overl omstr 1450, geh vóór 1415 met
214417 Adriane Dierc Zayendochter van der Lee, geb omstr 1380, haar wapen is afgebeeld op een raam in het Kasteel van Rhoon
214418 Gerrit Willem Stormsz, geb omstr 1400, tresorier en schepen van Delft, overl tussen 1452 en 1464, geh met
214419 Maria Vrancken van der Meer, geb omstr 1400
214420 Pieter van Grave, geb omstr 1405, overl op 6 dec 1463, begr te Leuven, geh met
214421 Agniete van Bourchove, geb omstr 1405, overl op 17 dec 1478, begr te Leuven
214422 Claes van Sinte Guerick, geb omstr 1400, woonde te Leuven, overl na 1458, geh met
214423 Lijsbeth Beijs, geb omstr 1420
214424 Dirck van der Does, geb omstr 1405 te Leiderdorp, overl in 1461, geh met
214425 Machteld van Outshoorn, geb omstr 1407 te Leiderdorp, overl in 1439
214426 Floris van Zijll, geb omstr 1413 te Leiderdorp, geh met
214427 Clarissa nog-onbekend, geb omstr 1418 te Leiderdorp
214776 Doedijn Beijensz (Doen), geb omstr 1382 te Poortugaal, leenman van de Hofstad van Putten, leverde bijdrage aan wederopbouw van Strijen na de Sinte-Elisabethsvloed (1421), overl omstr 11 september 1452 te Poortugaal, geh omstr 1407 met
214777 Margriet Heijndricks, geb omstr 1385 te Poortugaal, stichtte in 1446 een memorie bij de kerk van Poortugaal, overl in 1446
217600 'Jan de Recht' (alias 'le grande'?), geb omstr 1400, woonde mogelijk in (Vlaams) Noord-Frankrijk, of te Waes bij Antwerpen
219778 Bouwen Pouwels, geb omstr 1480, overl na 10 mrt 1541
219976 Jan Pieter Jansz, geb omstr 1420, had memorieland in bezit
223268 Dirc Jansoen van Driel, geb omstr 1385, overl na 1428
223276 Aernt Lodewijcx van Ghiessen, geb omstr 1400, overl vóór 1470
223278 'Witte Willems', geb omstr 1400
223616 'Jan Vincent van der Nesse', geb omstr 1400, woonde te Oudewater
223618 Pieter Voppens, geb omstr 1405 te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel, landpoorter te Dordrecht in 1450, overl 1462-1476, geh met
223619 Ave Jans Besemer, geb omstr 1410 te Oud-Alblas, overl na 1476
225952 = Coert Boen Vranckenzoon van Coudenhove, geb omstr 1395, overl na 1424, grondeigenaar te Maasland
225954 'Hendrick (?) van der Hoeven', geb omstr 1390
233472 'Arend van Heijningen', geb omstr 1440 te Alphen-Aan-Den-Rijn
245824 'Jannis van Overvelt', geb omstr 1470
245832 Adriaen Henric Peter Dirven, geb omstr 1450 te Princenhage, schepen van De Hage bij Breda, overl omstr 1505 te Princenhage, geh in 1479 te Breda met
245833 Lysbet Henric Nouts, geb omstr 1450 te Rijsbergen bij Breda, overl in 1521 te Princenhage
245834 'Meeus Peter Jansen', geb omstr 1465, woonde te Princenhage
248110 Symon Brantsz, geb omstr 1450, overl vóór 1495, geh met
248111 Marytgen, geb omstr 1450, overl vóór 1517
253960 'Wouter van Velthoven', geb omstr 1380
255048 (onder voorbehoud) Arnt van Gameren gezegd Van Herwijnen, geb omstr 1430, geh met
255049 (onder voorbehoud) Margaretha van Campen, geb omstr 1430; het paar woonde te Den Bosch

255052 'Jan Sterck', geb omstr 1430
255760 Claes Otten, geb omstr 1400, overl 1433-1457, geh met
255761 Margriet Jans van Bekerdijck, geb omstr 1410; het paar woonde te Hilvarenbeek
255766 'Jan Wouter Aert Vermee', geb omstr 1420
255768 Laureijns Wouter van der Straten, geb omstr 1420, geh met
255769 Luutgaart Jans die Weert, geb omstr 1420
255770 Jacob Jan van Sonne, geb omstr 1400, overl omstr 1470, geh met
255771 Engelberte Aert Meeus Jonghelinx, geb omstr 1420
255772 'Jan Luijten', geb omstr 1420
255800 ridder Jan Pijlijser, geb omstr 1340, overl in 1393, geh met
255801 Udele van Valkenvoorde, geb omstr 1340
255802 heer Willem van Buextel, geb omstr 1345, overl na 1391, geh met
255803 Catharina nog-onbekend, geb omstr 1345
255804 Jan Jan Bac van Wijfflit van Tilborch, geb omstr 1365, overl vóór 1429, geh met
255805 Margriet Willem van Bruheze, geb omstr 1365
255806 Henrick Daniels van den Bossche van Heersel, geb omstr 1365, overl vóór 1431, geh met
255807 Liesbeth Peter Jan Piex van Steensel, geb omstr 1365, overl na 1430
255880 Hannaert van Wijck, geb omstr 1425, schepen van Heusden, leenman van een goed te Hedikhuizen, overl na 1481
255892 Jonkheer Aert Kievit, geb omstr 1415, begr omstr 1480 te Den Bosch, geh met
255893 Belia
Brunheze, geb omstr 1415; overl omstr 1487 te Den Bosch; het paar woonde te Vlijmen
255894 Gijsbert Kuysten/van Onsenoort, geb omstr 1425; Gijsbert bezat een hoeve te Strijp bij Eindhoven
260480 Kerstant Jans, geb omstr 1425, woonde verm te Naaldwijk
260504 Pieter Vranckenz van Voorhout, geb omstr 1380, geh met
260505 Gerritge Aechte Barthouts Nagel, geb omstr 1380
260584 Amelis van Melisdijck, geb omstr 1430
260586 Daniel Gerritsz Colijn, geb omstr 1430, schepen van Delft, geh met
260587 Gerritgen Barthouts Nagel van Voorhout, geb omstr 1430
260596 'Jan van Velsen', geb omstr 1420
260592 'Dirck Huijgensz', geb omstr 1395
260600 Matheus Jans Willemsz van Berendrecht, geb omstr 1440, geh met
260601 Adriana Jans van den Woude, geb omstr 1440
260602 Dirck Aelbrechtsz van Leijden, geb omstr 1440, geh met
260603 Belia Arents Heerman, geb omstr 1440
260604 'Jan van Delft', geb omstr 1435
260606 Gijsbrecht Jan Witgens, geb omstr 1435, overl te Leiden, geh met
260607 Catharina Gerrits Vinck, geb omstr 1435, overl te Leiden

  negentiende geslacht (19)

280576 Evert Jacobs van Velthusen, geb omstr 1375 te Ede-Veldhuizen, landbouwer op de Velthuyserbrinck, overl in 1442 te Ede-Veldhuizen, geh te Lunteren/Ede met
280577 nog-onbekend, geb omstr 1375
355328 'Claes van der Lisse', geb omstr 1380
375040 Jan Wouterssoen Oerlemans, geb omstr 1335, woonde te Loon-Op-Zand
375064 Gielis Janssoon van Ammerzoyen, geb omstr 1385, overl op 14 apr 1463, geh met
375065 Lijsbeth Jan Gerritse, geb omstr 1385
385536 Pauwels Bits van Oss, geb omstr 1360
385538 'Geerit Bukkinc', geb omstr 1370
385540 'Peeter Belaerts', geb omstr 1380
415248 Pieter Voppens, geb omstr 1405 te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel, landpoorter te Dordrecht, overl in 1462, geh met
415249 Ave Jans Besemer, geb omstr 1430 te Oud-Alblas, overl na 1476
415254 'Willem Danen', geb omstr 1435
420416 Rutger Knippenburgh II, geb in 1368, overl in 1415

428800 'Govert van Bodegem', geb omstr 1395
428802 Gerrit Waellincxensz van der Seijst, geb omstr 1395
428820 Dirck Ottensz van Slingeland, geb omstr 1395, overl omstr 1453, stedelijke ambten te Dordrecht, o.m. burgemeester, geh met
428821 Heilwij Jans van Naerssen, geb omstr 1395, overl in 1459 te Dordrecht
428822 Adriaen Aelbrexhtsz van der Heyen, geb omstr 1395
428832 Heer Boudijn van Roden Pietersz, geb omstr 1350, ambachtsheer van Rhoon, leenman van Zwaardijk, overl tussen 1399 en 1408, geh met
428833 Willemina Vranck Dirc Zaijen, geb omstr 1350
428834 Dirc Zay Goeswijnsz van der Lede, geb omstr 1350, baljuw van Schiedam, schout van Katwijk, leenman van Wassenaar, geh met
428835 Katerina Dircs (Katrijn), geb omstr 1355
428836 'Willem Storms', geb omstr 1360
428838 'Vranck van der Meer', geb omstr 1370
428848 Henric van der Does, geb omstr 1377 te Leiderdorp, overl in 1426, geh met
428849 Magteld Vrancken, geb omstr 1380 te Vlaardingen, overl in 1426; het paar woonde te Leiderdorp
428850 Henric van Outshoorn, geb omstr 1381 te Leiderdorp
429552 Beijen Beijensz, geb omstr 1350 te Poortugaal, leenman van de Heer van Putten, pachtte een dijk bij Poortugaal, overl omstr 8 jun 1408 te Poortugaal, geh omstr 1381 te Poortugaal met
429553 Lijsbeth nog-onbekend, geb omstr 1350 te Poortugaal, stichtster van een memorie aldaar
429554 'Heijndrick' nog-onbekend, geb omstr 1355, woonde te Poortugaal, geh met 
429555 Suetkin nog-onbekend, geb omstr 1355, had samen met een zoon een memorie te Poortugaal 
439556 Powel Jansz Vrouwelinck, geb omstr 1450, geh met
439557 Lijsbeth Jans, geb omstr 1450
446536 Jan Jansz van Driel, geb omstr 1355, haverkoper, heemraad van Gherit Hendicxz Ambacht (= Sandelingenambacht), overl in 1421, geh met
446537 Jaene Meeus, geb omstr 1355, overl na 1423
446552 Lodewijc van Ghiessen, geb omstr 1370, overl na 1413, geh met
446553 Yde Loukin Floris, geb omstr 1370
447232 'Vincent van der Nesse', geb omstr 1370
447236 Foppe Hoensz, geb omstr 1370, mogelijk te Dordrecht, woonde te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel, overl vóór 1410
447238 Jan Ockersz Besemer, geb omstr 1365 te Dordrecht, leenman van de hofstede te Arkel, overl omstr 1422 te Oud-Alblas
451904 Vranck Jansone van Coudenhove, geb omstr 1370, overl na 1434, geh met
451905 (onder voorbehoud) Koert Bone Ansum Boenendochter, geb omstr 1380
491664 Henric Peter Dirven (Heyn), geb omstr 1420 te Princenhage, overl omstr 1480 te Princenhage, geh omstr 1455 te Breda met
491665 Heylwig Sgraauwen (Heyltge), geb omstr 1420 te Princenhage, overl omstr 1480 te Princenhage
491666 'Henric Nouten', geb omstr 1425, woonde te Rijsbergen bij Breda 
491668 'Peter Jansen', geb omstr 1440
511532 'Wouter Aert Vermee', geb omstr 1395
511536 Wouter Mathijs Buckincks of Van der Straten, geb omstr 1360, geh met
511537 Elysabeth Aert Aert van den Brekelen, geb omstr 1400
511538 'Jan die Weert', geb omstr 1395
511540 Jan Henric van Son, geb omstr 1370 te Tilburg, overl omstr 1455, geh met
511541 Elisabeth Jacob Groot-Wouters van Berckel, geb omstr 1370 te Berkel NB, overl omstr 1453
511542 Aert Bartolomeeus Jongelinxs, geb omstr 1390, geh met
511543 Aleijt nog-onbekend, geb omstr 1390
511600 ridder Jan Pijlijser, medeheer van Coeckelberghe, geb in 1272, overl in 1342, geh met
511601 Catharina Clutinc, geb omstr 1310, overl in 1342
511602 Otto van Heukelum van Valkenvoorde, geb omstr 1320, overl na 1370
511604 heer Henric Willems van Boxtel, geb omstr 1315, geh met
511605 Hendrick Kelnersdochter, geb omstr 1315
511608 Jan Aerts Berthout Bac van Wijfflit van Tilborch, geb omstr 1310, overl vóór 1390, II geh met Elisabeth Godin (omstr 1340-?), III geh met Jutte Ymmen (omstr 1340-?), I geh met
511609 Hadewijch van Wijfflit, geb omstr 1340
511610 Willem van Bruheze, geb omstr 1340, geh met
511611 Katharina nog-onbekend, geb omstr 1340
511612 'Daniel van den Bossche van Heersel', geb omstr 1335
511614 'Peter Jan Piex van Steensel', geb omstr 1335
511784 Willem Kievits van Veen, geb omstr 1385, verm te Bokhoven bij Den Bosch, geh met
511785 Elsa van Horne, geb omstr 1385
511799 Gijsbert Kuysten, geb omstr 1405, overl vóór 1430
520960 Jan Kerstantsz, geb omstr 1405, overl in 1425, geh met
520961 Katrijn nog-onbekend, geb omstr 1405, overl na 1425
521008 Vranck Michielsz van Voorhout, geb omstr 1355, geh met
521009 Bertha van Uijtenhage, geb omstr 1355
521010 Bathout Gerritsz Nagel, geb omstr 1355, geh met
521011 Russent Robbrechtsdochter, geb omstr 1355
521172 Gerrit Colijnsz, geb omstr 1405, geh met
521173 Machelt nog-onbekend, geb omstr 1405
521174 Barthout Pieters van Voorhout gesegt Nagel, geb omstr 1405, geh met
521175 Pieternella Ruarts van Berckenrode, geb omstr 1405
521200 Jan Willem IJsbrantsz van Berendrecht, geb omstr 1415 te Leiden, geh met
521201 Badeloghe Dirckx de Bruijn, geb omstr 1415
521202 Jan Jansz van den Woude Alckemade, geb omstr 1415, geh met
521203 Machtelt Willems Rengers, geb omstr 1415
521204 Aelbrecht Dirckx van Leijden, geb omstr 1410, geh met
521205 Adriana Willems van Leeuwen, geb omstr 1410 te Alphen-Aan-Den-Rijn
521206 Arent Heerman, geb omstr 1410
521212 Jan Gijsbrecht Witgens, geb omstr 1405, geh met
521213 Alijt Gerrits, geb omstr 1405
521214 Gerrit Gerritsz Vinck, geb omstr 1405, geh met
521215 Baertraet nog-onbekend, geb omstr 1405

 twintigste geslacht (20)

561152 Jacob van Velthusen, geb omstr 1340 te Ede-Veldhuizen, landbouwer op de Velthuserbrinck, overl omstr 1400 te Ede-Veldhuizen, geh omstr 1370 te Ede met
561153 nog-onbekend, geb omstr 1340
750080 'Wouter Oerlemans', geb omstr 1305
750128 Jan Claussoon van Herpt Heymandrsoen van Ammerzoyen, geb omstr 1352, leenman van de hertog van Brabant, overl vóór 19 feb 1428
750130 Jan Gerritse, geb omstr 1355, overl vóór 9 jul 1428
830496 Foppe Hoene, geb omstr 1370, mogelijk te Dordrecht
830498 Jan Jansz Besemer, geb omstr 1405 te Dordrecht
840832 Henrich van der Knyppenborgh I, geb omstr 1340, overl na 1398
857604 'Waellincx van der Seijst', geb omstr 1365
857640 Otte Jansz van Slingelant, geb omstr 1365, geschutsmeester, overl in 1400, geh met
857641 Geertruijd Sarijs Reijnouts, geb omstr 1365, overl na 1401
857642 Jan Hendricksz van Naerssen, geb omstr 1365, begijnmeester, ziekenmeester, schatbewaarder, schepen en burgemeester van Dordrecht, raadsman van hertog Jan van Beieren, overl in of omstr 1447, geh met
857643 Hadewych Gysbert Vrankens van Diemen, geb omstr 1365
857644 'Aelbrexht van der Heyen', geb omstr 1365
857664 Heer Pieter van Roden, geb omstr 1320, ambachtsheer van Rhoon, overl tussen 1369 en 1378, geh met
857665 Belij nog-onbekend, geb omstr 1320
857666 Vranck Dirck Zaijsz, geb omstr 1320, schout van Kethel, geh met
857667 Lijsbeth nog-onbekend, geb omstr 1320
857668 'Zay Goeswijnsz van der Lede', geb omstr 1320
857670 Ridder Dirc II (of III of IV), heer van Wassenair, geb omstr 1333, ridder, ambachtsheer van Katwijk, heer van Wassenaar, burggraaf van Leiden, overl in of omstr 1392, geh met
857671 (onder voorbehoud) Machteld Gillis Oem, Vrouwe van Barendrecht, geb omstr 1335, overl omstr 1391, zij was een nicht van Dirc
857696 Dirck van der Does, geb omstr 1355 te Leiderdorp, geh met
857697 Elisabeth/Henrica van Heenvliet, geb omstr 1355 te Heenvliet; het paar woonde te Leiderdorp
857698 Isaac Vrancken, geb omstr 1354 te Vlaardingen, woonde aldaar
859104 Beijen Ruthersz, geb omstr 1324 te Poortugaal, pachter van land aldaar, overl vóór 1408, geh omstr 1349 te Poortugaal met
859105 - nog-onbekend, geb omstr 1325, overl vóór 1408
879112 Jan Pieter Jansz, geb omstr 1420, ws eigenaar van een memorieland
893072 Johan van Drile, geb omstr 1325, overl omstr 1385 in de Zwijndrechtsewaard
893104 Aernout van Ghiessen, geb omstr 1350, overl na 1402, geh met
893105 Iga Huge Folperts, geb omstr 1355, overl vóór 1404
893106 Laurens Florisz, geb omstr 1340, overl omstr 1395, geh met
893107 Christina Jan die Blonde, geb omstr 1340, overl omstr 1411
894476 Ocker Johanssohn/Johannesz Besemer, geb omstr 1335 te Eßlingen-Am-Neckar (bij Stuttgart), wijnhandelaar, overl omstr 1400 te Dordrecht
903808 Jan Jansone Coudenhove, geb omstr 1340, pachter van het veer tussen Brielle en Maassluis, overl na 1374, geh met
903809 Lizebette Dirck Butsieldochter, geb omstr 1340, overl in 1367 te Delft; het paar woonde te Delft
903810 Coert Bone Ansun Boenensone, geb omstr 1360, pachter van het veer tussen Brielle en Maassluis, overl na 1424
983328 Peter Dierwiven zoon, geb in 1388 te Breda, landbouwer, overl omstr 1450 te Breda, geh met
983329 Lysbet van Caem, geb omstr 1390
1023064 'Aert Vermee', geb omstr 1370
1023072 Mathijs Buckincks, geb omstr 1330
1023074 Aert Aert van den Brekelen, geb omstr 1375, geh met
1023075 IJda nog-onbekend, geb omstr 1375
1023080 Henricus Gerardus van Broechoven (Hendrick), geb omstr 1345, overl vóór 1410, geh met
1023081 Katharina Jan van Son, geb omstr 1345
1023082 Jacob Groot-Wouters van Berckel, geb omstr 1345, overl omstr 1395, woonde te Berkel NB
1023084 Barthelomeeus Jongelincks, geb omstr 1365, overl vóór 1420, geh met
1023085 Kathelijn nog-onbekend, geb omstr 1365
1023200 hertog Jan I van Brabant en Limburg de Overwinnaar, geb in 1252 te Brussel, overl op 3 mei 1294 na verwonding op door hem georganiseerd toernooi, begr te Leuven, I geh in aug 1273 met Margaretha van Vlaanderen (omstr 1255-1283) , II niet geh met
1023201 Hanneke Geldulf Pijlijser, geb in 1253, overl in 1297
1023202 Jan Jan Clutinc, geb omstr 1285, schildknaap, heer van het feodaal Hof van Ganshoren te Jette bij Brussel, opperwoudmeester van het Hertogdom Brabant, overl vóór 1342, geh, verm in 1303, met
1023203 Maria Mennens, geb omstr 1285, overl na 1345
1023204 Arnout/Arent van Heukelum, geb omstr 1270, overl in 1343, geh met
1023205 Mechteld de Cock van Weerdenburg, geb omstr 1285
1023208 ridder Willem II, heer van Boxtel, geb omstr 1265, overl in 1319, geh met
1023209 Maria Arnout van Diest, geb omstr 1270
1023210 'Henric Kelners', geb omstr 1290
1023216 Arnold Berthout Bac van Tilborch, geb omstr 1270
1023218 ridder Jan, heer van Kuyc van Wijfflit, geb in 1312, overl in 1356
1023228 'Jan Piex van Steensel', geb omstr 1305
1023568 Jonkheer Aerent Jansz Kievits (Aert), geb omstr 1350 te Den Bosch, overl omstr 1390 te Den Bosch, woonde te Bokhoven bij Den Bosch
1023576 Jan Kuysten, geb omstr 1380, overl vóór 1433, geh met
1023577 Elisabeth van Andel, geb omstr 1380
1041920 Kerstant Coppartsz, geb omstr 1380 te De Lier, heilige-geestmeesteer van Naaldwijk, overl in 1424
1042016 Wouter Michiel Henricx van Voorhout, geb omstr 1330, geh met
1042017 Anna Heermans van Oegstgeest, geb omstr 1330
1042020 Gerrit Nagel, geb omstr 1330
1042022 Robbrecht Gerardsz, geb omstr 1330, geh met
1042023 Alijt Dircks Soetendochter, geb omstr 1330, begr te Delft
1042348 Pieter Vranckenz van Voorhout, geb omstr 1380, geh met
1042349 Gerritge Aechte Barthouts Nagel, geb omstr 1380
1042350 Ruart, geb omstr 1380
1042400 Willem IJsbrantsz van Berendrecht, geb omstr 1390, woonde te Leiden
1042402 'Dirc de Bruijn', geb omstr 1390
1042404 Jan Florisz van den Woude van Alckemade, geb omstr 1390, geh met
1042405 Aleijt van der Boeckhorst, geb omstr 1390
1042406 Willem Rengersz, geb omstr 1390
1042408 Dirck Pietersz van Leijden gesegt van der Werve, geb omstr 1385, geh met 
1042409 Luijtgart Gerrits Heerman, geb omstr 1385
1042410 Willem Dirckx van Leeuwen,  geb omstr 1385, geh met
1042411 Machteld Willems Pieters, geb omstr 1385; het paar woonde te Alphen-Aan-Den-Rijn 
1042424 Gijsbrecht Witgens die Witte, geb omstr 1380, geh met
1042425 Margriet nog-onbekend, geb omstr 1380
1042426 Gerrit Meynaerds, geb omstr 1380, geh met
1042427 Geertruijt nog-onbekend, geb omstr 1380
1042428 Gerrit Jacobsz Vinckenz, geb omstr 1380


eenentwintigste geslacht (21)

1122304 (onder voorbehoud) Evert van Velthusen, geb omstr 1315 te Ede-Veldhuizen, landbouwer op de Velthuserbrinck, geh omstr 1340 te Ede met
1122305 nog-onbekend, geb omstr 1315
1500256 Claus van Herpt, geb omstr 1310, geh met
1500257 Elisabeth van Amersoyen, geb omstr 1330
1660996 Jan Ockers Besemer, geb omstr 1365 te Dordrecht, leenman van de hofstede te Arkel, overl omstr 1422 te Oud-Alblas
1681664 Alef II van der Cnyppenborgh, geb omstr 1310, overl op 23 jun 1361
1715280 Johan van Slinghelant heeren Janszone van den Tempel, geb omstr 1335, schildknaap, houthandelaar, schepen en begijnmeester van Dordrecht, burgemeester van Dordrecht, overl in of omstr 1399, geh met 
1715281 Catharina van Drongelen, geb omstr 1335, overl in 1406
1715282 Sarijs Reijnoutszoon Onderwater, geb omstr 1335
1715284 Hendrick Jansz van Naerssen, geb omstr 1335, schepen, gasthuismeester, thesauriër, alles te Dordrecht, burgemeester van Dordrecht, overl op 7 jun 1401, geh met
1715285 Heylwig Lamberts van Waes, geb omstr 1335, overl op 28 mrt 1383
1715286 Gysbert Vranken van Diemen, geb omstr 1335
1715328 Heer Boudijn van Roden, geb omstr 1300, ambachtsheer van Rhoon, overl tussen 1340 en 1347, geh met
1715329 Alverade van Wendelnesse, geb omstr 1300, overl na 1373; haar wapen is te zien op een raam in het Kasteel van Rhoon
1715332 'Dirc Zaijen', geb omstr 1290
1715336 'Goeswijn van der Lede', geb omstr 1290
1715340 Philips III, Heer van Wassenaer, geb omstr 1310 te Voorschoten, burggraaf van Leiden (= ambachtsheer van Leiden-Valkenburg), overl na 1348, geh met
1715341 Godeline van Benthem, geb omstr 1310

Voorschoten, plekje langs de Vliet, 1947 (Hijme Stoffels, 1877-1958)
1715342 Gillis Jansz Oem, heer van Barendrecht, geb omstr 1304, geh omstr 1330 met 
1715343 Maria Fredericks van Amerongen, geb omstr 1305
1715392 Hugo van der Does, geb omstr 1328 te Leiderdorp, geh met
1715393 vrouwe Van der Leede, geb omstr 1330 te Leiderdorp
1715394 Henric van Heenvliet, geb omstr 1329 te Heenvliet
1718208 Rutgheer Diddericsz, geb omstr 1288 te Pernis, bedijkte de polder Rughezand (Roozand, bij Pernis) overl na 1357
1786210 'Hugo Folperts', geb omstr 1325
1786212 Floris Lourensz, geb omstr 1310, overl na 1370, geh met
1786213 Henric Ydo Wittensdochter, geb omstr 1310, in Gelre?
1788952 Johann Besemer, geb omstr 1305 te Eßlingen-Am-Nektar (bij Stuttgart), overl na 1346 (keizerlijk regest, vermeld als inwoner van Esslingen-Am-Neckar ivm Hof Dachtgraben te Bernhausen)
1807616 Jan Jansone Coudenhoven, geb omstr 1300, geh met
1807617 Sanne nog-onbekend, geb omstr 1310
1807618 Dirc Butsiels, geb omstr 1315, overl na 1367
1807620 Ansen Boen, geb omstr 1330, pachter van het veer tussen Brielle en Maassluis, overl na 1376
1966656 - onbekend gebleven verhouding, geb omstr 1360, niet geh met
1966657 Dirwyf nog-onbekend, geb omstr 1360; zij woonde te Breda
2046148 Aert Wouters Brekelman, geb omstr 1350, overl vóór 1426, geh met
2046149 Margriet Claes Jan van der Schueren, geb omstr 1350
2046160 Gerardus van Broechoven, geb omstr 1320, overl in 1346, geh met
2046161 Dympna nog-onbekend, geb omstr 1320, overl na 1392
2046162 Johannes van Zonne (Johan), geb omstr 1320, overl vóór 1405
2046164 Groot-Wolterus van Berckel, geb omstr 1310 te Berkel, overl vóór 1381, geh met
2046165 Enghelberg Bac, geb omstr 1310, overl na 1368
2046400 hertog Henric III van Lotharingen en Brabant, geb in 1226 in Brabant, overl op 28 feb 1261 te Leuven, geh met
2046401 Alix Aleidis van Bourgondië, geb omstr 1230, overl op 23 okt 1273 in Bourgondië
2046402 Henrick Pijlijser, geb omstr 1225, schepen van Brussel, overl na 1251
2046404 ridder Joannes Franciscus Clutinc (Jan), geb omstr 1260, heer van Vlezembeek en Marchiennes-Au-Pont, heer van het feodaal Hof van Ganshoren te Jette bij Brussel, kasteelheer van de donjon van Rivieren te Jette, voogd van de burggraafschap Thuin, overl na 1312
2046406 Willelm Mennen, geb omstr 1260, raadsheer van Brussel, overl omstr 1306, geh met
2046407 Alid Scrinemakere, geb omstr 1260, overl na 1322
2046408 = 14289696
2046409 = 14289697
2046410 Gerit de Cock van Weerdenburg, geb omstr 1260, overl op 6 jan 1339, geh met
2046411 Johanna van Buren, geb omstr 260
2046416 heer Willem I van Boxtel, geb omstr 1240, overl in 1281, geh met
2046417 Justina Jacobs van Diepenbeek, geb omstr 1240
2046418 heer Arnout VI van Diest, geb omstr 1240, overl in 1296, geh met
2046419 Elisabeth de Mortagne, geb omstr 1240, overl in 1315
2046432 Walterus Bac, geb omstr 1220
2047136 Arnold Kyvits ook genaamd Van Doveren (Aert), geb omstr 1320 te Doeveren bij Den Bosch, burgemeester en schepen van Heusden, overl omstr 1370, geh met
2047137 Elisabeth Gielis van Herlaer, geb omstr 1320; het paar woonde te Antwerpen en Den Bosch
2047152 Jan Zegers Kuysten, geb omstr 1350
2083840 Coppaert Meijnsensz, geb omstr 1360, overl na 1380, geh met
2083841 Lijsbet nog-onbekend, geb omstr 1360; het paar woonde te De Lier
2084032 Henrick Willems van Voorhout, geb omstr 1305, geh met 
2084033 Maria van Schoten, geb omstr 1305
2084034 'Herman van Oegstgeest', geb omstr 1305
2084046 Dirck Zoet Ver Lizebettenz, geb omstr 1305
2084696 Vranck Michielsz van Voorhout, geb omstr 1355, geh met 
2084697 Bertha van Uijtenhage, geb omstr 1355
2084698 Bathout Gerritsz Nagel, geb omstr 1355, geh met 
2084699 Russent Robbrechtsdochter, geb omstr 1355
2084800 'IJsbrant van Berendrecht', geb omstr 1360
2084808 Floris Florisz van Alckemade, geb omstr 1300, geh met
2084809 Ada Jacobs van den Woude, geb omstr 1300
2084810 nog-onbekend Van der Boeckhorst, geb omstr 1360, geh met
2084811 nog-onbekend Van der Burch, geb omstr 1360
2084812 Renger Willemsz, geb omstr 1360
2084816 Pieter Jansz van Leijden, geb omstr 1355, geh met 
2084817 Baertraet Hendricks van Alckemade, geb omstr 1355
2084818 Gerrit Willems Heerman, geb omstr 1355, geh met
2084819 Ermgart Jan Wittensdochter, geb omstr 1355
2084820 Dirc Willems van Leeuwen, geb omstr 1355 te Alphen-Aan-Den-Rijn, geh met
2084821 Margriete Robbrechts Schrevelsdochter, geb omstr 1355
2084822 'Willem Pieters', geb omstr 1355
2084848 'Witgen die Witte', geb omstr 1355
2084852 'Meynaert' nog-onbekend, geb omstr 1355
2084856 Jacob Rembrandtsz Vinckenz, geb omstr 1355, overl te Leiden, geh met
2084857 Margriet nog-onbekend, geb omstr 1355

  tweeëntwintigste geslacht (22)

2244608 Lubbert van Velthusen, geb omstr 1285 te Ede-Veldhuizen, geh omstr 1310 te Ede met
2244609 nog-onbekend, geb omstr 1285
28579392 ridder Herbaren II van Arkel van der Leede, geb omstr 1201 te Langerak, overl omstr 1252, geh met
28579393 (onder voorbehoud) Alveradis van Heusden (Aleid), geb omstr 1205 te Heusden
28579398 zie 109778044
3000514 Henrick van Ammerzoyen, geb omstr 1305, overl na 1374, geh met 
3000515 Wijts van Berse, geb omstr 1300
3321992 = 894476
3363328 Alef van der Cnyppenborgh, geb omstr 1280
3430560 Johan Jansz van der Tijmpel, geb omstr 1310, schildknaap, hoofdman, schepen van Dordrecht, burgemeester van Dordrecht, deken der Kruisbroeders aldaar, overl na 1385, geh met 
3430561 Elisabeth van Arkel gezegd Van Slingeland, geb omstr 1310
3430562 Johan heer van Heusden en Drongelen (Jan), geb omstr 1305, ridder te Meeuwen-Babyloniënbroek, geh met 
3430563 Hadewich (?) Both van der Eem, geb vóór 1327, overl vóór 31 dec 1371
3430564 'Reijnout Onderwater', geb omstr 1305
3430568 Jan van Naerssen, geb omstr 1305, burger van Dordrecht, overl na 1367, geh met 
3430569 Bely nog-onbekend, geb omstr 1305, overl op 22 aug 1380
3430570 Lambertus van Waes, geb omstr 1305
3430572 'Vrank van Diemen', geb omstr 1305
3430656 Heer Pieter van Ernemuiden, geb omstr 1270, ambachtsheer van Rhoon, overl na 1311
3430658 (onder voorbehoud) Ridder Willem van Wendelnesse, geb in 1287, overl in 1321
3430680 Ridder Dirc I (of II of III) Heer van Wassenaer, geb omstr 1235 te Voorschoten, burggraaf van Leiden, leenman van Floris IV, overl omstr 1319, geh met
3430681 Alveradis Bertha van Cuyk, geb omstr 1280 te Leiden, overl omstr 1310
3430682 Simon van Benthem, geb omstr 1280, geh met
3430683 Jacoba van Wassenaer, geb omstr 1280
3430684 Ridder Jan Gillisz Oem, heer van Barendrecht, geb omstr 1280, schildknaap, ridder, heer van Oost-Barendrecht, koopman te Dordrecht, schepen aldaar, baljuw, raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland, overl tussen 1338 en 1341, geh omstr 1304 met 
3430685 Soete Jans van der Dussen, geb omstr 1290
3430686 'Frederick van Amerongen', geb omstr 1275
3430784 Diederic van der Does (Dirc), geb omstr 1299 te Leiderdorp, schildknaap, geh in of omstr 1320 met
3430785 Clementia van Santhorst, geb omstr 1301 te Wassenaar
3430786 Sape van der Leede, geb omstr 1305 te Leiderdorp
3436416 Dirck Rutghersz, geb omstr 1260 te Pernis, leenman van grond te Vlaardingen, overl na 1337, geh omstr 1285 met 
3436417 - nog-onbekend, geb omstr 1260 te Pernis
3572424 Laurens Herbarensz van Heuckelom, geb omstr 1290, overl na 1339
3572426 Henric Ydo Wittens, geb omstr 1280, overl na 1311
3615232 Jan van Coudenhove, geb omstr 1250, had leengoed Elboutstiende te Maasland, overl na 1282
4092296 Wouter Willem van den Brekelen, geb omstr 1325 te Den Dungen NB
4092298 Claes Jan van der Schueren, geb omstr 1325, geh met
4092299 Agnes nog-onbekend, geb omstr 1325
4092330 Jan Arnt Bertouts van Tylborch Bac, geb omstr 1275, rentmeester, overl vóór 1317
4092324 Johannes Stroetman, geb omstr 1295
4092800 hertog Hendrik II van Lotharingen en Brabant de Grootmoedige, geb in 1207, overl op 1 feb 1248, geh omstr 1210-1215 (kindhuwelijk) met
4092801 prinses Maria von Hohenstaufen und Schwaben, geb in 1201 in Duitsland, overl in 1235 te Leuven
4092802 hertog Hugo IV van Bourgondië, geb op 9 mrt 1213, kruisvaarder, overl op 27 dec 1272, geh met
4092803 Yolande de Dreux, geb omstr 1212, overl op 30 okt 1248
4092804 Geldulf Pijlijser, geb omstr 1200
4092808 Franciscus Clutinc 'de Bruxelles' (Frank, Franco), geb omstr 1230, heer van het feodaal Hof van Ganshoren te Jette bij Brussel, hoofdschepen van Brussel, overl na 1290
4092812 Henric Mennens, geb omstr 1220, raadsheer van Ukkel en Brussel, overl in of na 1262, geh met
4092813 Catharina Cassaert, geb omstr 1220
4092820 Rudolf II de Cock van Weerdenburg, geb omstr 1240, overl in 1315, geh met
4092821 Geritsdochter van Rossum, geb omstr 1240
4092822 heer Allard III van Buren, geb omstr 1235, heer van Buren, overl in 1314, geh met
4092823 Adelisse/Elisabeth de Vreese, geb omstr 1235
4092832 = 28579398, II geh met
4092833 Aleydis van Randerode, geb omstr 1210
4092834 'Jacob van Diepenbeek', geb omstr 1210
4092836 heer Arnulf V van Diest, geb omstr 1210, geh met
4092837 Mathilde de Bethune en Dendermonde, geb omstr 1210, overl op 1 nov 1252
4092838 ridder Arnoud de Mortagne, geb omstr 1210, geh met
4092839 Yolande de Coucy, geb omstr 1210
4094272 Jan de Oude Justinusz Kyvits, geb omstr 1290, woonde te Arnhem, Kleef/Kleve en Doeveren bij Den Bosch
4094274 'Gielis van Herlaer', geb omstr 1290
4094304 Zeger Kuysten, geb omstr 1325
4167680 'Meijns' nog-onbekend, geb omstr 1340, geh met
4167681 nog-onbekend Coppaerts, geb omstr 1340
4168064 Willem Willemsz van Voorhout, geb omstr 1280, geh met
4168092 nog-onbekend Zoet, geb omstr 1280, geh met
4168093 Ver Lizebette die Witte, geb omstr 1290
4169392 Wouter Michiel Henricx van Voorhout, geb omstr 1330, geh met
4169393 Anna Heermans van Oegstgeest, geb omstr 1330
4169396 Gerrit Nagel, geb omstr 1330
4169398 Robbrecht Gerardsz, geb omstr 1330, geh met
4169399 Alijt Dircks Soetendochter, geb omstr 1330, begr te Delft
4169616 Floris van Alckemade, geb omstr 1270, geh met
4169617 Catharina Nicolaes Magnusdochter, geb omstr 1270
4169618 Jacob Jacobsz van den Woude, geb omstr 1270 te Warmond, overl te Warmond, geh met
4169619 Elisabeth van Suijlen van Anholt, geb omstr 1270 te Anholt in 'Pruisen'
4169624 Willem Bettensz, geb omstr 1330
4169632 Jan Aerntsz van Leijden, geb omstr 1330, overl te Parijs, geh met
4169633 Aleijd Heijnen Rottier, geb omstr 1330
4169634 Heijndrick IJsbrantsz van Alckemade, geb omstr 1330, geh met
4169635 Aechte Gerrits van Rijsoirde, geb omstr 1330
4169636 Willem Willems Luytgaerdens, geb omstr 1330, geh met
4169637 Baertraet Willems Heerman van Oegstgeest, geb omstr 1330
4169638 Jan Wit Ver Lizebettenz, geb omstr 1320, geh met
4169639 Catharina Floris van Swieten, geb omstr 1320
4169640 Willem Dircx van Leeuwen, geb omstr 1330, geh met
4169641 Badeloghe Arents Dircs van Santhorst, geb omstr 1330; het paar woonde te Alphen-Aan-Den-Rijn
4169642 Robbrecht Schrevels, geb omstr 1330 te Alphen-Aan-Den-Rijn
4169712 Rembrant Vincken Geijensz, geb omstr 1330, geh met
4169713 Machtelt nog-onbekend, geb omstr 1330

drieëntwintigste geslacht (23)

4489216 (onder voorbehoud) Evert van Velthusen, geb omstr 1255 te Ede, mogelijk landbouwer op de Velthuserbrinck, geh omstr 1280 te Ede met
4489217 nog-onbekend, geb omstr 1255
6001028 Gerit van Ammerzoyen, geb omstr 1270, geh na 1290 met
6001029 Everartsdochter de Wilde, geb omstr 1270
6643984 = 1788952
6861120 Johan Woutersz van den Tempel, geb omstr 1280, schildknaap, overl na 1330
861122 Herbaren Jansz van Arkel gezegd Slingeland, geb omstr 1280, heer van Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf, geh met
6861123 Odelia van Cuijck, geb omstr 1280; het paar beheerde land in Slingeland, de Bommelerwaard, het Land van Altena en het Land van Arkel
6861124 Willem van Drongelen, geb omstr 1275, geh met
6861125 Hadwig van der Merwede, geb omstr 1275
6861126 Gijsbert Both, heer van De Eem, geb omstr 1280, geh met
6861127 Margaretha van Arkel, geb in 1300, overl op 23 jun 1368 te Utrecht
6861312 Heer Boudewijn Willems van Roden ute Duvelant, geb omstr 1230, ambachtsheer van Rhoon, verwierf een ambacht in Duveland, overl na 1311
6861360 Philips II, heer van Wassenaer, geb omstr 1215
6861362 Ridder Henric van Cuyk, geb omstr 1260, overl vóór 1319, burggraaf van Leiden, geh omstreeks 1280 met
6861363 Halewine van Egmond, geb omstr 1260, overl omstr 1310
6861368 Gillis Cleysz Oem, geb omstr 1240, geh omstr 1270 met
6861369 Geertruyd van Ratingen, geb omstr 1240
6861370 Jan II, heer van Dussen, geb omstr 1270, kanselier van de heer van Altena en van Willem III van Avesnes, overl in 1323, geh met
6861371 Jonkvrouwe Jacoba van Drongelen, geb omstr 1270
6861568 Maurin de Croiselles, geb omstr 1280 te Fontaine-Lès-Croisilles bij Atrecht/Arras, overl vóór 1326, geh met
6861569 Florentina van Amstel, geb omstr 1280 te Mijnden, overl vóór 1326
6861570 Philips van Santhorst, geb omstr 1265 te Wassenaar, geh met
6861571 Elisabeth nog-onbekend, geb omstr 1280 te Wassenaar
7144848 Herbaren van Heuckelom, geb omstr 1260, overl omstr 1333 (?), geh met
7144849 Agnes van Mirlaer, geb omstr 1260, overl omstr 1340
7144852 Witten Henric Yensone, geb omstr 1250
8184592 Willem van den Brekelen, geb omstr 1300, geh met
8184593 Wijndelmoet Jan Hovelman van Gestel, geb omstr 1300; het paar woonde te Den Dungen NB
8184596 'Jan van der Schueren', geb omstr 1300
8184660 Arnt dictus Bertout Bac, geb omstr 1250
8185600 hertog Hendrik I van Brabant en Neder-Lotharingen de Kruisvaarder, geb omstr 1165, overl op 3 sep 1235 te Köln/Keulen, geh in 1179 (kindhuwelijk) met
8185601 Mathilde/Magteld de Boulogne, geb in 1163 te Boulogne-Sur-Mer, overl in 1210 te Leuven
8185602 römisch-deutscher König Philipp II von Hohenstaufen von Schwaben, geb in aug 1177 in Zwaben/Schwaben, vermoord op 21 jun 1208 te Bamberg, geh in 1197 met
8185603 keizerin Eirènè Maria Angeline van Byzantium (Irene), geb omstr 1180 te Constantinopel=Istanbul, overl op 27 aug 1208
8185604 hertog Eudes III van Bourgondië (Odo), geb omstr 1185, geh met
8185605 Alix de Vergy, geb omstr 1185
8185606 graaf Robert III de Dreux le Gateblé, geb omstr 1185, overl op 3 mrt 1234, geh met
8185607 Aenor dame de Gamches de Saint-Valéry, geb omstr 1185, overl op 15 nov 1250
8185616 ridder Walter III Dominicus Walterus Clutinc, geb omstr 1200, ridder aan het Hof van de Hertogen van Brabant, opperhofmaarschalk, seneschalk en rechter aan het Hertogelijk Hof van Brabant, heer van het feodaal Hof van Ganshoren te Jette bij Brussel, overl in 1264 op de Blindenberg te Brussel, geh met
8185617 Heilewide de Nova Domo geheten uten Nieuwenhuyse, geb omstr 1200
8185624 Henric Meinaerts, geb omstr 1190, raadsheer van Brussel, overl na 1226, geh met
8185625 Beatrijs van Bijgaerden, geb omstr 1190, overl vóór 1249 te Brussel
8185640 ridder Roelof I de Cock van Weerdenburg, geb omstr 1210, geh met
8185641 Aleijt van Ochten, geb omstr 1210
8185642 ridder Gerard van Rossum, geb omstr 1210
8185644 heer Otto II van Buren, geb omstr 1215, overl na 1309, geh met
8185645 nog-onbekend Snoek, geb omstr 1215
8185646 Lambert de Vriese, geb omstr 1215, geh met
8185647 Elisabeth van Puffelick, geb omstr 1215
8185666 Willem van Randerode, geb omstr 1180
8185672 Arnout IV van Diest, geb omstr 1180, overl omstr 1244, geh met
8185673 Oda nog-onbekend, geb omstr 1180
8185674 heer Willem II de Bethune, geb omstr 1180, geh met
8185675 Mathilde van Dendermonde, geb omstr 1180, overl op 14 apr 1224
8185676 burggraaf Everard IV van Doornik, geb omstr 1180, geh met
8185677 Mathilde van Edingen, geb omstr 1180
8185678 seigneur Thomas II de Coucy, geb omstr 1180, overl in 1253, geh met
8185679 Maheut de Rethel, geb omstr 1180

8188544 Justinus of Adriaen Kyvit, geb omstr 1260
8335362 Coppaerd Jans, geb omstr 1323, overl na 1366, geh met
8335363 Ade nog-onbekend, geb omstr 1325
8336128 Willem van Voorhout, geb omstr 1255, begr in het klooster te Egmond
8336186 Jan die Witte Witte, geb omstr 1255, schepen van Delft, geh met
8336187 Ver Hadewych van der Made, geb omstr 1255
8338784 Henrick Willems van Voorhout, geb omstr 1305, geh met
8338785 Maria van Schoten, geb omstr 1305
8338786 'Herman van Oegstgeest', geb omstr 1305
8338798 Dirck Zoet Ver Lizebettenz, geb omstr 1305
8339234 Nicolaes Magnusz, geb omstr 1240
8339236 Jacob Jacobsz Heer van den Woude, geb omstr 1230 te Warmond, geh met
8339237 Sophie Gerards van Egmont, geb omstr 1230 te Egmond-Binnen
8339238 nog-onbekend Van Suijlen van Anholt, geb omstr 1240, geh met
8339239 nog-onbekend Ripperbant, geb omstr 1240
8339264 Aernoud Snider van Leijden, geb omstr 1300, geh met
8339265 Ver Machtilde nog-onbekend, geb omstr 1300
8339266 Heijnris Rottier, geb omstr 1300, geh met
8339267 Katrijn Poes, geb omstr 1300
8339268 IJsbrant Henricx van Alckemade, geb omstr 1300, geh met
8339269 Catharine Dircks Saey, geb omstr 1300
8339270 Gerrit Alewijns Heer van Rijsoirde, geb omstr 1300, geh met
8339271 Machtelt Aernts van Leijden, geb omstr 1300
8339272 Willem Luytgaerdens, geb omstr 1300
8339274 Willem Heerman, geb omstr 1300, geh met
8339275 Yde nog-onbekend, geb omstr 1300
8339276 Dirck Bokel, geb omstr 1290, geh met
8339277 Ver Lizebette die Witte, geb omstr 1290
8339278 Floris Gerrits van Swieten, geb omstr 1290, geh met
8339279 Katelijne nog-onbekend, geb omstr 1290
8339280 Dirc Willems van Leeuwen, geb omstr 1305 te Alphen-Aan-Den-Rijn
8339282 Aernt Dircs van Santhorst, geb omstr 1305
8339284 Schrevel Robbrechts, geb omstr 1300
8339424 Geije Veren Gobburgsz, geb omstr 1300, geh met
8339425 Kerstine Ver Pieternelledochter, geb omstr 1300

 vierentwintigste geslacht (24)

12002056 Evereardus van Ambersoyen, geb omstr 1240, geh met
12002057 nog onbekend Van Aelst, geb omstr 1240
12002058 'Everart de Wilde', geb omstr 1240
13722240 Wouter Gerards van den Tempel, geb omstr 1250
13722244 ridder Jan II, here van Arkel, geb omstr 1250, knape, schildknaap, ridder, heer van Gorinchem (bouwer van een burcht ten oosten van de stad), eng verbonden met Floris V, vocht in verscheidene oorlogjes, overl op 27 mrt 1297 in een veldslag te Vronen bij Alkmaar, geh met
13722245 Margaretha nog-onbekend, geb omstr 1250
13722246 Otto van Cuyk, geb omstr 1250
13722248 Johan van Drongelen van Heusden, geb omstr 1245, overl in 1308, geh met 
13722249 Elisabeth nog-onbekend, geb omstr 1245, overl in 1308
13722250 Daniel van der Merwede, geb omstr 1245
13722254 Jan III van Arkel, geb in 1280, overl op 24 dec 1324, geh in 1314 met
13722255 Kunegonde van Virnenburg, geb omstr 1280
13722624 Willem ute Duvelant, geb omstr 1185
13722720 Dirc van Wassenaer, geb in 1197, verm te Voorschoten, overl omstr 1243, geh met
13722721 Bertha (vermoedelijk:) van Teijlingen, geb omstr 1200 te Sassenheim
13722724 Heer Dirck van Cuyk, geb omstr 1210, heer van Leiden, overl omstr 1276, geh omstr 1250 met 
13722725 Christina van Leiden, geb omstr 1220 te Leiden, erfdochter van Leiden, overl omstr 1276
13722726 Willem II, heer van Egmond, geb omstr 1230, overl op 20 mrt 1304, geh omstr 1260 met
13722727 Ada (?) van Egmond, geb omstr 1230, overl op 20 jan 1297
13722736 Claes Oem, geb omstr 1200, stadsbestuurder Dordrecht, geh met
13722737 Catharina Gijssens Duyck, geb omstr 1205
13722738 Tydeman Vrenck van Ratingen, geb omstr 1210
13722740 Ridder Jan I, heer van Dussen, geb omstr 1240, ridder van hertog Jan I van Brabant, brak een been in de slag bij Woeringen (1288), overl tussen 1288 en 1298, geh met
13722741 Elisabeth van Polanen, geb omstr 1240
13722742 Willem van Drongelen, geb omstr 1240
13723136 Guillaume, seigneur de Croiselles, geb omstr 1253 te Fontaine-Lès-Croisilles bij Atrecht/Arras
13723138 Amelis van Amstel, geb omstr 1255 te Mijnden
13723140 Dirk van Wassenaer, heer van Santhorst, geb in 1222 te Voorschoten, overl na 1295, geh vóór 1261 met
13723141 Ricarda (?) nog-onbekend, geb in 1226 te Voorschoten
14289696 ridder Otto van Arckel, heer van Heukelum en Asperen, geb omstr 1225, overl omstr 1283, geh met
14289697 nog-onbekend Van Asperen, geb omstr 1240, overl omstr 1283
14289698 Jacob II van Mirlaer, geb omstr 1220, overl op 10 okt 1268 te Keulen/Köln, geh met
14289699 Alveradis van Cuyk, geb omstr 1220
14289704 'Henric Yensone', geb omstr 1220
16369184 Willem van den Brekelen, geb omstr 1280
16369186 Jan Gielis Hovelman van Gestel, geb omstr 1280, geh met
16369187 Beatrix nog-onbekend, geb omstr 1280
16369320 Walterus/Johannes Bac, geb omstr 1220
16371200 hertog Godfried III van Brabant de Moedige, geb omstr 1140, overl op 21 aug 1190 te Leuven, geh in jan 1155 (kindhuwelijk) met
16371201 Margaretha van Limburg, geb in 1138, overl in 1172 te Leuven
16371202 graaf Matthias d'Alsace van Vlaanderen en Boulogne, geb omstr 1135, overl op 11 jul 1173, geh met
16371203 comtesse Marie de Boulogne et Mortagne, geb omstr 1135, overl in 1182
16371204 Kaiser Friedrich I Barbarossa des Heiligen Römischen Reiches, geb omstr 1122, overl op 10 jun 1190 te Saleph=Seleucia=Silifke in Turkije, geh op 17 jun 1156 te Würzburg met

16371205 römisch-deutsche Kaiserin Beatrix van Bourgondië, geb omstr 1143, overl op 15 nov 1184
16371206 Byzantijns keizer Isaakios II Angelos, geb in 1155 te Constantinopel=Istanbul, overl op 28 jan 1204 te Constantinopel=Istanbul, geh met
16371207 Irena Comnena, geb omstr 1155
16371232 (onder voorbehoud) ridder Renier Clutinc, geb omstr 1175, hoofdschepen van Ukkel onder Brussel, overl na 1208
16371248 Meinaert Meinaerts, geb omstr 1160
16371250 Walter van Bijgaerden, geb omstr 1170, aartsdeken van Vlaanderen met zetel te Doornik
16670724 Jan Coppaerds, geb omstr 1280, overl omstr 1351, woonde te Schipluiden, geh met
16670725 Sophie Boudijns van Naeldwijc, geb omstr 1290, overl na 1333
16672374 IJsbrant Heer van der Made, geb omstr 1230, geh met
16672375 Hadewig Bartholomeus van Maerlant, geb omstr 1230
16677568 Willem Willemsz van Voorhout, geb omstr 1280
16677596 nog-onbekend Zoet, geb omstr 1280, geh met
16677597 Ver Lizebette die Witte, geb omstr 1290
16678472 Jacob van den Woude, geb omstr 1200 te Warmond, geh met
16678473 Sophia van Warmont, geb omstr 1200 te Warmond
16678474 Gerard Willemsz Heer van Egmond, geb omstr 1200 te Egmond-Binnen, overl op 24 dec 1242 te Heraklion op Kreta, geh met
16678475 Mabelia van Voorne, geb omstr 1200 te Egmond-Binnen, overl op 20 apr 1262
16678528 Philips van Leijden, geb omstr 1260
16678536 Heijndric Dircx van Alckemade ook van Poelgeest, geb omstr 1275, geh met
16678537 Machteld nog-onbekend, geb omstr 1275
16678538 Heer Dirc Saey, geb omstr 1275
16678540 Alewijn nog-onbekend, geb omstr 1270, geh met
16678541 Volckwi nog-onbekend, geb omstr 1270
16678552 nog-onbekend Engebrechts van den Broec, geb omstr 1255, geh met
16678553 Mabelia Diederics Bokelsdochter, geb omstr 1255
16678554 = 8336186
16678555 = 8336187
16678556 Gerard Heer van Swieten, geb omstr 1265, geh met
16678557 Clare Ghisekijnsdochter van Ammers, geb omstr 1265
16678560 Willem van Leeuwen, geb omstr 1280 te Aarlanderveen
16678564 Dirc Dircs van Santhorst, geb omstr 1270, overl te Veere, geh met
16678565 Badeloghe nog-onbekend, geb omstr 1270
16678848 Heijn Philips van Leijden, geb omstr 1280, geh met
16678849 Ver Gobburg, geb omstr 1280
16678850 - onbekend gebleven verhouding, geb omstr 1280 (niet?) geh met
16678851 Ver Pieternelle Maes, geb omstr 1280

 vijfentwintigste geslacht (25)

27444480 'Gerard van den Tempel', geb omstr 1220
27444488 ridder Jan I (VIII) 'de Sterke', heer van Arkel, geb omstr 1233 te Vijfheerenlanden (ZH), bezat legendarische lichaamskracht, beheerde land in Gorinchem, de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard, overl omstr 1272, begr te Gorinchem, geh met
27444489 Bertha van Ochten (?), geb omstr 1230 in de Betuwe, overl tussen 1281 of 1305, begr te Gorinchem, of met
27444489 Yda van Andel, geb omstr 1235
27444496 Jan II van Heusden, geb omstr 1225, overl op 15 okt 1268 te Keulen/Köln, geh met
27444497 Aleid van Arberg, geb omstr 1225
27444508 Jan II van Arkel, geb omstr 1250
27444510 Robert, graaf van Virnenburg, geb omstr 1250, geh met
27444511 Kunegonde van Kuijck, geb omstr 1250
27445248 Boudijn (?) nog-onbekend, geb omstr 1155, overl vóór 1199
27445440 Ridder Philips I Heer van Wassenaer van Duivenvoorde, geb in 1175 te Voorschoten, bondgenoot van graaf Willem I in de Loonse Oorlog (1204), betrokken bij verkoop van twee landerijen aan de abdij van Rijnsburg, overl in of omstr 1224, geh met 
27445441 Agnes Persijn, geb omstr 1175 te Monnickendam
27445450 Jacob, burggraaf van Leiden, geb omstr 1190
27445452 = 16678474
27445453 = 16678475
27445474 Ridder (?) Gijs Duking, geb omstr 1175, geh met
27445475 nog-onbekend Van der Marck, geb omstr 1175
27445476 'Vrenck van Ratingen', geb omstr 1180
27446276 Ridder Arent van Amstel, heer van Benschop en IJsselstein, geb omstr 1225, overl vóór 1300, geh met
27446277 Johanna nog-onbekend, geb omstr 1225, overl na 1300
27446280 Dirc van Wassenaer, geb in 1197, verm te Voorschoten, overl omstr 1243, geh met
27446281 Bertha (vermoedelijk:) van Teijlingen, geb omstr 1200 te Sassenheim
32738372 'Gielis Hovelman van Gestel', geb omstr 1255
32738640 Arnoldus Bac, geb omstr 1195, geh met
32738641 Berthoutsdochter, geb omstr 1195
32742400 hertog Godfried II van Neder-Lotharingen de Jonge, geb omstr 1095, overl op 13 jun 1142 te Leuven, geh met
32742401 Lutgardis von Sulzbach, geb in 1118, overl in 1163
32742402 = 439111948
32742403 = 439111949
32742408 Friedrich II Herzog in Bayern der Einäugige, geb omstr 1090, overl op of omstr 5 apr 1147, geh met
32742409 Judith, geb omstr 1090
32742412 Andronikos Dukas Angelos, geb omstr 1120 te Constantinopel=Istanbul, overl na 1185, geh omstr 1150 te Constantinopel met
32742413 Euphrosyne Kastamonitissa, geb omstr 1125 te Constantinopel=Istanbul, overl na 1195
32742464 Hugo Clutinc dictus Meerte, geb omstr 1140, hoofdschepen van de rechtbank van de graaf van Brussel, overl na 1173
32742496 Meinaerdus de Bruxella (Menaert), geb omstr 1100
32742500 Arnt III van Bijgaerden, geb omstr 1140, geh met
32742501 Gerbergis nog-onbekend, geb omstr 1140
33341450 Boudijn van Naeldwic, geb omstr 1250, overl na 1296
33344750 Bartholomeus van Maerlant, geb omstr 1200
33355136 = 8336128
33355194 = 8336186
33355195 = 8336187
33356948 Willem I Heer van Egmond, geb omstr 1170 te Egmond-Binnen, overl op 24 jul 1234 aan de Elbe in Duitsland, geh met
33356949 Badeloch van Aemstel, geb omstr 1170, overl op 27 apr 1244
33357072 Dirc Dircs van Alckemade, geb omstr 1250, geh met
33357073 Alijt Henricx van de Leck, geb omstr 1250
33357104 Engebrecht van den Broec, geb omstr 1230, geh emt
33357105 Hugendochter van Heemskerck, geb omstr 1230
33357110 IJsbrant Heer van der Made, geb omstr 1230, geh met
33357111 Hadewig Bartholomeus van Maerlant, geb omstr 1230
33357114 Ghisekijn van Ammers, geb omstr 1240
33357128 Dirc van Wassenaer van Santhorst, geb omstr 1245, geh met 
33357129 Ricarda nog-onbekend, geb omstr 1245
33357696 Philips van Leijden, geb omstr 1260

vervolg: naar blad 4 van 4

Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!