Kwartierstaat


 

This site is no longer maintained!!!

Please visit for the Stoffels Family: www.stoffelswebworld.com

For the Kollaard Family: https://sites.google.com/site/kollaardweb/

 Kwartierstaat Stoffels-Kollaard

 laatste bewerkingsdag: 22 juli 2010

geb = geboren/born
ged = gedoopt/getauft/baptized
geh = gehuwd/geheiratet/married
ondertr = ondertrouwd/aufgebot/marriage banns
overl = overleden/verstorben/died
begr = begraven/beerdigt/buried
omstr = omstreeks/etwa/about
ws = waarschijnlijk/wahrscheinlich/probably

 
Gustav Klimt: Levensboom, 1909

Kijk, lees, en verwonder je...

 over de vaak prachtige namen, van Wendalina Egbertz Belloo tot Caspar Heijndricxsz Staeckelbeecq ... over de opkomst en neergang van geslachten of families ... over de nu eens ultrakorte, dan weer eindeloos lange levens ... over de standplaats-vastheid, maar ook vaak de zwerfdrang van mensen, gedreven door het levenslot ... over de dikwijls verrassende plaatsen van herkomst ... over de meer dan veertig jaren arbeid die in dit speurwerk ligt besloten

Het is goed hier kort in te gaan op wat hieronder geboden wordt. Een kwartierstaat zoals ik die zie, is niet zozeer een feitenrelaas, maar een eenentwintigste-eeuwse reconstructie. Zeker, alles hangt af van de gevonden feiten. Maar feiten zijn niet altijd eenduidig, zeker als ze uit een niet naar onze maatstaven gedocumenteerd verleden stammen. Ook staat de onderzoeker voor tal van overwegingen, die hij al dan niet laat gelden, en knopen, die hij al dan niet doorhakt. De kwartierstaat kan er dan ook elke dag weer anders uitzien. Alleen al dat laatste gegeven maakt dat ik liever van een (moderne) reconstructie dan van een feitencorpus spreek. Toch hoop ik dat het verleden er op zijn eigen unieke wijze goed in doorklinkt.

derde geslacht: grootouders - Großeltern - grandparents (3)

4 Hijme Stoffels (Heimen > Hijme; de naam diende 'Heimen' te zijn, doch kwam door fout van vroedvrouw of ambtenaar als 'Hijme' in de geboorteakte te staan; na 1907 legde Hijme zich hier bij neer, en wisselde van 'Heimen' op 'Hijme') | geb op 22 dec 1877 te Enkhuizen | levensverhaal, vervaardiger van kerkelijke kunst (o.a. 'hoofd'-ontwerper bij Jan Hendrik Brom, Utrecht), zilversmid, ciseleur, koperdrijver, kunstschilder, tekenaar; werk; woonde te Amsterdam, Utrecht, New York, Woensel, Den Bosch en Den Haag | overl op 31 aug 1958 te Den Haag | I geh op 31 jul 1902 te Utrecht met Johanna Sophia Catharina Pieters (Cathrien), geb op 21 nov 1881 te Utrecht, overl op 10 jun 1920 te Woensel | II geh op 27 sep 1922 te Den Bosch met4 Hijme Stoffels (1877-1958), zelfportret in New York, 1908

5 Elisabeth Kempe (Lies) | geb op 31 mei 1889 te Beverwijk | dienstbode te Haarlem en Hoofddorp | overl op 12 feb 1976 te Den Haag

   
links: Cathrien Pieters (1881-1920)
rechts: 5 Elisabeth Kempe (1889-1976) in een creatie van Hijme Stoffels

6 Frederik Kollaard (Freek > Frits) | geb op 25 okt 1894 te Hellevoetsluis | sportinstructeur leger WOI, ambtenaar Rijksartillerie-Inrichtingen te Delft en Zaandam, personeelsambtenaar Ministerie van Oorlog te Den Haag | overl op 23 dec 1969 te Den Haag | geh op 31 mei 1922 te Delft met
6 Frederik Kollaard (1894-1969) omstreeks 1920

7 Magdalena Juliana Storm (Lena, Leens), geb 24 dec 1896 te Delft | beroepsorganiste en accompagnatrice, ontving opleiding van haar oom Johan Hendrik Storm (organist en beiaardier Nieuwe Kerk Delft) | overl op 27 apr 1987 te Voorburg | het paar woonde te Delft, Zaandam, Amsterdam en Den Haag7 Magdalena Juliana Storm (1896-1987), op & top Delftse uit 1896

vierde geslacht: overgrootouders (4)

8 Evert Jan Stoffels | geb op 12 nov 1848 te Elburg | beurtschipper Elburg-Enkhuizen, kaasschipper Hoorn-Rotterdam, vrachtschipper door Nederland, schuitevoerder te Amsterdam (voor een tocht langs zijn woonhuizen zie de fotoreeks van Hijme Stoffels PHzn), zeilenmaker | overl op 8 feb 1921 te Nieuwveen | II geh op 3 dec 1903 te Amsterdam met Jansje Hengeveld (1854 Elburg-1930 Amsterdam) | I geh op 31 jul 1873 te Enkhuizen met

8 Evert Jan Stoffels (1848-1921), waarschijnlijk in 1897
9 Jantje Buis (Johanna, Jans, Jansje, Jantje) | geb op 25 jul 1848 te Enkhuizen | naaister en handelaarster in naaiartikelen, schrijfster van mystiek-bevindelijke brieven (het paar behoorde tot de 'oud gereformeerde' Van-den-Oevergemeenten) | overl op 19 jun 1903 te Amsterdam

9 Johanna Buis (1848-1903), op een foto uit waarschijnlijk 1897

kinderen: 1 Eduard Stoffels 1874 Hoorn-1951 Nieuwer-Amstel 2 Maria Johanna Stoffels 1875 Hoorn-1953 Amsterdam
3 Klaas Stoffels 1876 Enkhuizen-1879 Almelo 4 Heimen/Hijme Stoffels 1877 Enkhuizen-1958 Den Haag
5 Johannes Cornelis Stoffels 1878 Rotterdam-1952 Arnhem 6 Klaas Stoffels 1880 Nieuwveen-1882 Amsterdam
7 Metta Everharda Stoffels 1882 Amsterdam-1912 Amsterdam 8 Klaas Stoffels 1884 Amsterdam-1944 Amstelveen
9 Dieuwertje Stoffels 1886 Amsterdam-1933 Nieuwendam 10 Engelbartha Stoffels 1886 Amsterdam-1922 Amsterdam
11 Wijnanda Stoffels 1887 Amsterdam-1889 Amsterdam 12 Boukje Stoffels 1890 Amsterdam-1963 Amstelveen

10 Flip Kempe | geb op 18 apr 1866 te Wissenkerke | koster, daghuurder, landbouwknecht | overl op 7 apr 1950 te Zwanenburg | geh op 4 apr 1889 te Beverwijk met

10 Flip Kempe (1866-1950)
11 Wilhelmina Raams (Mina) | geb op 17 aug 1867 te Heukelum | overl op 11 jun 1937 te Zwanenburg


11 Wilhelmina Raams (1867-1937)

kinderen: 1 Elisabeth Kempe 1889 Beverwijk-1976 Den Haag 2 Bastiaan Kempe 1890 Beverwijk-1968 Zwanenburg
3 Anthonie Kempe 1891 Beverwijk-1892 Beverwijk 4 Wouterina Kempe 1893 IJpolder-1985 Badhoevedorp
5 Adriana Johanna Kempe 1894 IJpolder-1942 Zwanenburg 6 Jannetje Kempe 1896 IJpolder-1979 Heemskerk
7 Wilhelmina Kempe 1901 Haarlemmermeer-1901 Haarlemmermeer 8 Anthonie Kempe 1903 Haarlemmermeer-1989 Thunder Bay
9 doodgeboren dochter Kempe 1905 Haarlemmermeer-1905 Haarlemmermeer 10 Wilhelmina Kempe 1906 Haarlemmermeer-1961 Haarlem
11 Pieter Kempe 1908 Haarlemmermeer-1987 Nieuwkoop
12 Adrianus Kollaard (Janus, Adriaan) | geb op 2 aug 1865 te Hellevoetsluis | koperslager Rijksmarinewerf | overl op 24 dec 1937 te Den Haag | geh op 19 mei 1892 te Hellevoetsluis met

12 Adrianus Kollaard (1865-1937)
13 Leentje van Zoest (Leentje, Lena) | geb op 24 jan 1869 te Hellevoetsluis | schrijfster van (vrome) gedichten | overl op 26 apr 1946 te Delft

13 Leentje van Zoest (1869-1946)

kinderen: 1 Elizabeth Kollaard 1893 Hellevoetsluis-1982 Delft 2 Frederik Kollaard 1894 Hellevoetsluis-1969 Den Haag
3 Gerardus Willem Kollaard 1895 Hellevoetsluis-1969 Den Haag 4 Dina Margaretha Kollaard 1897 Hellevoetsluis-1981 Delft
5 Charlotte Frederika Kollaard 1898 Hellevoetsluis-1985 Arnhem 6 Johanna Kollaard 1901 Hellevoetsluis-1968 Den Haag
7 Adriana Kollaard 1902 Hellevoetsluis-1963 Delft 8 Leentje Kollaard 1905 Hellevoetsluis-1970 Oisterwijk
9 Adrianus Kollaard 1908 Hellevoetsluis-1932 Den Haag 10 Wilhelmina Kollaard 1912 Hellevoetsluis-1921 Hellevoetsluis

14 Bartholomeus Julianus Storm (Bart) | geb 25 jun 1862 te Delft | schrijnwerker-timmerman | overl op 4 okt 1945 te Delft | geh op 9 jul 1884 te Delft met
15 Catharina Laros | geb op 13 jan 1864 te Delft | dreef winkel in huishoudartikelen en snuisterijen (Choorstraat) | overl op 22 apr 1939 te Delft

14 + 15 Trouwfoto van Bartholomeus Julianus Storm en Catharina Laros; Delft, 9 jul 1884 (foto: Emma Kirchner)
 

kinderen: 1 Bartholomeus Julianus Storm 1886 Delft-1945 Delft 2 Wilhelmina Johanna Storm 1887 Delft-1961 Den Haag
3 Gijsbertus Storm 1888 Delft-1888 Delft 4 Gijsbertus Storm 1890 Delft-1890 Delft 5 doodgeboren zoon Storm 1891 Delft-1891 Delft
6 Johan Hendrik Storm 1892 Delft-1974 Den Haag 7 Gijsbertus Storm 1894 Delft-1980 Delft 8 Magdalena Juliana Storm 1895 Delft-1895 Delft
9 Magdalena Juliana Storm 1896 Delft-1987 Voorburg 10 Jacoba Johanna Carolina Storm 1898 Delft-1957 Delft
11 Jacob Johan Karel Storm 1900 Delft-1901 Delft 12 Johanna Carolina Catharina Storm 1901 Delft-1972 Enschede
13 Maria Catharina Juliana Storm 1902 Delft-1996 Enschede 14 Juliana Catharina Storm 1904 Delft-1992 Delft

vijfde geslacht: betovergrootouders Stoffelskant (5a)

16 Evert Stoffels | geb op 30 aug 1809 te Elburg | schoenmaker, levensverhaal | overl op 14 aug 1901 te Elburg | geh op 27 feb 1830 te Elburg met
17 Metta Everharda van Leeuwen (Matje) | geb op 5 feb 1802 te Elburg | klein-tapster, baker, levensverhaal | overl op 23 jun 1876 te Elburg | I geh op 5 jun 1824 te Elburg met Jan Veldhoen (1794 Elburg-1827 Elburg)

16 Evert Stoffels en 17 Metta Everharda van Leeuwen in 1867 (foto: Koschmann/Dekker)
18 Klaas Bartelsz Buis | geb op 10 mrt 1819 te Enkhuizen | visser, schipper, viskoper | overl op 16 jul 1895 te Amsterdam | geh op 31 mei 1840 te Enkhuizen met
 
Hijme Stoffels (1877-1958): Visser en zoon, vissersvrouw en dochter
19 Marijtje Boon | geb op 18 okt 1818 te Bovenkarspel | naaister | overl op 28 apr 1901 te Amsterdam


19 Marijtje Boon (1818-1901) op het eind van haar leven, gefotografeerd door Eduard Stoffels (1874-1952)
20 Anthonie Kempe | geb op 12 apr 1835 te Colijnsplaat | landarbeider | overl op 25 jun 1910 te Beverwijk | geh op 9 nov 1864 te Wissenkerke met
21 Elisabeth Boogaard | geb op 6 mei 1843 te Wissenkerke | dienstmeid | overl op 13 apr 1907 te Beverwijk | het paar trok wegens schrijnende armoede naar de Haarlemmermeer, waar de armoede echter voortbestond
22 Bastiaan Raams | geb op 20 okt 1836 te Dussen | arbeider | verdronken op 12 mei 1894 in de Ruigsloot te Beverwijk | geh op 2 apr 1864 te Eethen (NB) met
23 Wouterina van Beusichem | geb op 8 jun 1842 te Drongelen | overl op 4 jan 1928 te Beverwijk

23 Wouterina van Beusichem (1842-1928)


vijfde geslacht: betovergrootouders Kollaardkant (5b)

24 Gerardus Willem Kollaard (Gerrit), geb op 26 okt 1836 te Hellevoetsluis, smid/koperslager Rijkswerf, overl op 27 jul 1913 te Hellevoetsluis, geh op 17 aug 1864 te Hellevoetsluis met

24 Gerardus Willem Kollaard (1836-1913)
25 Elizabeth Scheenloop, geb op 15 dec 1844 te Brielle, dienstbode, overl op 19 jun 1908 te Hellevoetsluis


Elizabeth Scheenloop (1844-1908)
26 Frederik van Zoest (Freek?), geb op 14 jan 1831 te Brielle, schoenwinkelier, overl op 16 jan 1907 te Hellevoetsluis, geh op 18 feb 1859 te Hellevoetsluis met

26 Frederik van Zoest (1831-1907)
27 Dina Margaretha Bouwman, geb op 13 jan 1839 te Brielle, schoenwinkelierster, overl op 9 sep 1904 te Hellevoetsluis

27 Dina Margaretha Bouwman (1839-1904)
28 Bartholomeus Storm (Bart), geb op 17 mei 1820 te Delft, banketbakker, overl op 30 jun 1888 te Delft, geh op 25 okt 1848 te Delft met

28 geboorteakte, uit 1820, van Bartholomeus Storm (1820-1888)
29 Willemina Johanna Moritz (voorechtelijk), geb op 3 sep 1825 te Delft, kruidenierster, overl op 16 feb 1914 te Delft
30 Gijsbertus Laros (Bert/us?), geb op 24 dec 1841 te Delft, ijzergieter te Delft, huismeester hofpredikant Van der Flier te Den Haag, overl op 28 dec 1906 te Den Haag, II geh op 20 feb 1867 te Delft met Maria Kruijswijk (1840 Noordwijk-1897 Delft), III geh omstr 1900 met Sophia Imma Cornelia Ernou (1861 Delft-omstr 1943 Den Haag), I geh op 13 mei 1863 te Delft met

30 Gijsbertus Laros (1841-1906) en zijn derde vrouw, Sophia I.C. Ernou
31 Cornelia Veldhoven, geb op 26 aug 1841 te Delft, overl aan cholera op 15 jun 1866 te Delft

zesde geslacht: oudouders Stoffelskant (6a)

32 Heijmen Stoffels, geb op 11 sep 1773 te Hoophuizen, (welgesteld) schipper (eigen kofschip Le jeune Eibert), boedelbeschrijving 1813, levensverhaal, overl op 18 mei 1812 te Elburg, geh op 12 sep 1805 te Elburg met

kofschip (Dirk Piebes Sjollema, omstreeks 1820)
33 Fennigjen Eijberts Oostendorp, ged op 14 mei 1785 te Elburg, (welgesteld) winkelierster (koloniale waren, tabak en snuif), boedelbeschrijving, levensverhaal, overl op 20 aug 1849 te Elburg, II geh op 26 aug 1814 te Elburg met Willem Hulst (1788 Elburg-1815 Elburg), III geh op 14 jul 1821 te Elburg met Arend Willem van Leeuwen (1797 Elburg-1845 Rhienderen bij Brummen), zoon van 34 en 35

33 handtekening van Fennigjen Eijberts Oostendorp (1785-1849) uit 1813
34 Wynand van Leeuwen, geb op 6 dec 1760 te Barneveld, chirurgijn te Hoevelaken, Lochem en Elburg (alwaar hij -modern! - koepokinentingen verrichtte), heelmeester, chirurg, artsenijmenger, schepen Goor & Mheen (Elburg), overl op 10 mei 1841 te Elburg, geh op 13 mei 1787 te Hoevelaken met
35 Engelbarta Claessen Klumpers (Barta, Bartje), ged op 22 mrt 1767 te Hall (bij Brummen), geëxamineerd (1791, Collegium Medico-Chirurgicum, Utrecht) stadsvroedvrouw van Lochem (hier vertrokken na ongenoegen over een of meer illegale vroedvrouwen), later van Elburg-Doornspijk, mocht hierdoor als vrouw (!) geboorteaangiften bij de Burgerlijke Stand verrichten, overl op 27 mrt 1847 te Elburg
36 Bartel Klaasz Buis, ged op 8 aug 1783 te Enkhuizen, visserman, visventer, overl op 8 nov 1850 te Enkhuizen, geh op 20 jun 1811 te Enkhuizen met

aantekening van de ondertrouw van Bartel Klaasz Buis en Dieuwertje Broers Timmerman in Enkhuizen

37 Dieuwertje Broers Timmerman (deel van tweeling), ged op 12 dec 1790 te Berkhout, overl op 19 sep 1858 te Enkhuizen, II geh op 15 okt 1857 te Enkhuizen met Jacob Goos zich ook noemende Jacob Fredriks (1784 Enkhuizen-1866 Enkhuizen)

doop (1790) van Dieuwertje Broers Timmerman en haar tweelingzuster Liefje
38 Sieuwert Boon, ged op 7 okt 1785 te Enkhuizen, metselaar, overl op 1 jan 1848 te Bovenkarspel, I geh op 17 feb 1814 te Bovenkarspel met Dieuwertje Ham (1785 Bovenkarspel-1817 Bovenkarspel), II geh op 18 jan 1818 te Bovenkarspel met
39 Jantje Willems Kassen/Karsten, geb op 6 mei 1794 te Andijk, dienstmaagd, overl op 21 dec 1837 te Bovenkarspel
40 Philippus Mozis (Flip), geb op 8 jan 1805 te Colijnsplaat, arbeider, overl op 5 jan 1848 te Colijnsplaat, geh op 2 mei 1829 te Colijnsplaat met
41 Janna van Gilst, geb op 14 jan 1807 te Colijnsplaat, arbeidster, overl op 7 mrt 1883 te Colijnsplaat, II geh op 2 jul 1851 te Colijnsplaat met Aarnout Zierveld (in of omstr 1802 Colijnsplaat-1889 Colijnsplaat)
42 Pieter Boogaard, geb op 7 jan 1820 te Wissenkerke, arbeider, overl op 19 mei 1901 te Wissenkerke, geh op 3 mrt 1843 te Wissenkerke
43 Janna Kloosterman, geb op 18 apr 1816 te Wissenkerke, arbeidster, overl op 18 mrt 1885 te Wissenkerke
44 Peter Raams, geb op 6 jan 1805 te Dussen, arbeider, overl op 3 jan 1855 te Dussen, geh op 31 dec 1830 te Dussen met
45 Willemke de Poorter, geb op 23 dec 1804 te Almkerk & Emmikhoven, dienstmeid, overl op 24 dec 1881 te Dussen
46 Bastiaan van Beusikom, geb op 3 aug 1816 te Drongelen, arbeider, overl op 9 dec 1899 te Drongelen, II geh op 1 jul 1870 te Drongelen met Teunia Haverhals (1831 Sprang-1923 Eethen-G-H), I geh op 12 sep 1839 te Drongelen met
47 Hendrica Vrinten, geb op 18 aug 1809 te Loon-Op-Zand, arbeidster, overl op 7 dec 1869 te Drongelen

zesde geslacht: oudouders Kollaardkant (6b)

48 Adrianus Kollaard (Janus), geb op 27 mei 1815 te Hellevoetsluis, modelmaker Rijkswerf, overl op 17 mei 1872 te Hellevoetsluis, II geh op 1 jun 1864 te Hellevoetsluis met Anna Edelman (1828 Hellevoetsluis-1888 Bruinisse), I geh op 14 mei 1835 te Hellevoetsluis met
49 Frederika Charlotte Meyn (Lotte, Lotje), geb op 2 jan 1812 te Hellevoetsluis, naaister, overl op 14 feb 1861 te Hellevoetsluis
50 Machiel Scheenloop, geb op 4 nov 1818 te Brielle, schoenmaker en -winkelier, overl op 22 mrt 1870 te Hellevoetsluis, geh op 25 apr 1844 te Brielle met
51 Elizabeth Smits, geb op 19 mrt 1822 te Brielle, overl op 12 aug 1885 te Hellevoetsluis
52 Wouter van Zoest, geb op 10 sep 1802 te Brielle, verver, koster, winkelier, overl op 29 aug 1866 te Brielle, geh op 9 mei 1827 te Brielle met

52 handtekening van Wouter van Zoest bij trouwen
53 Johanna Bakker/Bartijn, geb op 19 sep 1801 te Brielle, dienstbode, baker, werkster, overl op 26 aug 1885 te Brielle

53 handtekening van Johanna Bakker/Bartijn bij trouwen
54 Huijbregt Bouwman, geb op 1 jan 1815 te Brielle, zeilmakersknecht, matroos, zeeman, overl op 23 mrt 1868 te Hellevoetsluis, geh op 28 nov 1836 te Brielle met
55 Johanna van der Reijden (Jannetje), geb op 5 jan 1812 te Brielle, dienstbode, winkelierse, overl op 7 nov 1889 te Hellevoetsluis
56 Julianus Bartholomeus Storm, geb op 11 feb 1794 te Delft, plateelbakker, overl op 5 nov 1871 te Delft, geh op 27 apr 1820 te Alphen-Aan-Den-Rijn met
57 Magteldje van Heijningen, geb op 2 nov 1792 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl op 24 okt 1868 te Delft
58 Johan Hendrik Moritz (Hendrik), geb op 6 jan 1807 te Delft, koopman in aardewerk, overl op 17 jan 1890 te Delft, geh op 14 dec 1825 te Delft met
59 Johanna van Aken, geb op 26 apr 1809 te Delft, overl op 20 okt 1888 te Delft
60 Gysbert Laros, geb op 18 apr 1798 te Noordwijk-Binnen, daggelder, herbergiersknecht, sjouwer, overl op 30 mrt 1874 te Delft, geh op 30 jan 1824 te Noordwijk met

61 Catharina Colijn, geb op 1 dec 1802 te Noordwijk-Binnen, dienstbode, kon niet schrijven, overl op 6 apr 1874 te Delft
62 Joannes Veldhoven, ged op 1 nov 1802 te Delft, schoenmaker, overl op 7 mei 1869 te Delft, geh op 16 aug 1826 te Delft met
63 Cornelia van der Stuijt, geb 6, ged op 8 aug 1802 te Delft, overl op 26 apr 1863 te Delft

zevende geslacht: oudgrootouders Stoffelskant (7a)

64 Stoffel Hendriksen van der Hoef ['Van der Hoef' verwijst naar zijn moeder Gerritien Cornelis Verhoeff], ged op 18 nov 1742 te Hierden, landbouwer, overl op 22 feb 1814 te Hoophuizen, geh op 29 sep 1769 te Nunspeet met
65 Evertjen Heijmens [fam Velicke], ged op 20 jul 1744 te Nunspeet, landbouwster, overl op 10 sep 1774 te Hoophuizen

Hoophuizen aan het IJsselmeer, ten oosten van Harderwijk, omstreeks 2000
66 Eijbert Gerritsen Oostendorp, ged op 18 feb 1748 te Doornspijk, (zeer welgesteld) schipper, overl op 20 jan 1819 te Elburg, II geh op 5 jun 1790 te Elburg met Stijntjen Hendriks (1759 Elburg-1794 Elburg), III geh op 20 mrt 1796 te Oosterwolde (G) met Eijbertje Jans (1757 Oosterwolde-1802 Elburg), IV geh op 1 nov 1803 te Elburg met Aartjen Aards Nijhoff (1778 Epe-1818 Elburg) I geh tussen 1780 en 1783 met
67 Hendrikjen Jochems, ged op 30 nov 1749 te Elburg, overl vóór 1789

Elburg, Kerkstraat, omstreeks 1899
68 Geurt van Leeuwen, ged op 30 jan 1735 te Barneveld, waarschijnlijk logementhouder (Het Wapen van Gelderland), overl op 11 aug 1799 te Barneveld, II geh op 31 jul 1768 te Voorthuizen met Hendrikjen Hendriks (1747 Voorthuizen-1799 Barneveld), I geh op 16 jul 1759 te Barneveld met
69 Beertjen Stevens van de Pol, ged op 14 jan 1725 te Voorthuizen, overl vóór 1768 te Barneveld
70 Arend Claessen de Klompmaaker, geb te Empe bij Voorst, ged op 17 jan 1725 te Voorst, klompenmaker, overl op 13 jul 1799 te Hall (bij Brummen), geh op 19 dec 1762 te Hall met
71 Wendalina Egbertz Belloo, ged op 12 mei 1737 te Loenen Gld, overl te Hall, begr op 18 apr 1803 te Hall (bij Brummen)
72 Claas Willemsz Buis (deel van tweeling), ged op 15 mrt 1750 op Urk, overl tussen 1795 en 1810, geh op 24 sep 1780 te Enkhuizen met
73 Tetjen Bartels [fam Edelenbosch], ged op 19 dec 1751 te Enkhuizen, overl tussen 1795 en 1810
74 Broer Theunisz Timmerman, ged op 31 jul 1757 te Wognum, timmerman, overl op 22 jan 1827 te Berkhout, I geh op 31 dec 1780 te Berkhout met Grietje Gerrits (omstr 1755-omstr mei 1782 Bobeldijk), III geh op 24 apr 1804 te Berkhout met Lysebet Kaspers Boon (omstr 1777 Schellinkhout-1814 Berkhout), II geh op 14 sep 1782 te Berkhout met

74 doop van Broer Theunisz Timmerman in 1757 in het Noordhollandse Wognum
75 Bouwtje Rintjes Hanema, ged op 25 nov 1759 te Sneek, begr op 6 jun 1803 te Berkhout
76 Jacob Sieuwersz Boon, geb omstr 1755, overl op 13 jan 1810 te Enkhuizen, geh omstr 1780 met
77 Marytje Jans Spykerman, geb omstr 1755, overl op 10 nov 1817 te Enkhuizen
78 Willem Jansen Karsten, geb in of omstr 1750 te Andijk, arbeider, daghuurder, overl op 29 jan 1827 te Andijk, geh op 1 mei 1783 te Andijk met
79 Maertje Klaes de Haes, ged op 1 mrt 1761 te Andijk, overl op 12 feb 1836 te Andijk
80 Kempe Mozis Kempe, ged op 22 mrt 1744? te Colijnsplaat, daghuurder, overl op 4 apr 1813 te Colijnsplaat, geh op 14 mei 1786 te Kortgene met
81 Johanna Janisse de Munnik (Janna), geb op 19 dec 1767 te Colijnsplaat, naaister, daghuurster, overl op 27 aug 1853 te Colijnsplaat
82 Anthonij Janse van Gilst, geb op 12 feb 1767 te Kortgene, arbeider, overl op 18 apr 1825 te Colijnsplaat, geh in 1790 (trouwgeld betaald op 8 aug) met
83 Willemina Marinusse Oostakker, ged op 3 jan 1770 te Colijnsplaat, arbeidster, overl op 4 apr 1841 te Colijnsplaat

Kerk en pastorie van Colijnsplaat, om en bij 1897
84 Jan Boogaard, geb in of omstr 1789 te Koudekerke, landmansknecht, overl op 6 aug 1849 te Wissenkerke, geh op 8 mei 1818 te Wissenkerke met
85 Elizabeth Gillisse, geb in omstr 1769 te Wissenkerke, overl op 14 jul 1865 te Wissenkerke
86 Jan Adriaanse Kloosterman, geb op 28 okt 1770 te Wissenkerke, arbeider, overl op 20 jan 1831 te Wissenkerke, I geh in 1792 (trouwgeld betaald op 9 nov) te Wissenkerke met Adriaana Adriaansse Verburg (1773 Kortgene-vóór 1797 Wissenkerke), II geh op 7 sep 1797 te Wissenkerke met
87 Pieternella van der Maas, geb op 1 aug 1775 te Wissenkerke, arbeidster, overl op 12 dec 1831 te Wissenkerke
88 Arend Raams, ged op 23 feb 1777 te Dussen, overl op 28 nov 1824 te Dussen, geh op 1 nov 1799 te Dussen-Muilkerk met
89 Rokuske Groeneveld, ged op 31 aug 1777 te Dussen, arbeidster, overl op 20 jun 1833 te Dussen
90 Bastiaan de Poorter, ged op 25 nov 1781 te Dussen, arbeider, overl in 1850 te Emmikhoven, II geh op 2 jun 1821 te Dussen met Elizabet Ritmeester (1792 Almkerk) I geh kort voor 1800 met
91 Pieternella de Looy, ged op 18 feb 1770 te Almkerk, overl op 7 jun 1814 te Emmikhoven
92 Thomas van Beusekom, geb op 20 dec 1781 te Eethen, arbeider, overl op 22 mei 1858 te Drongelen, geh vóór 1807 met

De Hervormde Kerk van Drongelen, omstreeks 1955
93 Wouterke Mierloo, ged op 27 apr 1783 te Meeuwen, arbeidster, overl op 1 dec 1859 te Drongelen
94 Antonie Adriaense Vrinten, ged op 29 dec 1779 te Loon-Op-Zand, overl op 26 sep 1819 te Loon-Op-Zand, geh op 23 feb 1800 te Loon-Op-Zand met
95 Pitronella Treffers, ged op 19 okt 1777 te Sprang, arbeidster, overl op 9 apr 1859 te Heusden

zevende geslacht: oudgrootouders Kollaardkant (7b)

96 Gerrardus Kollaart, ged op 15 jan 1786 te Delfshaven, kommandeur op marinewerf, overl op 1 feb 1868 te Hellevoetsluis, II geh op 7 aug 1851 te Hellevoetsluis met Crijna Peereboom (1797 Hellevoetsluis-1880 Hellevoetsluis), I geh op 25 jul 1807 te Delfshaven met
97 Geertruyda Hermis van Dierem (deel van tweeling), ged op 25 feb 1777 te Delft, overl op 6 jun 1851 te Hellevoetsluis
98 Carl Wilhelm Gottlieb Meyenn (Wilhelm), geb op 30 okt 1781 te Ueckermünde (Pommeren), muzikant in kapel 124ste Regiment Infanterie van Linie; in Pruisische leger in 1806 bij Slag van Jena krijgsgevangen genomen door Napoleon, naar Holland gestuurd, en vanhieruit met Napoleon naar Rusland in 1812, op de heen- of terugweg gedeserteerd en zich omstreeks 1813-1814 aangesloten bij Pruisische bevrijdingstroepen, gestorven in de juist door dezen bevrijde stad Küstrin, overl aan blaasontsteking op 8 mei 1814 te Küstrin (Neumark Brandenburg, thans Kostrzyn in Polen), geh op 23 dec 1810 te Hellevoetsluis met

Taferelen uit de Slag bij Jena, 1806
99 Johanna Carolina Catharina Müller (Carolina), geb op 22 jan 1789 te Alkmaar, naaister, overl op 14 feb 1839 te Hellevoetsluis, II geh op 14 mei 1818 te Hellevoetsluis met Leendert Johannis Kerseboom (1792 Rijswijk ZH-1860 Hellevoetsluis)

99 Duitstalig doopbewijs, uit de Lutherse gemeente van Alkmaar, van Carolina Müller
100 Hendrik Scheenloop, geb op 23 jul 1794 te Brielle, metselaar, lijkbezorger, overl op 21 jun 1865 te Brielle, geh op 12 apr 1815 te Katwijk met
101 Elisabet van Velzen, geb in 1794 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, ged op 14 sep 1794 te Katwijk, woonde voor trouwen te Voorburg, overl op 3 nov 1862 te Brielle
102 Willem Smits, geb op 16 apr 1787 te Delfshaven, loodsman, zeeloods, overl op 25 mrt 1839 te Brielle, ondertr op 20 aug 1808 te Delfshaven met
103 Johanna Geertruy Bekink, geb op 11 sep 1789 te Delfshaven, overl op 6 aug 1847 te Brielle
104 Isaac van Soest, ged op 31 jan 1776 te Brielle, koster Grote Kerk Brielle en doodgraver, overl op 18 jan 1831 te Brielle, geh op 25 apr 1802 te Brielle met
105 Willemina Vry, ged op 8 jun 1777 te Brielle, overl op 14 apr 1844 te Brielle

105 handtekening van Willemina Vry uit 1827
106 Jan Bakker Cornelisz, ged op 25 mrt 1742 te Zuidland, bakkersbaas, meester bakker (ontkende overigens zijn vaderschap van (53) Johanna Bakker/Bartijn), overl op 7 mei 1803 te Spijkenisse, I geh op 8 mrt 1767 in Klundert met Johanna Weijmar (omstr 1740-omstr 1795?), II geh op 8 mrt 1796 te Zwartewaal (echtscheiding omstreeks 1802) met
107 Jannetje Bartyn, ged op 17 aug 1766 te Brielle, naaister, overl op 16 nov 1847 te Brielle, I niet geh met Arnoldus Loderach (omstr 1765-?), waaruit één kind, III geh op 11 nov 1804 te Brielle met Petrus Frederik Hornee (1771 Nijmegen-1831 Brielle)
108 Didericus Johannes Bouman (Dirk), ged op 14 apr 1776 te Brielle, sloeproeier bij de Marine, overl op 3 jul 1817 te Brielle, geh op 7 mei 1797 te Brielle met
109 Margaritha den Ouden (Grietje), geb op 12 jan 1777 te Zwartewaal, winkelierster, overl op 16 jun 1844 te Dinther, II geh op 2 feb 1825 te Brielle met Jan van der Steen (1774 Pernis-na 1825)
110 Ary van der Reijden Willemsz, ged op 3 mrt 1765 te Brielle, winkelier, overl op 20 aug 1822 te Brielle, I geh op 8 nov 1789 te Brielle met Pieternella Klis (omstr 1765-1800 of 1801), II geh op 1 nov 1801 te Brielle met
111 Bollediena van Schreven (Dina), ged op 24 nov 1773 te Gorinchem, winkelierster, overl op 26 apr 1827 te Brielle
112 Bartholomaeus Storm (Bart) ged op 12 aug 1759 te Delft, touwslagersknecht, begr op 5 mrt 1804 te Delft, geh op 21 jan 1786 te Delft met
113 Henderica Johanna Jacobi (Johanna), geb in okt 1753 te Namen, koopvrouw in aardewerk, overl op 18 jul 1831 te Delft, I geh op 11 nov 1781 te Delft met Jacobus Marlée (omstr 1750 Amsterdam-omstr 1784 Groningen)
114 Jan van Heijningen, ged op 5 jan 1766 te Alphen-Aan-Den-Rijn, schipper, overl op 22 mei 1843 te Alphen-Aan-Den-Rijn, II geh op 6 aug 1815 te Alphen-Aan-Den-Rijn met Martijntje Schippers (1760 Moordrecht-1837 Alphen-Aan-Den-Rijn), I geh op 16 sep 1792 te Alphen-Aan-Den-Rijn met
115 Clasina Boomkens, geb op 4 mrt 1770 te Koudekerk-Aan-Den-Rijn, overl op 21 sep 1814 te Alphen-Aan-Den-Rijn
116 Johannis Wilm Morits (ws Wilm), geb omstr 1780 te Groningen, militair in 130ste Regiment Infanterie van Linie, overl in 1810 te Madrid, geh op 30 mei 1802 te Rotterdam met
117 Johanna Wiekenaar, ged op 2 okt 1785 te Delft, koopvrouw in aardewerk, overl op 24 jan 1857 te Delft, II niet geh met onbekend, waaruit 2 kinderen, III al dan niet geh met Jacob van Raavens (1786 Delft-?), waaruit één kind
118 Jan Hendrik Nacke/van Aaken
(fraai voorbeeld van Nedse herduiding van Duitse naam!) (Hendrik), geb in 1770 te Osnabrück, sjouwer, tapper, tuinder, overl op 16 dec 1829 te Delft, geh op 9 mrt 1794 te Delft met

De Bierstraße in Osnabrugge om en bij 1910
119 Jacoba Minnée (Koba), geb in 1769 te Delft, tapster, overl op 4 jan 1822 te Delft, I niet geh met Lambertus Johannes Zeegers (1751 Delft-vóór 1805), waaruit één kind
120 Pieter Pietersz La Ros, ged op 23 dec 1764 te Noordwijk-Binnen, alwaar ook geb, tuinder, door tuchthuisstraf (vijf jaar wegens dieverij) in Delft beland, overl op 25 jun 1815 te Delft, geh op 26 feb 1786 te Noordwijk met
121 Jezeijntje Jakobse Ammeraal, ged op 23 mei 1756 te Noordwijk-Aan-Zee, overl op 14 jun 1826 te Noordwijk-Binnen, I geh op 27 aug 1780 met Dirk Janse Paschier (1755 Noordwijk-in of omstr 1785)
122 Cornelis Colyn Anthoniszoon, ged op 19 jan 1777 te Noordwijk-Binnen, arbeider, tuinder, overl op 30 mei 1821 te Noordwijk, geh op 16 feb 1800 te Noordwijk met
123 Cornelia Oudshoorn, ged op 14 jul 1771 te Voorschoten, overl op 1 nov 1813 te Noordwijk-Binnen
124 Antonius Velthove, ged op 22 dec 1756 te Delft, overl op 29 nov 1825 te Delft, geh op 11 mei 1783 te Delft met
125 Jacomina Kerpel, ged op 16 apr 1762 te Delft, tapster, overl op 16 jan 1849 te Delft
126 Sent Willem van der Stuit, ged op 3 okt 1773 te Delft, looiersknecht, overl op 19 aug 1833 te Delft, geh op 24 jul 1796 te Delft met
127 Willemina van den Bosch, ged op 28 mei 1775 te Delft, overl op 13 aug 1833 te DelftHoekje bij de Delftse Oostpoort, 1944 (Hijme Stoffels, 1877-1958)

 achtste geslacht: oudovergrootouders Stoffelskant (8a)

128 Henderik Stoffelsen, geb omstr 1705 te Hemmerde (bij Hamm en Unna, Westfalen), eigenaar-landbouwer De Vinkencamp te Hierden, overl eind jul 1770 te Hierden, begr op 30 jul 1770 te Harderwijk, geh op 2 jul 1741 te Hierden met

De nieuwe bestemming van De Vinkencamp na de dood van Hendrik en Gerritien, 27 juni 1778 [Gemeentearchief Harderwijk]
129 Gerritien Cornelis Verhoeff, geb 1705-1710 te Voorthuizen, eigenares-landbouwster De Vinkencamp te Hierden, I geh op 5 nov 1730 te Harderwijk met Peter Hendriksen (1701 Hierden-omstr mrt 1740 Hierden), overl mei 1778 te Hierden, begr op 21 mei 1778 te Harderwijk

Kinderen van Hierden, zo tussen 1900 en 1910
130 Heijmen Evertsen [fam Velicke], geb okt 1694 te Hoophuizen, ged op 28 okt 1694 te Nunspeet,, eigenaar-landbouwer Tobias- of Hulsengoed (tegenwoordig Camping Bad Hoophuizen) te Hoophuizen, overl op 22 dec 1782 te Hulshorst, geh op 23 mrt 1721 te Nunspeet met
131 Annetjen Gerrits, geb 1698 te Hoophuizen, ged op 3 apr 1698 te Nunspeet, eigenares-landbouwster Tobias- of Hulsengoed te Hoophuizen, overl op 17 jun 1781 te Hulshorst
132 Gerrit Aardsen
[postuum:] Oostendorp, geb omstr 1705 te Doornspijk, landbouwer, geh op 27 feb 1735 te Doornspijk met
133 Fennighjen Jans van Stelten, ged op 15 jan 1708 te Hattem, ws overl omstr 1753 te Doornspijk
134 Jochem Hendriks, ged op 25 mrt 1723 te Elburg, bootschuiver, overl tussen 1768 en 1800, geh op 5 mei 1748 te Elburg met
135 Dina Hendriks van Putten, ged op 26 jan 1713 te Elburg, overl tussen 1754 en 1766
136 Wijnand van Leeuwen (Wijn), ged op 7 sep 1704 te Barneveld, kuiper, overl ws in mei 1761, huwelijksproclamatie op 16 nov 1727 te Veenendaal met
137 Metje Everts van Velthuijsen, ged op 18 apr 1706 te Veenendaal, overl op 11 mrt 1778 te Barneveld
138 Steven Petersen, geb omstr 1690, geh met
139 Henderikjen Herberts, geb omstr 1690

Veluwe, Zandland (foto: Frits Stoffels, 1976)
140 Claes Garris Klompenmaaker/Klumpert, geb omstr 1700 te Voorst, overl na 1743 te Empe bij Voorst, begr te Voorst, I ondertr op 15 nov 1722 te Voorst met Janna Arents (omstr 1700 Voorst-1723 Empe bij Voorst), III geh op 18 sep 1737 te Voorst met Hendersken Jansen (omstr 1710-na 1743), II geh op 9 apr 1724 te Voorst met
141 Geertjen Arents Bloemenkolk, geb omstr 1700, (onder voorbehoud:) ged op 16 mrt 1694 te Voorst, overl te Empe, begr op 11 mrt 1737 Voorst
snoeiheete stilte op de hof
zengende wegjes in het zand
zangerige zoem aan de einder
zonder het te weeten is dit empe
frits stoffels 25 mrt 2010

142 Egbert Tönisse Bello, geb omstr 1690, papiermolenaar van De Middelste Molen I te Loenen Gld, overl op 4 mei 1772 te Hall, geh kort voor 27 apr 1715 te Loenen Gld met

Loenen, Middelste Molen
143 Wendelijne Heyl, geb omstr 1692, overl op 22 apr 1755 te Hall
144 Willem Claassen Buijs, ged op 21 jun 1711 op Urk, overl na 1780, I geh op 7 apr 1738 op Urk met Stijntjen Claassen (1716 Urk-vóór 1742) II ondertrouwd op 1 sep 1742 op Urk met
145 Luijtjen Harmensz van Hattem, ged op 13 sep 1711 te Zwolle, overl na 1780
146 Bartelt Jochems Edelenbos/De Vries, ged op 4 sep 1718 op Urk, visser, overl na 1759 I geh op 18 okt 1738 te Enkhuizen met Grietje Maartens (omstr 1720-vóór 1741)  II geh op 17 okt 1741 op Urk met

Enkhuizen vanaf het water, 1938 (Hijme Stoffels, 1877-1958)
147 Marijtje Eijberts, geb omstr 1720, overl na 1759
148 Teunis Broersz, ged op 3 okt 1703 te Wognum, ouderling en diaken aldaar, overl na 1760, I geh op 19 nov 1724 te Wognum met Antje Ariaans Bijl (omstr 1700 Wognum-vóór 1756), II geh op 24 okt 1756 te Wognum met
149 Diewertje Dirks (Dieuwer), geb in of omstr 1729, overl na 1760
150 Ds Rintie Freerks Hanema, geb omstr 1730 te Sneek, predikant (doch nergens naders te vinden), overl omstr 14 dec 1808 te Sneek, begraven "achter Dokkum"= ws te Driesum, II geh op 7 dec 1764 te Sneek met Hinke Cornelis (1735 Visvliet-1808 Sneek, begr te Driesum), I geh op 20 feb 1757 te Sneek met
151 Lyfke Luiwis Knaap, ged op 14 dec 1735 te Sneek, overl in of omstr 1763
152 Sieuwert Jacobs Boon, geb omstr 1730 te Enkhuizen, overl na 1795, geh op 25 nov 1753 te Enkhuizen met
153 Tryntje Witses de Jongh, geb omstr 1730 te Enkhuizen, overl na 1796

152-153 Huwelijksaantekening (1753) van Sieuwert Jacobs Boon en Tryntje Witses de Jongh
154 Jan Gerrettse Spijkerman, geb omstr 1720, overl na 1777, geh op 7 mei 1747 te Enkhuizen met
155 Geertje/Gerretje Frederiks van der Donk, geb omstr 1720, overl na 1777
156 Jan Karsten, geb omstr 1720, geh met
157 Grietje nog-onbekend, geb omstr 1720
158 Claes Willemse Haes, geb in 1716 te Andijk, overl op 18 okt 1778 te Andijk, geh op 14 jan 1742 te Andijk met
159 Geertje Jans Raven (Geert), ged op 14 nov 1723 te Andijk, begr op 14 okt 1801 te Andijk
160 Mozis Kempe, [eigen onderzoekje onder alle Mozessen uit Zeeland toont dat ze alle van joodse afkomst zijn], geb omstr 1720, overl in of na 1766, geh met
161 Magdalena Knuit/De Clerk, geb omstr 1720; het paar woonde te Colijnsplaat
162 Janis de Munnik, geb omstr 1730, overl tussen 1774 en 1813, geh met
163 Hendrica Hendrikse, geb omstr 1730, overl tussen 1774 en 1813; het paar woonde te Colijnsplaat
164 Jan Teunis Abrahamse van Gilst (Jan), ged op 12 mrt 1739 te Kortgene, overl 1770-1774, geh omstr 1764 met
165 Hendrika Verschelling, geb omstr 1743 te Kortgene, overl tussen 1770 en 1813
166 Marinus Oostacker, ged op 26 sep 1734 te Colijnsplaat, overl op 21 sep 1811 te Colijnsplaat, II geh in 1796 (trouwgeld betaald op 13 mrt) met Catharina Poldermans (1737 Colijnsplaat-1818 Colijnsplaat) I geh omstr 1763 met
167 Pieternella van de Voorde, geb omstr 1740, overl 1791-1796
168 Cornelis Adriaense Boogaert, geb op 7 mei 1753 te Koudekerke, landbouwer, overl op 5 feb 1830 te Koudekerke, geh op 16 apr 1785 te Koudekerke met
169 Poulijna de Looij, ged op 14 jan 1759 te Aagtekerke, overl op 10 aug 1814 te Koudekerke
170 Pieter Gillisse, geb op 17 feb 1745 te Wissenkerke, arbeider, overl op 6 jun 1829 te Wissenkerke, geh met
171 Cornelia Tollenaar, geb op 14 feb 1754 te Wissenkerke, arbeidster, overl op 4 mrt 1829 te Wissenkerke
172 Adriaan Janse Kloosterman, geb in of omstr 1740 te Wissenkerke, boer, diaken, overl op 18 feb 1799 te Wissenkerke, geh omstreeks 1767 met
173 Janna de Lange, geb omstr 1745, boerin, overl op 9 mei 1798 te Wissenkerke
174 Frans van der Maas, ged op 14 dec 1753 te Wissenkerke, landbouwer, overl op 15 jan 1817 te Kampensnieuwland (Z), geh omstr 1774 met
175 Lena de Looff, geb in of omstr 1756 te Wissenkerke, landbouwster, overl op 11 apr 1821 te Wissenkerke


Wissenkerke, Voorstraat, om en bij 1909
176 Gerrit Rams, ged op 4 jan 1750 te Dussen, begr op 25 jun 1802 te Dussen, geh op 26 feb 1775 te Dussen met
177 Bastiaantje Crab, ged op 3 apr 1747 te Meeuwen, overl op 9 jan 1830 te Dussen
178 Pieter Groenevelt, ged op 26 mei 1743 te Almkerk, begr op 8 sep 1784 te Dussen, ondertrouwd op 26 feb 1773 te Dussen met
179 Geertruij de Rooij, ged op 30 jun 1743 te Dussen, begr op 13 aug 1808 te Dussen
180 Maarten de Poorter, ged op 7 apr 1748 te Almkerk-Emmikhoven, overl in 1805 te Emmikhoven, II geh op 3 okt 1790 te Woudrichem met Gijsbertje Hendriksz van Pelt (omstr 1760 Woudrichem-vóór 1800), III geh op 2 sep 1800 te Dussen-Munsterkerk met Helena van Lent (omstr 1770-?), I geh op 11 jan 1778 te Dussen-Muilkerk met
181 Anna de Rooij, ged op 24 dec 1752 te Dussen, begr op 29 apr 1785 te Dussen-Muilkerk
182 Willem Martinisz de Looij, geb in 1740 te Emmikhovenschedijk, ged op 7 aug 1740 te Almkerk-Emmikhoven, overl op 23, begr op of omstr 27 mrt 1807 te Emmikhoven, geh op 10 mei 1767 te Almkerk met
183 Maayke Verhoeve, ged op 19 aug 1736 te Werkendam, overl op 7 mei 1809 te Emmikhoven
184 Jan van Beusekom, geb op 18 jan 1756 te Drongelen, arbeider, overl op 2 okt 1828 te Drongelen, geh op 9 mrt 1781 te Sprang met
185 Adriana van Drunen, ged op 4 jul 1751 te Sprang, overl op 7 sep 1828 te Drongelen
186 onbekend gebleven verhouding (Wouter???), geb omstr 1755, niet geh met
187 Jenneke van Mirlo, geb op 13 apr 1755 te Babyloniënbroek, overl na 1783
188 Adriaan Vriente, ged op 9 dec 1743 te Loon-Op-Zand, overl tussen 1794 en 1810 te Loon-Op-Zand, geh op 6 sep 1778 te Loon-Op-Zand met
189 Maria Cops, ged op 21 feb 1752 te Dongen, overl tussen 1794 en 1810 te Loon-Op-Zand
190 Jacobus Treffers, ged op 5 mrt 1747 te Sprang, dekker, overl op 29 dec 1820 te Drongelen, geh op 17 dec 1775 te Sprang met
191 Cornelia Uijthoven, ged op 14 jul 1754 te Sprang, overl op 27 aug 1831 te DrongelenG. Romney, Dame in bruine jurk, omstreeks 1785

achtste geslacht: oudovergrootouders Kollaardkant (8b)

192 Johannes Kollaert, ged op 13 okt 1748 te Delfshaven, meester smid, overl op 19 jul 1833 te Delfshaven, geh op 18 jul 1784 te Delfshaven met
193 Dorothea Avé, ged op 21 feb 1762 te Delfshaven, particuliere, overl op 22 jul 1833 te Delfshaven
194 Wilhelmus van Dieren (Willem), ged op 13 mei 1733 te Leiden, begr op 22 feb 1782 te Delft, geh op 16 apr 1770 te Delft met
195 Elizabeth Kruijs, geb in of omstr 1745 te Leiden, overl op 2 jan 1820 te Delft
196 Friderich Ernst Meyen, geb op 15 okt 1734 te Ueckermünde, senator stadsbestuur, fabrieksinspecteur, ws ook burgemeester, overl op 17 apr 1787 te Ueckermünde, geh op 14 jun 1765 te Ueckermünde met

196 In dit fraaie slot van de hertogen van Pommeren zetelde in de achttiende eeuw het stadsbestuur van Ueckermünde (litho uit 1844)
197 Anna Friederica Lehmann (Friederica), geb op 5 dec 1740 te Ueckermünde, overl op 15 jul 1791 te Ueckermünde, I geh omstr 1760 met Johann Manson (omstr 1700-1761), theoloog, rektor, schoolhoofd stadsschool, organist en voorzanger Marienkirche, voorganger Sankt-Georgs-Hospital, alles te Ueckerm:unde
198 Johann Christoph Müller (Christoph), geb in of omstr 1743 te 'Blotzig' (= Plossig bij Torgau?), sergeant Regiment van Saxen-Gotha, overl op 30 jun 1821 te Hellevoetsluis, geh met

militair van het Regiment van Saxen-Gotha, 1796198 handtekening van Johann Christoph Müller uit 1818
199 Maria Magdalena Meyerin (=vrouwelijk lid v fam Meyer; oude Duitse wijze van naamvorming) (Leena), geb in of omstr 1755, verm in Duitstalig gebied, overl op 7 feb 1812 te Hellevoetsluis
200 Machiel Scheenloop, geb omstr 1754 [naam Scheenloop verm v Schönlaub, een familienaam uit de Elzas, in Duitse streektalen uitgesproken als Sjeenlaub], overl op 2 okt 1807 te Brielle, metselaarsknecht, lid Oranjevendel der Brielse schutterij, I geh op 11 mei 1783 te Brielle met Cornelia van Alphen (1754/1755-1784 Brielle), II geh op 30 mrt 1788 te Brielle (scheiding van tafel en bed op 19 feb 1798 te Brielle wegens dagelijkse dronkenschap Johanna Middelaar) met
201 Johanna Middelaar (Anna), ged op 13 jan 1760 te Brielle, overl op 8 of 21 aug 1808 te Brielle
202 Evert Huijge van Velzen, geb in sep 1748 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, ged op 22 sep 1748 te Katwijk, metselaar, eigenaar van een pakhuis te Brielle, overl op 3 jan 1831 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, II geh na 1800 met Antje/Johanna van der Mark (omstr 1750-1816/1831), I geh op 17 dec 1775 te Katwijk met
203 Lijsbet Willemsd. Hoogtijlinge (Lijsje), ged op 26 apr 1750 te Katwijk, overl op 13 jul 1800 te Katwijk
204 Philippus Klaasz Smits, ged op 24 feb 1765 te Delfshaven, zeeman, overl tussen 1803 en 1808, geh op 21 nov 1784 te Delfshaven met
205 Johanna Blanker (Anna), ged op 22 mrt 1763 te Rotterdam, particuliere, overl op 22 dec 1845 te Delfshaven, II ondertr op 28 mei 1808 te Delfshaven met Dirk van Noordt (1749 Delfshaven-1823 Delfshaven), kleinzoon van 1634 en 1635
206 Hendrik Bekink Hendrikszoon, ged op 20 apr 1749 te Aalten, kleermakersbaas, overl op 9 okt 1821 te Delfshaven, geh op 5 mei 1776 te Schiedam met
207 Elizabeth van der Velde, geb in of omstr 1747 te Schiedam, overl op 26 aug 1823 te Brielle
208 Wouter van Soest, geb in 1728 of 1729 te Ingen, voerman, begr op 15 aug 1801 te Brielle, geh op 21 aug 1765 te Brielle met
209 Pieternella Vermeulen (Pietertje), ged op 29 aug 1734 te Oostvoorne, begr op 13 mei 1784 te Brielle
210 Anthony Vrij, ged op 25 mei 1751 te Brielle, schoenmaker, koster Franse kerk, ontvanger stedelijke belastingen, overl op 25 jan 1831 te Brielle, II geh op 13 dec 1789 te Brielle met Neeltje Dikkoet (omstr 1762-1833 Brielle), I geh op 22 mei 1774 te Brielle met
211 Herremina Briedee, geb in 1750 of 1751 te Veere, begr op 6 nov 1783 te Brielle
212 Cornelis Jacobse Backer, ged op 12 nov 1713 te Nieuw-Beijerland, geh op 3 mrt 1737 te Nieuw-Beijerland met
213 Trijntje Jans van Bockhoven, ged op 24 feb 1715 te Nieuw-Beijerland
214 Jacob Bartijn, ged op 21 okt 1738 te Brielle, in 1752 als soldaat naar Oost-Indië, koster Grote Kerk Brielle, overl op 4 okt 1820 te Brielle, geh op 7 feb 1762 te Brielle met
215 Aaltje Beijnders, ged op 23 aug 1739 te Brielle, overl op 12 jun 1818 te Brielle
216 Huijbrecht Bouman, geb in 1742 te Brielle, ged op 4 nov 1742 te Geervliet, visser, binnenloods, overl in of omstr jan 1754 te Den Haag (hier verpleegd wegens krankzinnigheid), geh op 8 jun 1763 te Brielle met
217 Jacoba Vermeer, ged op 13 apr 1740 te Brielle, overl 16, begr 18 jun 1798 te Brielle
218 Arij den Ouden, ged op 20 jan 1743 te Nieuw-Helvoet, overl op 16 jan 1825 te Zwartewaal, geh op 26 apr 1772 te Zwartewaal met
219 Maartje Dirks Kraan, geb omstr 1750 te Vlaardingen, overl op 15 jan 1800
220 Willem van der Reyden, ged op 8 nov 1719 te Brielle, schoenlapper, begr op 9 jan 1781 te Brielle, geh op 11 mei 1745 te Brielle met
221 Johanna de Neef (Anna, Annetje), ged op 22 jun 1727 te Zwartewaal, begr op 31 mrt 1801 te Brielle
222 Abraham van Schreven, ged op 6 feb 1735 te Nijmegen, ws militair, begr op 20 sep 1802 te Schoonhoven, geh op 3 feb 1765 te Den Haag met
223 Catharina Crommers, geb omstr 1740 te Darmstadt, overl op 25 mrt 1791 te Loevestein

Darmstadt vanaf de Ludwigshöhe, om en bij 1840
224 Petrus Storm (Pieter), geb in of omstr 1706, ws schipper, verdronken op 30 sep 1761 te Den Haag nabij Loosduinen, geh met
225 Elisabetha Calckhove, geb omstr 1720, verdronken op of omstr 27 sep 1781 te Vlaardingen
226 Jacob Jacobi, geb omstr 1720, koopman in messen, begr op 5 mrt 1784 te Delft, geh omstr 1750? met
227 Anna Maria Ventré (Marianne, Maria), geb omstr 1730, overl op 1 nov 1782 te Delft
228 Jan Arisz van Heijningen, geb op 14 jul 1735 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl op 6 mrt 1799 te Alphen-Aan-Den-Rijn, geh op 27 apr 1760 te Alphen-Aan-Den-Rijn met
229 Alida Weijman (Aaltje), ged op 24 okt 1734 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl op 3 okt 1801 te Alphen-Aan-Den-Rijn
230 Jan Boomkens, geb op 24 mei 1743 te Koudekerk, geh op 15 nov 1767 te Koudekerk met
231 Machtildis Claes Blom (Magtelt), geb in nov 1747 te Rijpwetering, ged op 23 nov 1747 te Alkemade
232 Johan David Moritz, geb omstr 1745, vermoedelijk in Duitstalig gebied, sergeant in Regiment Randwijk, geh op 16 jul 1769 te Breda met
233 Adrietta Wilhelmina Geijsell, ged op 22 dec 1748 te Leeuwarden, overl op 13 mrt 1810? te Leeuwarden, woonde voor huwelijk in Breda; het paar woonde te Leeuwarden, Harlingen, Bourtange en Groningen
234 Heijndrik Wiekenaar, ged op 29 nov 1753 te Delft, plateelbakker, overl op 24 nov 1810 te Delft, geh op 2 mrt 1783 te Delft met
235 Dingena Roosier, ged op 8 sep 1757 te Delft, koopvrouw in aardewerk, overl op 19 nov 1841 te Delft
236 Hendrik van Aken, eigenlijk: Nacken, geb omstr 1740 in Duitsland, werkman, overl vóór 1821 te Osnabrück, geh met
237 Catharina Berkem, geb omstr 1740 in Duitsland (naam kan dan oorspronkelijk
Catharina Berkheim geweest zijn), overl vóór 1806 te Giessendam; het paar woonde te Osnabrück
238 Martinus Mynée (Maarten), geb omstr 1730?, te Den Haag, huistimmerman bij de VOC, overl op 18 jan 1779 te Batavia (Jakarta, Indonesië), geh op 8 sep 1765 te Delft met
239 Gerrittje van Wijck, ged op 11 jul 1743 te Delft, begr op 28 jul 1797 te Delft
240 Pieter Pietersz: La Ros, ged op 12 apr 1739 te Noordwijk-Binnen, overl na 1774, geh op 22 jan 1764 te Noordwijk met
241 Saartje Huijbers Uijttenbosch, ged op 14 okt 1731 te Noordwijk-Binnen, overl na 1774
242 Jacob Pietersze Admiraal, ged op 4 mei 1732 te Noordwijk, overl op 7 nov 1797 te Noordwijk, geh op 26 apr 1754 te Noordwijk-Aan-Zee met
243 Neeltje Daniels: Linthout, ged op 18 nov 1731 te Noordwijk, overl op 3 sep 1787 te Noordwijk
244 Antonij Kolijn, ged op 19 jun 1746 te Noordwijk, overl op 23 sep 1831 te Noordwijk-Binnen, geh op 26 nov 1775 te Noordwijk met
245 Aagtje van der Hooy, ged op 28 sep 1749 te Noordwijk, overl op 21 jun 1836 te Noordwijk-Binnen

Noordwijk, Cornelis van Noorde, 1760
246 Corstiaan Oudshoorn, ged op 3 jun 1725 te Oegstgeest, geh op 11 mei 1760 te Voorschoten met
247 Katrina Offerman, ged op 20 mrt 1740 te Voorschoten, overl omstr 8 jul 1771 te Voorschoten
248 Henricus Velthoven (deel van tweeling), ged op 24 dec 1722 te Delft, begr op 2 jul 1759 te Delft, doch waarschijnlijker overleden na 1763, ondertrouwd op 28 okt 1752 te Delft met
249 Johanna Catharina Boxmeer (Catharina, of afl), ged op 13 jun 1724 te Eindhoven, overl op 24 feb 1766 te Delft
250 Joannes Kerpel (Jan), geb omstr 1725, soldaat, overl op 21 jul 1811 te Delft, geh op 7 mei 1747 te Breda met
251 Helena Lameur (Lena), geb omstreeks 1725 te Namen, begr op 9 jul 1808 te Delft
252 Willem Adriaans van der Stuijt, ged op 3 apr 1731 te Delft, looier, begr op 19 feb 1794 te Delft, ondertrouwd op 11 mei 1754 te Delft met

Leerlooiers bezig met huidbereiding, 1861 of 1862
253 Cornelia Moes, ged op 27 jan 1735 te Delft, begr op 17 mrt 1794 te Delft
254 Pieter van den Bos, ged op 15 dec 1737 te Delft, plateelschilder, begr op 30 mrt 1798 te Delft, geh op 29 mei 1762 te Delft met
255 Maria Baan, ged op 30 mei 1734 te Delft, begr op 15 mrt 1802 te Delft
 

negende geslacht: oudbetovergrootouders Stoffelskant (9a)

256 'Christoph, Christophel, Stoffel', geb omstr 1670, mogelijk in Roergebied
258 Cornelis Henderiksen Verhoeff (Cnelis), geb omstr 1660, overl na 1721, I geh op 19 okt 1690 te Voorthuizen met Trijntjen Peters (omstr 1665-vóór 1695), geh op 4 dec 1718 te Putten en Voorthuizen met Gijsbertjen Ricks (omstr 1690-na 1721), II ondertrouwd op 13 mei 1695 te Nunspeet en Nijkerk met
259 Metjen Gijsberts, geb omstr 1670 te Nunspeet, overl tussen 17 1718
260 Evert Harmsen [fam Velicke], ged op 22 nov 1663 te Nunspeet, ws landbouwer, te Hoophuizen, overl na 1733, geh op 23 nov 1690 te Nunspeet met
261 Annetjen Gerrits, geb omstr apr 1669 te Hulshorst, ged op 25? apr 1669 te Nunspeet, ws landbouwster, te Hoophuizen, overl na 1715
262 Gerrit Roeloffsen, geb omstr 1670 te Hierden, landbouwer te Hoophuizen, mede-eigenaarTobias- of Hulsengoed te Hoophuizen, overl na 1730, geh op 28 mrt 1697 te Nunspeet met
263 Annetien Reijnders, geb in 1668 te Hoophuizen, ged op 9 aug 1668 te Nunspeet, landbouwster te Hoophuizen, mede-eigenaresTobias- of Hulsengoed te Hoophuizen, overl 1723-1730

Hoophuizen, Munnikesteeg (foto: Frits Stoffels, 1994)
264 'Aart [Oostendorp]', geb omstr 1675
266 Jan Heymertze op Stelten, ged op 13 jun 1674 te Heerde, veehouder op het Goor bij Elburg, overl 1751-1754 te Elburg, II geh op 2 of 20 apr 1724 te Doornspijk met Aaltje Gijsberts (omstr 1690-na 1725), I geh op 6 apr 1704 te Hattem met
267 Lubbighjen Jacobs, ?geb (1680?) te Wapenveld?, ?ged op 12 sep 1681 te Hattem?, overl omstr 1722, ws te Elburg
268 Hendrick Jochemsen, ged op 13 mei 1686 te Elburg, bootschuiver, overl na 1727, mogelijk na 1734, geh op 20 nov 1718 te Elburg met
269 Aartjen Jansz, geb omstr 1690 te Kamperveen
270 Hendrick Sijmonszen van Putten, geb omstr 1680, overl omstr 1722, geh in apr 1710 te Elburg met
271 Aeltjen Hendricksz Coops, geb omstr 1680, overl na 1737, I of II ondertr op 6 dec 1706 te Elburg met Hans Petersen (omstr 1680-vóór 1710), I of II geh met Lubbert (?) Lubbertsen (omstr 1680?-vóór 1710)
272 Guert Claassen van Leeuwen, geb omstr 1665, zeer ws te Barneveld, kuiper, en koster van de kerk van Barneveld, overl in of omstr jun 1726, geh op 10 apr 1692 te Ede met

kuiper aan het werk op kwartetplaatje, omstreeks 1885
273 Cornelissien Goossens van de Treeck, geb omstr 1670 te Ede, overl in of na 1735 (na 1743?)
274 Evert Masen Claesz van Velthuijsen, ged op 21 jan 1677 te Veenendaal, huwelijksafkondiging op 19 mrt 1702 te Veenendaal met
275 Maria Dirks van de Geer, geb omstr 1680
276 'Peter', geb omstr 1660
278 'Herbert', geb omstr 1660
280 Garriet Peeters, geb omstr 1670, overl na 1722, geh op 11 mei 1697 te Voorst met
281 Jenneken Henriks, geb omstr 1670 te Zutphen, overl in jul 1729 te Empe bij Voorst, begr op 21 jul 1729 te Voorst; het paar woonde te Empe
282 Arend (
onder voorbehoud: Martens) Bloemenkolk, geb omstr 1665, overl na 1706, geh op 21 apr 1689 te Voorst met
283 (onder voorbehoud) Derxken Derxen, geb omstr 1665, overl na 1706; het paar woonde te Empe of Voorst; Bloemenkolk de naam van een boerderij of landgoed aldaar
284 Tonys Eijnberss Bello, geb omstr 1630, pionier-papiermolenaar te Loenen Gld van De Onderste Molens, overl 1710-1715, I geh omstr 1670? met Trijntjen Herms (omstr 1645-1665/1685), II of III geh vóór aug 1685 met Geertruijt Reijnders (omstr 1645-vóór 1693), II of III geh omstr 1690? met

Loenen, sprengen van de papiermolens, om en bij 1903
285 Aeltjen Engeberts, geb omstr 1660, overl vóór 1735, II geh op 26 jan 1716 te Loenen Gld met Thönis Cornelissen van Delden (omstr 1650?Apeldoorn?-1735/1747)
286 Mathies Heijl, geb omstr 1655, overl in of kort na 1719, meester papiermaker van De Achterste of Onderste Molen in het broek bij de Deelsum te Loenen Gld, overl in of kort na 1719, geh met
287 Aeltjen Peters, geb omstr 1655, wellicht te Voorst, I geh op 19 sep 1674 te Voorst met Gerrit Reiners Pannekoeck (omstr 1635 Apeldoorn-na 1676 Loenen(?))
288 Claas Jellessen, geb omstr 1680, begr op 20 jun 1758 te Urk, geh omstr 1710, wellicht op Urk, met
289 Willempien Roelofs, geb omstr 1685, overl na 1729

Urker onderkleding, Zuiderzeemuseum (foto: Frits Stoffels, 1988)
290 Harmen Engels van Hattem, geb omstr 1670, begr op 22 mrt 1720 te Zwolle, geh op 12 sep 1702 te Zwolle met
291 Clasijna Hermsen Kooperslagers, ged op 8 dec 1671 te Zwolle, begr op 18 jul 1739 te Zwolle, I geh op 1 apr 1696 te Zwolle met Simon Jakobs van Beesten (omstr 1670-vóór 1702), III geh op 27 jan 1721 te Zwolle met Jan Albertz Beukman (omstr 1670-vóór 1739)
292 Jochem Hendriks Edelenbosch, ged op 11 apr 1677 te Vollenhove, begr op 29 jan 1761 te Vollenhove, II geh omstr 1751 met Arentje Jans (omstr 1700-?), I geh op 23 dec 1702 te Vollenhove met
293 Grietien Gerrijts, geb in 1683 in Ronduijtte bij Wanneperveen, ged op 16 jun 1683 te Beulake bij Wanneperveen, begr op 8 okt 1749 te Vollenhove
294 'Eijbert', geb omstr 1690, geh met
295 nog onbekend, geb omstr 1690
296 Broer Jansz op de Leek, geb in 1669 te De Leek bij Wognum, ged op 1 dec 1669 te Wognum, overl na 1704, geh op 29 dec 1697 te Wognum met

doop van Broer Jansz in 1669
297 Dieuwer Theunisz ("in de wandeling genaemt Sus"), geb omstr 1670; het paar woonde te Wognum "op de Leek"
298 'Dirk', geb omstr 1700
300 'Freerk Hanema', geb omstr 1700, geh met
301 nog onbekend (Boukje?), geb omstr 1700
302 Luiwe Egberts, geb omstr 1685-1695, verm te De Knipe/De Knijpe bij Heerenveen, begr op 4 dec 1741 te Sneek, geh met
303 Maerken Marcus, geb omstr 1700, vlaster, overl na 1749; het paar woonde te Sneek
304 (onder voorbehoud) Jacob Sieuwertsz, geb omstr 1700, overl na 1746, II geh op 4 dec 1746 te Enkhuizen met Aeke Fredriks (omstr 1720-?), I geh op 20 jul 1732 te Enkhuizen met
305 (onder voorbehoud) Antjen Steevens, geb omstr 1700, overl vóór 1746
306 Wijssche/Wietse Jansz, ged op 2 apr 1699 te Kuinre, reisde van 1723 tot 1725 als bosschieter (ervaren matroos met kanonbevoegdheid) met de VOC naar Batavia, overl na 1753, I geh op 11 mei 1727 te Enkhuizen met Grietjen Geers (omstr 1700-in of omstr 1728), II geh op 13 nov 1729 te Enkhuizen met

doop van Wijssche Jansz, 1699, Kuinre; zijn nageslacht heette De Jongh
307 Tietje Harkes, geb omstr 1700 te Dantumawoude
308 'Gerrit Spijkerman', geb omstr 1690
310 Frederick van der Donck, geb omstr 1690, ws te Roden, Roderwolde of Veenhuizen, ws grootgrondbezitter te Veenhuizen, geh omstr 1712 met
311 Froukjen Roelfs, geb omstr 1690, vermoedelijk in Friesland, Drenthe of Groningen, ws grootgrondbezitster te Veenhuizen
316 Willem Nansz 'Kekes Jonge' de Haes, ged op 9 aug 1682 te Andijk, begr op 2 mrt 1748 te Andijk, I geh op 20 jan 1704 te Andijk met Anne Claas (1683 Hoogkarspel-1712 Andijk), II geh op 14 jan 1714 te Andijk met
317 Cornelisje Jacobs (Crelisje), ged op 7 apr 1697 te Andijk, begr op 28 mei 1762 te Andijk
318 Jan Teeuwisz alias Raven, geb omstr 1695 te Andijk, geh op 28 nov 1723 te Andijk met
319 Maertje Dircks Spicker, ged op 7 dec 1698 te Andijk
320 Kempe Mosis, geb omstr 1690, geh met
321 Maria Snoodijck, geb omstr 1690
326 'Hendrik', geb omstr 1700
328 Abraham Jansz van Gilst, ged op 7 feb 1717 te Kortgene, overl vóór 1741, geh in 1732 te Colijnsplaat met
329 Helena Franse Verburch (Lena), ged op 21 okt 1711 te Colijnsplaat, overl na 1779, II geh omstr 1741 met Marinus Marinusse Bouwman (1715 Colijnsplaat-tussen 1742 en 1774), zn v 666 en 667
330 Antoni Janisse Verschelling, ged op 6 mrt 1712 te Colijnsplaat, overl na 1752, geh omstreeks 1740? met
331 Pieternella Hussoon, ged op 14 okt 1708 te Colijnsplaat, overl na 1752
332 Willem Oostacker, ged op 3 dec 1699 te Colijnsplaat, geh omstr 1730 met
333 Huijgtje Bouman, ged op 21 feb 1706 te Colijnsplaat
334 Leendert van de Voorde, ged op 5 mei 1697 te Colijnsplaat, geh met
335 Adriana van der Meulen, ged op 20 okt 1709 te Colijnsplaat
336 Adriaan Melsen Bogaart, geb op 4 mei 1718 te Koudekerke, geh op 28 apr 1748 te Koudekerke met
337 Leuntje Zwigtman, geb op 27 sep 1729 te Koudekerke
338 Adriaan de Looij, geb omstr 1730, woonplaats Aagtekerke, geh met
339 Paulina Paulussen, geb omstr 1730
344 Jan Hendriksz Kloosterman, ged op 22 nov 1705 te Axel-Zaamslag, overl te Wissenkerke, geh op 18 jul 1735 te Terneuzen met
345 Katarina de Poorter, geb omstr 1705 te Terneuzen, overl te Wissenkerke
346 Cornelis de Lange, geb omstr 1710, geh met
347 Anna Pieter Eduards van der Lisse, ged op 16 mrt 1710 te Colijnsplaat
348 Adriaan van der Maas, geb omstr 1715 te Wissenkerke, geh omstr 1750 met
349 Pieternella Taselaar, geb op 19 mrt 1708 te Kortgene, overl na 1789
350 Jacobus de Looff, geb op 9 jun 1715 te Colijnsplaat, landbouwer, schepen te Wissenkerke, overl in of omstr 1787 te Wissenkerke, I geh omstr 1738 te Colijnsplaat met Cornelia Versluijs (1710 Kortgene-1749 Wissenkerke), II geh omstr 1750 te Wissenkerke met
351 Pieternella Geelhoed, geb omstr 1731 te Kamperland, overl 24 mrt 1810 te Wissenkerke
352 Arent Rams, ged op 11 okt 1722 te Dussen, overl na 1773, II geh op 5 sep 1773 te Dussen met Pieternella Wolff (1729 Babyloniënbroek-?), I geh op 15 mei 1746 te Dussen met
353 Cornelia de Garst, ged op 25 feb 1725 te Dussen, begr op 9 apr 1773 te Dussen-Muilkerk
354 Bastiaan Crab, ged op 4 dec 1718 te Dussen, overl op of omstr 1 nov 1751 te Dussen, geh op 20 sep 1746 te Eethen met
355 Neeltje de Graaff, geb omstr 1720 te Dussen, begr op 31 dec 1772 te Dussen-Muilkerk, II geh op 14 dec 1755 te Dussen met Pieter Janssen van Druenen (omstr 1710-vóór 1772)
356 Jan Barentsz Groenevelt, ged op 4 jan 1709 te Almkerk-Emmikhoven, ondertrouwd op 8 mei 1733 te Almkerk met
357 Jannigje Verseeff, ged op 26 dec 1704 te Babyloniënbroek
358 Bastiaan de Roij den ouden, ged op 20 mei 1708 te Dussen, schepen en kerkmeester te Dussen, begr op 18 dec 1781 te Dussen, geh op 8 oktober 1734 te Dussen met
359 Rokiske Boumans, ged op 20 okt 1709 te Rijswijk Gld, overl op of omstr 13 jan 1775, begr op 17 jan 1775 te Dussen-Muilkerk
360 Wouter Mertens de Poorter, ged op 26 mrt 1702 te Almkerk-Emmikhoven, overl aangegeven op 6 nov 1770 te Emmikhoven, geh op 19 nov 1747 te Almkerk met
361 Neeltje Sijmons Poldermans, ged op 26 jan 1716 te Almkerk, overl op of omstr 22 dec 1784 te Emmikhoven, I geh op 24 jul 1736 te Almkerk met Dirk Stoffeltse van Ouwerkerk (1708 Almkerk-1746 Emmikhoven)
362 = 358
363 = 359
364 Martinus de Looij (Stinus), ged op 13 sep 1709 te Almkerk, geh op 5 mei 1736 te Dussen met
365 Pieternella Clepper, ged op 12 aug 1708 te Babyloniënbroek
366 Aert Antonise Verhoeven | geb omstr 1695 te Almkerk & Emmikhoven | overl na 1738 | I geh in jul 1722 te Almkerk met Anneke Wouters Mulder (1701 Almkerk-vóór 1733) | II ondertr op 25 apr 1733 te Almkerk met
367 Jannegie Hendriks Uppel | geb omstr 1694 te Almkerk | begr op 2 aug 1753 te Almkerk | I geh omstr 1716 met Hendrik Camerman (omstr 1690 Almkerk-?)
368 Thomas van Beusikom | geb omstr 1725 | overl na 1756 | geh met
369 Jacomijna van den Hoek | geb omstr 1725 | overl na 1756 | het paar woonde te Drongelen
370 Eijmert van Drunen | ged op 10 sep 1713 te Sprang, | overl op 3 dec 1766 te Sprang | I geh met nog-onbekend | II geh op 10 mrt 1743 te Sprang met
371 Willemijn van Zelst | ged op 19 nov 1713 te Sprang | overl na 1751
374 Bastiaan van Mirlo, geb omstr 1710, geh omstr 1740 met
375 Anna de Graaff (Anneke), geb omstr 1720
376 Cornelius Simonis Vrindt, ged op 5 sep 1713 te Loon-Op-Zand, geh op 13 jan 1737 te Loon-Op-Zand met
377 Cornelia Henricus Brendt, ged op 19 dec 1715 te Loon-Op-Zand
378 Antony Laurenty Cops, geb omstr 1720 te Loon-Op-Zand, geh op 26 apr 1750 te Dongen met
379 Anna Baldouni van Loon, ged op 15 jul 1726 te Dongen, overl te Dongen
380 Christoffel Treffers, ged op 17 nov 1713 te Sprang, burgemeester van Sprang, begr op 11 mrt 1780 te Sprang, geh op 19 okt 1738 te Sprang met
381 Susanna de Kok, ged op 12 sep 1706 te Sprang, overl op 5 sep 1786 te Sprang
382 Jan Jans van Uijthoven, geb omstr 1725 te Eethen, overl omstr 1755, geh op 12 jan 1749 te Sprang met
383 Pieternella Goudens, ged op 2 jul 1724 te Sprang, overl na 1776, II geh op 23 mrt 1758 te Sprang met George Hendrik Gewie (omstr 1725-vóór 1776), III geh op 4 feb 1776 te Sprang met Cornelis van der Beek (omstr 1725-?)

negende geslacht: oudbetovergrootouders Kollaardkant (9b)

384 Gerrit Collaert, ged op 25 mrt 1711 te Delfshaven, begr op 8 mei 1783 te Delfshaven, geh op 9 jun 1743 te Delfshaven met
385 Petronella Voorhout (Pieternellitje), geb omstr 1718 te Delfshaven, begr op 27 apr 1779 te Delfshaven
386 Pieter Avé, ged op 15 mrt 1724 te Delfshaven, smid, begr op 11 jan 1790 te Delfshaven, geh op 2 jun 1754 te Delfshaven met
387 Johanna Doorman, ged op 4 nov 1716 te Amsterdam, begr op 14 feb 1785 te Delfshaven, I geh op 8 sep 1740 te Amsterdam met Coenraat Albert Berg (omstr 1715 Liebenau bij Hannover-1746 Delfshaven)

Aelbrechtskolk te Delfshaven, omstreeks 1908
388 Adrianus van Dieren (Adriaan), geb omstr 1695 'te Leiden', doch waarschijnlijker te Urmond (Limburg), spinner te Leiden, geh op 27 jan 1731 te Leiden met
389 Catharina Jans Sondersuer (Caetje), ged op 10 nov 1696 te Leiden, I geh op 10 mei 1721 te Leiden met Joannes Biljou (omstr 1700 Leiden-vóór 1731)
390 Jacobus Kruis (Jacob), ws ged op 17 aug 1703 te Breda, lakenwever, begr op 1 jul 1788 te Delft, geh ws vóór 1733 met
391 Johanna Claessen de Zwipper (Anna), geb omstr 1710-1713, begr op 6 jun 1786 te Delft; het paar woonde te Leiden en Delft
392 Michael Meyenn, geb omstr 1710, stads- en gerechtssecretaris te Ueckermünde, senator stadsbestuur aldaar, en ws ook districts- en stadsburgemeester van Ueckermünde, overl op 23 jun 1781 te Ueckermünde, geh op 25 jun 1733 te Ueckermünde met
393 Justina Müller, geb omstr 1710
394 Capt. Johann Christoph Lehmann (Christoph), geb omstr 1690-1700, kapitein, senator stadsbestuur Ueckermünde, stadssecretaris en stadsthesauriër aldaar, geh omstr 1735 (doch in 1752 door zijn vrouw verjaagd na een schandaal) met
395 Dorothea Helena Maken, geb omstr 1715 (die evenwel zelf in 1756 een scheve schaats reed, en een onechtelijk kind ontving)

Ueckermünde, Altes Bollwerk (foto: Frits Stoffels, 1987)
398 (wellicht) Johann Carl Meyer, geb omstr 1720?, musketier in Regiment Saxen-Gotha, geh met
399 nog onbekend
402 Johannes Middelaar (Jan), ged op 10 dec 1724 te Breda, meester schoenmaker, overl 1766-1777, I geh met Maria Goedveld (omstr 1725-in of omstr 1751; famnaam moeilijk ontcijferbaar), II geh op 2 jan 1752 te Brielle met
403 Maria Bergman (Marijtje), geb omstr 1730, overl na 1780; het paar woonde te Brielle
404 Huijg Everts van Velsen, geb op 15 sep 1720 te Katwijk, overl 1751-1753, geh op 5 mei 1748 te Katwijk met
405 Maartje Muyen, ged op 5 aug 1725 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl op 24 nov 1818 te Katwijk, II geh op 27 jan 1754 te met Tobias van Duinen (1727 Katwijk-Aan-Den-Rijn-vóór 1818)
406 Willem Gijse Hoogteijling, ged op 18 mei 1727 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl op 31 mrt 1794, geh op 26 okt 1749 te Katwijk met
407 Geertje Cornelis van der Mark, ged op 14 mrt 1728 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl op 29 jan 1790
408 Klaas Smits, ged op 5 okt 1738 te Delfshaven, begr op 25 feb 1805 te Schoonderloo bij Rotterdam, II geh op 15 nov 1772 te Delfshaven met Dirkje Goudt (ws 1747 Delfshaven-1798 Delfshaven), I geh op 16 okt 1763 te Delfshaven met
409 Adriana Kerken (Arijaantje), ged op 12 feb 1738 te Delfshaven, begr op 11 mrt 1772 te Delfshaven
410 Willem Blankhart, ged op 29 sep 1737 te Rotterdam, begr op 10 jan 1784 te Rotterdam, 2de ondertrouw op 26 jun 1759 te Rotterdam met
411 Lena van Oosten, ged op 1 jul 1738 te Rotterdam, overl vóór 1784
412 Hendrik Beekink, geb in 1717 te IJzerloo bij Aalten, ged op 11 of 14 feb 1717 te Aalten, overl na 1763, I geh op 24 feb 1742 te Aalten met Janna Hofstede (omstr 1712-1742/1743), II ondertrouwd op 22 jul 1743 te Aalten met
413 Hendersken Schepers, ged op 3 of 17 sep 1719 te Aalten, overl na 1779 (doopgetuige Amsterdam), II ondertr op 8 mei 1756 te Aalten met Berent Hebink (1715 Aalten-vóór 1773), III geh op 4 apr 1773 te Aalten met Gijsbert Grevink (1725 Aalten-na 1779)
416 Kornelis Wouterse van Zoest, geb omstr 1698, overl in of na 1763, woonplaats Ingen, ondertrouwd op 11 feb 1725 te Eck-En-Wiel met
417 Gijsbertje Jakobs van Maurik, ged op 11 jun 1699 te Maurik
418 Isaak Pieterse Vermeulen, geb omstr 1700 te Abbenbroek, landbouwer op Gaaistee te Oostvoorne, korporaal en adelborst in de Burgercompagnie der Ambagtsheerlijkheid, overl op 25, begr op 31 dec 1749 te Oostvoorne, geh op 22 jan 1730 te Nieuw-Helvoet met
419 Ariaentje Arendse Meyster, ged op 3 mei 1705 te Nieuw-Helvoet, begr op 27 dec 1775 te Brielle, II geh op 11 jun 1752 te Brielle met Teunis Wollebrand Boutkan (omstr 1700 Rockanje-?)
420 Leendert Vreij, ged op 14 jun 1716 te Brielle, arbeider, begr op 25 jan 1755 te Brielle, I geh op 30 aug 1735 te Brielle met Laurina Vervloet (1715 Steenbergen-1735 Brielle), II geh op 26 feb 1736 te Brielle met
421 Celia Maeslandt, ged op 14 mei 1710 te Brielle, begr op 1 dec 1795 te Brielle, erfde het toen astronomische bedrag van ruim f 5900 van haar verwant Roelof Ulsen, commies en slavenhandelaar op Fort Elmina (Ghana) van de West-Indische Compagnie
422 Johannis Bridee, geb omstr 1714 te 'Wofshuy' of 'Wofshay', corporaal en sergeant in het regiment van lt-gen Lindeman, klerk ter secretarie van Brielle, overl op 10 dec 1796 te Brielle, I geh (omstr 1736?) met (onder voorbehoud) Maria Johanna Alberts (omstr 1715-in of omstr 1739), II geh op 4 nov 1740 te Maastricht met
423 Willemina Hendriks, geb omstr 1709, overl op 24 mei 1803 te Brielle
424 Jacob Claasse Backer, geb omstr 1670 te Nieuw-Beijerland, overl aang op 29 feb 1720 te Nieuw-Beijerland, I geh met Ariaantje Jans Troost, II geh op 28 apr 1709 te Nieuw-Beijerland met
425 Sijnna Cornelisse de Regt, ged op 6 jun 1674 te Nieuw-Beijerland, overl 1722-1728, II geh op 15 feb of 15 mrt 1722 met Pleun Jacobsz van Zevenbergen (omstr 1670?-?)
426 Jan Aerts van Bochove, ged op 21 jul 1680 te Nieuw-Beijerland, gerechtsbode, schepen en ouderling, overl aang op 20 jun 1759 (1757?) te Nieuw-Beijerland, geh op 19 mei 1709 te Nieuw-Beijerland met
427 Anna Dirks Vermaas, ged op 30 jun 1686 te Nieuw-Beijerland, overl aang op 25 nov 1762 te Nieuw-Beijerland
428 Christijaan Bartijn, ged op 6 mei 1714 te Brielle, koster Grote Kerk Brielle, lid krijgsraad Oranjevendel, begr op 28 jan 1792 te Brielle, II geh op 7 dec 1755 te Brielle met Zippora Sijvers (omstr 1715 Brielle-na 1774), I geh op 3 mrt 1737 te Brielle met
429 Jacomijntje Bouwens Couwenoort, ged op 9 feb 1698 te Oostvoorne, overl op 13, begr op 17 mei 1755 te Brielle, I geh op 11 mei 1721 te Brielle met Bartholomeus de Haes (1698 Brielle-1734/1737)
430 Jan Jansse Beijndertse, ged op 8 apr 1708 te Brielle, loodsman, begr op 12 dec 1765 te Maassluis, geh op 20 apr 1732 te Maassluis met
431 Jannitje Arens Batenburgh, ged op 6 sep 1702 te Maassluis, begr op 1 dec 1762 te Brielle
432 Joost Leendertsz Bouman, ged op 23 sep 1691 te Geervliet, watermolenaar op de Hoenderhoekse watermolen aldaar, nachtwaker, deurwachter, doodgraver, turftonder, omroeper, sluiswachter, schutter, meter en asman, overl op of omstr 7 dec 1763, begr te Geervliet, I niet geh met Aeltje Jans, waaruit één kind (1715), geh op 22 mei 1718 te Geervliet met Martijntje Hendriks van Vendelo (1680 Heenvliet-1721 Geervliet), III geh op 22 mrt 1722 te Geervliet met
433 Cornelia Cornelis Tromp, geb 25, ged op 27 jul 1702 te Oud-Beijerland, overl op 20 jul 1774, begr te Brielle
434 Adrianus Vermeer (Arij), geb omstr 1710 te Brielle, meester chirurgijn (examen 1737), wegens jarenlang drankmisbruik en mishandeling van zijn gezin voor straf met de VOC naar Oost-Indië gestuurd, overl op 25 mei 1758 in Azië, geh in mei 1738 te Den Haag met
435 Jenneke Queeckel, geb omstr 1710 in Gelderland, begr op 2 mei 1770 te Brielle
436 Jan Cornelisz den Ouden, ged op 1 okt 1693 te Westmaas, overl 1745-1753, I geh met Trijntje Jans van der Elst (omstr 1700-1728 Nieuwenhoorn), II geh op 25 dec 1729 te Nieuw-Helvoet met Leentje Cornelis Gorsman (1698 Nieuw-Helvoet-vóór 1738), III geh op 27 jul 1738 te Nieuw-Helvoet met
437 Japie Droogsteen, geb omstr 1715, overl 1743-1751; het paar woonde te Nieuw-Helvoet
438 Dirk Joostz Kraan, geb omstr 1715, overl na 1765, woonplaats Zwartewaal, geh op 14 feb 1740 te Vlaardingen met
439 Grietje Arents Nieuwstraten, ged op 10 jan 1720 te Vlaardingen, overl in apr 1758
440 Pieter van der Reijden, geb omstr 1685, sergeant in de compagnie van Capitein Van Diepenbroeck, overl 1719-1724, geh op 15 mrt 1712 te Brielle met
441 Jannigje Willems van den Blinck, ged op 15 feb 1688 te Brielle, begr op 19 jul 1742 te Brielle, II geh op 3 okt 1724 te Brielle met Hermannus van Otterenberg (omstr 1685-?)
442 Cornelis de Neeff, ged op 1 jan 1703 te Maassluis, stuurman, zeeloods, begr op 9 okt 1779 te Brielle, geh op 16 sep 1725 te Zwartewaal met
443 Teuntje Cornelis Brouwer, ged op 21 dec 1704 te Zwartewaal, begr op 24 apr 1788 te Brielle
444 Jacobus van Schreeve, ged op 27 sep 1695 te Den Bosch, soldaat onder kolonel Van Eck van Pantalion, overl na 1762, te Middelburg?, geh met
445 Anna Catharina Bondo, geb omstr 1692, overl na 1762
446 (Gerhard Johann?) 'Krummer', geb omstr 1710 in Duitsland, geh met
447 (Dorothea?) nog-onbekend, geb omstr 1710 in Duitsland
456 Ary Jansz van Heyningen, geb op 20 sep 1696 te Oudshoorn, overl op 22 mrt 1764 te Alphen-Aan-Den-Rijn, geh op 18 jul 1723 te Alphen-Aan-Den-Rijn met
457 Jannitje Cornelisse Verhage, geb op 22 mei 1697 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl op 21 jun 1773
458 Jan Weyman, geb omstr 1700, geh met
459 Marrigje van der Schild, ged op 30 sep 1703 te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel; het paar woonde te Alphen-Aan-Den-Rijn
460 Herman Boomkens, geb omstr 1710 te Walbeck bij Geldern (Westfalen), geh op 14 nov 1742 te Koudekerk-Aan-Den-Rijn met
461 Anna Maria Brentjens, geb omstr 1710 te Stevensweert (L)

Twee gezichten op Stevensweert halverwege de achttiende eeuw
462 Claes Dirksz Blom, geb omstr 1710, overl 1753-1763, geh met
463 Anna Jansse van der Geer (Antje), geb dec 1711 te Blokland bij Nieuwveen, ged op 12 dec 1711 te Zevenhoven, overl op 14 jan 1763 te Zevenhoven
466 Johannes Keysel, geb omstr 1720, mogelijk te Leeuwarden, gardesoldaat, overl op 11 mei 1771 te Leeuwarden, famnaam mogelijk verbastering van Engelse naam Kelsey, vgl Engelse soldaat George Kelsey=George Keysel, Bergen-Op-Zoom 1641, II geh op 30 jul 1758 te Leeuwarden met Anna Maria Jans (omstr 1720 Leeuwarden-na 1768), I geh op 7 apr 1748 te Leeuwarden met
467 Catharina van Loon, geb omstr 1720, te 'Leeuwarden', doch gezien famnaam eerder in NB, en gezien latere woonplaats dochter wellicht te Breda, begr op 27 feb 1757 te Leeuwarden
468 Jan Herman Wiekenaar, geb omstr 1725, overl na 1769, geh op 27 dec 1750 te Delft met
469 Elisabeth van der Burg (Lysbeth, Lijsje), ged op 27 mrt 1727 te Delft, begr op 6 mei 1769 te Delft
470 Adrianus Rosier (Adriaen), ged op 6 sep 1733 te Dordrecht, metselaar, op 24 apr 1777 tijdens VOC-reis weggelopen in Azië en toch weer in Delft beland, overl na 1782 te Delft, II geh op 12 mei 1782 te Delft met Hermina Kruijt (omstr 1730-?), I geh op 27 mrt 1757 te Delft met
471 Johanna Blommerswaart, (onder voorbehoud:) ged op 27 dec 1737 te Delft, overl 1770-1782 te Delft
476 Gregorius Meinee, geb omstr 1700 te Den Haag, scheepskok VOC, en maakte aldus zes reizen naar Oost-Indië tussen 1724 en 1738, overl na 1739
478 Aalbregt Damen van Wijk (Bat), geb omstr 1715, ondertrouwd op 18 apr 1739 te Delft met
479 Anna Maria van Lit, ged op 4 okt 1705 te Delft, overl na 1771
480 Pieter Pietersz La Rosse, ged op 11 mrt 1708 te Noordwijk-Binnen, hekelaar, overl omstr 12 nov 1768 te Noordwijk, geh op 28 mei 1730 te Noordwijk met
481 Huybertje Gijsen van Parijs, ged op 26 aug 1703 te Noordwijk, overl omstr 15 feb 1770 te Noordwijk; het paar woonde te Noordwijk-Binnen
482 Huybert Leenderze Uijttenbosch, ged op 9 okt 1696 te Noordwijk, overl na 1744, geh op 10 feb 1726 te Noordwijk met
483 Maartje Guldemond, geb te Sassenheim, ged op 31 jan 1700 te Voorhout, overl omstr 18 mei 1744 te Noordwijk
484 Pieter Cornelisse Ammeraal, ged op 13 jul 1704 te Noordwijk, I geh op 18 feb 1725 te Noordwijk met Cornelia Jans van der Plug (1705 Noordwijk-vóór 1731), II geh op 30 jul 1731 te Noordwijk met
485 Dieuwertje van der Meij, ged op 28 sep 1702 te Noordwijk, overl omstr 24 sep 1754 te Noordwijk; het paar woonde te Noordwijk-Aan-Zee
486 Daniel Hendriks Linthout, ged op 28 jul 1697 te Noordwijk, overl op 13 jul 1768 te Noordwijk, geh op 31 dec 1719 te Noordwijk met
487 Josina Jans van den Berg, ged op 21 apr 1697 te Noordwijk
488 Cornelis Jansse Colijn, ged op 29 jun 1708 te Noordwijk-Binnen, overl op 20 mei 1762 te Noordwijk-Binnen, geh op 10 sep 1736 te Noordwijk met
489 Marijtie Klaasse Lakeman, ged op 24 sep 1713 te Noordwijk, overl omstr 3 jan 1796 te Noordwijk, I niet geh met onbekend gebleven verhouding, waaruit één kind (1734)
490 Gerrit Cornelisz van der Hooy, ged op 27 nov 1718 te Noordwijk, weerbare man te Noordwijk, geh op 24 jul 1740 te Noordwijk met
491 Hester Hendriks Schravendijk, ged op 11 nov 1714 te Noordwijk
492 Willem Cornelisz Outshoorn, ged op 12 mei 1697 te Valkenburg ZH, overl aang op 19 jan 1778 te Oegstgeest, geh op 27 jun 1717 te Oegstgeest met
493 Cornelia Corse Stolk, ws geb te Hillegersberg, ged op 6 nov 1697 te Bergschenhoek, overl omstr 12 mei 1761 te Oegstgeest
494 Johannes Philipsz Offerman, ged op 20 nov 1703 te Leiden, overl in okt 1759 te Voorschoten, geh op 3 mei 1733 te Voorschoten met
495 Neeltje van Noot, ged op 26 feb 1696 te Valkenburg ZH, overl in mei 1763 te Voorschoten
496 Henricus Matthisse Velthoven, ged op 5 nov 1663 te Leende NB, bleker te Vrijenban bij Delft, overl na 1738 (in dat jaar gevlucht en verbannen na de steekmoord op Dirk Marechal, die hem had uitgescholden voor mof of hondsvot), I geh op 29 apr 1696 te Delft met Elijsabetha Jans Boulaart (omstr 1670-1703), II geh op 12 dec 1703 te Delft met
497 Antonia Pieters Meuls/van Hees (Theuntge), ged op 21 okt 1682 te Heeze NB, overl na 1752

Heeze, Leenderweg en Tolhuis, om en bij 1910
498 Gisbertus van Boxmeer, ged op 18 mei 1693 te Eindhoven, begr op 16 nov 1728 te Eindhoven, geh op 18 mei 1721 te Eindhoven met
499 Dymphna Teresia van den Boor (Theresia), ged op 1 okt 1685 te Blaarthem bij Eindhoven, overl na 1741, I geh omstr 1709 met Arnoldus Eijcken (omstr 1685-omstr 1718)

Blaarthem, gezicht op Sint-Lambertuskerk, om en bij 1725
500 Engelbertus Cerpels, ged op 27 feb 1690 te Breda, overl 13, begr 16 jul 1766 te Breda, geh op 10 feb 1715 te Breda met
501 Jacoba Sieux (Jacomijntjen), ged op 28 jun 1688 te Oosterhout, overl op 12, begr op 15 feb 1779 te Breda
504 Adrijaan van der Stuyt, ged op 28 aug 1697 te Delft, meester schoenmaker, winkelier in koffie en thee,  begr op 22 jan 1756 te Delft, ondertrouwd op 4 mei 1729 te Delft met
505 Johanna Opstal (Anna), ged op 7 aug 1701 te Den Haag (wringt met dood vader in juli 1700), begr op 14 sep 1745 te Delft
506 Johannes Cornelisse Moesch (Jan), geb omstr 1700, begr op 27 apr 1767 te Delft, ondertrouwd op 16 jun 1725 te Delft met
507 Marija Blickman (Marijtije), ged op 22 apr 1698 te Delft, begr op 11 jul 1767 te Delft
508 Jacobus van den Bos (voorechtelijk), ged op 13 apr 1696 te Delft, begr op 8 jan 1765 te Delft, ondertrouwd op 29 apr 1719 te Delft met
509 Jacoba van Meteren (Koba), ged op 20 feb 1697 te Delft, begr op 5 mei 1775 te Delft
510 Alexander Antonij Baan (Alexander, Sander), ged op 17 mei 1699 te Delft, plateelschilder, verm bij De Porceleyne Fles, begr op 23 mei 1738 te Delft, ondertrouwd op 23 mrt 1720 te Delft met
511 Willemyntje Molet, ged op 15 dec 1695 te Delft, begr op 4 mrt 1741 te Delft
 

 tiende geslacht: stamouders Stoffelskant (10a)

516 'Henderik Verhoeff', geb omstr 1630, geh met
517 nog onbekend
, geb omstr 1630
518 (onder voorbehoud) Gijsbert Besselsen (Gijs), geb omstr 1635, ws te Nunspeet, landbouwer Gijsbert-Besselsgoed aldaar, geh op 24 mrt 1665 te Nunspeet met
519 (onder voorbehoud) Gerritjen Lubberts, geb omstr 1644 te Elspeet, overl na 1688
520 Hermen Aertsen [fam Velicke], ged op 6 nov 1636 te Nunspeet, overl omstr 1666?, woonde te Hulshorst, geh op 1 mrt 1663 te Nunspeet met
521 Henrickjen Everts, ged op 13 mrt 1636 te Nunspeet, overl na 1672/1673, II (onder voorbehoud) geh op 6 okt 1672 (1673?) te Nunspeet met Henrick Roelofsen (1652 Hulshorst-?)
522 Gerrit Lambertsen, ged op 9 jul 1641 te Nunspeet, landbouwer op Nuckenoort te Doornspijk-Bijssel, overl na 1692, geh op 19 mrt 1665 te Nunspeet met
523 Rijckien Dreessen, geb te Hoophuizen, ged in apr 1642 te Nunspeet, landbouwster op Nuckenoort te Doornspijk-Bijssel, overl na 1692
524 'Roeloff', geb omstr 1640, geh met
525 nog onbekend, geb omstr 1640
526 Reijn/Reijer Jansen, ged op 11 mrt 1632 te Nunspeet, overl omstr 1671, woonplaats Hoophuizen, geh omstr 1660 met
527 Reijntjen Dreesen, ged op 24 feb 1633 te Nunspeet, overl na 1676, II geh op 25 feb 1672 te Nunspeet met Jochem Geurtsen (1643 Hulshorst-mogelijk kort voor 1700)
532 Heimerijck Theunis, geb omstr 1640-1650 te Markluiden bij Heerde, veehouder met weiderechten op het Goor bij Elburg, geh op 21 jan 1672 te Heerde met
533 Hilligje Jans, geb omstr 1645-1650 te Markluiden bij Heerde
534 (onder voorbehoud) Jacob Egberts, geb omstr 1650, mogelijk geh omstr 1679 met
535 (onder voorbehoud) Fennigjen Garrits [fam Wijssenbarg], ged op 6 mei 1659 te Hattem
536 Jochem Hendricksen, ged op 8 apr 1658 te Elburg, ws visser, ondertr op 21 mrt 1684 te Elburg met
537 Aeltien Everts, geb omstr 1660, mogelijk te Doornspijk
540 (onder voorbehoud) Sijmon Hendricksen van Putten, geb omstr 1650, overl na 1708, ws te Elburg; woonde te Elburg
542 'Hendrick Coops', geb omstr 1650
544 Claes Otten van Leeuwen, geb omstr 1625?, mogelijk te Barneveld (geboorte wringt met huwelijk veronderstelde ouders), kuiper, had ook boerderij, geh omstr 1660 met
545 Dirkie Geurtsen, ged op 13 aug 1637 te Barneveld
546 'Goosen van den Treick', geb omstr 1635
548 Claas Evertsen van Veldhuijsen, geb omstr 1650, overl na 1718, II geh op 30 jan 1718 te Veenendaal met Lijsbetje Willems (omstr 1650-?), I geh op 5 apr 1676 te Veenendaal met
549 Mettien Alberts, geb omstr 1650, overl vóór 1718
550 (onder voorbehoud) Dirck Aartsen van de Geer/van der Meyden, geb omstr 1650, overl na 1707, geh met
551 (onder voorbehoud) Trijntien Remme, geb omstr 1650, overl na 1717
560 Peter Gerrits, geb omstr 1640, overl na 1697, woonde te Empe bij Voorst
562 Henrik Jansen, geb omstr 1640, overl na 1697, woonde te Zutphen
564 (onder voorbehoud) Marten Töniss, geb omstr 1630, woonde te Empe bij Voorst, overl na 1704
566 (onder voorbehoud) Derck Hendriks, geb omstr 1635, overl vóór 1689
568 'Egbert Bello', geb omstr 1600
574 Peter Claessen, geb omstr 1625, overl mogelijk te Voorst, geh met
575 Wendeltjen Roelofs, geb omstr 1625
576 (onder voorbehoud) Jelle Janz, geb omstr 1650, overl op 7 feb 1714 op Urk
580 'Engel van Hattem', geb omstr 1640
582 Herman Jansen Kooperslaager, geb omstr 1640, schipper, begr op 22 dec 1682 te Zwolle, geh op 29 sep 1667 te Zwolle met
583 Luijtgert Klaass Vischkorf, ged op 14 jun 1641 te Zwolle, overl na 1685, I geh op 25 nov 1662 te Zwolle met Klaas Jacobsz van Kampen (omstr 1640-1666 of 1667), III geh op 28 jun 1685 te Zwolle met Hendrick Alards Snel (omstr 1640-?)
584 Hendrick Roeloffs, geb omstr 1645 te Vollenhove, geh op 20 apr 1673 te Vollenhove met
585 Teunissien Jochems, ged op 7 jan 1638 te Vollenhove
586 Gerrit Jans, geb omstr 1655, geh met
587 Aeltjen Harms, geb omstr 1655
592 Jan Broersz vande Leeck, geb omstr 1640, ouderling en diaken kerk Wognum, overl na 1706, geh op 1 jan 1668 te Wognum met
593 Trijn Jans, ged op 11 mei 1642 te Wognum; het paar woonde te Wognum "int bos op de Leeck" (De Leek, tussen Wognum en Hoorn)
604 'Egbert', geb omstr 1660, geh met
605 nog-onbekend, geb omstr 1660, doopsgezind, begr op 28 apr 1742 te Sneek
612 Jan Jansz de Boer, geb omstr 1670 te Kuinre, geh op 9 feb 1696 te Kuinre met
613 Jetske Wijtses, geb in of omstr 1670 te Wolvega
620 Evert van den Donck, geb omstr 1660, ws grootgrondbezitter te Veenhuizen, geh met
621 nog onbekend, geb omstr 1660
632 Nanne Jansz 'Keke', geb omstr 1650, begr op 10 jan 1695 te Andijk, geh op 15 dec 1675 te Andijk met
633 Griet Jans, geb omstr 1650 te 'Muncky', begr op 26 dec 1694 te Andijk
634 Jacob Pietersz 'Pool' (?), geb omstr 1660, geh met
635 Griet Jacobs, geb omstr 1660
636 'Teeuwis Raven', geb omstr 1665, geh met
637 Maartje Butters, geb omstr 1665, overl na 1729
638 Dirck Cornelisz Spijker, geb omstr 1670 te Andijk, begr op 17 feb 1731 te Andijk, geh op 12 jan 1698 te Andijk met
639 Geert Gerrits, geb omstr 1670 te Andijk, begr op 4 jan 1729 te Andijk

640 Mosis Jasperse, geb omstr 1650
641 Catharina Kempe, geb omstr 1650; het paar woonde vermoedelijk te Colijnsplaat
656 Jan Tonisse van Gilst, geb 9 apr 1673 te Colijnsplaat, geh in of omstr 1695 met
657 Barendina Schrijer, geb op 7 dec 1672 te Colijnsplaat

658 Frans Janse Verburg, ged op 21 nov 1677 te Colijnsplaat, landbouwer, geh in 1702 te Colijnsplaat met
659 Dina Adriaanse Snoodijck, ged op 21 mrt 1683 te Colijnsplaat, begr op 27 okt 1752 te Colijnsplaat
660 Johannis Verschelling (Janis), ged op 22 aug 1682 te Colijnsplaat, geh omstr 1709 met
661 Marij Groenevelt, ged op 16 dec 1685 te Colijnsplaat
662 Willem Aernoutse Husson, ged op 26 jan 1687 te Colijnsplaat, geh op 14 jul 1705 te Colijnsplaat met
663 Cornelia Cornelis Vis, geb omstr 1685
664 Jan Willemsz Oostacker, geb omstr 1665, overl na 1707, I geh omstr 1685 met Aegje Hendrikse Visch (omstr 1665-1692/1697), II geh omstr 1695 met
665 Maria Biersteker, ged op 8 mrt 1665 te Colijnsplaat
666 Marinus Bouman, geb omstr 1675, geh omstr 1701 met
667 Catelijntje van de Voorde, geb omstr 1675
668 Anthonij van de Voorde, ged op 1 sep 1666 te Colijnsplaat, geh op 5 dec 1686 te Colijnsplaat met
669 Elisabeth Theunis van Gilst, geb in of omstr 1665 te Kortgene
670 Nicolaes Lambrechts van der Meulen, ged op 5 mei 1669 te Colijnsplaat, wagenmaker, overl na 1719, geh omstr 1694 met
671 Cornelia Verschellinck, ged op 17 mrt 1675 te Colijnsplaat, overl na 1719
672 Mels Boogaart, geb omstr 1681, vermoedelijk te Biggekerke, geh op 8 mei 1717 met
673 Janna Simons, geb op 29 okt 1685 te Koudekerke, I geh op 3 feb 1709 te Koudekerke met Andries Matthijsse of Adriaans (in of omstr 1689 Krommenhoeke-vóór 1717)
674 Cornelis Dingemanse Zwigtman, ged op 25 sep 1694 te Koudekerke, overl op 25 okt 1735 te Koudekerke, geh omstr 1720 met
675 Leuntje Jacobs de Maagt, geb omstr 1696 te Veere, overl op 15 jun 1763 te Koudekerke, II geh na 1735 met Willeboord Jansz Groeje (omstr 1695-na 1735)
688 Hendrik Adriaanse Kloosterman, geb in 1672 te Axel-Zaamslag, geh op 21 mrt 1699 te Axel-Heensdijk met
689 Sara de Roo, geb omstr 1675
690 Mattheus de Poorter, geb omstr 1675, geh op 25 apr 1700 met
691 Matie Broekes, geb omstr 1675
694 Pieter Eduards van der Lisse, geb op 29 apr 1674 te Colijnsplaat, overl 1713-1719, geh omstr 1703 met
695 Prijntje Ewouts Groenevelt, geb omstr 1675 te Kats, overl na 1713
696 François van der Maas (Frans), geb op 28 aug, ged op 1 sep 1680 te Colijnsplaat, geh omstr 1710 met
697 Levina Hoogereije, ged op 26 dec 1687 te Colijnsplaat
698 Aert Pieterse Taselaer, geb omstr 1690 (geboortejaar wringt enigszins) te Kats, boer, overl omstr 1758 te Kortgene, geh op 3 nov 1707 te Kortgene met
699 Lena Baert, ged op 7 dec 1687 te Colijnsplaat, boerin, overl omstr 1737 te Kortgene
700 Thomas De Looff, geb op 7 jul 1674 te Machelen (Oost-Vlaanderen), landbouwer, overl in 1720 te Colijnsplaat, geh op 29 mrt 1713 te Kortgene met
701 Cornelia Pampus, geb omstr 1685 te Herwen, overl in 1779 te Colijnsplaat, II geh omstr 1723 te Colijnsplaat met Adriaen Taselaar (omstr 1672 Terneuzen-na 1724)
702 Pieter Pieterse Geelhoed, geb omstr 1698 te Wissenkerke, landbouwer in de Kamperlandpolder, schepen van Wissenkerke, overl op 14 jul 1754 te Kamperland,  II geh omstr 1748 met Anna Arijse Taselaer (1724 Colijnsplaat-1788 Wissenkerke), I geh omstr 1728 met
703 Elena Leendertse Schippers, ged op 29 jan 1708 te Kortgene, overl vóór 1748 te Kamperland
704 Cuijndert Jansen Raams, ged op 14 mrt 1688 te Dussen, begr op 29 mrt 1763 te Dussen, II geh op 11 apr 1734 te Dussen met Lijntje Ariens van Hofwegen (omstr 1690-?), I geh omstr 1715 met
705 Anneken Bartel Tameris, ged op 4 apr 1677 te Genderen, overl vóór 1734
706 Geerit Arientse de Gast, ged op 5 okt 1687 te Dussen, geh op 2 jun 1715 te Dussen met
707 Geertruij Gerretse de Gast, ged op 14 mrt 1694 te Dussen
708 Jacob Jacobse Krab, geb omstr 1685, geh op 14 apr 1715 te Almkerk met
709 Bastiaentje Bast: Koeckoek, ged op 1 dec 1686 te Dussen; het paar woonde te Dussen
712 Beerent Ariens Groenevelt, geb omstr 1670 te Almkerk, overl omstr 1710, geh op 29 mei 1701 te Sleeuwijk met
713 Sijken Piters Groenevelt, geb omstr 1673 te Sleeuwijk, overl omstr 1714, II geh omstr 1710 te Almkerk met Hendrick Weijssenberg (omstr 1670-?)
714 Arien Arientz Verseef, geb omstr 1670 te Sprang, overl op of omstr 28 jan 1709 te Hill bij Babyloniënbroek, geh op 21 apr 1699 te Hill met
715 Jenneken Jansz Klepper (deel van tweeling), ged op 23 jul 1673 te Babyloniënbroek, overl na 1710
716 Adriaen Bastiaansz de Roij (Arie), geb omstr 1685, geh op 19 mei 1708 te Meeuwen met
717 Geertruijd Koninks, ged op 9 okt 1685 te Meeuwen, overl 1725-1729
718 Jan Heyndriks/Ariens Bouwman, geb omstr 1680 te Rijswijk Gld, overl na 1720, II geh op 11 aug 1720 te Rijswijk Gld met Ariaentje Eymen van Rykhuyse (omstr 1690 Herwijnen-?), I geh op 12 mei 1704 te Rijswijk Gld met
719 Anneke Ariens Bax (Annigje, Aagje), geb omstr 1680 te Wijk NB, overl vóór 1720
720 Merten Wouters de Peurter, geb omstr 1665 te Almkerk, overl vóór 1708, geh op 15 feb 1693 te Almkerk met
721 Anneke Theunisse Vinck, geb omstr 1665, overl vóór 1708
722 Sijmen Cornelisse Polderman, ged op 31 mei 1671 te Sint-Anthoniepolder ZH, geh op 20 aug 1703 te Mijnsheerenland
723 Sijke Ariens van Pudroijen, geb omstr 1675
724 = 716
725 = 717
726 = 718
727 = 719
728 Philips Cornelisz de Loij, ged op 7 nov 1674 te Dussen, overl vóór 1762, II geh op 4 mei 1742 te Almkerk-Emmikhoven met Barbara Kaisers (1705 Dussen-1761 Dussen), I geh op 14 okt 1703 te Almkerk & Emmikhoven met
729 Marij Maertens van Dijck (Marijcke), ged op 6 mrt 1672 te Meeuwen, overl vóór 1743
730 Willem Jansz Klepper, geb omstr 1680 te Meeuwen, huwelijksaangifte op 19 jan 1704 te Meeuwen met
731 Dingena Ariensz Verseef, geb omstr 1678 te Meeuwen, overl op of omstr 13 aug 1759 te Meeuwen
732 Anthoni Aertse Verhoef | ged op 29 jun 1663 te Dussen, | overl na 1706 | geh op 23 mei 1688 te Almkerk met
733 Maijke Wouter Doulant | geb omstr 1665 | overl na 1706 | het paar woonde te Almkerk-Emmikhoven
734 'Hendrik Uppel', geb omstr 1665
740 Hendrick Gijsbertz van Dreunen, geb omstr 1685 te Sprang, geh op 2 aug 1706 te Sprang met
741 Adriaentje IJmerden van Oirschot, geb omstr 1685 te Sprang
742 Huijbert Hermans van Zelst, geb omstr 1685, geh op 30 dec 1710 te Sprang met
743 Johanna Goethert/Goethals, geb omstr 1685
748 Bastiaen Geertsen Mierlo, geb omstr 1670, geh op 3 of 30 okt 1694 te Babyloniënbroek met
749 Pieternella Baerenden, geb omstr 1670
752 Sijmon Aertse Vrindts, geb omstr 1675 te Loon-Op-Zand, pachter van de tienden aldaar, begr op 25 apr 1722 te Loon-Op-Zand, I geh op 17 jan 1700 te Loon-Op-Zand met Joanna Gijsbertus Judoci Couwenbergh (omstr 1675 Loon-Op-Zand-in of omstr 1710), II geh op 15 feb 1711 te Loon-Op-Zand met
753 Maghdaleen Hendrick Snoere, ged op 16 mei 1693 (1673?) te Loon-Op-Zand, overl na 1756
754 Henricus Cornelius Brent (Hendrick), ged op 15 mei 1687 te Loon-Op-Zand, overl na 1729, geh op 11 nov 1708 te Loon-Op-Zand met
755 Maria Petrus Joosten de Jongh/Swart, geb omstr 1685 te Loon-Op-Zand
756 (onder voorbehoud) Laurens Jansen Cop, geb omstr 1690
758 Boudewyn Aerden van Loon (Bouwen), geb omstr 1690, overl op 28 apr 1754 te Dongen, geh met
759 Maria Christiaenen Willemsen, ged op 18 dec 1690 te Wouw
760 Jacobus Treffers, ged op 27 okt 1688 te Sprang, (vermoedelijk) rietdekker, overl aang op 2 apr 1771 te Baardwijk, geh op 11 jan 1711 te Sprang met
761 Adriaentjen Sijmons Bol, ged op 13 dec 1682 te 's-Gravenmoer
762 Jan Jeuriensz Kok, geb omstr 1675 te Berleburg (Noordrijnland-Westfalen), geh op 18 apr 1700 te Sprang met
763 Jenneke Kuipers, geb omstr 1680, begr te Sprang
764 Jan Janze van Uijthoven den Oude, geb omstr 1695, begr op 2 aug 1751 te Eethen, geh met
765 Eijltje Peters Lankhair, geb omstr 1700, begr op 24 mrt 1778 te Eethen
766 Govert Goude, ged op 9 mrt 1698 te Veen, overl na 1775, II geh op 27 jan 1760 te Loon-Op-Zand met Johanna Glavimans (omstr 1735 Loon-Op-Zand-?), I geh op 21 jan 1722 te Sprang met
767 Antonetta Jooste de Ruijter (Teuneke), ged op 16 okt 1701 te Sprang, overl omstr 1750

tiende geslacht: stamouders Kollaardkant (10b)

768 Johannes Kollaert (Jan), (ged op 15 dec 1679 te Dordrecht??), begr op 23 dec 1743 te Delfshaven, geh op 6 nov 1703 te Delfshaven met
769 Maria Gerrits van Es (Maertjen), geb in 1683 te Schoonderloo, ged op 6 jun 1683 te Delfshaven, begr op 12 sep 1767 te Delfshaven
772 Caspar Cantijn Avé, geb in 1691 te Dowaai/Douai (Noord-Frankrijk), begr op 5 okt 1771 te Delfshaven, geh op 7 jul 1720 te Delfshaven met
773 Johanna Blom (Anna), ged op 11 okt 1699 te Den Haag, begr op 24 jul 1771 te Delfshaven
774 Coenraat Doorman, geb omstr 1685 te Steyerberg bij Hannover, smid, overl op 8 jan 1726 te Amsterdam, geh op 13 jul 1714 te Amsterdam met
775 Dorothea Campbel (Doortje), geb omstr 1690, wellicht te Amsterdam, begr op 26/27 okt 1747 te Delfshaven, II geh op 14 feb 1727 te Amsterdam met Otto Hop (omstr 1685 Steyerberg bij Hannover-1762 Delfshaven)
776 'Carolus (?) van Dueren', geb omstr 1665, mogelijk te Urmond (Limburg), terwijl de familienaam uiteindelijk naar Düren, ten oosten van Aken, lijkt te verwijzen
778 Philibert Jansen, geb omstr 1665 te Mechelen (Vlaanderen), overl 1704-1709, tuinier, I geh op 23 jan 1689 te Leiden met Janneke Harmens (omstr 1665 Leiden-vóór 1694), I geh op 24 dec 1694 te Leiden met
779 Maria Jans ten Haeghe (Marijtgen), geb omstr 1670, overl 1711-1715, II geh op 13 apr 1709 te Leiden met Joannes Crispin (in of omstr 1670 Leiden-1747 Leiden)
780 (waarschijnlijk) Francois Krutz, geb omstr 1675 (Zwitserland??), constabel onder kapitein Francois, overl in 1709, geh op 29 okt 1702 te Breda met
781 (waarschijnlijk) Anna van Grevenbicht, ged op 1 sep 1675 te Breda, overl na 1712, II geh op 28 aug 1712 te Breda met Andries Janzen (omstr 1675-?)
782 'Claes de Zwipper', geb omst 1680
786 (onder enig voorbehoud) Christian Friedrich Müller, geb omstr 1690, stadsrechter en eerste-burgemeester van Ueckermünde, stichter en directeur van koloniedorp Hoppenwalde, overl in okt 1752, geh met

Achter de middelste boom doemt de kerktoren van Hoppenwalde op (foto: Frits Stoffels, 1987)
787 nog onbekend, geb omstr 1690
804 Henrich Mitler, geb omstr 1695, verm in Zwitserland (mogelijk te Herisau bij Sankt-Gallen), soldaat, overl na 1736, I indien geb te Zwitserland, geh (onder voorbehoud) op 22 apr 1719 te Breda met Anna Maria van den Broeck (omstr 1680-verm in of omstr 1720), overl op 19, begr op 22 aug 1741 te Breda, (II) geh op 16 nov 1721 te Breda met
805 Christina Elisabeth Maeck, ged op 31 okt 1695 te Breda, overl na 1752
806 Jan Bergman, geb omstr 1693, bode en gerechtsbode te Brielle, overl na 1756, geh omstr 1725 met
807 Anna Maes (Annetje), ged op 16 dec 1696 te Brielle, overl omstr 1748
808 Evert Huijge van Velsen, ged op 25 aug 1697 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl na 1736, geh op 14 mei 1719 te Katwijk met
809 Jannetje Cornelisse Vos, ged op 8 apr 1696 te Katwijk, overl na 1736
810 Louwrens Willems (van) Muijen, geb omstr 1695 te Oude-Wetering, overl na 1736, II geh in okt 1730 te Oegstgeest met Maartie Verruijt (1704? Rijnsburg-na 1736), I geh op 30 apr 1724 te Katwijk met
811 Martijntje
of Pieternelletje Voorsloot, geb op 1 mei 1701 te Katwijk, overl vóór 1730
812 Gijsbert Jansz Hoogteijling, ged op 19 aug 1696 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl op 31 mrt 1794, geh op 25 mei 1721 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met
813 Dirckje Jorisz Tetterode (deel van tweeling), geb op 23, ged op jan 1696 te Katwijk-Aan-Den-Rijn
814 Cornelis van der Mark, ged op 5 jul 1705 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, geh op 7 dec 1727 te Katwijk-Aan-Zee met
815 Lijsbeth Gerrits van der Does, geb op 10 sep 1702 te Katwijk-Aan-Den-Rijn
816 Philippus Arents Smits (Filip), ged op 1 nov 1707 te Delfshaven, geh op 13 aug 1730 te Delfshaven met
817 Grietje Klaas van Beseij, ged op 3 apr 1707 te Delfshaven, begr op 4 aug 1763 te Delfshaven
818 Willem Pietersse van Kerke, ged op 24 sep 1702 te Delfshaven, begr op 21 aug 1781 te Delfshaven, geh op 22 feb 1728 te Rotterdam met
819 Elysabeth van Camerick (Lijsbeth), ged op 7 sep 1701 te Delfshaven, begr op 29 jan 1784 te Delfshaven, I geh op 13 dec 1722 te Rotterdam met Jacobus Arents de Gruijter (omstr 1700 Rotterdam-1725 Rotterdam)
820 Willem Blankhart, ged op 6 jun 1694 te Arnhem, koetsier van de burgemeester van Rotterdam, koornmeter, begr op 9 sep 1744 te Rotterdam, geh op 3 mei 1729 te Rotterdam met
821 Willemijna Tongerloo, ged op 27 feb 1701 te Lichtenvoorde, begr op 24 okt 1774 te Rotterdam
822 Johannes Janze van Oosten, ged op 25 jul 1706 te Rotterdam, overl na 1758, I geh op 17 sep 1726 te Rotterdam met Judith Bartholomeus van Soelingen (omstr 1700-1736/1737 Rotterdam), III geh op 3 jul 1759 te Rotterdam met Alida Haverhals (omstr 1720 te Rotterdam-1780 Rotterdam), II geh op 1 okt 1737 te Rotterdam met
823 Margrieta van Tol (Grietie), ged op 19 apr 1705 te Rotterdam, begr op 17 jul 1758 te Rotterdam, I geh op 21 okt 1732 te Rotterdam met Sijbrand van Straaten (omstr 1705 Rotterdam-vóór 1737)
824 Alof Sonderlo alias Beckink, ged op 12 mrt 1671 te Aalten, overl vóór apr 1726, geh op of omstr 11 aug 1700 te Aalten met
825 Wilmken Beekink, ged op 12 okt 1684 te Aalten, overl in 1762, II geh op 22 apr 1726 te Aalten met Jan Brunsing alias Beekink (1703 Dinxperloo-in of omstr 1760)
826 Jan Schepers, ged op 4 apr 1686 te Aalten, overl na 1743, II geh op 23 jan 1729 te Aalten met Aeltje Ovink (omstr 1688 Aalten-?), I geh op of omstr 3 mei 1711 te Aalten met
827 Geertje Mekkink, geb omstr 1687 te Aalten, overl in of omstr 1728

832 (waarschijnlijk) Wouter Corneliss van Soesten Baren, geb omstr 1675, overl omstr 1742, geh omstr 1697 met
833 (waarschijnlijk) Dirckjen Loyen, geb omstr 1675; het paar woonde te Ingen (Betuwe)
834 Jakob Teunissen, geb omstr 1655 te Rijswijk (Betuwe), geh op 14 apr 1678 te Maurik met
835 (onder voorbehoud) Jantie Henricks, geb omstr 1655 te Maurik
836 Pieter Pietersz (van Heerjansdam/Vermeulen), geb omstr 1670, landbouwer, overl omstr 13 mrt 1734 te Abbenbroek, geh met
837 Ariaantje Isaaks, ged op 9 feb 1670 te Hekelingen, overl omstr 14 mei 1745 te Abbenbroek
838 Adrianus Cornelisz Meyster (Arend), geb omstr 1660 te Brielle, vleeshouwer te Brielle, landbouwer te Nieuw-Helvoet (verbouwde meekrap), schepen te Nieuw-Helvoet, overl omstr 1 jun 1731 te Nieuw-Helvoet, I ondertr op 11 mrt 1685 te Brielle met Pietertje Leenderts Gootenaer (omstr 1660-vóór 1689), II geh op 2 feb 1689 te Zuidland met Maertje Yemans 't Nieuwland (omstr 1665-1697/1701), III geh op 13 nov 1701 te Nieuw-Helvoet met Hilletje Pieters Meckje (omstr 1665-vóór 1703), IV geh op 21 okt 1703 te Nieuw-Helvoet met
839 Cruijntje Willems Langendoen, ged op 15 nov 1682 te Rockanje, overl op 28 feb 1749 te Rockanje
840 Anthonij Aldertsz Freij, geb omstr 1670 te Steinthal, begr op 15 dec 1719 te Brielle, I geh op 23 mrt 1698 te Brielle met Lijntje Pieters Hoogwoerdt (omstr 1670-1705 Brielle), II geh op 24 jan 1706 te Brielle met
841 Jannetgie Leenders Quacq, ged op 8 jun 1670 te Rockanje, begr op 12 sep 1741 te Brielle
842 Doen Janssen Maaslandt, ged op 18 apr 1679 te Gorinchem, overl na 1715, II geh in of omstr 1714 met Pieternelle Dirks (omstr 1680-na 1715), I geh op 19 apr 1705 te Brielle met
843 Lijsbeth Cornelis Haeijmeetman, geb omstr 1680 te Goedereede, begr op 21 apr 1713 te Brielle
848 'Claas Backer', geb omstr 1640, woonde te Nieuw-Beijerland
850 Cornelis Dircks de Recht, geb omstr 1640, overl vóór 1709, geh op 30 okt 1667 te Nieuw-Beijerland met
851 Grietje Jans, geb omstr 1640
852 Aart Theunissen 'Cappeteijn' van Bochove, geb omstr 1639, ws te Oud-Beijerland, begr op 19 mrt 1700 te Nieuw-Beijerland, gerechtsbode, I geh op 11 mei 1659 te Nieuw-Beijerland met Soetje Willems (omstr 1640-vóór 1661), II geh op 12 jun 1661 te Nieuw-Beijerland met Lijsbeth Ariens (omstr 1640-vóór 1664), III geh op 18 mei 1664 te Nieuw-Beijerland met
853 Lena Salomon Saarloos, geb omstr 1640 te Charlois, begr op 7 feb 1714 te Nieuw-Beijerland
854 Dirck Jacobsen Vermaes, geb omstr 1650, veerman van het Nieuwbeijerlandse veer, schepen te Nieuw-Beijerland, begr op 8 dec 1727 te Nieuw-Beijerland, I geh met Trijntje Willems (omstr 1650-vóór 1675), II geh op 27 okt 1675 te Nieuw-Beijerland met
855 Trijntie Gerrits van der Velden, ged in dec 1651 te Zuidland, begr op 29 aug 1737 te Nieuw-Beijerland

Zuidland, kerk (foto: Frits Stoffels, 1982)
856 Jacob Christiaens Bartijn, ged op 5 jun 1689 te Zuidland, schoenmaker, koster Grote Kerk Brielle, begr op 22 mrt 1735 te Brielle, geh op 20 aug 1709 te Brielle met
857 Elisabeth Arens Knap (Lijsbeth), ged op 9 nov 1688 te Brielle, overl op 2, begr op 7 mei 1735 te Brielle (grafzerk in Grote Kerk)
858 Bouwen Jacobse Couwenoort, ged op 31 mei 1671 te Oostvoorne, overl op 11 jan 1711 te Brielle, II geh op 20 mrt 1703 te Brielle met Wijntje Crijnen Conijndijk (omstr 1675-?), I geh op 22 sep 1697 te Oostvoorne met
859 Marijtje Cents Dekker, geb te Klein-Oosterland, ged op 12 feb 1675 te Brielle, overl omstr 27 aug 1702 te Rugge bij Klein-Oosterland
860 Jan Jansz Beijnderse, ged op 19 mrt 1681 te Brielle, zakkendrager, begr op 18 nov 1752 te Brielle, II geh op 19 mei 1715 te Brielle met Maria Verhek/Verkerk (omstr 1685 Brielle-na 1732), I geh op 27 apr 1706 te Brielle met
861 Aaltje Willems van der Hart, geb omstr 1675, begr op 21 okt 1714 te Brielle
862 Arij Cornelisse Batenburgh, geb omstr 1670, geh op 21 nov 1694 te Maassluis met
863 Ariaantje Dircks Baan, geb omstr 1670
864 Leendert Apertsen Bouman, ged op 24 feb 1664 te Spijkenisse, begr omstr 26 mei 1717 te Geervliet, geh op 21 okt 1685 te Geervliet met
865 Hendrickje Jooste van Son, geb omstr 1667 te Ooy of Deijl in Gelderland, begr omstr 18 jun 1721 te Geervliet
866 Cornelis Cornelisz van Trompen, ged op 18 nov 1678 te Oud-Beijerland, begr op 25 nov 1730 te Oud-Beijerland, ondertrouwd op 14 mei 1701 te Oud-Beijerland met
867 Jannetje Huijbregts Brouwer, ged op 16 apr 1683 te Oud-Beijerland, begr omstr 23 jan 1747 te Oud-Beijerland
868 Jan Dirksz Vermeer, geb omstr 1678, meester broodbakker, dekenmeester bakkersgilde Brielle, doopsgezinde pacifist, begr op 1 jun 1733 te Brielle
869 Jacoba Vijgh, geb omstr 1675 (geen kinderdoop wegens doopsgezindheid ouders), doopsgezinde pacifiste, begr op 24 nov 1735 te Brielle
872 Cornelis Ariensz den Ouden, geb omstr 1650 te Greup bij Westmaas, landbouwer te Mijnsheerenland, overl na 1704 te Greup, I geh omstr 1675 met Grietje Barents van Vliet (omstr 1650-vóór 1685), II geh op 16 jun 1685 te Westmaas met
873 Berbel Leenderts van Es, geb omstr 1655 te Westmaas, overl na 1730 te Greup bij Westmaas
874 Arij Jansz/Jacobs Droogsteen, geb omstr 1685, overl in of omstr 1722, geh op 26 apr 1711 te Heenvliet met
875 Aerjaentje Jans Stellenaer, geb omstr 1685, overl na 1736, II geh op 26 dec 1723 te Abbenbroek met
Arie?/Cornelis Andriesz?/de Knegt (omstr 1690-na 1736)
876 (onder voorbehoud) Joost Dirksz Kraen, geb omstr 1688, overl vóór 1722, geh op 17 nov 1715 te Zwartewaal met
877 (onder voorbehoud) Elsje Gerrits van Swigt, geb omstr 1685, II geh op 18 jan 1722 te Zwartewaal met Jakob Jansz Zijdervelt (omstr 1685-?), III geh op 5 okt 1732 te Brielle met Jacob de Haes (omstr 1685-?)
878 Arij Gillesz Ruijgert, ged op 25 nov 1691 te Vlaardingen, begr in sep 1770 te Vlaardingen, geh op 24 mei 1716 te Vlaardingen met
879 Sara Jans Kornaat, ged op 1 nov 1693 te Vlaardingen, begr in sep 1769 te Vlaardingen
882 Willem Jorisse van den Bleijnck, ged op 16 mei 1652 te Brielle, meester timmerman, begr op 14 apr 1720 te Brielle, II geh op 18 apr 1706 met Anna Ladigh (omstr 1650-vóór 1707), I geh op 11 nov 1685 te Brielle met
883 Maritie Heijndricks Tack, geb omstr 1668, begr op 12 dec 1703 te Brielle
884 Leenert Cornelisz de Neeff, ged op 19 mrt 1673 te Maassluis, overl op 31 aug 1757 te Brielle, geh op 1 apr 1696 te Maassluis met
885 Annitje Arents van Pavia, ged op 16 okt 1675 te Maassluis, begr op 15 dec 1679 te Brielle
886 Kornelis Meindriksz van Oosterhout, geb omstr 1660 te Zwartewaal, stuurman, was op 10 augustus 1703 als stuurman met een haringvloot bij Aberdeen getuige van een zeeslag tussen Engelse en Nederlandse oorlogsschepen, waarbij ook nog acht Franse oorlogsschepen betrokken waren, geh op 19 mei 1686 te Zwartewaal met
887 Annetje Teunis (Gouwenaar/Brouwer), geb omstr 1660 te Zwartewaal
888 Herbert van Schreeue, geb omstr 1650, geh op 16 apr 1675 te Den Bosch met
889 Pieternelle Quintijns Trocks (Peeterken), ged op 28 jan 1651 te Den Bosch, overl na 1725

Den Bosch, Sint-Jan en omgeving (foto: Frits Stoffels, 1978)
890 Abraham Bondo, geb omstr 1660 te Bergen-Op-Zoom, soldaat, overl na 1725, geh op 24 okt 1691 te Bergen-Op-Zoom met
891 Helena Lodewijcks van Brisick (Heijltien), geb omstr 1665 te Grave, I geh op 12 jan 1689 te Bergen-Op-Zoom met Jan Kinckhuysen (omstr 1660 Rheinberg (Noordrijnland-Westfalen)-vóór 1691 Bergen-Op-Zoom)
912 Jan Symensz van Heyningen, geb op 2 dec 1669 te Alphen-Aan-Den-Rijn, geh omstr 1689 met
913 Trijntje Cornelisse Tromp, ged op 16 nov 1668 te Oudshoorn
914 Cornelis Arentse Verhage, geb op 3 feb 1671 te Leiderdorp, geh op 22 jan 1696 te Leiderdorp en Alphen-Aan-Den-Rijn met
915 Neeltie Gerritse van Heyningen, geb op 21 mei 1673 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl op 15 mei 1751 te Alphen-Aan-Den-Rijn
918 Maerten Pietersze Schilt, ged in jul 1667 te Bergambacht, geh op 24 sep 1702 te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel met
919 Duijfje Cornelisse, geb omstr 1670 te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel
924 'Dirck Blom', geb omstr 1680
926 Johannes Willemse van de Geer (Jan), geb omstr 1660, overl na 1715, geh op 18 jun 1709 te Zevenhoven met
927 Machteldje Maertense, geb omstr 1680 te Blokland (bij Nieuwveen)
936 'Herman Wiekenaar', geb omstr 1690
938 Heijnderick van der Burg, ged op 2 mrt 1704 te Delft, begr te Delft, II ondertr op 20 jul 1743 te Delft met Helena van den Broek (omstr 1700-1764 Delft), I ondertr op 1 jun 1726 te Delft met
939 Jacoba Swarthoff, ged op 20 nov 1701 te Delft, begr op 4 mrt 1741 te Delft
940 Willem Resier, geb omstr 1705, ondertr op 19 apr 1726 te Dordrecht met
941 Dingena van de Graeff, geb omstr 1705
942 Jacobus Blommerwaert (Jacob), geb omstr 1670 te Rotterdam, begr op 15 jun 1742 te Delft, I geh omstr 1700 met Marija Ouwens (omstr 1670-1720 Rotterdam), II geh op 12 sep 1723 te Rotterdam met Cornelia Clinquant (omstr 1700 Delft-1724 Rotterdam), III geh op 10 sep 1724 te Rotterdam met
943 Geertruij Stakelbeek, ged op 14 aug 1701 te Delft, overl na 1756, II ondertr op 21 nov 1745 te Rotterdam met Johannes van der Horst (omstr 1700 Utrecht?-1756 Batavia=Jakarta)
956 Daam Janse van Wijk, geb omstr 1685, overl na 1740
958 Gerrit van der Lith, geb omstr 1682, te Rotterdam?, geh op 12 apr 1700 te Rotterdam met
959 Cornelija Gerrit van Leeuwen, ged op 31 mrt 1680 te Rotterdam
960 Pieter Pieterze La Rosse, ged op 22 aug 1683 te Noordwijk, overl op 13 nov 1768, geh op 20 jun 1707 te Noordwijk met
961 Geertruid Pieters van Witzenburg, ged op 11 feb 1682 te Noordwijk-Binnen, overl na 1732
962 Gijsbert Harmense van Parijs, ged op 1 apr 1676 te Noordwijk, geh op 18 dec 1701 te Noordwijk met
963 Geertie Govertz Slagveld, ged op 12 sep 1677 te Noordwijk, overl omstr 9 okt 1744 te Noordwijk
964 Leendert Mattheuse Uijttenbos, geb omstr 1665, geh op 1 jul 1691 te Noordwijk met
965 Maartje Huijberts Westermolen, geb omstr 1665
966 Wouter Pitersen Guldemont, geb omstr 1665 te Sassenheim, overl na 1713, I geh op 14 aug 1689 te Sassenheim met Maertje Gerrits Doornevelt (omstr 1665-1692/1696), II geh omstr 1695 met
967 Sara Gerrits Overbeeck, geb omstr 1665 te Sassenheim, overl na 1713
968 Cornelis Pieters Admirael, ged op 17 nov 1675 te Noordwijk, II geh op 31 mei 1711 te Noordwijk met Leuntje Arijs van der Wiel (omstr 1680-?), I geh op 19 feb 1696 te Noordwijk met
969 Leuntie Cornelisse Truf, geb omstr 1675, overl 1704-1711
970 Jacob Warboutsz van der Mij, geb omstr 1665, overl na 1728, II geh met Trijntje Jans van Overduyn (omstr 1665-?), I geh omstr 1690 met
971 Maritie Jans, geb omstr 1665, overl vóór 1727; het paar woonde te Noordwijk
972 Hendrick Paulisz van Linthout, ged op 22 sep 1669 te Noordwijk, overl omstr 1735 te Noordwijk, geh op 4 mrt 1691 te Warmond met
973 Jannetie Daniels van der Kol, geb omstr 1670 te Warmond

Warmond, molen Lakervelder Polder, 1938 (Hijme Stoffels, 1877-1958)
974 Jan Courtz van den Berch, geb omstr 1660, I geh op 28 aug 1681 te Noordwijk met Marijtje Jacobs van der Mark (omstr 1660-1682/1686), II geh op 13 jan 1686 te Noordwijk met
975 Maritie Cornelis van Ooringen, ged op 24 dec 1656 te Noordwijk
976 Jan Pieterze Colijn, ged op 24 jan 1677 te Lisse, begr op 20 feb 1742 te Noordwijk, geh op 24 mei 1699 te Noordwijk met
977 Geertie Cornelis Slagveld, ged op 11 apr 1678 te Noordwijk, overl op 2 sep 1766 te Noordwijk
978 Nicolaes Gerritsz Lakeman (Claes), ged op 26 apr 1693 te Noordwijk, weerbare man te Noordwijk, overl na 1747, geh op 22 jan 1713 te Voorhout met
979 Aefie Meertens Verburg, geb omstr 1690
980 Cornelis Gerrits van der Hooy, ged op 16 dec 1668 te Noordwijk, I geh met nog-onbekend, II geh op 16 jan 1719 te Noordwijk met
981 Grietje Floris Swanenburgh, ged op 4 sep 1678 te Noordwijk, overl aang op 12 nov 1756 te Noordwijk
982 Hendrick Pieters sGravendijk, ged op 28 mrt 1688 te Noordwijk, overl op 21 sep 1759 te Noordwijk-Binnen, II geh met Jannetje nog-onbekend (omstr 1690-na 1759), I geh op 27 okt 1709 te Noordwijk met
983 Aagje Cornelis Veltgroen, ged op 7 feb 1680 te Rijnsburg, overl aang op 8 dec 1744 te Noordwijk, I geh op 13 feb 1707 met Claes van der Does (1678 Katwijk-Aan-Den-Rijn-1707/1709)

Rijnsburg, boerderij, 1941 (Hijme Stoffels, 1877-1958)
984 Cornelis Willemsz van Outshoorn, geb omstr 1655 te Voorschoten, geh op 25 nov 1684 te Warmond met
985 Marijtge Pieters van Heemskerck, geb omstr 1655 te Warmond
986 Corstiaen Cornelis Stolck (Cors, Kors), geb omstr 1650 te Kralingen, overl na 1712, geh op 24 jan 1672 te Hillegersberg met
987 Maria Pieters Sijderlaen (Marijtie), geb omstr 1650 te Hillegersberg, begr op 18 feb 1733 te Hillegersberg
988 Philippus Thomas Offermans (Philip), geb omstr 1675, verm te Maastricht, dekenstrijker, overl na 1705, I ondertr op 18 apr 1693 te Leiden met Catrina Langebeecq (omstr 1670 Leiden-omstr 1695), II ondertr op 23 jun 1696 te Leiden met
989 Cathrina Jans Nieuwenhuysen (Catrijn), geb omstr 1675 te Leiden, overl na 1732
990 Jobp Adams van Noot, ged op 20 sep 1655 te Leiderdorp, overl 1723-1728, geh op 9 jun 1686 te Voorschoten met
991 Marijtien Claes van Borselen, ged op 4 jun 1662 te Valkenburg ZH, overl te Oegstgeest, begr aang op 11 sep 1728 te Valkenburg
992 Mathias Geraerts/Goortssz van Velthoven (Thijs), geb omstr 1640, mogelijk te Heeze NB, overl op 12 mrt 1700 te Leende NB, geh op 15 jan 1663 te Leende NB met
993 Elisabetha Petrus Tielens/Smulders, ged op 28 apr 1642 te Leende NB, overl op 9 aug 1714 te Leende NB
994 Petrus Hendrickx Meuls (Peter), geb omstr 1650, overl op 27 jan 1687 te Heeze NB, geh op 13 december 1676 te Heeze met
995 Francisca Janssen Guijens (Frensken, Francijntje), ged op 14 okt 1654 te Heeze, begr op 5 jan 1726 te Delft
996 Philippus van Boxmeer, ged op 30 mrt 1672 te Den Bosch, burgemeester van Eindhoven, begr op 7 jan 1721 te Eindhoven, II geh op 10 jun 1705 te Eindhoven met Maria Snellaerts (omstr 1670-?), I geh op 21 sep 1692 te Eindhoven met
997 Catharina Guilhelma van der Weirde (Willemijn), ged op 20 sep  1670 te Eindhoven, overl omstr 1703, I geh op 6 feb 1684 te Eindhoven met Cornelius van Coursel (omstr 1665-in of omstr 1691)
998 (Josephus) Arnoldus van den Bour (Arnoldus), ged op 22 nov 1653 te Eindhoven, overl 1692-1708, geh op 15 jan 1682 te Eindhoven met
999 Maria Joannes Swagemaeckers, geb omstr 1655, verm te Waalwijk, overl na 1708; het paar woonde te Blaarthem bij Eindhoven
1000 Joannes Kelbers (Jan), geb omstr 1665, soldaat, overl op 22, begr op 25 feb 1741 te Breda, geh op 28 mrt 1689 te Breda met
1001 Anna de Smit/Bourgonions (Anneke), geb omstr 1665 te Brussel
1002 Cornelis Janssen Cheeuw, ged op 31 mrt 1661 te Oosterhout, overl vóór 1692, geh op 2 feb 1683 te Oosterhout met
1003 Elisabeth Adriaen Schyff (Lijsbeth), geb omstr 1658 te Oosterhout, overl na 1692, II geh op 21 sep 1692 te Oosterhout met Huybrecht Goris Bastiaensen van Gils (omstr 1660-?)
1008 Jan Jansz van der Steuijt, ged op 27 apr 1664 te Delft, arbeider stadshijskraan tot 1679, bier- en wijndrager, timmerman, begr op 3 jul 1738 te Delft, ondertr op 8 apr 1690 te Delft met
1009 Adriana Dirx van der Sloot (Ariaantge), ged op 30 aug 1667 te Delft, begr op 20 mei 1738 te Delft
1010 Willem Corsz Opstall, geb omstr 1665 (onder voorbehoud:) te Naaldwijk, begr op 21 jul 1700 te Delft, I geh op 11 apr 1689 te Delft met Sijtge Ariens van Tettroode (omstr 1665-1697 Delft), II geh op 19 mei 1698 te Delft met
1011 Ariaentge Jans van Leeuwen, geb omstr 1670, begr op 29 okt 1715 te Delft
1012 Cornelis Moens, geb omstr 1650, begr op 5 mei 1717 te Delft, I geh vóór 1681 met Aplonia Coningh (omstr 1650-1685 Delft), II geh op 9 mrt 1686 te Delft met
1013 Maria Storij, ged op 14 mei 1654 te Delft, begr op 24 nov 1723 te Delft
1014 Jacobus Blickman (Jacob), ged op 22 apr 1668 te Delft, timmerman, begr op 12 jan 1740 te Delft, ondertr op 2 jun 1691 te Delft met
1015 Cornelia Olijfboom, ged op 23 jun 1663 te Delft, begr op 5 mrt 1734 te Delft
1016 Jacobus van den Bosch (Jacob), geb omstr 1660, geh op 5 aug 1713 (vele jaren na geboorte kind) te Delft met
1017 Jannetge van Bodegom, ged op 9 dec 1660 te Delft, begr op 31 mrt 1715 te Delft
1018 Hendrick Adriaenz van Meteren, ged op 11 okt 1672 te Delft, begr op 7 mrt 1742 te Delft, ondertr op 10 apr 1694 te Delft met
1019 Jannetge Simonts Suret, ged op 8 nov 1670 te Delft, begr op 28 mei 1741 te Delft
1020 Dirck Baens, geb omstr 1670, verm te Den Haag, schilder, meester plateelschilder De Porceleyne Fles (met interessante rol in de geschiedenis van dit bedrijf), begr op 18 apr 1733 te Delft, ondertr op 23 mrt 1697 te Delft met
1021 Marija Backque (Marijtie), ged op 5 jan 1678 te Delft, begr op 25 jan 1748 te Delft
1022 Jean Jansz Malet, ged op 28 aug 1672 te Delft, plateelbakker en -schilder,  begr op 28 nov 1714 te Delft, geh op 17 mei 1693 te Delft met
1023 Annetge Stoffels Fijquet, geb omstr 1675, begr op 2 apr 1755 te Delft

elfde geslacht: stamgrootouders Stoffelskant (11a)

1040 Aert Gerritsen Velicke, geb omstr 1605, erfhouder Velickenerf of Heyn-Velickengoed te Nunspeet, overl vóór 1690, geh omstr 1630 met
1041 Jacobjen Reijers, geb omstr 1605, overl na 1700 (?), pachteres Heyn-Velickengoed te Nunspeet
1042 Evert Willemsen, geb omstr 1600, erfhouder Heyn-Velickengoed te Nunspeet, geh omstr 1625-1630 met
1043 Aeltgen Gerrits Velick, geb omstr 1600, overl na 1646, erfhoudster Heyn-Velickengoed te Nunspeet
1044 Lambert Heijmensen, geb omstr 1605 te Harderwijk, dorpstimmerman Nunspeet, brein en uitvoerder achter wederopbouw verwoest Nunspeet na Tachtigjarige Oorlog, diaken, overl na 1676, ws te Nunspeet, I ondertr op 26 jun 1631 te Harderwijk met Trijntgen Reijnerts (omstr 1610 Elburg-omstr 1635 ws Harderwijk), II ondertrouwd op 26 nov 1637 te Harderwijk met
1045 Aeltgen Willems, geb omstr 1605, ws te Nunspeet, Hulshorst of Hoophuizen, overl na 1651, ws te Nunspeet, I (onder voorbehoud) ondertr op 11 feb 1627 te Harderwijk met Harmen Lubbertsen (omstr 1600 Hierden-vóór 1634), II ondertr op 3 aug 1634 te Harderwijk met Gerret Henricksen (omstr 1605?-vóór 1637)
1046 hetzij Dries Egbertsen, geb omstr 1600, woonde te Hulshorst en/of Hoophuizen, geh met
1047 hetzij Jacobjen Jans, geb omstr 1600
1046 danwel Drees Reyers, geb omstr 1600, landeigenaar op de Creencamp te Hoophuizen, overl vóór 1649, geh met
1047 danwel Ermgardt Jans Nucke, geb omstr 1610
1052 Jan Evertsen de Jongen, geb omstr 1600, ws diaken Kerk Nunspeet, in dit geval overl na 1661, geh omstr 1629 met
1053 Hendrickje Dries, geb omstr 1600, II (onder voorbeh) geh omstr 1640 met Willem Thijmens (omstr 1600-?)
1054 Dries Egbertsen, geb omstr 1600, woonde te Hulshorst, geh omstr 1625-30 met
1055 Evertjen Jans, geb omstr 1600
1064 'Theunis', geb omstr 1610, geh met
1065 nog onbekend (Marretje?), geb omstr 1610
1066 Jan Lubberts, geb omstr 1620, mogelijk te Markluiden bij Heerde
1070 Garrit Harmsen Wijssenbarg, geb omstr 1630, geh omstr 1654 met
1071 nog onbekend, geb omstr 1630
1072 Henrick Jochemz, geb omstr 1630, visser te Elburg, boete na bloedige vechtpartij met stadgenoot (1678), boete na visfraude (1678), overl na 1678, II ondertr op 3 okt 1669 te Elburg met Marritie Jacobs (omstr 1630-?), I geh omstr 1656 met
1073 Jacobje Gerritz, geb omstr 1630, overl 1658/1669
1080 'Hendrick van Putten', geb omstr 1620
1088 (onwaarschijnlijk) Otten Claessen van Cuelen, geb omstr 1618 te Amerongen, overl te Barneveld, huwelijksproclamatie op 10 dec 1647 te Amerongen met
1089 (onwaarschijnlijk) Annetjen Ghijsberts, geb omstr 1620, woonde bij trouwen in Barneveld; een alternative mogelijkheid kan zijn:
1088 (onder voorbehoud) Otto van Leeuwen, geb omstr 1590, burgemeester van Wijk-Bij-Duurstede, overl in 1639 te Wijk-Bij-Duurstede, II geh in aug 1628 te Wijk-Bij-Duurstede met Helena van Lith (omstr 1600-na 1644), I geh met
1089 (onder voorbehoud) Cornelia van Noort, geb omstr 1590, overl vóór 1628
1090 Geurt Jansen, geb omstr 1600, molenaar Puurveense Molen bij Barneveld, II of III ondertr op 24 mrt 1639 te Barneveld met Fransjen Francken (omstr 1610?-?) I en/of II geh op 18 sep 1636 te Barneveld met Marijtje Jansen of
1091 Stijngen Jans, geb omstr 1600, overl vóór 1639
1096 Evert Maessen van Veldhuijsen, geb omstr 1635 te Ede-Veldhuizen, pachter van De Slijpkruik te Ede-Veldhuizen op het landgoed Kernhem, overl op 31 dec 1709 te Ede-Veldhuizen, II (?) geh omstr 1675 te Ede met Lijsbeth Jacobsen (omstr 1635-vóór 1727), I (?) geh met
1097 Jantje Claesse van de Langeveld, geb omstr 1635 te Barneveld, overl omstr 1670 te Ede
1100 Aert Cornelisse, mogelijk met familienamen 'Van de Geer' en/of 'Van der Meijden', geb omstr 1620
1102 Remme Remmertsen Bull de jonge, geb omstr 1610 te Veenendaal, schoolmeester en koster, landeigenaar, overl na 1669, geh op 11 mrt 1636 te Amersfoort met

Amersfoort (foto: Frits Stoffels, 1976)
1103 Gijsbertien Wouters, geb omstr 1610 te De Groep bij Renswoude, landeigenares
1164 'Jan Kooperslaager', geb omstr 1610
1166 Claes Jansen Viscorff, geb omstr 1615, mogelijk te Zwartsluis, schippersgezel, begr op 27 jun 1670 te Zwolle, geh op 26 jul 1640 te Zwolle met
1167 Albertien Tonijessen, geb omstr 1615, begr op 17 apr 1695 te Zwolle

Zwolle, gevelrij + Peperbus (foto: Frits Stoffels, 1988)
1168 Rolof Cleis, geb omstr 1610, schipper, geh op 4 aug 1639 te Vollenhove met
1169 Anne Dercks, geb omstr 1618
1170 Joghem Rijcx, geb omstr 1600, geh op 2 apr 1623 te Vollenhove met
1171 Rijxe Poulis, geb omstr 1600
1184 Broer op de Leeck, geb omstr 1610, geh met
1185 Neel Jansdr, geb omstr 1610, het paar woonde te Wognum (De Leek, tussen Hoorn en Wognum)
1186 Jan Meeusen, geb omstr 1610, overl na 1651, I geh omstr 1632 met Trijn Pieters (omstr 1610-1637/1642), II geh omstr 1640 met
1187 Mari Dircks, geb omstr 1620, overl na 1651; het paar woonde te Wognum
1240 Balthasar van den Donck
| geb omstr 1615 te Oosterhout | in 1640 uitgezonden als administrateur van de compagnie tot ontginning van de 2800 ha grote Veenhuizer Veenen in Drenthe, welk werk door militaire actie van de stad Groningen in 1652 werd verwoest | sindsdien grootgrondbezitter te Norg, Roden, Roderwolde en Veenhuizen | overl in of omstr 1668 | ondertr op 23 jun 1637 te Geertruidenberg met
1241 Elisabeth van der Merwe
| geb omstr 1615 te Geertruidenberg | overl na 1669
1268 'Pieter (Pool?)' | geb omstr 1630
1276 'Cornelis Spicker', geb omstr 1640, woonde te Andijk
1282 Kempe Jansz Hecte | geb omstr 1610 | herbergier | begr op 3 nov 1652 te Colijnsplaat | geh omstr 1630 met
1283 Janneken Cornelis, geb omstr 1610
1312 Antheunis Pieters van Gijls (Theunis), geb omstr 1630, schaapherder op Noord-Beveland, geh op 8 okt 1659 te Hooge-En-Lage-Zwaluwe met
1313 Dingetje Cornelissen Huijbreghts, geb omstr 1630
1314 Jan Chrisz Schreijer, geb in 1647 te 'Weerhoven' in Duits of Nederlands Limburg (?), ged op 15 dec 1647 te Sittard, overl te Colijnsplaat, geh op 4 okt 1670 te Colijnsplaat met
1315 Maetje Jans, geb omstr 1650 te Kortgene
1316 Jan Bartholomeus Verburg, ged op 22 apr 1646 te Colijnsplaat, overl te Vlissingen (?), geh omstr 1675 met
1317 Rochusje Leenderts, ged op 5 jan 1643 te Colijnsplaat
1318 Adriaan Dingenis Snodijck, ged op 21 mei 1645 te Colijnsplaat, landbouwer, overl vóór 1720, geh omstr 1675 te Colijnsplaat met
1319 Cornelia Adriaans Cole, geb omstr 1655 te Colijnsplaat, overl vóór 1732 te Colijnsplaat, II geh op 24 dec 1719 te Colijnsplaat met Aernout Abrahamse Huijsson (1658 Zierikzee-1746 Colijnsplaat)
1320 Anthoni Verschelling, ged op 27 sep 1648 te Colijnsplaat, geh omstr 1674 met
1321 Cornelia Janse Wolschaert, geb omstr 1655
1322 Job Witte Groenevelt, ged op 23 dec 1640 te Colijnsplaat, I geh in mei 1667 te Wissenkerke met Maria Perduijn (omstr 1640-vóór 1684), II geh in 1684 met
1323 Marij Jacobse Valckenier, ged op 18 jul 1660 te Colijnsplaat
1324 Aernout Abrahamse Huijsson, ged op 28 jul 1658 te Zierikzee, schoenmaker, begr op 14 nov 1746 te Colijnsplaat, II geh op 24 dec 1719 te Colijnsplaat met Cornelia Adriaans Cole (omstr 1655 Colijnsplaat-vóór 1732 Colijnsplaat), dochter van 2638 en 2639, III geh op 27 aug 1732 te Colijnsplaat met Catharina Sanders (omstr 1680? Vlissingen?-?), I geh omstr 1680 met
1325 Willemintie Willems Boers, ged op 7 nov 1660 te Colijnsplaat, begr op 16 mei 1719 te Colijnsplaat
1326 Cornelis Jacobse Visch, ged op 22 nov 1645 te Colijnsplaat, geh op 23 jul 1682 te Colijnsplaat met
1327 Pieternella Jacobs van Stelle, ged op 30 mrt 1653 te Colijnsplaat
1328 'Willem Oostacker', geb omstr 1635
1330 Adriaen Adriaense Biersteker, ged op 1 apr 1635 te Colijnsplaat, geh omstr 1660 met
1331 Neeltge Cornelis Goudswaert, geb in of omstr 1640
1332 Gijsbrecht Bouman, ged op 17 jan 1629 te Colijnsplaat
1334 Joos van de Voorde, ged op 4 jul 1632 te Colijnsplaat, overl op 1 sep 1719 te Nieuwvliet, geh omstr 1665 met
1335 Cornelia Gijsbrechts van der Nat, geb omstr 1635
1336 = 1334
1337 = 1335
1338 =  1312
1339 = 1313
1340 Lambrecht van der Meulen, geb omstr 1640, geh met
1341 Pieternella van der Walle, geb omstr 1640
1342 = 1320
1343 = 1321
1344 Adriaen Boogaert, geb omstr 1650, geh met
1345 Soetje Cents, geb omstr 1650; het paar woonde te Biggekerke
1346 Simon Janzen, geb in of omstr 1659, geh met
1347 Leuntje Jeromiasse, geb in of omstr 1663; het paar woonde te Koudekerke
1348 Dingeman Cornelisse Swigtman, ged op 20 okt 1669 te West-Souburg, I geh omstr 1692 met Janneke Sijmons Verhage (omstr 1665-omstr 1693), II geh op 23 jun 1694 te Arnemuiden met
1349 Heijndriktje Heijndrix, ged op 26 mei 1670 te Serooskerke
1350 Jacobus Janse de Maegd, geb omstr 1675, begr op 23 nov 1718 te Sint-Laurens bij Middelburg, geh omstr 1696 te Veere met
1351 Magdalena Bastiaans, ged op 1 mrt 1676 te Kleverskerke
1376 Adriaen Mattheusse Cloosterman, ged op 27 nov 1633 te Biezelinge, overl op 9 okt 1706 te Zaamslag, I geh op 25 mrt 1662 te Sint-Philipsland met Mayke Lambregtse de Jonge (omstr 1635 Biezelinge-1663 Axel), II geh omstr 1664 te Axel met
1377 Pieternella Broos, geb omstr 1635, overl op 15 dec 1689 te Axel
1378 Jan de Roo, geb omstr 1645, overl op of omstr 12 nov 1694, geh met
1379 Maria de Jonge, geb omstr 1645
1388 Eduard Cornelisz van der Lisse, ged op 16 apr 1628 te Colijnsplaat, landbouwer, overl op 21, begr op 28 okt 1678 te Colijnsplaat, I geh omstr 1654 met Barbeltje Arents Houtsagers (omstr 1630-?), II geh omstr 1659 met Janneke Marinus Moerman (1636 Colijnsplaat-1666 Kats), III geh omstr 1667 met
1389 Maetje Louis Goemare, geb omstr 1640 in Vlaanderen, landbouwster, overl na 1674 te Colijnsplaat
1390 Ewout Witte Groenevelt, ged op 19 apr 1637 te Colijnsplaat, landbouwer te Kats, geh met
1391 Helena Cornelis van der Lisse, ged op 1 feb 1643 te Kats, landbouwster, overl omstr 1705
1392 Lieven Frans Maas, geb omstr 1650, overl op 2 jul 1694 te Kortgene, geh omstr 1673 met
1393 Dina Theunisse Swemer, ged op 27 feb 1650 te Colijnsplaat, overl op 4 mrt 1696 te Kortgene
1394 Adriaan Hoogereije, ged op 11 mrt 1657 te Colijnsplaat, II geh op 17 dec 1694 te Kortgene met Pieternella Verschellink (omstr 1660-?), I geh omstr 1685 met
1395 Jasperijntje Jans, geb omstr 1656 te Kortgene, overl vóór 1694
1396 Pieter Aertsz Taselaer, ged op 21 dec 1670 te Colijnsplaat, boer, overl op 13 okt 1706 te Kortgene, geh omstr 1688 (trouwjaar wringt enigszins) te Kats met
1397 Pieternella Taselaer, geb omstr 1670 te Kats, boerin, overl op 10 dec 1751 te Kortgene
1398 Claes Claesse Baert, geb omstr 1655 te Kortgene, kleermaker, gerechtsbode van Kortgene, overl op 8 aug 1734 te Kortgene, geh met
1399 Dirkje Janse Boet, ged op 26 dec 1657 te Colijnsplaat, overl op 29 feb 1728 te Kortgene
1400 Judocus/Joseph De Looff, ged op 10 of 18 mei 1642 te Machelen (Oost-Vlaanderen), geh omstr 1658 met
1401 Petronilla Cortvriendt, geb omstr 1640
1402 Jan Anthonisse Pampus, geb op 10 mei 1647 te Rossum bij Zaltbommel, geh op 14 dec 1684 te Hurwenen bij Zaltbommel met
1403 Rijckscken Willems van Beest, geb omstr 1655 te Hurwenen
1404 Pieter Maertensz Geelhoed, geb omstr 1672 te Wissenkerke, overl omstr 1727 te Wissenkerke, landbouwer, en schout van Wissenkerke, geh omstr 1694 met
1405 Maria Stevens Cole, geb omstr 1675 te Wissenkerke, overl na 1748 te Wissenkerke
1406 Leendert Crijnse Schippers, geb omstr 1680 te Geersdijk, overl 3 jul 1728 te Wissenkerke, geh omstr 1707 te Wissenkerke met
1407 Pieternella Boone, ged op 8 nov 1682 te Colijnsplaat, overl te Wissenkerke, II geh omstr 1730 met Cornelis Coene (omstr 1680-?)
1408 Jan Jansz Rames/Raemsis, geb omstr 1655 te Wesel (Noordrijnland), overl na 1717, I geh omstr 1678, ws te Dussen, met Anneken Arienz (omstr 1655-vóór 1681), II geh op 3 mei 1681 te Dussen met
1409 Judith Kuijndertz, geb omstr 1655 te Dussen, overl na 1717
1410 Bartholomeus Joosten Thameris (Bartel), geb in 1631 te Genderen, overl vóór 1695, I geh op 26 jan 1653 te Heusden met Anneken Hendricks Geelhuijsen (omstr 1630 Heusden-vóór 1672). III geh op 6 feb 1684 te Genderen met Neeltje Peterse Baumans (omstr 1647-?), II geh op 31 jan 1672 te Genderen met
1411 Jenneken Teeuwen/Theunis Boom, geb omstr 1645 te Genderen, overl vóór 1684
1412 Aerien Geeritz de Gast, geb omstr 1660, geh op 27 okt 1680 te Dussen met
1413 Anneken Ariens Baltisz, geb omstr 1660
1414 Geerit Cornelisz Gast, ged op 25 apr 1668 te Dussen, geh op 15 aug 1688 te Dussen met
1415 Jenneken Dirx Frem/Van Linde, geb omstr 1670 te 'Linden'
1416 'Jacob Krab', geb omstr 1655
1418 Bastiaen Bastiaansen Koeckoeck, geb omstr 1645, geh op 25 nov 1668 te Meeuwen met
1419 Cornelia Aerisse Roggen, ged op 14 mei 1645 te Meeuwen
1424 Arien Barentsen Groenevelt, geb omstr 1635 te Werkendam, overl vóór 1693, geh op 26 apr 1668 te Werkendam met
1425 Maria Anthonis van der Pijl (Mariken), ged op 13 jun 1639 te Fort De Werken (NB)
1426 Pieter Cornelis Groenevelt, geb omstr 1640 te Almkerk & Emmikhoven, overl na 1696, II geh op 18 nov 1691 te Almkerk & Emmikhoven met Anneke Huijberts van Ouwerkerk (omstr 1650-?), I ondertr op 12 apr 1669 te Sleeuwijk met
1427 Neeltjen Jans Romeijn, ged op 11 nov 1640 te Sleeuwijk, overl vóór 1692
1428 Adriaen Adriaensen Verseef (Arij), geb omstr 1640 te Sprang, overl omstr 1680, geh op 6 dec 1668 te Sprang met
1429 Peterken Geijsberts (Peerken), geb omstr 1640 te Sprang, II ondertr op 6 jul 1680 te Sprang met Corstiaen Hendrixs van Seelst (omstr 1635 Sprang-?)
1430 Jan Willims Clepper, geb omstr 1645 te Eethen, ondertr op 11 mei 1673 te Babyloniënbroek met
1431 Janneke Floris van Sevenberghen, geb te Meeuwen, ged op 10 jul 1644 te Babyloniënbroek, overl aang op 1 jan 1711 te Meeuwen
1432 Sebastiaen Adriaansz de Roij, ged op 1 jan 1653 te Capelle, kerkmeester te Capelle, schepen en burgemeester van Dussen-Muilkerk, overl 30 mrt 1701 te Dussen-Muilkerk, geh op 23 feb 1681 te Capelle met
1433 Pieternella Roelofs van der Wiel, geb omstr 1655 te Dussen, overl na 1703 (in dat jaar aangeklaagd te Dussen wegens mishandeling van een of meer plaatsgenoten), I geh in feb 1677 te Breda met Nicolaas Potters (omstr 1655-vóór 1681)
1434 Aert Thijsz Coninck, geb omstr 1655, overl op of omstr 24 apr 1721 te Meeuwen, schepen en kerkmeester van Meeuwen, ondertr op 16 apr 1684 te Meeuwen met
1435 Ida Jans Crock, ged op 30 mei 1655 te Meeuwen
1436 'Heyndrik' of 'Arien Bouwman', geb omstr 1650, woonde te Rijswijk (Betuwe)

1438 (onder voorbehoud) Adriaan Janse Backs, geb omstr 1650, geh op 7 jul 1677 te Hedikhuizen met
1439 (onder voorbehoud) Maijken Jan Gerrits, geb omstr 1650
1440 'Wouter Porter/Purtur/de Peurter', geb omstr 1625, woonde te Sprang en Almkerk; mogelijk Engelse soldaat in dienst van de Oranjes; onder voorbehoud: 1440 Wouter Jansen Porter, geb omstr 1625, geh op 14 jan 1649 te Sprang met
1441 Theunesken Wouter Teumelaers, geb omstr 1630

1442 'Theunis Vinck', geb omstr 1635
1444 Cornelis Jacobs Polderman, ged op 5 jan 1642 te Sint-Anthoniepolder ZH, armmeester van Sint-Anthoniepolder ZH, overl na 1711, II geh op 5 jun 1695 te Sint-Anthoniepolder met Neeltie Ariens Stoute (omstr 1640 Cillaarshoek-na 1711), I geh op 17 mrt 1669 te Sint-Anthoniepolder met
1445 Marichie Sijmons Polderdijck (Maeijken), ged op 23 aug 1643 te Sint-Anthoniepolder ZH, overl vóór 1695
1446 'Arij/Arien van Poederooijen', geb omstr 1645
1448 = 1432
1449 = 1433
1450 = 1434
1451 =1435
1452 =
1436
1454 = 1438
1455 = 1439
1456 Cornelis Aerisse de Loo, geb omstr 1650, geh met
1457 Lijsken Ariens, geb omstr 1650
1458 Maerten Rombouts van Dijck, ged op 20 nov 1639 te Sprang, geh omstr 1665 met
1459 Jenneken Hermans van der Schop, ged op 8 okt 1645 te Meeuwen, overl na 1705
1460 = 1430
1461 = 1431
1462 = 1428
1463 = 1429
1464 Aert Adriaensen Verhoeven | geb omstr 1625 | overl na 1671 | geh op 17 mei 1654 te 's-Grevelduin-Capelle met
1465 Leijntge Peters Oerlemans | ged op 29 aug 1627 te Capelle | overl na 1671
1466 Wouter Eimerts van Doeland, geb omstr 1630, schipper, buurmeester te Rumpt (Betuwe), geh omstr 1662 met
1467 Bastiaentje Paulus, geb omstr 1630
1480 'Gijsbert van Dreunen/Drunen', geb omstr 1655, woonde te Sprang
1482 Eijmert Joosten van Oorschot, geb te Besoijen bij Waalwijk, ged op 7 sep 1642 te Sprang, geh op 15 jul 1668 te Sprang met
1483 Hendrixgen Jans van Seelst, geb omstr 1645 te Sprang
1484 Herman Jansen van Selst, geb omstr 1650 te Sprang, ondertr op 8 feb 1673 te Sprang met
1485 Ariaentje Peters, geb omstr 1650 te Sprang
1496 'Geert/Gerrit (van) Mierlo', geb omstr 1640
1504 Aert/Arnoldus Janssen Vriente, geb omstr 1645, overl op 7 okt 1722 te Loon-Op-Zand, geh met
1505 Gertrudis Sijmonse Vos (Geertruijt), geb omstr 1645, overl na 1712
1506 Henricus Joannesz Snoeren, ged op 16 sep 1646 te Loon-Op-Zand, begr op 16 nov 1729 te Loon-Op-Zand, geh met
1507 Catharina Petrus Laureijssen, geb omstr 1650, begr op 19 dec 1731 te Loon-Op-Zand
1508 Cornelius Henricusz Brendt, geb omstr 1655, geh op 22 jan 1678 te Loon-Op-Zand met
1509 Huberta Cornelius, ged op 18 sep 1660 te Loon-Op-Zand
1510 Petrus Joosten Swart (Peeter), ged op 4 sep 1644 te Loon-Op-Zand, overl op 10 okt 1706 te Loon-Op-Zand, I (onder voorbehoud) geh omstr 1665 met Ida Petersse Cauwenbergh (omstr 1640-na 1667), II geh op 30 nov 1672 te Loon-Op-Zand met
1511 (onder voorbehoud) Gerarda Joannis Roossenbrant (Geertruy), ged op 23 aug 1645 te Loon-Op-Zand, overl vóór 1696
1516 'Aerd van Loon', geb omstr 1660
1518 Christianus Willemssen (Corstiaen), ged op 16 jan 1648 te Wouw, overl na 1729, geh op 14 jul 1677 te Wouw met
1519 Elizabeta Adriaenssen Dirven (Lijsbeth), geb omstr 1650 te Nispen
1520 Philip Jansen Treffers, geb omstr 1654 te Sprang, overl vóór 1723, geh op 4 jul 1683 te Sprang met
1521 Dingena Cornelis Pons van de Sittaert (Dingentgen), geb op 2 aug 1654 te Meeuwen, overl in mei 1731 te Sprang, I geh vóór 2 jun 1678 met Christoffel Laurensz Cuijpers (omstr 1650-1678/1683)
1522 Sijmen Adriaenssen Boll, geb in of omstr 1659 te 's-Gravenmoer, overl na 1720, geh op 15 mrt 1682 te 's-Gravenmoer met
1523 Jenneken Peetersen Block, geb omstr 1655, overl vóór 1706 te 's-Gravenmoer, I geh met Jacob Sijmens de Geus (omstr 1655-vóór 1682)
1524 'Jürgen Kock', geb omstr 1645 in Duitsland
1528 Jan Jans Uijthoven, geb omstr 1665, overl aang op 3 mei 1723 te Eethen, geh met
1529 Adriaentje de Greef, geb omstr 1665, begr op 1 mrt 1732 te Eethen
1530 Peeter Hendrixs Lanckhaair, ged op 22 dec 1669 te Eethen, overl op 17 jan 1730, geh op 17 feb 1697 te Genderen met
1531 Anneke Cornelis van Loonen, ged op 20 okt 1675 te Babyloniënbroek
1532 Arien Ariens Gouden, ged op 28 jan 1674 te Veen bij Aalburg, overl na 1712, schielijk geh wegens gevaarlijke ziekte op 6 jun 1695 te Veen met
1533 Peterken Goverts van de Laert, geb omstr 1675 te Hemert
1534 Joost Fransse de Ruijter, ged op 15 nov 1665 te Sprang, overl na 1715, geh op 22 jun 1698 te Sprang met
1535 Anneken Jansz de Bie, geb omstr 1670 te Loon-Op-Zand, overl na 1715


elfde geslacht: stamgrootouders Kollaardkant (11b)

1538 Gerrit Leenderse van Esch/van Nesch/De Graef, ged op 20 mei 1646 te Delfshaven, timmerman, had in 1687 plan als timmerman naar Groenland te varen, overl na 1696, I geh op 6 mei 1668 te Rotterdam met Geertjen Aarents (omstr 1645 Rotterdam-vóór 1674), II geh op 4 feb 1674 te Charlois met
1539 Commertje Jacobs Schoute, ged op 3 mrt 1647 te Delfshaven, overl 1703-1707
1546 Pieter Blom, geb omstr 1665, overl in of omstr 1703, ws te Den Haag, geh op 20 okt 1697 te Den Haag met
1547 Catharijna Maria Marchal, ged op 20 nov 1667 te Den Haag, overl op 2 dec 1739 te Den Haag, II geh op 13 jul 1704 te Den Haag met Christiaen Croes (omstr 1665-na 1719)
1550 nog-onbekend 'Campbell', geb omstr 1660, wellicht in Engeland, geh met
1551 Dorothea Sidenbergh, geb omstr 1660, wellicht in Duitsland, overl op 4 mrt 1739 te Amsterdam
1558 Jan Tenhagen, geb omstr 1650, vermoedelijk te Haltern (Westfalen), woonde te Leiden
1562 Abraham (Pieters?) van Gravenbight, geb omstr 1650, mogelijk te Grevenbicht (Limburg), meester mandemaker, overl 21, begr 24 dec 1732 te Breda, geh omstr 1672 met
1563 Cornelia van Linghdonk, geb omstr 1650, overl 21, begr 27 dec 1719 te Breda
1608 (onder voorbehoud) Jacob Metler, geb omstr 1665 te Herisau bij Sankt-Gallen in Zwitserland [oorspr famnaam zal Mettler geweest zijn, een bekende naam aldaar toen en nu], overl 1714-1728, ws te Breda, II geh op 23 mei 1700 te Breda met Christina Elisabeth Cleinsorge (omstr 1675 Breda-na 1742), I (onder voorbehoud) geh met

half stad, half dorp, altijd al geweest: Herisau in Zwitserland (met dank aan Wikipedia)
1609 nog-onbekend, geb omstr 1665, overl vóór 1700
1610 Nicolaus Mack, geb omstr 1665, soldaat onder kapt Marchal, overl na 1712, geh op 28 mrt 1694 te Breda met
1611 Isabella Woutersz Thomson, geb omstr 1665 te Maastricht (naamvarianten Tamsen-Tamson-Famson wijzen op Engelse uitspraak, en dus op dito afkomst), overl na 1724, I geh op 18 nov 1691 te Breda met Hendrick Coningh (omstr 1665-in of omstr 1693)
1612 Laurentius Berghmans (Laurens), geb omstr 1670, soldaat, later arbeider, overl vóór 1744, geh op 23 apr 1692 te Breda met
1613 Catharijn Janssen van Oerts, geb omstr 1670 te Rucphen, overl na 1748, II geh met Hendrik Teunis Ruijterkolff (omstr 1670-1724/1744); Laurentius en Catharijn verhuisden omstr 1696 van Breda naar Brielle
1614 Thomas Thomassen Maes, ged op 2 apr 1659 te Brielle, beurtschipper Leiden-Middelburg, overl in of omstr 1730, geh met
1615 Heijltje Jans van der Jagt, geb omstr 1665, overl na 1731
1616 Huijg Evertz van Velsen, ged op 24 apr 1661 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, I (onder voorbehoud) geh omstr 1688 met Marijtje Pauwels van der Vin (omstr 1665-omstr 1693?), II geh op 4 dec 1695 te Katwijk met
1617 Crijntge Bastiaens van Nonnekens, geb omstr 1670
1618 Cornelis Gerrits Vos, geb omstr 1665, geh op 20 okt 1686 te Katwijk met
1619 Maertge Pieters Sommers, geb omstr 1665
1620 Willem Willemse Muijen, geb omstr 1645, overl na 1707, woonde te Oude-Wetering
1622 Adrianus Maertensz Voorsloot (Arij) ged op 17 apr 1668 te Delft, geh op 26 jul 1693 te Katwijk-Aan-Zee met
1623 Pietertje Roele van Duine (Piertje), ged op 1 mei 1667 te Katwijk-Aan-Zee, overl omstr 20 dec 1736 te Katwijk-Aan-Zee
1624 Jan Dircx van Hoogteylen, ged op 31 mei 1665 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl na 1705, II (twijfelachtig) geh omstr 1697 met Elsje van der Beek (omstr 1670 Katwijk-Aan-Den-Rijn-?), III ondertr op 13 mrt 1705 te Leiden met Willempje Jans van Dijck (omstr 1680 Gelderland-?), I geh op 10 mei 1693 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met
1625 Aeltge Gijsen van Snelderwaart, geb omstr 1672 te Valkenburg ZH, overl omstr 1697
1626 Joris Pietersz van Tettero, ged op 12 sep 1676 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, geh op 25 mei 1698 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met
1627 Lijsbet Hendriks van der Boon, geb omstr 1665
1628 Kornelis Dircksz van der Mark, ged op 28 jan 1677 te Katwijk, geh op 15 feb 1705 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met
1629 Geertje Bastiaans Nonnekens, ged op 26 mrt 1684 te Katwijk-Aan-Den-Rijn
1630 Gerrit Jansz van der Does, geb omstr 1675 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, geh op 31 jan 1700 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met
1631 Geertje Sijmens van der Swan, geb op 3 mei 1675 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, I geh op 28 apr 1697 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met (omstr 1675-vóór 1700)
1632 Adrianus Henricus Smits (Arij), geb te Rotterdam, ged op 3 jan 1682 te Delfshaven, overl na 1726, geh op 24 feb 1705 te Rotterdam met
1633 Agneta Isaacks (Niesie, Nissie), geb omstr 1680 te Rotterdam, overl na 1726
1634 Claes Cornelisse Beseij, geb omstr 1675 te Oud-Beijerland, geh op 18 mei 1698 te Delfshaven met
1635 Catharina Goossens Springintveld, geb omstr 1675 te Delfshaven
1636 Pieter Arijensz Kercke, geb omstr 1660 te Zwartewaal, bootsgezel op haringschip De Goutvinck (1697), overl na 1718, geh op 11 mei 1687 te Delfshaven met
1637 Arijaentje Willems van der Zee, ged op 10 sep 1661 te Delfshaven, overl na 1712
1638 Joannes van Camerijk, geb omstr 1670, wellicht te Amsterdam, schipper op of uit Amsterdam, begr op 18 okt 1712 te Rotterdam, ondertr op 24 sep 1695 te Rotterdam met

Amsterdam, Montelbaanstoren, 1956 (Hijme Stoffels, 1877-1958)
1639 Maria Guardenier (Marijtge), ged op 30 nov 1673 te Rotterdam, overl na 1712
1640 Wilhelm Blanckhart, ged op 3 apr 1629 te Arnhem, kleermaker, I geh op 31 mrt 1666 te Arnhem met Maeijken Cadee (omstr 1630-vóór 1681), II ondertr op 5 nov 1681 te Arnhem met
1641 Margriet van Gumster (Grietien), ged op 22 nov 1654 te Arnhem, overl vóór 1694, I geh op 6 mei 1677 te Arnhem met Johan Lancel (omstr 1650-vóór 1681)
1642 Berent Tongerlo, geb omstr 1665, ws te Lichtenvoorde, overl na 1722, geh op 12 mei 1689 te Lichtenvoorde met
1643 Margrieta te Knippenborgh, geb omstr 1670, ws te Lichtenvoorde, overl na 1722
1644 Jan Jansen van Oosten, ged op 11 okt 1682 te Rotterdam, overl vóór 1725, geh op 5 feb 1704 te Rotterdam met
1645 Maertje Arijens van der Assel, ged op 20 dec 1682 te Rotterdam, overl na 1739
1646 Jacob Joorissen Fleerisse/van Tol, ged op 29 mrt 1676 te Rotterdam, begr op 16 okt 1749 te Rotterdam, geh op 5 mrt 1697 te Rotterdam met
1647 Barber Leenderts Stolck (Batje), ged op 24 apr 1678 te Rotterdam, begr op 4 apr 1759 te Rotterdam
1648 Berent Sonderlo, geb omstr 1634, overl 1700-feb 1712, woonde te Lintelo bij Aalten, geh met
1649 Mechtelt nog-onbekend, geb omstr 1640 te Lintelo
1650 Coenraet Beeckink, geb omstr 1650, overl vóór 1700, geh op of omstr 7 jul 1683 te Aalten met
1651 Stijne Rengerdinck, geb omstr 1654 te IJzerloo bij Aalten
1652 Hindrick Dierkinck, geb omstr 1655 te Haart bij Aalten, overl vóór 1716 te Aalten, II geh op of omstr 9 jun 1695 te Aalten met Berndeken Vrers (omstr 1660 Lintelo-in of omstr 1703), III geh op of omstr 25 mei 1704 te Aalten met Hendersken Coelman (omstr 1645 Winterswijk-?), I geh op of omstr 6 jul 1679 te Aalten met
1653 Geesken Schepers, geb omstr 1655 te Haart bij Aalten, overl in of omstr 1694
1654 Jacob Mekkinck, geb omstr 1660, soldaat in de compagnie van mijnheer Van Laer, overl 1711-1716 (onder voorbehoud), geh op 6 feb 1687 te Aalten met
1655 Berentjen te Rule, geb omstr 1660 te IJzerloo bij Aalten, ws overl na omstr 1705
1664 (onder voorbehoud) Cornelis Janss, geb omstr 1645, timmerman te Ingen (1682), geh omstr 1668 met
1665 (onder voorbehoud) Jantjen Luerynen, geb omstr 1645, overl na 1682
1672 Pieter Reijnen van Heerjansdam, geb omstr 1645 te Abbenbroek, watermolenaar, overl omstr 5 feb 1708 te Abbenbroek, geh op 2 mei 1666 te Heenvliet met
1673 Annetge Pieters, geb omstr 1640 te Strijen
1674 Isaak Jansz Langstraat, geb omstr 1635 te Simonshaven, overl na 1673, I geh met Maria Arens (omstr 1635-vóór 1669), II geh op 4 mei 1669 te Hekelingen met
1675 Lijsbeth Jans van Bodegom, geb omstr 1640 te Hekelingen, overl na 1674, I geh omstr 1660 met Hendrik Jansz Bakker (omstr 1635-in of omstr 1668)
1676 Cornelis Jansz Meijster, geb in 1624/1625, vleeshouwer/beenhakker, diaken remonstrantse gemeente, overl op 1 dec 1678 te Brielle, geh op 15 apr 1653 te Brielle met
1677 Ariaentje Meess de Haes, geb omstr 1625, ws te Brielle, begr op 8 okt 1686 te Brielle
1678 Wilhem Cornelisz Langendoen, ged op 12 jun 1644 te Rockanje, schepen van Naters-En-Pancrasgors (ZH), overl omstr 1727, I geh op 3 jun 1668 te Rockanje met Pleuntje Bouwens (omstr 1645-vóór 1674), III geh op 3 mei 1693 te Rockanje met Dignum Leenderts Hodijck (omstr 1660-?), II geh op 5 feb 1674 te Brielle met
1679 Bastiaantje Cornelis Blocq, geb omstr 1645, overl vóór 1693
1680 'Aldert Frey', geb omstr 1640 in Duitstalige streek, geh met
1681 'Barbara' ?, geb omstr 1640
1682 Leendert Janse Quack, geb omstr 1640 te Rockanje, landeigenaar polder Nieuw-Rockanje, overl na 1707, geh op 26 mei 1669 te Vierpolders (ZH) met
1683 Jaapjen Huygen, geb omstr 1640 te Abbenbroek, bleekster, begr op 5 feb 1709 te Brielle
1684 Jan Doense Maeslant, geb omstr 1650, wellicht te Gorinchem, geh op 11 sep 1673 te Gorinchem met
1685 Cornelia Dirks van Muijden, ged op 19 dec 1650 te Gorinchem
1686 Cornelis Haijmeetman, geb omstr 1630, woonde te Goedereede, overl vóór 1690, geh met
1687 Cecilia Hollaer, geb omstr 1635, woonde te Goedereede, Rockanje en Nieuwendam (NH), begr op 3 feb 1708 te Nieuwendam
1700 Dirck Pietersz de Recht, geb omstr 1610, overl na 1650, II ondertr op 6 nov 1650 te Goudswaard met Arentje Cornelis (omstr 1610 Korendijk-?), III geh met Maertje Hendriks (omstr 1610-na 1650), I geh met
1701 Sijtgen Cornelis, geb omstr 1610, overl vóór 1650
1704 Anthonis Aarts van Bochove (Thonis), geb omstr 1600 te Zinkweg bij Oud-Beijerland, polder- en gerechtsbode te Nieuw-Beijerland, overl omstr 1663, geh op 15 sep 1630 te Oud-Beijerland met
1705 Heyltgen Pieters, geb omstr 1605 te Cillaarshoek (ZH), overl op 6 jan 1686
1706 Salomon Ariensz, geb omstr 1610, timmerman te Charlois, geh met
1707 Joosgen Aertsz, geb omstr 1610
1708 Jacob Jacobse, geb omstr 1620, wellicht te Nieuw-Beijerland, veerman Nieuwbeijerlandsche veer, schepen van Nieuw-Beijerland, geh met
1709 Magdalena Dircks, geb omstr 1620, wellicht te Nieuw-Beijerland
1710 Gerrit Ariens van der Velde, geb omstr 1625, overl 1674-1693, geh omstr 1650 met
1711 Maritje Willems, geb omstr 1625, overl 1674-1693 en ná Gerrit; het paar woonde te Zuidland
1712 Christiaan Claass Bartijn, ged op 31 okt 1655 te Hekelingen, vermogend kleermaker te Zuidland, overl omstr 1693, ondertr op 1 okt 1678 te Zuidland met
1713 Lijsbeth Cornelis Schoute, geb te Korendijk (=West-Hoekschewaard), ged op 19 apr 1654 te Zuidland, overl na 1691
1714 Ariaen Goverse Cnap (Arij), geb omstr 1645 te 's-Heers-Danielsambacht bij Brielle, herbergier en mogelijk ook handelaar in gedistilleerd, overl op 11, begr op 15 jul 1708 te 's-Heers-Danielsambacht, I geh op 13 mei 1670 te 's-Heer-Danielsambacht met Aeltien Harmans (omstr 1645-1677/1679; zuster van 1723), II geh op 7 mrt 1679 te 's-Heer-Danielsambacht met Catharijntje van der Wel (omstr 1650-vóór 1682), III geh op 27 okt 1682 te 's-Heers-Danielsambacht met
1715 Maria Wilckers (Marijtje), geb omstr 1650, begr op 30 jan 1711 te Brielle
1716 Jacob Jansz Kouwenoort, ged op 18 dec 1639 te Nieuw-Helvoet, begr op 29 apr 1673 te Oostvoorne, geh op 14 mrt 1666 te Rockanje met
1717 Jacomijntje Bouwens Quacq, ged op 10 nov 1647 te Rockanje, overl na 1699, II geh op 28 jul 1675 te Oostvoorne met Pieter Hallingsz Colver (omstr 1645-vóór 1682), III geh op 14 jun 1682 te Oostvoorne met Adriaen Arentsz van der Wael (omstr 1645-vóór 1694), IV geh op 14 mrt 1694 te Oostvoorne met:
1718 Cent Fredericx Decker, geb omstr 1645 te Klein-Oosterland bij Oostvoorne, schepen van Oostvoorne, vaandrager, overl na 1698, II geh op 15 jun 1681 te Oostvoorne met Jannetje Paulus van der Poel (omstr 1650 Zuid-Beijerland-vóór 1685), III geh op 5 aug 1685 te Oostvoorne met Trijntje Ariens Oostende (omstr 1660 Zuid-Beijerland-vóór 1694), IV geh op 14 mrt 1694 te Oostvoorne met 1717 (zie hierboven), I geh op 3 apr 1668 te Brielle met
1719 Leentge Jacobs, geb omstr 1650, begr op 1 jul 1679 te Oostvoorne
1720 Jan Jansse Beijnderse, geb omstr 1640, overl vóór 1710, geh op 20 sep 1665 te Hellevoetsluis met
1721 Ariaentie Maertens, geb omstr 1645, begr op 20 mei 1709 te Brielle
1722 Willem Jansse van der Hart, geb omstr 1640, nachtwaker, overl na 1698, II geh op 23 jan 1695 te Brielle met Baeltie Leenderts van Wijngaerden (omstr 1640-1702 Brielle), I geh met
1723 Geertruijdt Harmans (Geertien), geb omstr 1640, begr op 16 sep 1691 te Brielle
1724 'Cornelis Batenburgh', geb omstr 1640
1726 Dirck Jacobsz Baan, geb omstr 1640, woonde te Maassluis en sinds 1673 te Brielle, geh met
1727 Jannetje Ariens, geb omstr 1640, overl na 1673
1728 Aper Leendertsz, ged op 25 jan 1632 te Spijkenisse, geh omstr 1654 met
1729 Sijtje Jans, geb omstr 1635
1732 Cornelis Huijbertse, geb omstr 1645, geh op 15 mei 1669 te Oud-Beijerland met
1733 Willemtie Cornelis, geb omstr 1645 te Oud-Beijerland
1734 Huijg Abrahamse Brouwer, ged op 14 jan 1652 te Alblas, begr op 4 mei 1715 te Oud-Beijerland, geh op 9 jun 1679 te Oud-Beijerland met
1735 Trijntie Frans Brussart, ged omstr 1655 te Oud-Beijerland, begr op 22 feb 1720 te Oud-Beijerland
1736 Dirck Jansse Vermeer, geb omstr 1650, winkelier in wollen stoffen, scheepstimmerman (1681), begr op 1 feb 1714 te Brielle, geh in of omstr 1677 met
1737 Swaantje Jans de Boo, geb omstr 1650, begr op 26 okt 1719 te Brielle
1738 Adriaen Pietersz Vijgh (Ary), geb omstr 1635 te Delfshaven (geen kinderdoop wegens doopsgezindheid ouders), kuiper, overl in 1678 of 1679, geh op 29 nov 1658 te Delfshaven met
1739 Marijtge Jacobs van den Bosch, geb omstr 1635 (ouders zeer ws doopsgezind, daarom geen kinderdoop te vinden), overl na 1688, II geh op 17 jan 1682 te Delfshaven met Burgert van der Wael (omstr 1640-1682/1684), III huw voorwaarden op 10 feb 1684 te Delfshaven met Willem Jacobsz Tasman (omstr 1650-?)
1744 Adriaen Adriaensz den Ouden, geb omstr 1620, II geh met Maghteltje Pieters Goud (omstr 1635-?), I geh met
1745 Lijsbeth Ariens, geb omstr 1620; het paar woonde in de omgeving van Westmaas
1746 Leendert Gerrits Snoo Alias van Es, geb omstr 1605 te Ridderkerk of Zwijndrecht, overl 1671-1675 te Volgerland van Meerdervoort bij Hendrik-Ido-Ambacht, II geh op 14 nov 1656 te Dordrecht met Annetje Cornelis (omstr 1630-na 1676, I geh op 31 mei 1637 te Hendrik-Ido-Ambacht met
1747 Anneke Cornelis van Nes, geb omstr 1615 te De Linde bij Zwijndrecht, overl 1652-1656, I geh met Cornelis Aertsz Wuijster (omstr 1610-vóór 1637)
1748 Jan Arens Droogsteen, geb omstr 1655, pachter te Heenvliet, overl na 1697
1750 Jan Stellenaer, geb omstr 1655, geh met
1751 Jaepge Willems Sijdervelt, geb omstr 1655
1752 'Dirck Kraen', geb omstr 1660
1754 'Gerrit van Swigt', geb omstr 1660
1756 Gillis Arentsz Ruijgert, ged op 2 mrt 1661 te Vlaardingen, begr in jan 1723 te Vlaardingen, geh in dec 1684 met
1757 Leuntie Laurens Koetsveld, ged op 24 sep 1664 te Vlaardingen, begr in aug 1724 te Vlaardingen
1758 Jan Crijnsz Kornaet, ged op 11 aug 1662 te Vlaardingen, I geh met Ariaantie Theunis (omstr 1665-vóór 1688), II ondertr op 25 apr 1688 te Vlaardingen met
1759 Maritje Pieters van der Vaert, ged op 23 mrt 1664 te Vlaardingen, begr op 24 apr 1742 te Vlaardingen
1764 (onder voorbehoud) Joris Willemse van der Velden, geb omstr 1620, overl na 1663, geh met
1765 (onder voorbehoud) Maertge Engelbrechts, geb omstr 1620, overl na 1663; het paar woonde te Brielle
1766 Hendric Luenesz Tack, ged op 1 jan 1649 te Brielle, overl 1668-1670, geh omstr 1667 met
1767 Pietertie Jans, geb omstr 1650, overl na 1715, II geh op 28 sep 1670 met Philips Sturcksz (omstr 1640-?)
1768 Cornelis Leendertsz de Neeff, geb omstr 1640, begr op 2 mrt 1720 te Brielle, I geh met nog-onbekend II geh op 3 apr 1672 te Blankenburg bij Rozenburg (ZH) met
1769 Leentje Cornelis, geb omstr 1640, I geh met nog-onbekend
1770 Adrijaen Gerritsz Pavya (Arij), ged op 4 jun 1627 te Maassluis, stuurman, later brandewijntapper, liet indrukwekkende erfenis na, overl in jan 1694 te Maassluis, I geh omstr 1660 met Reijntje Cornelis (omstr 1630-vóór 1672), III geh met Pleuntie Pieters (omstr 1630-1698 Maassluis), II geh op 8 mei 1672 te Maassluis met
1771 Arejaentje Mees Westerhouck, geb in 1638 te Maassluis, I geh met Steffen Hendricks van der Laen (omstr 1630-vóór 1672)
1772 'Meindrik (van Oosterhout)', geb omstr 1630, woonde te Zwartewaal
1774 Teunis Rijke, ged op 9 mrt 1631 te Zwartewaal, overl na 1674 in armoede
1776 Jan Jansen van Schreven, geb omstr 1615, geh op 29 nov 1643 te Tiel met
1777 Fijken Herberts van Heijmskercken, geb omstr 1615, I geh met Jacob Jacobsz van Vucht (omstr 1615-vóór 1643)
1778 Quintijn Trockx (Quint), geb omstr 1610, militair onder kapitein Cornelis Deemer, overl na 1654, geh omstr 1630 met
1779 Margriet Adrijaens (Margrietien, Grietken), geb omstr 1610; het paar woonde te Den Bosch
1782 Lodewijck van Brijsigh [famnaam verwijst mogelijk naar Breisach-Am-Rhein op de grens van de Elzas], geb omstr 1640 te Gorinchem, tavernier van herberg De Croon aan de Wouwsestraat te Bergen-Op-Zoom, overl na 1706, II ondertr op 6 sep 1687 te Bergen-Op-Zoom met Titia van Fernij (1662 Bergen-Op-Zoom-in of omstr 1705), III geh op 25 okt 1706 te Bergen-Op-Zoom met Jeanne van Wening (omstr 1670 Bredevoort-?), I geh met
1783 nog-onbekend, geb omstr 1640, overl vóór 1687
1824 Sijmon Cornelisz (Scoudt) van Heyningen, ged op 5 aug 1648 te Alphen-Aan-Den-Rijn, II geh op 16 dec 1691 te Alphen-Aan-Den-Rijn met Annitjen Ariens Ramp (omstr 1650-?), I geh omstr 1665 met
1825 Aaltje Jans Cortbloemendael, geb op 1 of 13 aug 1648 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl op 22 feb 1691 te Alphen-Aan-Den-Rijn
1826 Cornelis Cornelisz Trompert, geb omstr 1635, overl na 1691, geh met
1827 Teuntje Dircx, geb omstr 1635; het paar woonde te Oudshoorn
1828 Arent Jacobse Verhage | geb op 26 dec 1643 te Leiderdorp | ondermeester in pannebakkerij | schepen van Valkenburg ZH | overl aang op 7 mrt 1709 te Hazerswoude | II geh op 26 sep 1688 te Leiderdorp met Dirckje Jacobs van der Leth (omstr 1645-1718 Rijnsburg) | I geh op 22 apr 1668 te Alphen-Aan-Den-Rijn met
1829 Jannetge Cornelis vander Bol, geb omstr 1640 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl 1684-1688
1830 Gerrit Huiberts van Heijningen, ged op 4 jan 1634 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl op 8 jan 1713 te Alphen-Aan-Den-Rijn, geh op 25 feb 1660 te Alphen-Aan-Den-Rijn met
1831 Maertge Jans van Oudshoorn, geb omstr 1645, overl op 1 apr 1721 te Alphen-Aan-Den-Rijn
1836 (onder voorbehoud) Pieter Andries Schilt (Piet), geb te Bergambacht, ged op 22 okt 1645 te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel, woonde te Blokland bij Nieuwveen
1852 Willem Jansz van de Geer, geb omstr 1610, overl na 1672, geh met
1853 Annetje Cornelis van der Aer, geb omstr 1620; het paar woonde te Uiterbuurt bij Nieuwveen
1876 Cornelis van der Burg, ged op 15 okt 1678 te Delft, ondertr op 18 dec 1700 te Delft met
1877 Elisabeth Matijs Keijser (Lijsbet), ged op 20 mei 1681 te Delft
1878 Christiaen Swarthoff (Crijst), geb omstr 1650, I ondertr op 16 mrt 1675 te Delft met Christina Jans Lafleur (omstr 1650-1693 Delft), II ondertr op 3 okt 1693 te Delft met
1879 Geertruijd Jans Keijsers, geb omstr 1665, begr op 29 okt 1737 te Delft
1886 Harmanus Stakelbeeck, ged op 26 mrt 1662 te Delft, overl op 9, begr op 12 dec 1701 te Delft, ondertr op 6 mrt 1688 te Delft met
1887 Catarina Blanckenburg, geb omstr 1658 (?), begr op 29 apr 1716 te Delft
1912 'Jan van Wijck', geb omstr 1655
1916 Gerrit Willemsz van der Lith, geb op 18 mei 1656 te Delft, begr op 9 apr 1732 (!) te Delft, ondertr op 19 apr 1681 te Delft met
1917 Annitie Ariens Langerack, geb omstr 1655, begr op 7 apr 1732 (!) te Delft
1918 Gerrit Cornelisz van Leeuwen, geb omstr 1640 te Rotterdam, begr op 3 mrt 1698 te Rotterdam, geh op 3 mei 1671 te Rotterdam met
1919 Elsie Tuenis van Wellegen, ged op 12 jan 1649 te Rotterdam, overl na 1708
1920 Monsieur Pieter Pietersz La Rosse, ged op 10 okt 1654 te Breda, vermoedelijk chirurgijn, overl in of omstr 1687, geh op 7 dec 1681 te Noordwijk met
1921 Maritie Gerrits van der Bijl, ged op 16 jul 1656 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl na 1721, II geh op 27 feb 1689 te Noordwijk met meester-chrirurgijn Mr Gerardus Claesz Laeckeman (omstr 1665? Alphen-Aan-Den-Rijn-?), zn van 3912 en 3913
1922 Pieter Janse Witsenburch, ged op 5 mrt 1656 te Noordwijk-Binnen, overl 1692-1713, geh op 30 nov 1681 te Noordwijk-Binnen met
1923 Magdaleentgen Pieters van Bossert, ged op 22 mei 1654 te Noordwijk-Binnen, overl na 1728
1924 Harmen Janse van Parijs, geb omstr 1645 te Bodegraven, overl na 1696, geh op 22 okt 1673 te Noordwijk met
1925 Floortge Jans van Heemstee (Floortie), geb omstr 1650, overl na 1707; het paar woonde te Noordwijk
1926 Govert/Gerret Claesse Slachvelt, geb omstr 1650 te De Kaag, geh op 5 jul 1676 te Leiden met
1927 Geertjen Isaacs Linthout, ged op 2 nov 1653 te Noordwijk
1928 Matheus Matheus Uyttenbos, geb omstr 1620, mogelijk te Rotterdam, schrijnwerker, weerbare man te Noordwijk, overl op 2 apr 1685 te Noordwijk, ondertr op 4 apr 1648 te Overschie met
1929 Aeltjen Claes van Noortwijck, geb omstr 1625, mogelijk te Overschie, overl na 1695, ws te Leiden
1930 Huybert Pietersz Westermoolen, geb omstr 1635 te Noordwijk, 'welgeboren man' van Noordwijk, korporaal bij de weerbare mannen aldaar, grutter en kapitalist, overl op 1 mei 1699, geh op 19 mei 1658 te Rijnsburg met
1931 Neeltje Cornelis Steen, geb omstr 1635 te Noordwijk, overl in 1708
1932 Pieter Woutersz Guldemond, geb omstr 1620 te Voorhout, geh op 2 jun 1658 te Noordwijk met
1933 Aeltgen Jans Pruijs, geb omstr 1625 te Lisse
1934 'Gerrit Overbeeck', geb omstr 1635, woonde te Sassenheim, wellicht geh met
1935 (onder voorbehoud) Grietje Gerrits, geb omstr 1635, overl na 1702
1936 Pieter Cornelisz Ammerael, geb omstr 1650, weerbare man te Noordwijk, overl na 1694, II geh omstr 1687 met Aechie Pieters (omstr 1650-?), I geh in 1675 met
1937 Maertje Hendricks, geb omstr 1650, woonde te Noordwijk, overl omstr 1685
1938 Cornelis Truff Dircxsz, geb omstr 1640 te Noordwijk, zeeman, weerbare man te Noordwijk, overl vóór 21 okt 1711, geh met
1939 Jannetge Engelen, geb omstr 1640 te Noordwijk, onder voorbehoud: ged op 20 feb 1639 te Noordwijk, overl na 21 okt 1711
1940 Warrebout Jacobsz van der My, ged op 13 mei 1629 te Noordwijk, sergeant bij de weerbare mannen van Noordwijk, overl na 1675, I geh vóór 1656 met Marytgen Heyndricks van Rossen (omstr 1630-?), II geh met
1941 Jannetge Engelen van Balckenende, ged op 5 aug 1635 te Noordwijk, overl na 1704
1944 Paulus Ysaacksz Linthout, ged op 14 jun 1643 te Noordwijk, weerbare man te Noordwijk, touwslager, zeeman, overl 1680-1694, I niet geh met Willemijntge Willems (omstr 1645-?), waaruit één kind, III geh op 15 augustus 1683 te Leiden met Geertie Arents van Breestraeter (omstr 1645-na 1683), II geh op 2 dec 1668 te Noordwijk-Binnen met
1945 Maritge Leenderts van Voorhout/van Deijl, ged op 26 nov 1643 te Noordwijk, overl vóór 1684, I geh met Pieter Willemsz Noorda (omstr 1640-vóór 1668)
1946 Daniel Pietersz van der Kol, geb omstr 1647 te Rijnsburg, vlaskammer, overl omstr 1687 te Warmond, geh met
1947 Maertje Claes, geb omstr 1650 te Warmond
1948 Court Jansz van den Bergh, geb omstr 1612, weerbare man te Noordwijk, bleker, overl na 1681, geh omstr 1650 met
1949 Dresyn Lievens, geb omstr 1620, vermoedelijk te Gent (Vlaanderen), overl na 1686, verm te Noordwijk
1950 Cornelis Jansz van Oringen, geb omstr 1620-vóór 1622 te Noordwijk, overl vóór 1693, geh op 27 dec 1643 te Noordwijk met
1951 Neeltge Jacobs van Poelgeest, geb omstr 1620 te Noordwijk, overl vóór 1693
1952 Pieter Cornelisz Colen, ged op 5 mei 1640 te Wassenaar, geh op 24 nov 1669 te Lisse met
1953 Jaapje Leenderts van der Kodde, geb omstr 1645
1954 Cornelis Claesse Slachvelt, geb omstr 1645 te Noordwijk-Binnen, I geh op 12 mei 1699 te Rijnsburg met Jannetje Willems (omstr 1645 Noordwijk-vóór 1677), II geh op 6 jun 1677 te Rijnsburg met
1955 Dieuwertge Claes Dageraet, ged op 14 jun 1648 te Noordwijk, overl na 1704
1956 Mr Gerardus Claesz Laeckeman (Gerrit), geb omstr 1655 te Alphen-Aan-Den-Rijn, meester chirurgijn, geh op 27 feb 1689 te Noordwijk met
1957 = 1921
1958 'Maerten Verburg', geb omstr 1660
1960 Gerrit Claesz van der Hoy, geb omstr 1635, geh omstr 1659 met
1961 Aechje Hendrijks, geb omstr 1635, overl na 1688; het paar woonde te Noordwijk
1962 Floris Pieterse Swaenenburch, geb omstr 1655, overl na 1702, geh met
1963 Claesie Jans Tol, geb omstr 1658, overl na 1705; het paar woonde te Noordwijk
1964 Pieter Pietersz Schravendijk, geb omstr 1650 te Noordwijk, overl 1696-1698, geh op 9 sep 1685 te Noordwijk met
1965 Trijntie Hendricks van der Bron, geb omstr 1650 te Rijnsburg, overl na 1688
1966 Cornelis Janssen Veltgroen, geb omstr 1650 te Rijnsburg, overl op 11 dec 1716, geh op 14 mei 1673 te Valkenburg ZH met
1967 Immitie Cornelis de Vos, geb omstr 1655 te Rijnsburg, overl na 1719
1968 Willem Cornelis van Outshoorn, geb omstr 1625 te Voorschoten, geh op 29 apr 1653 te Voorschoten met
1969 Aechge/Aaltje Willems van Coppen, geb vóór 1633, te Voorschoten?
1970 'Pieter van Heemskerck', geb omstr 1625, woonde te Warmond
1972 Cornelis Dircxz Stolck, geb omstr 1620 te Nieuwerkerk-Aan-Den-IJssel, geh op 26 feb 1648 te Hillegersberg met
1973 Neeltgen Leendertsz Clinckart, geb omstr 1625 te Hillegersberg, overl na 1655
1974 'Pieter Sijderlaen', geb omstr 1620, woonde te Hillegersberg
1976 Thomas Offermans, geb omstr 1645, mogelijk in driehoek Eupen-Monschau-Jülich, of te Maastricht, verm uit een familie die in het Land van Gulik/Jülich woonde, en ook takken in Brabant en Limburg had, verm soldaat, overl 1692-1727, II geh omstr 1678, mogelijk te Maastricht, met
Maria Anna Deckers (Marij), geb omstr 1650, overl in 1727 te Leiden, begr omstr 1 aug 1727 te Oegstgeest; het paar woonde in 1680 te Maastricht, tot omstr 1682 te Breda, vervolgens kort te Delft, en verhuisde omstreeks 1684 naar Leiden, I geh omstr 1670-1676, mogelijk te Maastricht met
1977 Elisabeth Engelen, geb omstr 1645, mogelijk te Maastricht, overl omstr 1675-1680, verm te Maastricht

1978 Jan Baerentsz van Nieuwenhuizen, geb omstr 1640 in Stift Münster (D), brouwersknecht te Leiden, I geh op 24 mei 1671 te Leiden met Aleijda Joppen (omstr 1640 Vlaardingen-in of omstr 1674), II ondertr op 17 apr 1675 te Leiden met
1979 Lysbeth Jacobs Moll, geb omstr 1640 te Gorinchem, overl na 1698, I geh? met? II ondertr op 15 nov 1670 te Leiden met Matthijs Goossens Westerhout (omstr 1640 Nijmegen-in of omstr 1674)
1980 Adam Joppen van Noot, geb omstr 1630, overl vóór 1664, geh vóór 1655 met
1981 Maertgen Pieters van Grootenhuijsen, geb omstr 1630 te Leiderdorp, begr op 3 jul 1703 te Valkenburg ZH, II geh op 13 jan 1664 te Valkenburg ZH met Jacob Mouwrings van Quackenbosch (omstr 1620, verm te Valkenburg ZH-?)
1982 Claes Jansen van Borselen, geb in of omstr 1620 te Rijswijk ZH, 'welgeboren man', steenplaatser, overl in of omstr 1669, mogelijk te Oegstgeest, geh met

Rijswijk, dorp, 1934 (Hijme Stoffels, 1877-1958)
1983 Neeltgen Claes Graefbeeck, geb omstr 1620 te Oegstgeest, overl na 1671
1984 Gerardus Goijaerts/Goorts Velthoven (Gerit), geb omstr 1600, woonde te Leende NB, droeg voor vijftig gulden het burgemeesterschap van Oisterik over, landerijen aan De Ven, de Hoogakker en 't Sunnemanneke, overl na 1657, I geh omstr 1620 met Marijke Michiel Vreijssen (omstr 1600-omstr 1627/1630), II geh met
1985 nog-onbekend, geb omstr 1610
1986 Petrus Henricus/Tielens Smulders (Peter), ged op 11 okt 1611 te Leende, overl op 7 dec 1681 te Leende, geh met
1987 Margareta Wilhelmus Engelen, ged op 3 jan 1615 te Leende, overl op 8 apr 1645 te Leende
1988 Henricus Jansz Meuls, geb omstr 1620, overl op 4 okt 1676 te Heeze, geh met
1989 Jenken nog-onbekend, geb omstr 1620, begr op 15 mrt 1668 te Heeze
1990 Joannes Antonius Guijens, ged op 16 feb 1613 te Leende, geh met
1991 Joanna Goorts, geb omstr 1625; het paar woonde te Heeze
1992 Gisbertus Joannis van Boxmeer (Gisbert), geb omstr 1635, koopman te Den Bosch, overl na 1698, geh met
1993 Ida 'van Boxmeer' = zeer ws identiek met Ida Francisci Vogels, geb omstr 1635, overl na 1691
1994 Henricus van Werden, geb omstr 1640, II geh op 19 jul 1682 te Eindhoven met Digna van den Gruijthuijsen (omstr 1650-?), I geh op 20 okt 1665 te Eindhoven met
1995 Maria Coppens, geb omstr 1640, overl vóór 1682

1996 Georgius van den Boer (Goris), geb omstr 1625, korenmolenaar, samen met broer Jan eigenaar van de Schimmelse watermolens op de Dommel bij Woensel (zie 3992), overl 1653-1665, geh op 2 feb 1653 te Eindhoven met
1997 Catharina Coppens, geb omstr 1630, overl na 1679, II geh op 8 feb 1665 te Eindhoven met Hieronimus Wijnants van Rosande (omstr 1625-?)
1998 Joannes Dillissoon Wagemaeckers (Jan), geb omstr 1620, ws te Tilburg, overl 1683-1692, geh op 4 nov 1642 te Alphen NB met
1999 Angelina Joost Gijsman Joost van Hedichuysen (Engelke) (Joost Gijsman Joost te verstaan als vader Joost, grootvader Gijsman en overgrootvader Joost), geb omstr 1620, verm te Tilburg, eigenares van twee weilanden te Almkerk-Zandwijk, overl na 1692; het paar woonde te Waalwijk, en was eigenaar van Die Taphoeve te Hill
2002 Engelbert Smits, geb omstr 1640, ws te Brussel, begr op 26 okt 1727 te Breda, geh op 17 sep 1685 te Breda (na geboorte vier kinderen) met
2003 Maria Speltincx, geb omstr 1640, ws te Brussel, overl op 16, begr op 20 okt 1727 te Breda
2004 Joannes Passchieren Seeuwen (Jan), ged op 1 mei 1633 te Oosterhout, overl 1667-1671, geh op 21 okt 1657 te Oosterhout met
2005 Cornelia Jan Adriaenssen (Neleken, Neelke, Neltien), geb omstr 1635, overl na 1671, II geh op 18 jan 1671 te Oosterhout met Lambert Jansen van Gils (omstr 1640-?)
2006 Adriaen Huybert Schijff, geb omstr 1630, woonde te Oosterhout, geh met
2016 Jan Cornelisz van der Stuijt, ged op 2 aug 1630 te Delft, begr op 2 jun 1709 te Delft, geh op 9 mei 1660 te Delft met
2017 Annetgen Jans van der Velde (Annetie), geb omstr 1637, verm ged op 21 jan 1638 te Delft, begr op 29 okt 1704 te Delft
2018 Dirck Aryensz van der Sloot, ged op 18 okt 1635 te Delft, plateelschilder, begr op 2 sep 1680 te Delft, II ondertr op 20 sep 1670 te Delft met Willemijna van Bouckholt (Willemijntje; omstr 1645-1705 Delft), I ondertr op 18 feb 1662 te Delft met
2019 Maria Jans Rees, ged op 20 aug 1632 te Delft, begr op 14 okt 1667 te Delft
2020 (onder voorbehoud) Cors Arensz t'Opstal, geb omstr 1630 te Naaldwijk, boer op boerderij Opstal in Het Opstal bij Naaldwijk-Honselersdijk, kerkmeester van Naaldwijk, overl in1681 te Naaldwijk, II geh tussen 1667 en 1681 met nog-onbekend (omstr 1650-1720 Naaldwijk), I geh op 7 nov 1655 te Naaldwijk met
2021 (onder voorbehoud) Maertge Gerrits van Rijck, geb omstr 1630 te Zevenhuizen, begr op 25 jun 1667 te Naaldwijk; het paar woonde in Het Opstal bij Naaldwijk/Honselersdijk
2022 'Jan van Leeuwen', geb omstr 1635
2026 Dirck Willemsz Storij, ged op 22 mrt 1626 te Delft, marktschipper van Delft op Den Bosch, begr op 7 nov 1678 te Delft, ondertr op 26 te Leiden en op 28 jun 1653 te Delft met
2027 Pieternelle Gerrits van der Merwen (Pietertgen), geb omstr 1635 te Leiden, begr op 27 dec 1708 te Delft
2028 Joris Jansz Bleijckman, geb omstr 1630, begr op 7 okt 1678 te Delft, bakker, geh op 28 mei 1656 te Delft met
2029 Neeltgen Pieters van Noortwijck, geb omstr 1630, begr op 30 jul 1709 te Delft
2030 Heijndrick Cornelisz Olijffboom, geb omstr 1630, begr op 12 feb 1673 te Delft, geh op 25 sep 1660 te Delft met
2031 Maria Leenderts van der Vin (Marijtge), geb omstr 1630, begr op 12 feb 1706 te Delft
2034 Harman Caspertsz van Bodegom/Backer, ged op 17 mrt 1627 te Delft, begr op 3 feb 1678 te Delft, I geh op 3 mei 1648 te Delft met Susannitge Dircx van Steenhuijse (omstr 1630-1650 Delft), II geh op 21 aug 1650 te Delft met Jannitgen Willems du Rieu (omstr 1630-in of omstr 1651), III geh op 17 nov 1652 te Delft met
2035 Maria Cornelis van Vliet, ged op 3 jan 1634 te Delft, begr op 2 jun 1690 te Delft
2036 Adriaen Jansz van Maistre, geb omstr 1640, ondertr op 17 aug 1669 te Delft met
2037 Ledia Heijndricx le Rieu, geb omstr 1640, overl na 1699, I geh op 23 jan 1667 te Delft met Jaques Quelom (omstr 1640-in of omstr 1668)
2038 Sijmon Jansz Souret, geb omstr 1635, begr op 30 mrt 1721 te Delft, II ondertr op 16 jun 1691 te Delft met Maria Andriese Poulijn (omstr 1650?-na 1700), I geh op 11 apr 1666 te Delft met
2039 Susanne Lambregts van Gopsee (Susannitge), ged op 24 mei 1643 te Delft, begr op 6 aug 1688 te Delft
2040 'Alexander Baens/Baar', geb omstr 1640, wellicht te Den Haag
2042 Anthonij Bacque, ged op 2 okt 1646 te Delft, soldaat, begr op 9 nov 1708 te Delft, I ondertr op 30 apr 1667 te Delft met Jannitge Jans de With (omstr 1645-vóór 1677), II ondertr op 31 jul 1677 te Delft met
2043 Magdaleentgen Cornelis van der Block, ged op 12 okt 1644 te Delft, begr op 10 okt 1699 te Delft
2044 Jean Jansz Melet, geb omstr 1640, begr op 28 nov 1714 te Delft, II ondertr op 30 aug 1687 te Delft met Pieternelle Jacops van den Bogaert (omstr 1660-1704 Delft), III ondertr op 2 aug 1705 te Delft met Isabella Pieters (omstr 1660-1718 Delft), I ondertr op 15 mei 1666 te Delft met
2045 Gloudin Stevens la Heij, ged op 22 sep 1647 te Delft, begr op 10 jun 1686 te Delft
2046 Christoffel Janssz Viquet (Stoffel), geb omstr 1650, wellicht van Franse of Waalse afkomst, overl na 1713, geh met
2047 Grietie Willems van Schoonhoven, geb omstr 1650, begr op 23 aug 1716 te Delft; het paar woonde sedert omstr 1678 te Delft

twaalfde geslacht: stamovergrootouders Stoffelskant (12a)

2080 Gerrit Velick, geb omstr 1570, overl 1631-1646, landbouwer, eigenaar Velickengoed te Nunspeet, geh met
2081 Aeltgen Cornelis, geb omstr 150, landbouwster, eigenares Velickengoed te Nunspeet, overl na 1631
2086 = 2080
2086 = 2081
2088 (onder veel voorbehoud) Heimen Jansen, geb omstr 1575, mogelijk te Harderwijk, schoenmaker, overl eind 1619 of jan 1620 te Harderwijk
2092 Reijer Gerrits, geb omstr 1570, overl vóór 1655 te Doornspijk-Bijssel, geh met
2093 Marrijtgen Hermans, geb omstr 1570
2094 (onder voorbehoud) Jan (Peters?) Nucke bijgenaamd Pasmans, landbouwer op het Pasmansgoed te Nunspeet, kerkvoogd Nederduits-Gereformeerde Gemeente aldaar, belast met doorvoering overgang rooms-katholiek naar protestants, doch nogal onwillig hierin
2104 (onder voorbehoud) 'Evert Jansen', geb omstr 1565, geh met
2105 (onder voorbehoud) 'Jutte Jans', geb omstr 1565
2140 'Harm Wijssenbarg', geb omstr 1590
2176 (onwaarschijnlijk) Claes Petersz van Ceulen, geb omstr 1565-1570
2178 Gijsbert Cornelisz, geb omstr 1590, woonde te Barneveld
2180 Jan Jansen, geb omstr 1570, overl na 1636
2182 Jan Jorissen, geb omstr 1570, overl na 1636
2192 Maes Evertsen van Velthuysen, geb omstr 1595 te Ede-Veldhuizen, pachter van 'Velthuijs' (1633-1651), overl in 1651 te Ede-Veldhuizen, geh omstr 1635 te Ede met
2193 Gryetjen Everts, geb omstr 1600 te Ede-Veldhuizen
2194 'Claes van de Langeveld', geb omstr 1600
2204 Rem Remmertsen de Oude, geb omstr 1570, schoolmeester te Veenendaal, overl vóór 1633
2332 Jan Jansen Viscorff, geb omstr 1585, woonde vermoedelijk in of bij Zwartsluis
2334 Tonnijs Henrijcksen, geb omstr 1585, zal te Zwolle of Zwartsluis hebben gewoond

Zwartsluis omstreeks 1650, door Jan Abrahamsz Beerstraten
2338 Derck Arents Huigen, geb in 1591 te Vollenhove, overl na 1651, II geh op 19 aug 1642 te Stad Vollenhove met Woltertje Hessels (omstr 1620-vóór 1651), III geh op 22 feb 1651 te Vollenhove met Alijt Wichers (omstr 1600-?), I geh omstr 1616 te Vollenhove met
2339 Gijsje Cornelis, geb omstr 1595 te Blokzijl, overl vóór 1642
2340 Rijkent Jochems, geb omstr 1570
2342 Poul Peters, geb omstr 1570
2480 Cornelis Gijsbrechtsz van der Donck ('de Joncker'), geb omstr 1585, woonde te Oosterhout, vertrok tussen 1655 en 1660 naar Amerika, overl na 1660, ws in Nieuw Amsterdam=New York (VS), mogelijk te Dordrecht, geh met
2481 Agatha van Bergen, geb omstr 1585, woonde te Oosterhout, vertrok tussen 1655 en 1660 naar Amerika, overl na 1652, ws te Nieuw-Amsterdam = New York (VS); hun zoon Mr Adriaen van der Donck (1620 Breda-1655 Nieuw-Amsterdam = New York) heette ook wel 'De Yoncker', tegenspeler van Peter Stuyvesant, grondlegger bestuursvorm New York, schrijver van lijvig boekwerk over Nieuw-Nederland, naamgever van wijk Yonkers in New York

New York, Nederlands boerderijtje in oude tijden
2564 'Jan Hecte', geb omstr 1580
2624 'Peter van Gils', geb omstr 1600
2626 'Cornelis Huijbreghts', geb omstr 1600
2628 Christiaen Christiaensz Schreijer, geb in 1615 te Seberhofen (Land van Gulik/Jülich), ged op 12 mei 1615 te Sittard, soldaat/kanonnier onder Capiteyn Lawyck, dienaar, arbeider, begr in 1686 te Colijnsplaat, geh op 3 mei 1643 te Axel met
2629 Bernardijne Jans De Roo, ged op 30 jun 1621 te Ledegem (Vlaanderen), overl op 1 nov 1699 te Colijnsplaat
2632 Bartholomeus Janse Verburg, geb omstr 1615 te Colijnsplaat, geh met
2633 Geertruyd Jans (Geertje), geb omstr 1615 te Colijnsplaat
2634 Leendert Rochusz, geb omstr 1615, geh met
2635 Susanneken Frans, geb omstr 1615, het paar woonde te Colijnsplaat
2636 Dingenis Adriaen Snodijck, geb omstr 1615 te Wemeldinge, ged op 4 apr 1649 te Wemeldinge, landbouwer te Colijnsplaat, overl omstr 1670 te Colijnsplaat, II geh omstr 1652 te Colijnsplaat met Neeltje Gillis Couwer (omstr 1620-?), I geh omstr 1644 te Colijnsplaat met
2637 Tanneke Jasperse Stellenaer, geb omstr 1620 te Colijnsplaat, overl 23, begr 25 sep 1651 te Colijnsplaat
2638 Adriaen Marinusz Coole, geb omstr 1615 te Zierikzee, stellenaar (schaapherder) te Kamperland, overl 8 nov 1669 te Colijnsplaat, geh op 28 sep 1642 te Zierikzee met
2639 Maijcken Jans Goeman, geb omstr 1620 te Colijnsplaat
2640 Adriaan Jacob Verschelling, geb omstr 1620 te Schouwen, I geh omstr 1644 te Colijnsplaat met Adriaenken Pieters Cluyfhooft (omstr 1615 Colijnsplaat-omstr 1646), II geh omstr 1647 met
2641 Cornelia Swemer, ged op 2 mrt 1631 te Colijnsplaat
2642 'Jan Walschaed', geb omstr 1625
2644 Witte Lambrechtse Groenevelt, geb omstr 1610 te Colijnsplaat, overl op 27 mrt 1671, geh omstr 1633 te Kats met
2645 Adriana Cornelis, geb omstr 1610
2646 Jacob Jansz Valkenier, geb omstr 1630, geh met
2647 Josijntje Simons, geb omstr 1630; het paar woonde te Colijnsplaat
2648 Abram Huijsson, geb omstr 1620, kleermaker en meester schoenmaker, overl in apr 1670 te Zierikzee, geh op 11 jan 1657 te Zierikzee met
2649 Maria van Meldert, geb omstr 1630 te Brielle, overl na 1670, II geh na 1670 met Anthonius Winnenpenninck (omstr 1630-na 1670)
2650 Willem Cornelisse de Boer, geb omstr 1610 te Kats, I geh met Tanneke Matthijs (omstr 1610-vóór 1660), II geh vóór 1660 met
2651 Lijncken Aerts, geb omstr 1620 te Colijnsplaat
2652 Jacob Visch, geb omstr 1615, geh met
2653 Emma Crijnse, geb omstr 1615, overl na 1652; het paar woonde te Colijnsplaat
2654 Jacob van Stelle, geb omstr 1620, geh op 18 jun 1652 te Colijnsplaat met
2655 Neeltje Vinck, ged op 11 jun 1628 te Biezelinge
2660 Adriaen Adriaense Biersteker, geb omstr 1610, geh omstr 1632 met
2661 Tanneken Adriaens de Jonge, geb omstr 1610; het paar woonde te Colijnsplaat
2662 Cornelis Jeremias Goudswaert, geb omstr 1610, geh omstr 1635 met
2663 Maijcken Jacobs (Vate?), geb omstr 1610; het paar woonde te Colijnsplaat
2664 Gijsbrecht Gijsbrechtse Bouman, geb omstr 1600, geh met
2665 Maicken Pieters, geb omstr 1600; het paar woonde te Colijnsplaat
2668 Anthonis Joosse van de Voerde, geb omstr 1605 te Colijnsplaat, schipper, overl op 5 jul 1654 te Colijnsplaat, geh omstr 1630 met
2669 Catalijnken Jans Moerman, geb in 1607 te Colijnsplaat, begr op 25 nov 1661 te Colijnsplaat
2670 Gijsbrecht Pieterssen van der Nat, geb omstr 1605, overl na 1649, woonde te Colijnsplaat
2676 = 2624
2678 = 2626
2680 Adriaen Lambrechse van der Meulen, geb omstr 1605 te Renesse, wagenmaker, eigenaar stoffenwinkel, schepen van Colijnsplaat, overl op 24 jan 1676 te Colijnsplaat, geh omstr 1631 met
2681 Lysbeth Andries van Nerum, geb omstr 1605, eigenaresse stoffenwinkel te Colijnsplaat
2684 = 2640
2685 = 2641
2686 = 2642
2688 (onder voorbehoud) Mels Leijnssen Boogaert, ged op 5 okt 1614 te Biggekerke, overl op 22 jun 1676 te Biggekerke, geh op 3 aug 1642 te Biggekerke met
2689 (onder voorbehoud) Leuntie Leijnssen Huse, ged op 4 mrt 1617 te Biggekerke, overl op 28 mei 1670 te Biggekerke, I geh op 14 aug 1633 te Biggekerke met Jacob Abrahams Wijckhuis (1613 Biggekerke-vóór 1642)
2696 Cornelis Fransen Swichtman, geb omstr 1640 te Domburg, geh op 16 jul 1664 te West-Souburg
2697 Maria Dingemanse Verbeke, geb omstr 1642 te Oost-Souburg
2698 Hendric Sijmons, geb omstr 1640, woonde te Serooskerke, geh met
2699 Leuntgen Jacobs, geb omstr 1640, woonde te Serooskerke
2700 'Jan de Maegd', geb omstr 1645
2702 Bastiaen Albrechtsen, ged op 29 jan 1636 te Noordmonster bij Middelburg, ondertr op 13 mrt 1658 te Sint-Laurens bij Middelburg met
2703 Jacomijntje Abrahams de Prost, ged op 12 mei 1636 te Sint-Laurens bij Middelburg, overl vóór 1684
2752 Mattheus Cornelisse Cloosterman, geb op 6 apr 1597 te Biezelinge, overl op 4 mrt 1660, schepen van Kapelle, gezworene van de Brede Watering, kapitein vendel Biezelinge, II geh op 10 okt 1639 te Yerseke met Neeltje Dignisse (omstr 1610-omstr 1644), III geh op 23 jul 1645 te Yerseke met Jacomijnken Marinus Koole (omstr 1615-na 1663), I geh 
in 1623 te Yerseke met
2753 Adriaenken Meerten, geb omstr 1600, overl in 1639
2754 Hendrik Bloos, geb omstr 1605, overl op 6 jun 1667 te Zaamslag, geh met
2755 Ida Goris Sijps, geb omstr 1605, overl op 15 mei 1664 te Zaamslag
2776 Cornelis Leendertsz van der Lisse, geb omstr 1605, landbouwer op hoeve 'Vredehof' te Kats, overl na 1660, II geh omstr 1640 met 2783 Prijntje Isaacse (omstr 1615-? Kats), I geh omstr 1627 te Colijnsplaat met
2777 Catelijnken Andries Neerom, geb omstr 1605, overl aan de pest, begr op 26 mrt 1636 te Kats
2778 'Louis Goemare', geb omstr 1610, verm te Vlaanderen

2782 = 2776, II geh omstr 1640 met
2783 Prijntje Isaacse, geb omstr 1615, overl te Kats
2784 'Frans Maes', geb omstr 1620
2786 Anthonis Jacob Swemer (Teunis), geb in of omstr 1603 te Colijnsplaat, overl op 19 nov 1685 te Colijnsplaat, I geh omstr 1625 met Tanneken Baltens van den Brocke (omstr 1600-vóór 1643), II geh in 1643 te Colijnsplaat met
2787 Cornelia Constant van de Swalme, geb omstr 1620, overl te Colijnsplaat
2788 Crijn Adriaens Hoocherheijde, geb omstr 1630, landbouwer, ouderling, schepen, dijkgraaf, alles te Colijnsplaat, overl na 1692, geh omstr 1655 met
2789 Burgje Marinusse Geelhoed, ged op 14 jan 1635 te Colijnsplaat, overl na 1687
2792 Aert Pietersz Taselaer, ged op 27 apr 1623 te Colijnsplaat, boer te Colijnsplaat en te Kats, overl omstr 1693 te Kats, II geh omstr 1670 te Kats met Heijltje Cornelis van Haver (omstr 1640-?), I geh omstr 1660 te Kats met
2793 Pieternella Pieter Jans Taselaer, ged op 8 jul 1640 te Colijnsplaat, boerin, overl omstr 1670
2794 Hendrick Taselaer, ged op 6 aug 1628 te Colijnsplaat, landbouwer en schepen, overl omstr 1688-1695 te Kats, geh omstr 1655 te Colijnsplaat met
2795 Adriana Cornelis van Haver (Adriaantje), ged op 20 jul 1631 te Kats, overl 1670-1677 te Kats
2796 Nicolaes Baert, geb omstr 1625 te Hondschoote (Noord-Frankrijk), metselaar, geh met
2797 Helena Witte Groenevelt, ged op 31 aug 1625 te Colijnsoplaat; het paar woonde te Kortgene
2798 Jan Dircks Boet, geb omstr 1635 in 'Brabant', waard te 's-Gravenpolder (Z), geh met
2799 Theuntje
of Cathelijntje Jans, geb omstr 1635, overl op 7 mrt 1662 te Colijnsplaat; het paar woonde ook te Colijnsplaat
2800 Thomas De Loeff, geb op 10 aug 1610 te Machelen (Oost-Vlaanderen), overl te Machelen, geh op 30 apr 1637 te Machelen met
2801 Jacqueline Van Der Waele, geb omstr 1615, overl op 25 sep 1676 te Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)
2804 Anthonie Jans/Frederiksen Pampus, geb in 1609 te Hurwenen bij Zaltbommel, geh in 1639 te Rossum bij Zaltbommel met
2805 Jenneken Willems, geb omstr 1620
2806 Willem van Beest, geb omstr 1625, woonde te Hurwenen bij Zaltbommel, geh met
2807 Aeltgen Ludowix van Hees, geb omstr 1625
2808 Maerten Marinusz Geelhoet, ged op 4 mrt 1640 te Colijnsplaat, landbouwer, dijkgraaf, schout van Wissenkerke, overl op 6 mrt 1700 te Wissenkerke, II geh op 2 apr 1688 te Wissenkerke met Tanneken Marinus de Vos (1660 Colijnsplaat-?), I geh op 12 mei 1672 met
2809 Janneke Kempes Hecte, ged op 31 mei 1632 te Colijnsplaat, overl in mei 1688 te Wissenkerke
2810 Steven Adriaensz Coole, geb omstr 1645 te Colijnsplaat, landbouwer, schout van Wissenkerke, overl omstr 1688 te Wissenkerke, geh omstr 1670 te Colijnsplaat met
2811 Blasijntgen Leenderts Houtsagers, ged op 24 jul 1650 te Colijnsplaat, overl omstr 1694 te Wissenkerke, II geh op 31 mrt 1689 te Wissenkerke met Cornelis Marinusz de Vos (1666 Wissenkerke-vóór 1721 Wissenkerke)
2812 Crijn Cornelissen Schippers, ged op 6 jan 1650 te Colijnsplaat, schipper, overl omstr 1700 te Kortgene, geh te Geersdijk met
2813 Magdalena Cents Herder, ged op 12 feb 1653 te Colijnsplaat, overl op 21 okt 1707 te Kortgene
2814 Marinus Adriaensen Boone, geb omstr 1650, woonde te Colijnsplaat, I geh omstr 1670-1674 met Adriana Geertse (omstr 1650-omstr 1675), II geh omstr 1676 met
2815 Elisabeth de Vos, ged op 26 nov 1656 te Colijnsplaat, overl op 20 mrt 1698 te Colijnsplaat, II geh omstr 1690 met Arend Claesz de Ridder (1661 Middelharnis-? Colijnsplaat)
2816 'Jan Rames/Raemsis', geb omstr 1625, mogelijk te Wesel (Noordrijnland)
2818 Kuijndert Kuijndertse, geb omstr 1625, geh met
2819 Lijsbeth Wouters, geb omstr 1625; het paar woonde te Dussen
2820 Joost Bartholomeus Thammerus, geb in 1696 te Genderen, overl na 1663, II geh omstr 1658 met Adriana Peters Vennix (1614 Tilburg-na 1663), I geh omstr 1630 met
2821 nog-onbekend Harmens Marman, geb omstr 1610, overl vóór 1658
2822 Teeuwen Gijsen Boom, geb omstr 1615, woonde te Genderen
2824 Gerrit Pieters Gast, geb omstr 1630, collecteur der verpondingen te Dussen, geh met
2825 Ariaentje Corsten, geb omstr 1630, overl na 1701
2826 'Arien Baltisz', geb omstr 1630
2828 Cornelis Petersen Gast, geb omstr 1635, woonde te Dussen, overl na 1685, geh met
2829 Marijke Sijmens (Maijken), geb omstr 1635, woonde te Dussen
2830 'Dirck Frem/Van Linde', geb omstr 1630, woonde te 'Linden'
2836 Bastiaan Bastiaanse Koekkoek, geb omstr 1615, geh met
2837 Aerjaentje? (Lijsken Hendrikse?), geb omstr 1615; het paar woonde te Dussen
2838 Aert Willemse Rogge, geb omstr 1615, woonde te Meeuwen, geh omstr 1638 met
2839 Neeltgen Pieters, geb omstr 1615, woonde te Meeuwen
2848 (onder voorbehoud) Barent Cornelis Groenevelt, geb omstr 1605 te Werkendam, overl vóór 1692, geh met
2849 (onder voorbehoud) Maijcke Gerrits van den Vrijhoeve, geb omstr 1605
2850 Anthoni Govertssen vander Pijl, geb omstr 1610, woonde te Almkerk, II geh na 1648 met Catalijntje Goverts (omstr 1620?-vóór 1668), III geh op 13 dec 1668 te Werkendam met Sijken Crijnen (omstr 1620?-na 1668), I geh omstr 1638 met
2851 Heijlken Claes van der Plas, geb omstr 1610, overl na 1659 te Almkerk
2852 (onder voorbehoud) Cornelis Baerns Groenevelt, geb omstr 1610, geh met
2853 (onder voorbehoud) Maaijke nog-onbekend, geb omstr 1610; het paar woonde te Almkerk
2854 Jan Pieterssen Romeijn, geb omstr 1610, woonde te Sleeuwijk, overl na 1672, II ondertr op 22 apr 1672 te Sleeuwijk met Neelke Tile Pieck (omstr 1610-?), I geh met
2855 Sijken Willems, geb omstr 1610, woonde te Sleeuwijk, overl vóór 1672
2856 'Adriaen Verseef', geb omstr 1610, woonde te Sprang
2860 'Willem de Clepper', geb omstr 1615, woonde te Eethen
2862 Flores Jacobs van Sevenbergen, geb omstr 1615 te Veen bij Aalburg, geh op 17 mrt 1641 te Meeuwen met
2863 Lijncke Cornillis Drossart, geb te Meeuwen, ged op 10 okt 1621 te Babyloniënbroek
2864 Adriaen Sebastiaenssen de Roij, geb omstr 1620 te Capelle, armmeester en kerkmeester van 's-Grevelduin-Capelle, geh omstr 1645 te Capelle met
2865 Maria Henric Crillaerts, geb omstr 1625 te Capelle
2866 Roeloff Jansoon van de Wiel, geb omstr 1625 te Meeuwen, secretaris, schepen, kerkmeester en collecteur der verpondingen, alles te Dussen, overl na 1671, geh op 6 feb 1652 te Babyloniënbroek met
2867 Maria Aijriens Suijrmondt, geb omstr 1625 te Hill bij Babyloniënbroek
2868 'Mathijs Coninck', geb omstr 1625
2870 Jan Eliassen/Cornelissen Crock/de Bieman, geb omstr 1625, overl 1666-1674, geh op 15 aug 1653 te Meeuwen met
2871 Fenneken Claes Bredenborgh, geb omstr 1625 te Dussen, overl na 1674, II geh op 14 mei 1674 te Dussen met Lambert Willemse (omstr 1640-?)
2876 'Jan Backs', geb omstr 1620
2878 'Jan Gerrits', geb omstr 1620
2880 'John/Jan Porter', geb omstr 1595, mogelijk in Engelstalig land
2882 'Wouter Teumelaer', geb omstr 1600
2896 = 2864
2897 = 2865
2898 = 2866
2899 = 2867
2900 = 2868
2910 = 2878
2888 Jacob Cornelis Polderman, ged op 17 nov 1591 te Ridderkerk, overl vóór 1 jan 1671 te Sint-Anthoniepolder ZH, II geh omstr 1645-1647 met Leentie Willems Polderdijck (omstr 1620-1671 Sint-Anthoniepolder), I geh op 15 mei 1632 te Oud-Beijerland met
2889 Teuntghe Pieters, geb omstr 1610 te Oud-Beijerland, overl omstr 1645?; het paar woonde te Sint-Anthoniepolder
2890 Symon Adrijaans Polderdijck, geb omstr 1615 te Sint-Anthoniepolder ZH, overl vóór 1672, II geh met Annichie Jans (omstr 1620-na 1674), I geh op 2 nov 1642 te Barendrecht met
2891 Neeltie Cornelis, geb omstr 1615, overl vóór 1672; het paar woonde te Sint-Anthoniepolder ZH
2912 Adriaen Adriaens de Loij, geb omstr 1620 te Emmikhoven, overl na 1670, II ondertr op 17 sep 1655 te Den Haag met Anna Sasselmans (omstr 1620-?), I geh vóór 1649 met
2913 Adriaentje Baerden (Aentjen), geb omstr 1620 te Emmikhoven
2916 Rumbaut Mertensen van Dijck/Karsmaeker (Rum), geb omstr 1605, zal kaarsenmaker zijn geweest, overl na 1647, geh omstr 1630 met
2917 Maijken Cornelis, geb omstr 1610, overl na 1647; het paar woonde te Sprang
2918 Herman Cornelisz van de Schup, geb omstr 1610 te Meeuwen, geh op 25 jun 1642 te Meeuwen met
2919 Catelina Cornelis, geb omstr 1610 te Meeuwen
2920 = 2860
2922 = 2862
2923 = 2863
2924 = 2856
2928 'Adriaen Verhoeven', geb omstr 1595
2930 Peeter Aertssen Oerlemans, geb in 1579 te Sprang, veehouder en brouwer op De Nieuwe Hoeff te Loon-Op-Zand, overl op 7 nov 1660 te Capelle, geh op 19 nov 1612 te Sprang met
2931 Maijken Jans Perseijn, geb omstr 1590 te Sprang, overl op 23 jun 1662 te Vrijhoeve-Capelle
2932 Eimert Wouters Versteegh, geb omstr 1605, marktschipper Gorinchem-Gouda-'s-Gravenhage, II geh op 11 feb 1638 te Den Haag met Catrijntje Wilsoet, I geh op 4 okt 1626 te Gorinchem met
2933 Catrijntje van der Haer, geb omstr 1600, overl op 28 sep 1636 te Den Haag
2934 Paulus Jansz, geb omstr 1600, geh met
2935 Mayke Bastiaens Versteegh, geb omstr 1600
2964 Joost Eijmers, geb omstr 1605 te Sprang, geh op 9 mei 1629 te Sprang met
2965 Maijke Jans (Maij), geb omstr 1605 te Sprang; het paar woonde te Besoijen bij Waalwijk

2966 'Jan van Seelst', geb omstr 1615, woonde te Sprang
2968 'Jan van Selst', geb omstr 1620, woonde te Sprang
3008 Jan Jan Franssen Vrient (= Jan, zoon van Jan Franssen Vrient), ged op 4 nov 1612 te Loon-Op-Zand, eigenaar van landerijen te Kaatsheuvel, overl na 1659, geh op 7 nov 1634 te Loon-Op-Zand met
3009 Maijken Aert Peeterssen Crents (= Maijken, dochter van Aert Peeterssen Crents), geb omstr 1615, overl na 1659
3010 Sijmon Martenssen, geb omstr 1610, landeigenaar te Loon-Op-Zand, overl omstr 1655, geh met
3011 Jenneken Cornelis Wouterssen Lochten, geb omstr 1610, landeigenaresse te Loon-Op-Zand, overl 1662-1669
3012 Joannes Adriaen Snoermans (Jan de Jonge), geb omstr 1615, overl omstr 1690, geh op 4 feb 1640 te Loon-Op-Zand met
3013 Joanna Willem Everts (Jenneke), ged op 29 apr 1618 te Loon-Op-Zand
3014 Petrus Laureijsse (Peeter), ged op 29 mrt 1620 te Loon-Op-Zand, geh op 20 dec 1644 te Loon-Op-Zand met
3015 Cornelia Gerardus, geb omstr 1620
3016 'Henricus Brendt', geb omstr 1625
3018 Cornelius Anthuenis Schuermans, geb omstr 1630, geh op 25 feb 1656 te Loon-Op-Zand met
3019 Cornelia Adrianus, geb omstr 1630
3020 Judocus Peeters Joosten Swart (Joost) (=Judocus, zoon van Peeter Joosten Swart), geb omstr 1610, landbouwer op De Effterlingh (= De Efteling) te Kaatsheuvel, geh met
3021 Angela Judocus Servaes (Engelken), geb omstr 1610 ('Judocus' als naam van haar man, haar eigen vader heette Peter)
3022 Joannes Adriaens Roossenbrant (Jan), ged op 13 nov 1611 te Loon-Op-Zand, landeigenaar aldaar, geh op 25 nov 1637 te Loon-Op-Zand met
3023 Gertruda Johannes Willem Sijmen (Geeridtken) (Johannes Willem Sijmen= namen van vader, grootvader, overgrootvader), ged op 12 aug 1609 te Loon-Op-Zand
3036 Wilhelmus Christiaensen, geb omstr 1610, geh op 5 mei 1644 te Wouw met
3037 Maria Nouten, geb omstr 1610, I geh met Andreas Marinissen (omstr 1610-?)
3038 Adrianus Dielis Dirven, geb omstr 1620, woonde te Nispen
3040 Jan Andriesen Treffers, geb omstr 1627 te Waalwijk, kuiper, overl in 1673 te Sprang, geh op 25 jun 1651 te Sprang met
3041 Maijken Jans Timmermans, ged op 9 jun 1618 te Sprang, overl in 1674 te Sprang
3042 Cornelis Ponser van de Sittaert, geb omstr 1625, woonde te Meeuwen, geh met
3043 Mari Dirks, geb omstr 1625
3044 Adriaen Sijmenssen Bol, geb omstr 1620, overl in of omstr 1669 te 's-Gravenmoer, geh vóór 1643 met
3045 Petronella Jans Cop (Peterken, Peerken), geb omstr 1615, woonde te 's-Gravenmoer
3046 Peter Adriaens Blocken, geb omstr 1610, schipper, woonde te Klein-Dongen, overl omstr 1670, geh met
3047 Maeijke Adriaens Mercelis de Cluijter, geb omstr 1610, woonde te Klein-Dongen
3056 Jan Theunis van Uijthoven, geb omstr 1635 te Eethen, overl vóór 1720 te Eethen
3058 Jan Thomasse de Greef, geb omstr 1635, overl op 11 jun 2707 te Eethen
3060 Henderick Francken Lanck-haeijr, geb omstr 1635, woonde te Eethen, overl na 1685, I geh met Anneken Jans (omstr 1635-vóór 1667), III geh op 30 apr 1684 te Genderen met Ariken Claes van Rijswijck (omstr 1645 Veen bij Aalburg-1692/1696), IV geh na 1692 met Lauwerenske Huijge van Poederoijen (omstr 1651-na 1696), II geh op 9 jan 1667 te Genderen met
3061 Eijltjen Peeters Baumans/van der Saet, geb omstr 1635 te Genderen, overl vóór 1684
3062 Cornillis Jansz van Loenen, ged op 26 nov 1628 te Babyloniënbroek, I geh omstr 1653 met Dirckske Gerriets (omstr 1630-?), II geh op 12 apr 1671 te Babyloniënbroek met
3063 Eeltien Bastiaensen van Gent, ged op 26 nov 1645 te Babyloniënbroek
3064 Arien Willemssen Goude, geb omstr 1645, woonde te Veen bij Aalburg, geh op 21 mei 1672 te Hedikhuizen met
3065 Ariaentie Francken van der Dussen, geb omstr 1645, woonde te Veen bij Aalburg
3066 'Govert/Geurt van de Laert', geb omstr 1645, geh met
3067 'Aeltie', geb omstr 1645; het paar woonde te Hemert
3068 Frants Joosten Ruijter, geb omstr 1640 te Sprang (of te Heenvliet?), overl vóór 1703, geh op 28 feb 1664 te Sprang met
3069 Barbara Deijs Kemmer (Berbel), geb omstr 1640 te Sprang, overl na 1703
3070 'Jan de Bie', geb omstr 1640, woonde te Loon-Op-Zand

twaalfde geslacht: stamovergrootouders Kollaardkant (12b)

3076 Leendert Gerridtsz van Nesch | geb omstr 1605 te Schoonderloo bij Delfshaven | bootsgezel, later veerpost van Delfshaven | overl 1656-1671 te Schoonderloo | geh op 5 jun 1645 te Delfshaven met
3077 Maertien Jans (de Jager?) | geb in of omstr 1605 te Schoonderloo bij Delfshaven | overl mrt-apr 1682 | I geh op 6 jun 1634 te Rotterdam met Mattheuws Cornelis Does (omstr 1600-vóór 1645)
3078 Jacob Jansz Schoute, geb omstr 1615 te Rotterdam, overl na 1692 (in dat jaar betrapt op illegaal transport van bier), geh op 9 mrt 1644 te Delfshaven met
3079 Maertje Jans, geb omstr 1615 te Rotterdam, overl vóór 1682; het paar had geen beste naam, vooral de dochters hielden zich bezig met criminaliteit (zie ook 3265)
3094 Pieter Marschaal, geb omstr 1635, geh met
3095 Weijntje Pieters, geb omstr 1635; het paar woonde te Den Haag
3116 nog-onbekend Tenhagen, geb omstr 1625, geh met
3117 (Anna) nog-onbekend, geb omstr 1625; het paar woonde te Halteren/Haltern in Westfalen
3126 (onder voorbehoud) 'Willem Lingdong', geb omstr 1620, geh met
3127 (Anneken?) nog-onbekend, geb omstr 1620
3222 'Walter Thompson', geb omstr 1635, wellicht in Engeland
3226 'Jan van Oirs/Oers', geb omstr 1640, woonde te Rucphen
3228 Thomas Abrahamsz Maes, mogelijk geb omstr 1615, mogelijk te Rhoon, overl na 1663, I (onder voorbehoud) geh met Dieuwertge Heijnderickx (1618 Delft-1651 Rotterdam) III ondertr op 1 apr 1663 te Rotterdam met Agnietje Pieters (omstr 1630 Dordrecht-?), I geh omstr 1655, mogelijk op 6 apr 1654 te Delft-Rhoon-Rotterdam, met
3229 Maritge Jans, geb omstr 1630, overl in of omstr 1662; het paar woonde te Brielle
3230 'Jan van der Jagt', geb omstr 1635
3232 Evert Huijgen van Velsen, geb omstr 1630, woonde te Katwijk-Aan-Den-Rijn, weerbare man en musquettier te Valkenburg ZH, geh met
3233 Pietertje Jansz, geb omstr 1630
3234 Bastiaen Tomasz [van Nonnekens], geb omstr 1635 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, geh op 6 jun 1661 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met
3235 Heijltie Tobias, geb in 1640 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, ged op 8 jul 1640 te Katwijk
3236 'Gerrit Vos', geb omstr 1635
3238 Pieter Albertsz van Sommer, geb omstr 1630, mogelijk te Rijnsburg, I (onder voorbehoud) geh op 23 dec 1657 te Leiden met Maertgen Dircxs (omstr 1630 Waddinxveen-?), II geh met
3239 Jannetje te Nes, geb omstr 1640; het paar woonde te Katwijk
3240 Willem Hendricks Muijen, geb omstr 1635, verm te Alphen-Aan-Den-Rijn
3244 Maertinus Roelantse Versloot (Maerte), geb omstr 1645 te Ouderkerk-Aan-Den-IJssel, vaandrig in garnizoen Loevestein onder kapt. Oldenhoff, overl in of omstr 1676, ondertr op 15 jan 1667 te Delft met

Handtekening van Maertinus Roelantse Versloot uit 1668 (Notarieel Archief Delft)
3245 Dijna Gerridts Kuijs, ged op 28 feb 1649 te Delft, overl na 1682, II ondertr op 11 jan 1679 te Delft met Jacobus van Es (omstr 1640-?)
3246 Roelof Gijsbertsz van Duijn, geb als 'welgeboren man' omstr 1625 te Katwijk-Aan-Zee, musketier der weerbare mannen, ambachtsbewaarder Rijnland, herbergier van De Blaauwe Swaan te Katwijk-Aan-Zee, burgemeester en schepen van Katwijk-Aan-Zee, weesmeester, regent gasthuis, overl na 1696 te Katwijk-Aan-Zee, I geh op 11 jun 1651 te Katwijk-Aan-Zee met Leentje Maartens (omstr 1625-vóór 1653), II geh op 2 aug 1653 te Katwijk-Aan-Zee met
3247 Petronella Jans van Spijck, geb omstr 1621 te Den Haag, overl vóór 1683 te Katwijk, I geh op 2/16 okt 1639 te Den Haag met Adriaan van der Poel (omstr 1525-vóór 1653)
3248 Dirck Jansen van Hooghteilingen, geb omstr 1635 te Valkenburg ZH, overl na 1677, II geh op 4 okt 1676 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met Annetje van Heusden (omstr 1640 Valkenburg ZH-na 1677), I geh op 18 apr 1661 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met
3249 Lijsbeth Huisman, geb in 1639 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl vóór 1676
3250 Gijsbert van Snelrewaert, geb omstr 1640, woonde te Valkenburg ZH
3252 Pieter Hendrixs van Tethrode, geb omstr 1645 te Noordwijk, stoeldraaier, ondertr op 21 jun 1669 te Leiden met
3253 Maria Joris van de Velde (Marritge), ged op 22 apr 1648 te Brielle, overl na 1700; het paar woonde te Katwijk-Aan-Den-Rijn
3254 'Hendrick van der Boon', geb omstr 1635
3256 Dirck Cornelisz van der Mark, geb omstr 1645, geh op 21 jun 1676 te Leiderdorp met
3257 Hadewijn Borsboom, geb omstr 1645
3258 = 3234
3259 = 3235
3260 Jan Dircksz DoesBurch, geb omstr 1640 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, geh op 19 feb 1668 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met
3261 Lijsbeth Wigtmans van Duijkeren, geb omstr 1644 te Noordwijk of Katwijk-Aan-Den-Rijn; het paar woonde te Rijnsburg en Katwijk-ADR
3262 Sijmon Jans van der Swan, ged op 8 jan 1643 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl omstr apr 1719, II geh op 13 mei 1696 te Katwijk met Ariaantje Pieters van der Wiel (omstr 1670-?), I geh op 3 jan 1674 te Katwijk-Aan-Den-Rijn met
3263 Neeltje Kornelis van der Does, ged op 9 okt 1644 te Katwijk-Aan-Den-Rijn, overl vóór 1696
3264 Henricus Philpse Smeets (Heindrick), ged op 10 mei 1652 te Veldhoven, wever (1685), geh op 15 jan 1679 te Overschie met
3265 Elijsabeth Ariens Halffhuijs (Lijsbeth), geb in of omstr 1654 te Delfshaven, overl na 1708; het paar werd in 1685 bestolen (twee vaten wijn) door de dochters van 3078 Jacob Jansz Schoute; Elijsabeth I geh op 16 ... 1674 te Delfshaven met Claes Cornelisse van der Korff (omstr 1650 Maassluis-vóór 1679)
3268 Cornelis van Beseij, geb omstr 1650 te Oud-Beijerland, geh met
3269 Sara nog-onbekend, geb omstr 1650
3270 Goossen Arijense Springintvelt, geb omstr 1645 te Bodegraven, lijndraaier te Delfshaven, woonde (ook?) te Schoonderloo, begr op 19 feb 1701 te Delfshaven, I geh op 21 jan 1666 te Bodegraven met Emmigje Daniels van Lambergh (omstr 1635-in of omstr 1668), II geh op 19 aug 1668 te Bodegraven met
3271 Pleuntge Pieters van Santen, geb omstr 1645 te Delfshaven, I geh op 31 dec 1662 te Delfshaven met Arien Jacobsz Verhouck (omstr 1635 Bodegraven-vóór 1670)
3272 Arent Kercke, geb omstr 1630 te Zwartewaal
3274 Willem Isaacxsz van der Zee, geb omstr 1635 te Delfshaven. overl vóór 1712, geh op 17 mei 1660 te Delfshaven met
3275 Trijntien Arents, geb omstr 1640 te Schiedam, overl vóór 1712
3278 Huijgh Bastiaensz Gardinier, ged op 25 dec 1647 te Rotterdam, borstelmaker, overl na 1710, ondertr op 3 mei 1671 te Rotterdam met
3279 Maritjen Eeuwouts [fam Brouwer], geb omstr 1650 te Capelle-Aan-Den-IJssel, overl na 1700
3280 Alert Jochems Blanckhart, geb omstr 1600, overl vóór 1666, II geh op 31 jul 1636 te Arnhem met Naelken Willems (omstr 1610 Arnhem- ?), I geh op 14 sep 1628 te Arnhem met
3280 Frericke/Fenneke van Kessel, geb omstr 1606 te Arnhem, overl vóór 1636
3281 Gerret van Gumster, geb omstr 1620, geh op 9 jul 1653 te Arnhem met
3282 Derxken Munters, ged op 30 mrt 1623 te Arnhem
3284 Coene Tongerlo, geb omstr 1640, eigenaar van landgoed Hoickink en een deel van de Oldenacte te Lichtenvoorde, begr op 5 jan 1729 te Lichtenvoorde, geh op 10 mei 1663 te Lichtenvoorde met
3285 Magdalena Krabbenborghs, geb omstr 1640, overl na 1698, woonde te Lichtenvoorde
3286 Johan te Knippenborgh (Jan), geb omstr 1630, wellicht te Lichtenvoorde, overl na 1688, geh op 28 feb 1654 te Lichtenvoorde met
3287 Winolt Derricksen, geb omstr 1630
3288 Johannes Jansz van Oosten (Jan), ged op 6 jul 1655 te Rotterdam, begr op 21 jan 1687 te Rotterdam, geh op 30 sep 1681 te Rotterdam met
3289 Helena Harmans (Leena), geb omstr 1650 te Goch (bij Kleef/Kleve), overl na 1687
3290 Arije Gerretsz van der Assel (deel van tweeling), ged op 4 mei 1653 te Rotterdam, zakkendrager, overl in 1725, geh op 10 mei 1676 te Overschie met
3291 Pietertie Aerts Groenevelt, geb omstr 1655 te Rotterdam, overl na 1713
3292 Joorets Florisz/Flerisse/Floorijtssen/Valerius (Joris) ('Valerius' zal hetzelfde zijn als 'Flerisse' en 'Florisz'), geb omstr 1645, wellicht Schot of Engelsman [toelichting: Joorets - 'Joris' - als onbeholpen schrijfwijze voor 'George'? / 'Florisz' verm niet te duiden als patroniem, maar als herduiding van 'Flerisse/Valerius', wat bij Engelstalige afkomst iets als 'Florwich, Flarish, Flerice' moet zijn geweest; de famnaam 'Florwich' bestaat; de oorspronkelijke naam kan al met al George Florwich zijn geweest], overl op 8 dec 1699 te Rotterdam, geh op 19 feb 1668 te Rotterdam met
3293 Neeltgen Jans van der Smijs (Neeltie), geb in of omstr 1645 te Rotterdam, overl na 1710
3294 Leendert Pieterse Stolck, geb omstr 1645 te Kralingen, overl 1715-1721, geh op 4 mrt 1674 te Kralingen met
3295 Leena Janse van Leeuwe, geb omstr 1645 te Rotterdam, begr op 25 okt 1721 te Rotterdam
3296 (onder voorbehoud) Jan Sonderlo, geb omstr 1605
3300 Jan Beeckincks, geb omstr 1615, overl na 1683, woonde te Estijzerloo bij Aalten, geh met
3301 Elsken nog-onbekend, geb omstr 1615 te Estijzerloo bij Aalten
3302 Berent Rengerdincks, geb omstr 1605 te IJzerloo bij Aalten, overl 1682-nov 1685, geh met
3303 Geertje/Grietje Rengerdincks, geb omstr 1620; het paar woonde op de Estijser bij Aalten
3304 Willem Dierkinck, geb omstr 1623 te Haart bij Aalten, overl vóór 1680
3306 Rotger Nobelinck, geb omstr 1623, woonde te Haart bij Aalten, overl vóór 1680
3308 Carst Meckincks, geb omstr 1635, woonde te IJzerloo bij Aalten, overl 1673-1681, II geh op 30 sep 1666 te Aalten met Geertjen Entinck (omstr 1640 Varsseveld-na 1681), I geh omstr 1655 met
3309 Lijsbeth Rouwbroecks, geb omstr 1635 te Haart bij Aalten, overl vóór 1667
3310 Nellis te Rule, geb omstr 1608, overl na 1681, woonde te IJzerloo bij Aalten, geh met
3311 Geertje nog-onbekend, geb omstr 1625
3328 (onder voorbehoud) Johan 'van Soest', geb omstr 1610 te Aalst (Gelderland), geh op 21 feb 1641 te Ingen met
3329 (onder voorbehoud) Trientgen Cornelis, geb omstr 1610 te Kesteren
3344 Reijn Jansz van Heerjansdam, geb omstr 1615, woonde te Abbenbroek, overl vóór 1680
3348 Jan Arensz Langstraat, geb omstr 1605, woonde te Simonshaven, impostmeester van het bier, overl na 1669
3350 Jan Francoes van Bodegem, geb omstr 1600, overl vóór of in 1649, woonde te Hekelingen, geh omstr 1639 met
3351 Neeltje Jacobs, geb omstr 1605, woonde te Hekelingen, overl na 1649, II geh in 1649 met C J Blijenburg (omstr 1600-na 1649)
3352 Jan Jansz Beenhacker, geb omstr 1605, beenhakker/slager, II geh op 28 sep 1627 te Brielle met Soetje Simons van Vorsten (omstr 1590-vóór 1631), III geh op 4 feb 1631 te Brielle met Annetje Aerts (omstr 1600-?), I geh op 19 nov 1623 te Brielle met
3353 Jannetje Ritzardts, geb omstr 1605, wellicht Engelse, overl vóór 1627
3354 Bartholomeus Cornelisz de Haes (Meeus, Mees), geb omstr 1600, schipper, woonde te Brielle, in 1619 ontslagen als adelborst der Brielse schutterij na het bijwonen van een verboden remonstrantse bijeenkomst, overl 1637-1645, geh met
3355 Hester Arens Boelhouwer, ged op 1 mei 1592 te Brielle, overl na 1647
3356 Cornelis Cornelisse Langendoen, geb omstr 1572 te Nieuw-Helvoet, molenaar, woonde te Rockanje, overl na 1655, II geh op 22 jun 1653 te Oostvoorne met Trijntgen Huijge Natris (omstr 1620 Oostvoorne-na 1655), I geh op I geh op 4 mei 1642 te Rockanje met
3357 Annetie Pieters, geb omstr 1605, overl vóór 1653, woonde te Rockanje, I geh op 3 sep 1628 te Rockanje met Willem Cornelisz Natris (omstr 1600-vóór 1642)
3358 Cornelis Bastiaense, geb omstr 1615, geh met
3359 Annetje nog-onbekend, geb omstr 1615
3364 'Jan Quack', geb omstr 1610, woonde te Rockanje
3368 'Doen Maeslant', geb omstr 1620, woonde wellicht te Gorinchem
3370 Dirck van Muijden, geb omstr 1620, woonde te Gorinchem, geh met
3371 Angenieta van Muijden, geb omstr 1620, woonde te Gorinchem
3400 Pieter Ariens de Recht, geb omstr 1560, schepen van Oud-Beijerland, overl na 1594, geh met
3401 (onder voorbehoud) Baertgen Cornelis, geb omstr 1565, II geh met nog-onbekend
3408 Aart Anthonisz van Bochove, geb omstr 1570, woonde te Zinkweg bij Oud-Beijerland
3418 Dirck Beuwens, geb omstr 1590, veerman, ouderling, overl vóór 1638 te Nieuw-Beijerland
3419 nog-onbekend Huijgen de Voocht, geb omstr 1590, overl na 1622
3420 'Arien van der Velde', geb omstr 1595
3424 Nicolaes Christiaense Bartijn (Claes), ged (onder voorbehoud) op 2 jan 1628 te Hekelingen, kleermaker, overl omstr 1693, geh op 10 jan 1655 te Hekelingen met
3425 Maertgen Dircks Roest, geb omstr 1630 te Hekelingen, overl na 1708
3426 Cornelis Jacobse Schout, geb omstr 1620, overl na 1659, geh met
3427 Lijsbeth Arens [van den Burgh?], geb omstr 1620, mogelijk te Korendijk (Hoekschewaard), overl na 1659; het paar woonde te Zuidland
3428 'Govert Cnap', geb omstr 1615, woonde te 's-Heers-Danielsambacht bij Brielle
3430 = (onder voorbehoud) 1764
3431 = (onder voorbehoud) 1765
3432 Jan Leendertsz Couwenoort, geb omstr 1610, overl na 1644, II geh op 3 mei 1643 te Nieuw-Helvoet met Pleuntgen Huygens (omstr 1615-?), I geh omstr 1635 met
3433 Grietgen Jacobs Quacq, geb omstr 1610, overl vóór 1643; het paar woonde te Nieuw-Helvoet
3434 Bouwen Jansz Quacq, geb omstr 1625, overl na 1663, woonde ws te Naterspolder bij Rockanje, woonde te Rockanje, II geh op 14 jul 1663 te Rockanje met Jannetgen Jaspers (omstr 1630 Naters bij Rockanje-?), I geh op 26 apr 1643 te Oostvoorne met
3435 Annetje Arens [in't Clooster], ged (onder voorbehoud) op 18 jul 1621 te Rockanje, woonde te Oostvoorne en Rockanje, overl vóór 1663
3436 Frederick Cornelisse Decker, ged op 24 nov 1604 te Brielle, schepen van Klein-Oosterland bij Oostvoorne, I geh met Crijntie Kervens Corvynck (omstr 1605-1642), III geh op 15 jun 1653 te Oostvoorne met Truijtgen Huijbers (omstr 1610 Oostvoorne-na 1653), II geh op 25 jan 1643 te Oostvoorne met
3437 Truijtgen Sents (Trujtie), ged op 28 mrt 1621 te Rockanje, overl op 10 feb 1652, begr te Oostvoorne
3440 'Jan Beijnderse', geb omstr 1610
3444 'Jan van der Hart', geb omstr 1610
3450 'Joris (?) Wilckers', geb omstr 1620
3456 Leendert Lauwerens, geb omstr 1600 te Piershil, overl vóór 1662, I geh op 26 jun 1622 te Spijkenisse met Maertie Pieters (omstr 1600 Spijkenisse-vóór 1628), II geh op 16 jul 1628 te Spijkenisse met
3457 Maertien Pieters, ged op 5 dec 1604 te Spijkenisse, overl na 1660
3464 Huijbert nog-onbekend, geb omstr 1615, geh met
3465 Neeltje Leenderts, geb omstr 1615
3466 Abraham Arijen Brouwer (van Stolk?), geb omstr 1610, mogelijk te Dordrecht, geh op 21 jun 1639 te Dordrecht met
3467 Ariaentgen Cornelis, ged op 17 feb 1613 te Alblas
3470 Francois Maertens Brussart (Frans), geb omstr 1605 in Vlaanderen, overl op 22 mrt 1684 te Oud-Beijerland, I geh in 1639 met Marie Dubois (omstr 1610-vóór 1647), II geh op 14 apr 1647 te Oud-Beijerland met
3471 Grietge Korstiaens Vermeulen, geb omstr 1625 te Oud-Beijerland, begr op 27 dec 1694 te Oud-Beijerland
3472 Jan Adriaensz Vermeer, geb omstr 1612 te Vlaardingen, overl in 1678 te Schiedam, II geh op 14 aug 1667 te Vlaardingen met Leentje Zijmons (omstr 1620-na 1679), I geh op 20 jun 1636 te Rotterdam met
3473 Elisabeth Dircx Groenendael, geb omstr 1610 te Rotterdam, overl vóór 1667
3474 Jan Thonisz de Boo, geb omstr 1620, mogelijk in de Alblasserwaard, schuitevoerder te Brielle, II geh op 11 jun 1655 met Neeltje Doens (omstr 1620-?), I geh op 6 dec 1643 te Brielle met
3475 Teuntje Maertens, geb omstr 1620, overl vóór 1655
3476 Pieter Gerritsz Vijgh, geb omstr 1610, kompasmaker en blokmaker te Delfshaven (opgeleid door Abraham Mercusz), ook genoemd als kunstschilder te Delfshaven (lid Sint-Lucasgilde Delft), opzichter mennistengemeente 'De Oude Vlamingen' te Rotterdam (doopsgezinden), overl na 1680
3478 Jacob Pietersz van den Bosch, geb omstr 1605, meester schrijnwerker te Rotterdam, overl na 1660, geh op 21 feb 1627 te Rotterdam met
3479 Neeltgen Cornelis Groenrijs, geb omstr 1605, overl na 1660
3488 Adriaen Adriaensz den Ouden, geb omstr 1590, geh met
3489 Soetje Willems Ketting, geb omstr 1590
3492 Gerrit Lendertssz Snoo, geb in of omstr 1564 te Ridderkerk, landbouwer in Nieuw-Reijerwaard, overl 1634-1640, II geh op 2 nov 1632 te Rotterdam met Aechtgen Dammis (omstr 1590-1653 Rotterdam), I geh met
3493 Neeltge Cornelis, geb omstr 1565 te 'Baele' of 'Baerle' in Brabant=Balen bij Mol (Vlaams Brabant) of een der beide Baarlen in Noord-Brabant, overl vóór 1631 te Ridderkerk
3494 Cornelis Bastiaensz van den Nes, geb omstr 1585 te Rijsoord, overl 1627-1648 te Rijsoord, geh omstr 1610 te Groote Lindt met
3495 Aechtgen Willems, geb omstr 1580, overl na 1648; het paar woonde te De Linde bij Zwijndrecht
3496 'Arien/Arij Droogsteen', geb omstr 1625
3502 Willem Jansz Sijdervelt, geb omstr 1625, overl na 1675, geh met
3503 Marijtge Jans Luijendijck, ged op 2 nov 1629 te Zwartewaal
3512 Arent Jansz Ruijgert (Arij), ged op 10 jan 1626 te Schiedam, zeeman, begr in okt 1703 te Vlaardingen, geh op 12 sep 1649 te Vlaardingen met
3513 Lijsbet Thomas, geb omstr 1630, overl na 1679, woonde te Vlaardingen
3514 Laurens Maertensz Koesvelt, geb omstr 1625, overl vóór 1710, I ondertr op 18 apr 1648 te Vlaardingen met Sara Corsse (omstr 1620-omstr 1649), II ondertr op 25 sep 1650 te Vlaardingen met
3515 Lijsbet Andries [fam Flickert], geb omstr 1630; het paar woonde te Vlaardingen
3516 Crijn Janse Carnaet, geb omstr 1630, begr omstr 1719 te Vlaardingen, I ondertr op 26 mei 1652 te Vlaardingen met Reymje Philips (omstr 1630-vóór 1661), IIondertr op 31 mrt 1661 te Vlaardingen met
3517 Sara Cornelis [fam Kijne], geb omstr 1630, begr in okt 1715 te Vlaardingen
3518 Pieter Jakobz van der Vaert, geb omstr 1620, overl na 1675, geh met
3519 Gerritie Abrams Buijck, geb omstr 1622, overl na 1675; het paar woonde te Vlaardingen
3528 'Willem van der Velden', geb omstr 1590
3530 (onder voorbehoud) kapitein Engebrecht Pieterss van der See, ged op 9 dec 1590 te Brielle, kapitein op oorlogsschip van de Admiraliteit der Vereenigde Nederlanden tijdens Tachtigjarige Oorlog, maakte onder meer te Duinkerke(n) een Duits schip met Engelse goederen buit, overl na 1638, geh met
3531 Louysgen Cornelis, geb omstr 1590, overl na 1636
3532 Leunis Jansse, geb omstr 1620, woonde te Brielle, geh met
3533 Maijke Jans, geb omstr 1620, woonde te Brielle
3536 'Leendert de Neeff', geb omstr 1610
3540 Gerrit van Pavije, geb in 1598 te Maassluis
3542 Meese Westerhoek, geb omstr 1605, woonde te Maassluis
3548 Rijck Kornelissz Gouwenaer (deel van tweeling), ged op 21 jan 1601 te Brielle, overl na 1665, geh met
3549 Jannetie Teunisse, geb omstr 1605, overl na 1665; het paar woonde te Zwartewaal
3552 'Jan van Schreven', geb omstr 1585
3554 'Herbert van Heijmskercken', geb omstr 1585
3648 Cornelis Symonsz van Heijningen, ged op 4 jan 1622 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl omstr 1682 te Den Hoorn bij Alphen-Aan-Den-Rijn, woonde te Alpherhoorn, I geh met Maertgen de Lange (omstr 1625-vóór 1647), II geh op 10 dec 1647 te Alphen-Aan-Den-Rijn met
3649 Maertgen Pieters Vronesteyn, geb omstr 1626 te Alphen-Aan-Den-Rijn, overl te Den Hoorn bij Alphen-Aan-Den-Rijn
3650 'Jan Cortbloemendael', geb omstr 1620, woonde te Alphen-Aan-Den-Rijn
3652 'Cornelis Tromp', geb omstr 1605
3656 Jonge Jacob Wollebrantsen Verhagen, geb omstr 1617 te Valkenburg ZH, II geh op 29 okt 1651 te Leiderdorp met Grietgen Jans van Langevelt, I geh op 27 apr 1642 te Valkenburg ZH met
3657 Maritgen Arents Pauw, geb omstr 1620, overl vóór 1651; het paar woonde te Leiderdorp
3658 Cornelis Jacobsen Bol, geb omstr 1610, overl vóór 1671, geh met
3659 Willemtge Jacobs, geb omstr 1610, 1668-1671; het paar woonde te Alphen-Aan-Den-Rijn, en sedert 1656 te Valkenburg ZH
3660 Huibert Pieters van Heijningen, geb omstr 1605, I geh met Neeltje Dirks (omstr 1605-vóór 1629), II geh op 16 nov 1629 te Alphen-Aan-Den-Rijn met
3661 Marritgen Hendrix van Schiebroek, geb omstr 1605
3662 'Jan van Oudshoorn', geb omstr 1615
3672 Andries Pieterse Schilt, geb omstr 1605, woonde te Bergambacht
3704 Jan Willemsz van de Geer, geb omstr 1575, overl na 1640
3706 'Cornelis van der Aer', geb omstr 1590
3752 Heijndrick Cornelisz van der Burgh, ged op 13 jan 1656 te Delft, overl na 1696, II geh op 5 okt 1686 te Delft met Grietie Jans Bernard/Harlees (omstr 1670-1696 Delft), I ondertr op 9 okt 1677 te Delft met
3753 Belitge Jacobs van Limburgh, ged (niet waarschijnlijk) op 21 jun 1656 te Delft, begr op 18 mei 1686 te Delft
3754 Mathijs Keijser, geb omstr 1655, begr op 27 feb 1737 te Delft, ondertr op 10 december 1678 te Delft met
3755 Marija Jans van Duin (Marijtie), ged op 25 aug 1658 te Delft, begr op 18 okt 1732 te Delft
3758 'Jan Keijser', geb omstr 1630
3772 Caspar Heijndricxsz Staeckelbeecq, geb omstr 1600 (wellicht te Stachelbach bij Basel/Bazel), verwersknecht, begr op 20 mei 1667 te Delft, I geh op 31 jul 1633 te Rijswijk ZH met Gryetgen Jans (omstr 1610-1654/1657), II ondertr op 1 dec 1657 te Delft met
3773 Maria Christiaens, geb omstr 1630, overl na 1668
3774 Louris Blanckenburgh, geb omstr 1630, overl op 8 aug 1704 te Delft, geh omstr 1654 met
3775 Maritie Dircks, geb omstr 1630, begr op 14 apr 1700 te Delft
3832 Willem Gerritssz vander Lidt, ged op 13 apr 1631 te Delft, meester tinnegieter, overl na 1697, ondertr op 28 jun 1653 te Delft met

handtekening van Willem Gerritssz vander Lidt/Lith uit 1663 (Notarieel Archief Delft)
3833 Jannitgen Pieters, geb omstr 1630, overl na 1685
3834 Harij Mathijsz van Langerack, geb omstr 1625 te Delft, soldaat onder Jacob van Wassenaer van Obdam, overl na 1671, II ondertr op 11 apr 1659 te Heusden met Christina Jans van Lijmt (omstr 1630 Heusden-na 1671), I geh op 26 jan 1651 te Delft met

Jonkheer Jacob van Wassenaer van Obdam (1610-1665), aanvankelijk kolonel der cavalerie, later vlootvoogd als opvolger van Tromp
3835 Jacobmijntgen Odeth, geb omstr 1625, ws in Frankrijk ('Bentung'?), begr op 14 apr 1658 te Delft
3836 'Cornelis van Leeuwen', geb omstr 1610, woonde te Rotterdam
3838 Anthonij Pouwelsse van Wyelingen (Theunis), geb omstr 1620, begr op 10 mei 1703 te Rotterdam, geh omstr 1644 met
3839 Maria Wijllems van Donge (Maertge), geb omstr 1620, overl omstr 1691-1695
3840 Mr Pieter Petyt/Laros | geb omstr 1630 | overl op 6 mrt 1676 te Breda? | geh op 30 sep 1652 te Breda met
3841 Cornelia Bastiaense van Overvelt | geb omstr 1630 te Zevenbergen | overl na 1673
3842 Gerardt Dircxsz vander Bijl (Gerrit) | geb omstr 1620 | landbouwer, grootgrondbezitter op Clooster ter Lee nabij Noordwijkerhout, burgemeester van Noordwijk, weerbare man, ouderling en diaken aldaar | overl 1692-1697 | geh met
3843 Leentie Cornelis van Moerkercken, geb omstr 1620, overl 1692-1697
3844 Jan Stevensz Witzenburg, ged op 30 okt 1622 (lijkt niet juist) te Noordwijk-Binnen, geh op 23 apr 1651 te Noordwijk-Binnen met
3845 Geergen Adrijaens, geb omstr 1625 te Egmond-Binnen
3846 Pieter Cornelisz Boesaart, geb omstr 1620 te Haarlem, geh op 12 apr 1643 te Noordwijk-Binnen met
3847 Maritgen Andries Backer, geb omstr 1620 te Noordwijk-Binnen, spinster
3848 'Jan van Parijs', geb omstr 1615, woonde te Bodegraven
3850 Jan Meesz van Heemstede | geb omstr 1620 | schoenmaker te Noordwijk-Binnen, schepen van Noordwijk | overl 1668-1675, geh met
3851 nog-onbekend (Hubertje Dirkx?) | geb omstr 1625 | (overl na 1662?)

3852 Claes Pietersz Slagvelt, geb omstr 1612, arbeider, weerbare man te Noordwijk, overl 1681-1683, II geh op 4 mei 1670 te Noordwijk met Leuntje Pieters (omstr 1630-na 1683), I geh omstr 1645 met
3853 Geertje Pieters, geb omstr 1615, overl vóór 1671; het paar woonde te Noordwijk en De Kaag
3854 Isaac Abrahamsz van Linthout, geb omstr 1610, slotenmaker te Noordwijk, overl op 27 mrt 1690 te Noordwijkerhout, I geh met Annetgen Jans (omstr 1610 Noordwijkerhout-1634/1636), II geh op 18 mei 1636 te Warmond met
3855 Judith Harmans van Utrecht (Juditje), geb omstr 1610 te Utrecht, overl na 1691 te Noordwijkerhout
3856 'Mattheus Uyttenbos', geb omstr 1590, woonde mogelijk te Rotterdam
3858 'Claes van Noortwijck', geb omstr 1595, woonde mogelijk te Overschie
3860 Pieter Dircksz Gorter, geb omstr 1605 te Noordwijk, overl op 20 jul 1642, geh op 8 feb 1626 te Noordwijk met
3861 Jannetge Willems, geb omstr 1605, overl vóór 2 mrt 1672, II geh met Jan Jeroensz van der Wiel (omstr 1610-na 1681), zn v 15698 en 15699
3862 Cornelis Jansz Steyn, geb omstr 1605 te Leiden, geh op 6 feb 1633 te Leiden met
3863 Elisabeth Barents van Duyn (Lysbeth) geb omstr 1605, waarschijnlijk te Noordwijk
3864 Woulter Wolphertsz Guldemondt, geb omstr 1590 te Voorhout, overl in feb 1666, geh omstr 1620 te Voorhout met
3865 Maritge Pieters Hans, geb omstr 1590 te Sassenheim
3866 'Jan Pruijs', geb omstr 1595, woonde te Lisse
3872 Cornelis Pietersz Ammerael, geb in okt 1622 te Noordwijk-Aan-Zee, ged op 30 okt 1622 te Noordwijk, overl 1672-1677, geh op 7 mei 1645 te Noordwijk met
3873 Dirckge Jans, geb omstr 1620 te Noordwijk-Aan-Zee, overl na 1676
3876 Dirck Cornelisz Truf, geb omstr 1610, overl vóór 1675
3878 (onder voorbehoud) Engel Cornelisz, geb omstr 1600, overl na 1641, geh omstr 1625 met
3879 (onder voorbehoud) Jobje Wouters, geb omstr 1600, overl na 1647
3880 Jacop Warreboutsz van der Mij, geb omstr 1585, overl op 14 dec 1644 (moet onjuist zijn, is later), woonde te Noordwijk-Aan-Zee, ouderling te Noordwijk, geh omstr 1615 met
3881 Dieuwertge Jacobsz (Dieuwer), geb omstr 1590, woonde te Noordwijk/-Aan-Zee, overl 1645-1688
3882 Engel Clementsz van Balckenende, geb omstr 1600, scheepsbouwer, ouderling en schepen van Noordwijk, overl in 1675 te Noordwijk-Aan-Zee, geh op 14 apr 1624 te Noordwijk met

Scheepstimmergereedschap (Kromhoutwerf Amsterdam; foto: Frits Stoffels, 1985)
3883 Trijntge Willems Casteleijn (Trijn), geb omstr 1600, overl op 11 jan 1643 (datum mogelijk onjuist)
3888 = 3854
3889 = 3855
3890 Leendert Heijndrijcsz, geb omstr 1605, geh met
3891 Ariaentge Jans, geb omstr 1605
3892 'Pieter van der Kol', geb omstr 1615, woonde te Rijnsburg
3896 Jan Jacobs, geb omstr 1580, overl na 1655, geh met
3897 Maeijken Jacobs, geb omstr 1580, overl na 1655
3898 Lieven van Doorne, geb omstr 1590, mogelijk te Gent (Oost-Vlaanderen), mogelijk afstammeling van Gentenaar Lieven Van Doorne die in 1540 door Karel V wegens opstand onthoofd werd, overl na 1652, geh met
3899 Janneken Carels, geb omstr 1590, overl na 1652; enkele kinderen te Gent

Gent, wintergezicht (omstreeks 1970)
3900 Jan Jacobsz van Oringe, geb omstr 1590, arbeidsman, overl na 1666, geh met
3901 Maertge Jans, geb omstr 1595, overl na 1647; het paar woonde te Noordwijk
3902 Jacob Jansz van Poulgeest, geb omstr 1585, 'welgeboren man' van Noordwijk, lijndraaier, overl in 1661 te Noordwijk, geh met
3903 Trijntgen Jans (Trijn), geb omstr 1585, overl na 1656; het paar woonde te Noordwijk (hier in 1623 als arm gezin geboekt)
3904 Cornelis Pietersz Coling, geb omstr 1612 te Lisse, overl na 1660, geh op 30 mei 1629 te Noordwijk-Binnen met
3905 Maertje Sijmonsz, geb omstr 1615 te Noordwijkerhout
3906 Lenaert Pieters van der Kodde, geb omstr 1616 te Lisse, geh met
3907 Aechte Jans, geb omstr 1620
3908=3852
3909=3853
3910 Claes Cornelisz/(Pieters) Dageraet, geb omstr 1615, overl 1665-1682, geh op 20 jun 1638 te Noordwijk met
3911 Maritge Huyghe, geb omstr 1615, overl na 1689, ws te Noordwijk
3912 Med. Dr Nicolaes Lakeman/Laeckeman, geb omstr 1631 te Amsterdam, overl vóór 1699, schrijver van Disputatio de visu (1653) en van Dispvtatio medica inauguralis, de peste (1656), ondertr op 30 mrt 1663 te Leiden met
3913 Sara (de) Waecker, ged op 25 dec 1635 te Amsterdam; het paar woonde te Amsterdam en Alphen-Aan-Den-Rijn
3914 = 3842
3915 = 3843
3920 Claes Heijndrijcsz van der Hoy, geb omstr 1600, leertouwer, overl 1660-1672, geh met
3921 Maeritge Gerrits, geb omstr 1600, overl 1653-vóór 1673
3924 Pieter Florisse van Swanenburgh, geb omstr 1635, verm te Noordwijk, overl na 1698, ws te Haarlem; woonde daarvoor te Hillegom, geh met
3925 - (Grietie?) nog-onbekend, geb omstr 1635
3926 'Jan van Tol', geb omstr 1620
3928 (onder voorbehoud) Pieter Jacobs van 's Gravendijk, geb omstr 1612 te Voorhout, geh op 30 sep 1646 te Noordwijk met
3929 (onder voorbehoud) Gerritje Jans, geb omstr 1612 te Noordwijk
3930 'Hendrick van der Brou', geb omstr 1620, woonde te Rijnsburg
3932 Jan Willemsz Veltgroen, geb in of omstr 1614 te Lisse, voerman te Leiden. geh op 27 sep 1648 te Rijnsburg met
3933 Aechgien Jans, geb omstr 1615 te Rijnsburg
3934 Cornelis Zacharias de Vos, geb omstr 1610 te Rijnsburg, geh op 6 sep 1643 te Rijnsburg met
3935 Hester Cornelis de Poorter, geb omstr 1610
3936 Cornelis van Outshoorn, geb omstr 1595
3938 'Willem van Coppen', geb omstr 1605, woonde te Voorschoten
3944 'Dirck Stolck/Stolckwijk', geb omstr 1590, woonde te Nieuwerkerk-Aan-Den-IJssel
3946 Leendert Leendertsz Clinckart den Ouden, geb omstr 1590 te Kralingen, overl na 1655, woonde te Hillegersberg en Ommoord, geh op 28 mei 1623 te Hillegersberg met
3947 Inggetgen Ariens, geb omstr 1590, overl na 1655; het paar bezat land, woningen en vee in Ommoord, I geh met Reijer Jansz Kerckhoff (omstr 1590-vóór 1620)
3952 Philippus Offermans, geb omstr 1620, ws in gebied Maastricht-Aken-Eupen-Monschau-Jülich
3956 'Baerent van Nieuwenhuizen', geb omstr 1610, mogelijk te Stift Münster (D)
3958 Jacob Gerritsz Moll, ged op 13 dec 1620 te Gorinchem, woonde sinds omstr 1660 te Leiden, overl na 1686, II geh met Grietge Oronius/Eginus (omstr 1620-vóór 1670), III ondertr op 14 aug 1670 te Leiden met Susanna Christiaens (omstr 1640-vóór 1686), IV ondertr op 6 jul 1686 te Leiden met Jaequemijntgen Abraham van den Bussche (omstr 1625 Leiden-?), I geh met
3959 - (Catarina?) nog-onbekend, geb omstr 1620, overl vóór 1670

3960 'Job van Noot', geb omstr 1600
3962 Pieter van Grootenhuisen, geb omstr 1600, woonde te Leiderdorp
3964 Jan Claesz van Borselen, geb omstr 1590 te Rijnsburg, 'welgeboren man' en schepen aldaar, overl na 1654, II geh met Jannetje Floris Hogherbaen (omstr 1590?-?), I geh op 15 mei 1629 te Rijnsburg met
3965 Magdaleentje Jacobs (Leentge), geb omstr 1590, overl na 1636
3966 Claes Gerrits Graefbeeck, geb omstr 1590, overl na 1675, woonde te Oegstgeest, geh met
3967 Liedewij Claes, geb omstr 1590
3968 Godefridus Handricx Gobbels alias Van Velthoven (Goijart, Gordt), geb omstr 1560, overl na 1630 te Heeze, geh omstr 1585 met
3969 Heijlken Jans Box, geb omstr 1565, overl op 13 jun 1624 te Heeze; het paar bezat een huis met schouw aan de Ven te Heeze, dat in 1601 werd beschadigd tijdens de doortocht van stadhouder Maurits; het paar bezat land, de Sint-Jobsakker
3972 Henricus Antonius Smolders/Van Brugh, geb omstr 1580, overl na 1633, geh op 15 aug 1610 te Leende met
3973 Heylwigis Michaelis Heesterbeecks, geb omstr 1590
3974 Wilhelmus Engelen, geb omstr 1585, overl na 1631, II geh omstr 1625 met Maria nog-onbekend (omstr 1600-?), I geh omstr 1614 met
3975 Elisabetha nog-onbekend, geb omstr 1585, overl vóór 1625; het paar woonde te Leende
3980 Anthonius Jansz Guyens (Thoonis), geb omstr 1585, landbouwer op de Kreijl bij Heeze, begr op 8 jun 1623 te Heeze, geh op 11 jan 1612 te Leende met
3981 Elysabetha Henricus, geb omstr 1585, landbouwster op de Kreijl bij Heeze
3982 'Goort Fransen', geb omstr 1595
3984 Dr Joannes Antonii van Boxmeer de Oude (Jan), geb omstr 1600, doctor in burgerlijk en kerkelijk recht, kocht in 1635 tabakshuis In de Pastay (ook bekend als De Pasteij en De Cuijp) aan Pensmarkt 12-14 (thans DeTuinen) te Den Bosch en maakte er een kramerij of kleingoedhandelshuis van, overl na 1660, geh omstr 1624 met
3985 Genoveva Jacobi Donck, ged op 10 jan 1603 te Den Bosch; het paar woonde te Den Bosch

3986 'Franciscus (Wilhelmi?) Vogels', geb omstr 1605; woonde te Den Bosch
3988 Adrianus Bartholomeus van Waerden (Adriaen), geb omstr 1610, koopman te Eindhoven, eigenaar van herberg De Groote Sterre aan de Rechtestraat, overl 1658-1680, geh met
3989 Catharina nog-onbekend, geb omstr 1610
3992 Aert Diericx van den Boer, geb omstr 1595, korenmolenaar op de Schimmelse watermolen op de Dommel bij Woensel, breidde deze in 1619 aanzienlijk (en illegaal) uit, eens de grootste watermolen van Noord-Brabant, overl na 1619


Schimmelse of Woenselse watermolen omstreeks 1870
3996 (waarschijnlijk:) Dielis Michiel Dielis Jan Wagemaeckers, geb omstr 1590, ws te Tilburg, overl na 1633
3997 (waarschijnlijk:) Digna Jan Willem Lemmens van Tulder, geb omstr 1590; het paar bezat een hoeve te Enschot
3998 Judocus Gijsmartssoon Joisten van Hedickhuijsen (Joost), geb omstr 1590, ontvanger van Heeswijk, drossaard van Eindhoven, Cranendonck, Heeswijk-Dinther + Berlicum en Middelrode (beide bij Den Bosch), burgemeester van Tilburg, eigenaar van Die Taphoeve te Hill, eigenaar en bewoner van kasteel Seldensate te Middelrode (NB), doodgestoken, verm door Andries Peeters Verschueren, op 2 feb 1656 te Tilburg, geh met
3999 Geritruijt Reijnier Eelkens, geb omstr 1590, overl 1662-1667, verm te Tilburg


Landgoed Seldensate te Middelrode (NB)
4008 Paschasius Janssen Seeuwen, geb omstr 1600 te Terheijden bij Drimmelen (NB), geh op 1 feb 1626 te Oosterhout met
4009 Catharina Cornelissen, geb omstr 1600; het paar woonde te Oosterhout
4010 'Jan Adriaenssen', geb omstr 1605
4012 'Huybert Schyff', geb omstr 1600
4032 Cornelis Jansz Stuijt, geb omstr 1600, timmerman, begr op 23 sep 1649 te Delft, geh op 1 jun 1625 te Delft met
4033 Florentgen Huijbrechts, geb omstr 1600, begr op 7 okt 1652 te Delft
4034 Jan Cornelisz van der Velde, geb omstr 1610, scheepmaecker te Delft, geh op 14 mei 1634 te Delft met
4035 Marytgen Adryaens Coppers, geb omstr 1610, wellicht te Brielle, begr op 28 jan 1681 te Kethel-en-Spaland (ZH)
4036 Aryen Dircxsz van der Sloot, geb omstr 1600, timmerman, begr op 8 jan 1664 te Delft, geh op 21 dec 1625 te Delft met
4037 Maria Melis van der Boon (Maertjen), geb omstr 1600, begr op 30 jun 1668 te Delft
4038 Jan Barentssz Rees, geb omstr 1600, koekebakker, begr op 12 jul 1657 te Delft, geh op 9 jul 1623 te Delft met
4039 Annitgen Dirricxs de Graeff, geb omstr 1605, begr op 31 dec 1674 te Delft; het paar woonde en dreef de bakkerij in Het Swarte Schaep aan de Voorstraat te Delft
4040 Arent Willemsz tOpstal/Topstal, geb omstr 1590, overl in of omstr 1658, óf begr op 30 aug 1688 te Naaldwijk, geh op 26 jan 1610 te Naaldwijk met
4041 Maartie Jacobs, overl na 165'9; het paar woonde in Het Opstal bij Naaldwijk/Honselersdijk
4042 'Gerrit van Rijck', geb omstr 1605, woonde te Zevenhuizen
4052 Willhem Dircxsz Storij, geb omstr 1570? in Schotland, soldaat (1593), varensgesel te Delft (1623), I geh op 15 okt 1593 te Delft met Maddelena Bastiaens (omstr 1570-?), II (?) geh op 14 mei 1623 te Delft met
4053 Magdaleentgen Louris, geb omstr 1600, begr op 4 mrt 1682 te Delft
4054 Gerrit Cornelisz van Merwen, geb omstr 1600, mogelijk te Zoeterwoude, schipper van Leiden op Den Bosch, overl in of omstr 1667, ws te Leiden, I geh met Neeltge Jans (omstr 1600-vóór 1633), III ondertr op 9 jun 1636 te Leiden met Abigael Elyas (omstr 1600-vóór 1657), IV ondertr op 9 jan 1657 te Leiden met Lyntgen Huygen van Raephorst (omstr 1620-na 1668), II geh op 1 mei 1633 te Leiden met
4055 (onder enig voorbehoud) Marytgen Cornelis, geb omstr 1600, overl vóór 1636
4056 'Jan Blickman', geb omstr 1600
4058 Pieter Gerritsz van Noortwijck, (met enige voorbehouden), geb omstr 1590, schipper, kraankind (vermoedelijk 'lader/losser in de haven', soms ook 'weger' en 'voerman, vaak van wijn'), overl 1646-1661, II geh op 17 jul 1639 te Delft met Annetgen Jans van Valencijn (omstr 1610, mogelijk te Sommelsdijk-na 1661), I geh op 9 aug 1615 te Delft met
4059 (onder voorbehoud) Maritgen Claes , geb omstr 1590 te Overschie, begr op 9 okt 1634 te Delft
4060 Cornelis Hendrixe Olijfboom, geb omstr 1600, begr op 29 jul 1659 te Delft
4062 Leendert Rocusz van der Vin, geb omstr 1600, wellicht te Den Haag, begr op 12 nov 1669 te Delft, geh omstr 1624 met
4063 Huijchgen Pieters, geb omstr 1600, begr op 21 apr 1669 te Delft
4068 'Casper van Bodegom', geb omstr 1600, geh met
4069 Jannetje ? nog-onbekend, geb omstr 1600; het paar woonde te Delft
4070 Cornelis Jochemisz van Vlijet, geb omstr 1590 te Voorburg, procureur (1615), notaris-procureur (1632), notaris te Delft (1633), procureur (1640), I geh op 23 nov 1615 te Delft met Jannitgen Leenderts Kettinghs (omstr 1590 Den Haag-1631 Delft), II geh op 7 jul 1632 te Delft met
4071 Engeltgen Arens Meuijt, ged op 11 jan 1597, begr op 30 dec 1678 te Delft
4072 'Jan van Matere', geb omstr 1610
4074 Heyndrick Vasjen, geb omstr 1610
4076 'J(e)an S(o)uret', geb omstr 1605, wellicht in (Noord-?)Frankrijk of Wallonië
4078 Lambrecht Jorissz, geb omstr 1610, begr op 16 apr 1658 te Delft, geh vóór 1634 met
4079 Idelot Nicolas (Ytje), geb omstr 1610, wellicht in (Noord-?)Frankrijk of Wallonië, begr op 16 jan 1666 te Delft
4084 Anthoyne Bacueu, geb omstr 1610, wellicht in (Noord-?)Frankrijk of Wallonië, begr op 23 mrt 1656 te Delft, geh omstr 1635 met
4085 Marie Pitre Picave, geb omstr 1610, wellicht in (Noord-?)Frankrijk of Wallonië, overl na 1665, II geh op 20 jun 1665 te Delft met Andrise Polain (omstr 1610-?)
4086 Cornelis Cornelisz van der Block, geb omstr 1615, begr op 27 jun 1666 te Delft, I geh op 14 sep 1642 te Delft met Jannetgen Dirricx Blankert (omstr 1615-1643 Delft), II geh op 24 jan 1644 te Delft met
4087 Susannetgen Joosten de Heder/de Heger, ged op 14 mei 1620 te Delft, begr op 1 nov 1686 te Delft


Delft, Nieuwe Kerk (foto: Frits Stoffels, 1975)
4088 'J(e)an Malet', geb omstr 1610, wellicht in (Noord-?)Frankrijk of Wallonië
4090 Estiene de la Haie, geb omstr 1615, wellicht in (Noord-?)Frankrijk of Wallonië, begr op 14 jan 1653 te Delft, geh vóór 1640 met
4091 Glaudine Holaie, geb omstr 1615, wellicht in (Noord-?)Frankrijk of Wallonië, woonde al in 1637 te Delft, begr op 4 mrt 1688 te Delft
4092 'J(e)an Viquet', geb omstr 1625, wellicht in (Noord-?)Frankrijk of Wallonië
4094 'Willem van Schoonhoven', geb omstr 1620

vervolg: naar blad 2 van 4

Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!