Webwijzers


This site is no longer maintained!!!

Please visit for the Stoffels Family: www.stoffelswebworld.com

For the Kollaard Family: https://sites.google.com/site/kollaardweb/

 

Bartko-Reher - oude prentbriefkaarten -
Vele duizenden prentbriefkaarten zijn te bezichtigen en te kopen bij Bartko-Reher,
ook honderden kaarten van Nederlandse steden en dorpen.
 
Een Amerikaanse kijk op onze familie -
Ook aan gene zijde van de oceaan is de belangstelling voor het Stoffels-verleden
zeer levend. De aanpak is wel wat twijfelachtig hier en daar, maar boeien doet
het zeker, ook door alle foto's!
Familie Scheenloop -
Verwant aan mijn moeders familie (Kollaard), en dusook familie van ons: een
interessante webstek van de Familie Scheenloop. Komt 'Scheenloop' van
'Schönlaub', een familie in de Elzas?
Fijnvandraat - een verhaal apart -
Zijn familie en de families Hengeveld en Stoffels, hadden in het verleden heel wat
banden. Jaap Fijnvandraat heeft een eigenzinnige stijl van evangelieverkondiging
(hij behoort tot de 'vergadering van gelovigen'), en heeft tevens een aantal leuke
verhalen en anekdoten die soms met de familie in verband staan.
 Helende pillen (zoals de Bijbel) -
Een zware worsteling met lijf en geest deed Darrell Grant Stoffels (1950) beseffen
dat er meer is tussen hemel en aarde, en dat gezondheid op elk gebied
onontbeerlijk is. Zijn pagina verhaalt van zijn leven, en tussendoor kun je je laven
aan zijn pillen en zijn bijbelverzen.
Historisch Platform (Noord-)Veluwe -
Een webblad met verrassende doorklikmogelijkheden: archieven, historische
verenigingen, voor iedereen wat.
Kunstzin verzameld - Egbert Stoffels -
Egbert Stoffels besteedt op zijn webblad aandacht aan beide families waartoe hij
behoort: Stoffels en Den Blaauwen. Hij toont ook kunstzinnig werk van zijn
grootvader Hijme Stoffels (1877-1958). Dat hij zelf ook artistiek is, moge blijken
uit het overzicht van zijn eigen foto's.
 
Schrijvend fenomeen Maren Stoffels -
http://www.marenstoffels.nl
De beschrijving 'aanstormend talent' is ze al lang voorbij. Schrijfster Maren Stoffels is een niet meer weg te denken fenomeen in letterland. Ze groeit met haar jonge lezerspubliek mee, en houdt die op velerlei wijzen betrokken bij haar werk. Overal op het web is ze aanwezig, maar ook in het echt komt ze zomaar langs op school voor een voorleesmiddag. 'Sproetenliefde', 'Op blote voeten', 'Vlucht van Elin' - het zijn maar enkele van haar nu al indrukwekkende reeks kaskrakers. Van haar webblad spatten de levenslust en openheid af - aanstekelijk!
Peter de Rijcke - eigenzinnige schilderkunst -
Een kleurrijk IJsselmeerschilderij, een haventje in Hoorn, of een boeiend portret,
je vindt het allemaal op dit belangwekkende webblad van deze internationaal
opererende kunstenaar.
Plantenwereld blootgelegd -
Hans Stoffels, vakleerkracht, kent alle geheimen van de plantenwereld. Wilt u
ook wel eens weten wat er allemaal in uw tuin groeit, dan vindt u hier allerlei
bestelbaar materiaal.
 
Reizende neef legt (familie)wereld vast -
Neef Hijme Stoffels reist graag de wereldbol over, en legt het leven aan deze en
gene zijde van de aarde vast. Maar ook trekt hij eropuit om in Amsterdam alle
plekken te fotograferen waar onze overgrootvader Evert Jan Stoffels (1848-1921)
allemaal gewoond heeft. Een reuzenspoor trok overgrootvader door de hoofd-
stad!
 
Stoffels in Amerika -
Patty Stoffels-Mellow is de drijvende kracht achter dit Amerikaanse familie-
forum voor Stoffelsen en andere levende wezens.
Ueckermünde - oud en toch nieuw -
Ueckermünde - Een bijzonder aardig opgezet webblad van een voormalig
DDR-stadje, dat met bewonderenswaardige ijver heeft gewerkt aan een betere band
met zijn verleden, maar ook met zijn heden, en zo ook met zijn toekomst. Ga er
eens kijken, in het echt of virtueel! http://www.m-vp.de/ is het adres voor een leuke
vakantie aldaar.
Verwondering -
Nicht Lies Schot zet haar verwondering om in kunst. U kunt haar vragen voor een kleine tentoonstelling, een kunst- of ambachtenmarkt, maar evengoed verzorgt ze een les aan kinderen of volwassenen. Op haar webblad, gewijd aan atelier De Verwondering, krijgt u een bijzondere indruk van haar werk.
Webshots - kiekjes van alles en iedereen -
Het aardige van Webshots is dat iedereen er zijn eigen kiekjes kan plaatsen.
Je vindt dan ook foto's (via 'Search') van over de gehele aardbodem, bijvoorbeeld
van steden en dorpen in Nederland.

Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!